Yol gösterici olmalı

Ortak imza attıkları açıklamada “Ülkesel fizik planı doğru temellere oturmalı” diyen çevre örgütleri, önemli uyraılarda bulundu

Yol gösterici olmalı
banner432
Bir grup çevre örgütü, ülke adına büyük bir kazanç olacak Ülkesel Fizik Planı’nın adanın özelliklerini ve üstünlüklerini geriletmemesi, doğal kaynaklarını baskılamaması, insan kaynaklarına saygılı ve bu değerlerin taşıma kapasitelerini hassasiyetle gözetmesi gerektiğini belirtti.
Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için, en büyük iki varlığının, özenle korunmuş çevresi, kültürü ve yetenekli insan kaynağı olduğuna dikkat çeken çevre örgütleri, Devlet Planlama Örgütü’nün, Ülkesel Fizik Planı Tasarısı’nın danışma, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.
Yeşil Barış Hareketi, ÇEKOVA, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ve Uluslararası Kalkınma Derneği, “Çevre Örgütleri” olarak imza attıkları ortak açıklamada, Ülkesel Fizik Planı Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerine yer verdi.
Ortak açıklamada, “Ülkedeki bütün dengeleri alt-üst edecek ezici bir nüfus artışı, zaten dar olan adamızdaki kaynakların üzerindeki baskıları taşınamaz boyutlara vardıracaktır. Nüfusun hızlı artışı; başta işsizlik olmak üzere, sosyal, sağlık ve eğitim sorunlarını daha fazla artırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. Yerli nüfusun dışa göç nedenlerini giderecek bir yapı içermesi olumlu bir strateji olacaktır. Ülkesel Fizik Planı düzgün, güncel bir yol gösterici ve çevrenin korunması doğrultusunda gerçekten duyarlılığı olan bir yapıda yaşam bulmalı” denildi.
Hazırlanma sürecinin çeşitli aşamalarında tasarıya ilişkin görüşlerini paylaşıp, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Meclis’te toplantılara katılarak, taslağı değerlendirdiklerine dikkat çeken örgütler, Bakanlar Kurulu’nca yeniden gözden geçirilmek üzere iade edilen Ülkesel Fizik Planı Tasarısı’nın 30 gün içinde gözden geçirilip, yeniden Bakanlar Kurulu’na gönderilmesi gereğine vurgu yaptı.

“Plana şiddetle gereksinim var”
Ortak açıklamada, ülkede “Ülkesel Fizik Planı”na şiddetle gereksinim olduğu ve bu görüşün herkes tarafından paylaşıldığına işaret edildi.
Açıklamada “Hazırlanmış olan taslağa, onaylanmadan önce son ana kadar olumlu katkılar koyabilmek adına, tamamlanması gereken yanlarına ve/veya eksiklerine dikkat çekmek ve önerilerde bulunmayı gerekli ve tarihi bir sorumluluk olarak gördük” denildi.
Ülkesel Fizik Planı’nın, İmar Yasası gereği, Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü ile işbirliği halinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanması gerektiğini ancak DPÖ tarafından son yıllarda 5 yıllık kalkınma planlarının hazırlanmadığı bir ortamda planın sosyo-ekonomik boyutunun sahipsiz kaldığı ileri sürüldü.

“DPÖ’nün katılımı sağlanmalı”
Çevre örgütleri, DPÖ’nin Ülkesel Fizik Planı Tasarısı’nın danışma, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde mutlaka katılımı sağlanması ve kalkınma planlarının esas alınması gerektiğine dikkat çekti.
Açıklama, şöyle devam etti:
Hükümete onay için sunulan Ülkesel Fizik Planı Tasarısı (ÜFPT) SWOT analizi ve nüfus analizinin güvenilir somut istatistik verilere dayanarak yapılmamış olması önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. Ülkesel Fizik Planı’nın doğru temellere oturmaması nedeni ile bu çabaların çökmesi hiç arzu edilir bir durum değildir. UFP’nin adamızın özelliklerini ve üstünlüklerini geriletmeyecek, doğal kaynaklarını baskılamayacak, insan kaynaklarına saygılı, bu değerlerin taşıma kapasitelerini hassasiyetle gözetmesini beklemekteyiz. Plan ile ilgili daha önce çeşitli platformlarda, Biz Çevre Örgütlerinin bu doğrultuda yaptıkları öneriler gerektiği gibi değerlendirilmemiş ve/veya gözden kaçmıştır”

“Nüfus öngörüleriyle ilgili sıkıntılar...”
Örgütlerin ortak açıklamasında, planda, ülkenin nüfus öngörüleriyle ilgili ciddi sıkıntılar bulunduğu ileri sürülerek, “Nüfusun 16 yılda 2 katı olacağı öngörülmekte ancak yapılması planlanan bina ve yatırımlar, doğal çevre ile tarım alanları üzerinde büyük bir baskı oluşturacaktır. Ülkedeki bütün dengeleri alt-üst edecek ezici bir nüfus artışı, zaten dar olan adamızdaki kaynakların üzerindeki baskıları taşınamaz boyutlara vardıracaktır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2015, 10:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner456

banner459

banner455

banner460