banner564
banner556

Hukuk son sözü söyledi

Anayasa Mahkemesi, Koordinasyon Ofisi anlaşmasının sadece bir bendi dışındaki maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığını açıkladı

Hukuk son  sözü söyledi
Tuğçe Ülkü AYDIN
Anayasa Mahkemesi, Gençlik ve Koordinasyon Ofisi’nin kurulması ile ilgili yasa ve ek protokol konusundaki kararını açıkladı.
Karar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik tarafından okundu. 
Kararda, Anayasa Mahkemesi, Gençlik ve Koordinasyon Ofisi’nin kurulmasıyla ilgili anlaşmanın yurtlar konusundaki 3. maddesinin1. fıkrasının G. bendini, Anayasa'nın 90. maddesinin 4. fıkrasına göre aykırı buldu. Diğer maddelerde ise Anayasa'ya aykırılık bulunmadı.
Anayasa Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’nın onaylanmasını öngören yasanın “KKTC genelinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce işletilen ve işletilecek yurtlar olmak üzere öğrenci yurtlarının inşası, işletilmesi, tamiri, bakımı ile var olan yurtların modernizasyonunu sağlamak ve işletmek üzere KKTC’nin ilgili bakanlığı ile 10.2.2012 tarihinde önceden imzalanan ve her iki ülke Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren protokolü Ofis tarafından yürütmek, gerekirse yeni protokoller yapmak” ifadelerini içeren 3. Maddesinin 1. Fıkrası’nın (g) bendini Anayasa’ya aykırı buldu.

Meclis’in iradesine engel teşkil etmiyor
Yüksek Mahkeme Başmukayyiti Bilgin Pelit, Anayasa Mahkemesi’nin, dün, Cumhurbaşkanı’nın KKTC Anayasası’nın 146. Maddesi altında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve yasaya konu protokolün Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hususundaki görüş istemi ile ilgili verdiği kararı TAK muhabirine okudu.
Anayasa Mahkemesi, “Meclis İç Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde onay yasası yasallaştırılmış olmasına rağmen bu durumun Meclis’in serbest bir şekilde iradesini kullanmasına engel oluşturmadığından, Anayasanın başlangıç kısmında 1. Maddesinde yer alan ‘hukuk devleti, hukukun üstünlüğü’ ilkelerine ve 81. Maddesine aykırılık bulunmadığına, onay yasasına ekli anlaşmanın 3.1. G. Maddesinin Anayasa’nın 90 (4). maddesine aykırı olduğuna, anlaşmanın 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. Maddelerinin Anayasa’nın 3., 59., 60. ve 61. Maddelerine aykırı olmadığına” karar verdi.
TBMM’nin “6588” kanun numaralı kararına göre, 7 maddeden oluşan anlaşma 12 Mart 2014 tarihinde dönemin Türkiye Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.


Çeler: Mücadeleye devam
Mahkemede, Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler ve Reddediyoruz Platformu üyeleri de hazır bulundu.
Kararın okunması ardından basına açıklamalarda bulunan Zeki Çeler, bu anlaşmanın Cumhurbaşkanı tarafından büyük ihtimalle Meclis’e geri gönderileceğini, bu maddeyi de Meclisin tek başına çıkarmasının mümkün olmadığını belirterek, bunun ancak yeni bir anlaşmayla mümkün olabileceğini, yani Türkiye’yle yeni bir anlaşma yapılması gerekeceğini söyledi.
“Kıbrıs Türk gençliği ve toplumu olarak büyük bir kazanım elde ettik. Bu bir kayıp değildir. Bu tarihten itibaren Kıbrıs Türk insanı, kendinin uygun bulmadığı anlaşmaları, yasaları sokakta reddetmeyi ve bunun sonucunda da aslında bir şeyleri kazanabilmenin kendi ellerinde olduğunu anlamıştır. 

Biz mücadeleye devam edeceğiz, biz kendi kendimizi yöneten, kendi kendimizi idare eden bir yönetim istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2016, 10:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473