banner564
banner556

Hükümet kararlı

35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan bütçe görüşülmeye başlandı, Bakan Şan, harcama disiplininin sağlanacağını belirtti

Hükümet kararlı

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Ekonomi Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri dün başladı.
Meclis Genel Kurulu, saat 11.35 sıralarında Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.  
Meclis Genel Kurul’unda, Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.
Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri 8 oturumda gerçekleştirilerek ve 6 Ocak’ta tamamlanacak.
Meclis Genel Kurul’unda bugün ilk olarak Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okundu.
Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşması ile başlanacak.
Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.
Genel Kurul’da, bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık, bütçeleri ele alınacak.
29 Aralık Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
2 Ocak Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecekken; 3 Ocak Salı günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri Meclis’in gündeminde olacak.
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri 4 Ocak Çarşamba; Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 5 Ocak Perşembe ele alınacak.
Bütçe görüşmelerinin son günü olan 6 Ocak Cuma ise Maliye Bakanlığı ile Gelirler bütçesi görüşülecek. Böylece tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanarak bütçe görüşmeleri noktalanacak.
Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okundu.
Tasarıya ilişkin raporun okunması ardından, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşması ile başlandı.

Şan: Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek
Maliye Bakanı Alişan Şan yaptığı sunuş konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2023 Mali Yılı bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, bütçe hazırlıklarına katkı koyan herkese teşekkür etti.
Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirliğin temini, nitelikli büyümenin ve istihdamın desteklenmesi, toplumsal refahın artışı ve adil paylaşımının 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde öncelikli amaçlar olarak ortaya konulduğuna işaret eden Bakan Şan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, mali kaynakların stratejik önceliklere göre etkin, etkili ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Şan, bu çerçevede, Maliye Bakanlığı’nca 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çerçevesinde 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hazırlandığını belirterek, büyük bir belirsizlik ve artan riskin olduğu bir dönemden geçildiğini kaydetti.

“Yeni bütçe yatırımı destekleyecek şekilde oluşturuldu”
Bütçenin karşı karşıya olunan acil tehditlerin üstesinden gelmesinin yeterli olmayıp, aynı zamanda toplum için elzem olan öncelikler konusunda ilerleme kaydetme çabalarını da desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Şan, bunların hükümetin temel görevleri olup, ayrıca yeni bütçenin sağlık, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve yatırımı destekleyecek şekilde oluşturulduğuna işaret etti. 

“Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması”
Kamu maliyesinin ana hedefinin mali disiplinin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Ali Şan “Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulmasının, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir” dedi.

Son 10 yılın değerlendirmesi…
Bakan Alişan Şan, son on yıla bakılacak olursa 2010-2015 döneminde, 2012 yılında Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinden elde edilen İki Yüz Otuz Altı Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası gelir sonrası, Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası Bütçe açığı, 2016-2018 döneminde Yüz Seksen Bir Milyon Türk Lirası bütçe fazlası ve 2019-2021 yılları için ise Bir Milyar Yedi Yüz Seksen Üç Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası bütçe açığı söz konusu olduğunu aktardı.

Yerel bütçe oranları…
2023 yılı bütçesinde öngörülen giderlerin yapılabilmesi için, taviz verilmeksizin bütçe açığını azaltacak yönde çalışma yapılması hususunda herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Bakan Şan, yerel bütçe oranlarına dikkat çekti.
Şan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“2022 Mali Yılı Bütçesinde Sekiz Milyar Dört Yüz Kırk Milyon Türk Lirası olarak öngörülen ve ek bütçe ile On Milyar Altı Yüz Kırk Milyon Türk Lirası olan yerel gelirler yüzde 47,44 artışla On Beş Milyar Altı Yüz Seksen Yedi Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası, On Bir Milyar Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası olarak öngörülen ve ek bütçe ile Altı Milyar Kırk Milyon Türk Lirası artırılarak On Yedi Milyar Yüz Atmış Milyon Türk Lirası olan yerel giderler yüzde 3.72 artışla On Yedi Milyar Yedi Yüz Doksan Sekiz Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası ve İki Milyar Altı Yüz Seksen Milyon Türk Lirası olarak öngörülen ve ek bütçe ile Üç Milyar sekiz Yüz Kırk Milyon Türk Lirası artırılarak Altı Milyar Beş Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası olan yerel bütçe açığının ise yıl sonu itibarıyla yüzde 67,63 oranında bir azalışla İki Milyar Yüz On Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”
Bakan Şan, Bakanlar Kurulu’nca 35 milyar 850 milyon Türk Lirası Gider,  32 milyar 800 milyon Türk Lirası Gelir ve 3 milyar 050 milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde  10 milyon TL artırılarak 35 milyar 860 milyon Türk Lirası Gider, 32 milyar 800 milyon Türk Lirası Gelir, 3 Milyar 060  Milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylandığını söyledi.


Gelir politikalarının temel hedefleri…

“Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi toplanacak vergilerle mümkün”
Maliye Bakanı Alişan Şan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin toplanacak vergilerle mümkün olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Devletin yaptığı harcamaların temel kaynağı vergilerdir ve vergi önemli bir maliye politikası aracıdır. Hükümetimiz döneminde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ve Kamu alacaklarının toplanmasına büyük önem verdik. Bu kapsamda mevzuatın iyileştirilmesinin yanısıra vergi denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yükümlülerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması da önceliklerimiz arasında yer almıştır. Hükümetimizin amacı mevcut vergi sistemini daha çağdaş daha bilimsel ve daha adil bir yapıya kavuşturmak, yatırımları ve istihdamı destekleyerek sürdürülebilir, ekonomik büyümeye katkı sağlayan uygulanabilir bir vergi sistemini oluşturmaktır. İyi bir vergi sisteminin en önemli özelliği kuvvetli, etkin bir vergi idaresine sahip olmasıdır.”

Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi
Meclis Genel Kurulu’nda, dün görüşülmeye başlanan Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 1. Maddesi okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.
Genel Kurul’da daha sonra Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesine karar verdiği milletvekillerinin bilgisine getirilerek, karar oy birliğiyle kabul edildi.
Genel Kurul, dünkü çalışmalarını tamamlandı.
Genel Kurul’un 2 Ocak tarihindeki birleşiminde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473