banner564
banner556

TL kullanımı  teşvik edilmeli

Hayata Dokun Hareketi, dövizin olumsuz etkilerine karşı önerilerde bulundu

TL kullanımı  teşvik edilmeli

 Hayata Dokun Hareketi, son günlerde yaşanan döviz artışını “ölümcül ekonomik kriz” olarak nitelendirerek, döviz artışının olumsuz etkilerine karşı çözüm önerilerinde bulundu.

Hareket adına Hasan Bilgehan tarafından yazılı olarak açıklanan öneriler arasında; kira, bakım, hizmet gibi hammadde gerektirmeyen her ürünün Türk Lirası ile ticari işleme devam etmesi de bulunuyor.
Küçük esnafın vergilerinin derhal ertelenmesi, uygulanan gecikme faizlerinin işletilmemesi, eğitim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı öğrencilerin harçlarının kriz öncesi kur değerine sabitlenip, Türk lirası harç alınması önerildi.
Yerli üretim olan temel gıdada, tüp gaz ve elektrikte krizin etkisi geçene kadar fedakârlık ilkesinin çalıştırılması gerektiği ifade edilerek, yerli tarım seferberliğinin bugünden itibaren başlatılması da önerildi. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hayata Dokun Hareketi
Hayata Dokun Hareketi - 5 yıl Önce

13 Ağustos 2018

Değerli basın emekçileri,
Son günlerde yaşanılan ölümcül derecedeki ekonomik kriz tüm insanlarımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Üretimin yok edildiği, dışa bağımlı bir ülke modeli seçen siyasilerin ve siyasi bürokratların bugünden birebir sorumlu olduğunu dile getiren hareket sözcümüz Hasan Bilgehan, ülke insanımıza kısmen rahatlık getirecek çözüm önerilerini şöyle sıralamıştır.
1- Derhal kira, bakım, hizmet gibi hammadde gerektirmeyen her ürün Türk Lirası ile ticari işleme devam etmelidir.
2- Küçük esnafın vergileri derhal ertelenmeli, uygulanan gecikme faizleri işletilmemelidir.
3- Eğitim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı öğrencilerin harçları kriz öncesi kur değerine sabitlenip, Türk lirası harç alınmalı.
4- Eğitim kurumlarında öğrenim gören KKTC vatandaşı bireyin ailesinde Türk Lirasının değer kaybından ciddi anlamda etkilendiği ilgili kurumlara ilettiği takdirde eğitim harç parası aksini ispatlamadığı sürece derhal alınmaktan vazgeçilmelidir.
5- Eylül ayında ilkokul, ortaokul ve liselere kayıt yapacak öğrencilerden yardım, bağış, hibe gibi kılıflar üretilerek alınan paradan derhal vazgeçilmelidir.
6- Yerli üretim olan temel gıdada, tüp gaz ve elektrikte krizin etkisi geçene kadar fedakârlık ilkesi çalıştırılmalı ve bunu yapan kurumların vergileri alınmamalı.
7- Yerli tarım seferberliği bugünden itibaren başlatılmalıdır.
8- Kooperatifleşme veya kümeleşme için çok ciddi köy meclisleri kurulup, hayata bir an önce geçirilmelidir.
9- Bankalara kredi borcu olanlara erteleme veya kriz öncesi kur değeri sabitlenmeli, değer kaybı kadar da bankaların vergileri düşürülmelidir.
10- Yabancı uyruklu yatırımcılara yönelik konut satışındaki ucube ve çevreyi yok edici uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
11- Kumarhane, bet salonları ve gece kulüpleri gibi iş yerlerindeki vergilendirme artırılmalı ve haftalık ödeme sistemine geçilmeli. Buradan alınan vergilerin şeffaflık içerisinde ekonomik ihtiyaca destek olarak kullanılmalıdır.
12- Yasal veya gayri yasal yüksek faizde borç para veren finans kuruluşları derhal gözetim altına alınmalı ve toplumsal güvenlik zafiyetine yol açılmaması için gerekli polisiye tedbirler alınmalıdır.
13- Toplumsal çöküntü karşısında üretimden uzaklaşma zorunda kalan işveren ve/veya kişiler için bölgesel terapi destekler acilen verilmelidir.
Bu krizin artçılarının çok daha uzun süreceği, ortadoğuda devam eden savaş, Kıbrıs’taki belirsizlik, Türkiye’deki üretimsizleştirilmiş ve anti-demokratik bir yapılaşmanın da etkisiyle kapitalist sisteme göre normalleşme sürecinin artık uzak olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Bunun için tüm duyarlı bireylerimizi toprakta üretime ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Hayata Dokun Hareketi
Hasan Bilgehan

SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473