banner564

Yapılacak iş çok

banner587

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Adayı Ersin Tünay, amacının sanatçıların ve engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için çalışmak olduğunu söyledi

Yapılacak iş çok
banner598

Cemre AKAR

 Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ersin Tünay, milletvekili seçilmesi halinde ülke sorunlarının çözümü konusunda çalışacağını, özellikle sanatçı ve engelliler için atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.
   Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Adayı Ersin Tünay, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve bundan sonraki hedeflerini Diyalog’a anlattı ve soruları yanıtladı. 
Soru : Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz?  Eğitim ve iş alanında neler yaptınız? 
Yanıt: 21 Nisan 1972 yılında Lefkoşa’nın Arabahmet Mahallesinde doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Lefkoşa’da tamamladım. DAÜ Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden, ön lisans (AAS) ve lisans (BS) programlarından mezun oldum. Aynı yıl Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretmenlik Sertifikası (pedagoji) programını tamamlayarak, öğretmenlik sertifikasına sahip oldum. 
     Halk dansları eğitmenliği ile müzisyenlik yanında, kültür ve sanat alanında birçok sosyal sorumluluk projeleri ile yardım konserlerinde imzam var. Birçok kez, ilkokul öğrencilerinden oluşturduğum halk dansları ekipleriyle, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliklerinde ülkemizi temsil ettim. Dernek başkanlığı ile şefliğini yapmakta olduğum korolarla, Kosova, Azerbaycan, Londra, Gürcistan, Makedonya ve Türkiye’nin birçok şehrinde konserler gerçekleştirerek, ülke tanıtımına çok değerli katkılar koydum. 
     Geleneksel Kıbrıs Türk Halk Şarkıları ve Kültürümüzden Sesler adlı müzik albümlerinin (CD) düzenlemelerini yaparak, aynı zamanda müzik yönetmenliklerini üstlendim. TRT ses ve saz sanatçıları ile Kıbrıslı sanatçılarımızın da destekleriyle, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Umut Otizm Derneği, SOS Çocuk Köyü ile Thalassaemia Derneği gibi birçok dernek yararına konserler gerçekleştirdim. Gailem İNSAN diyerek sürdürdüğüm yaşamımda, birçok kurum ve kuruluşa maddi manevi destek yanında farkındalıklar yarattım. Özellikle özel gereksinimli bireylerin ( engellilerin ) yaşamlarıyla ilgili hassasiyetimle, tüm etkinliklerimde ve katıldığım programlarda, empati yapmanın önemini vurguladım. Müziğin terapi gücüne inanarak “Müzik sevginin, sevgi de yaşamın kaynağıdır” sözüyle dillerde ve gönüllerde yer edinebilmenin huzurunu yaşıyorum. 
     2015- 2016 yıllarında Londra Türk Dili Okullarında öğretmenlik yanında, Kıbrıs Türk Toplumunun sosyal yaşamına da katkı koymak amacıyla, Londra Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu şefliğini yürüttüm. Bugün hala; Çağdaş Müzik Derneği başkanlığı ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği organizasyon ve tanıtım koordinatörlüğü görevleri yanında, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu, Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği Lapta Esintileri Korosu ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosunun şefliğini de yürütmekteyim. 
     Türkiye Cumhuriyeti Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) delegesi olup, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda öğretmenlik yapmaktayım. Evli ve iki kız çocuk babasıyım.
Kurtuluş paketi şart
Soru : KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
   Yanıt: Ekonomik açıdan bugün geldiğimiz noktada, ekonomik kurtuluş paketine ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğumuz ekonomik yapı sürdürülebilir değildir. Bu sebeple, konuyla ilgili olarak tüm paydaşların ve halkımızın görüşlerinden yola çıkarak, partimizin (HP) hazırlamış olduğu ekonomik kurtuluş paketindeki 6 madde hayata geçirilmelidir.
•    Pahalılığın önlenmesi, fiyat indirimlerinin raflara yansıtılması adımları;
•    Kamuda ve özelde maaşların iyileştirilmesi adımları;
•    Gençler için konut/barınma projesi;
•    Genç işsizler için istihdam politikaları;
•    Maliye gelirlerinin artırılması adımları;
•    Kamuda tasarruf tedbirleri.


Soru: Bir süre Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunda yer aldınız. Kurumun bugünkü durumunu özetler misiniz? 
Yanıt: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) zarara uğratıldığı aşikârdır. Buna sebep olanların halk tarafından bilinmesi ve Sayıştaylığın konuyla ilgili süreci olgunlaştırıp, yargı yolunu açması gerekmektedir.
Her zaman özellikle vurguladığımız “üretirsek var oluruz” sözünün hayat bulması, pahalı bir elektrik kullanırken mümkün olmayacaktır. KIB-TEK zor durumdadır. Şu anda bilinen 800 milyon TL borcu bulunmaktadır. Elektriği üretecek daha ucuz bir yol bulmak mümkündür.

Neden siyaset?
Soru: Siyasete neden girdiniz? Hedefleriniz nelerdir? 
Yanıt: Siyasete girmemin en büyük sebebi; ülkede var olan kaynakların fütursuzca kullanılmasını durdurmak ve halka hakettiği devlet hizmetlerini sunmaktır.
Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini dikkate alarak, devlet okullarının fiziki yapılarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atmak isterim.
 KKTC’nin kültür varlıklarının ortaya çıkartılmasına, kültürümüzün halkımız tarafından en yaygın biçimde özümlenmesine ve kültür hazinelerimizin dünyaya daha iyi duyurulmasına özel önem verilmesini sağlamak isterim. Din, dil, mezhep ve etnik köken farklılıklarımızın, ülkemizde ayrımcılığın değil, renkli ve zengin bir kültürün bütünlüğü çerçevesinde görülebilmesi için gerekli her türlü düzenleme yaparak, eğitim ve yayın programlarında kültür konularına daha geniş yer verilmesi ve kültürel amaçlı faaliyetlere daha çok kaynak ayrılması için çalışacağım. 
Sanat ve sanatçılar desteklenecek
Tüm sanat dalları, kültürel gelişmenin önemli öğeleri olarak kabul edilerek sanatçılar korunurken, gerekli kamu desteği sağlanmalıdır. 
Tiyatro sanatı KKTC’nin bütün ilçelerinde yaygınlaştırılırken, Devletin bir sanat kurumu olan Devlet Tiyatroları’nda çalışan sanatçılarımızın özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilebilir; özel tiyatroların devlet tarafından desteklenmesi için gerekli yeni düzenlemeler yapılabilir. 
 Kültür ve sanat eğitimi, laik, demokratik, kültürel değerlerimizden kopmadan, çağdaş dünyayla bütünleşmeyi sağlayacak ve katılımı özendirecek bir yapıya kavuşsun diye çalışmalar yapmak arzusundayım. 
Çağdaş müzecilik geliştirilip; kültürel mirasın, ait olduğu coğrafyada korunmasına ilişkin evrensel ilkenin yaşama geçirilmesi sağlanabilir. 
Yerel yönetimlerin de kendi beldelerindeki kültür eserlerine sahip çıkmaları özendirilirken, sivil toplum örgütlerinin aynı amaçlı çabaları da teşvik edilebilir. 
Kütüphaneler, modernleştirilerek teknolojinin gelişmiş olanaklarından yararlandırılarak, eğitim ve kültür politikalarımızın odak merkezleri haline getirilebilirler. 
Kültür ve sanat ile ilgili dernekler, okullu ve alaylı tüm sanatçılar, ülke kültür ve sanatına yapmış oldukları katkılar çerçevesinde dikkate alınarak, ayrım yapılmaksızın maddi manevi desteklenmelidir.
Sanatçılara; sanatını icra edemeyeceği durumlarda, salgın hastalık sebebiyle ihtiyaçlı durumlarda ve uzun süre tedavi gerektiren sağlık sorunlarında, maddi manevi destek sağlanabilmesi için çalışacağım.
Tarihi kültürel zenginliklerimizin gelecek kuşaklara aktarmak üzere devralınan emanetler olduğunun bilinci ile bu varlıklarımızı olası afetlerden korumak amacıyla, devlet bünyesinde oluşturulacak özel kurumlar aracılığıyla ihtiyaç duyulan her türlü önlem alınabilir.
 Devlet bünyesindeki sanat kurumlarının özerkliğini koruyacak, siyasi amaçlar için kullanılmalarına engel olunmalıdır.
 Geniş katılım ile KKTC’nin kültüre ilişkin gelecek hedeflerinin belirleneceği bir kültür strateji belgesi oluşturmak en büyük arzumdur. 
Sanat emekçilerinin sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının, ilgili bakanlık tarafından ödenmesini sağlamak, Kültür ve Sanat alanındaki vergileri asgari düzeye çekmek,
Bütün sanatçılarımızı sosyal güvenceye kavuşturmak,
 Sanatçıların örgütlenmesini teşvik etmek,
Yalnız Devlet bünyesinde çalışanların değil , tüm sanatçılarımızın özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek, 
 Geleneksel sanatları ve sanatçılarımızı güçlendirmek için gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak,
 Tüm sanatçıların etkinliklerinin, gösterilerinin , konserlerinin , sergilerinin ve projelerinin , halka ulaşmasını sağlamak ,
 Eğitimde kültür ve sanata daha geniş yer verecek, okullarda bu tip etkinliklere daha çok kaynak ayrılmasını sağlamak, 
 Sanata özel yeteneği olan çocukları erken yaşlarda tespit ederek, yeteneklerini geliştirmeleri için en ileri düzeyde eğitim olanakları sağlamak,
Özel gereksinimli (engellli) bireylerin sanatsal yeteneklerinin tespiti ile geliştirilmesine özen göstererek, fırsat eşitliği yaratmak,
Engellilerle ilgili yasaların güncellenip, hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
Engelsiz Yaşam Evi projesi için gerekli girişimleri ve icraatları hızlandırıp, söz konusu merkezin faaliyete geçmesini sağlamak,
Engelli bireylerin, kayıt altına alınarak ilgili bakanlık bünyesinde arşiv oluşturulması için çalışma başlatarak, ihtiyaçları olan hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak,
Tüm ilçelerimizde, sanatın her dalıyla ilgilenenlerin buluşma yeri haline gelecek Kültür-Sanat Evleri açmak veya mevcut olanları geliştirmek,
 Yurttaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmak için gezici tiyatroları, sergi ve konserleri daha geniş kitlelere ulaştıracak destekler sağlamak,
İlçelerimizde çekim merkezi olacak, her türlü donanım ve bilişim altyapısına sahip, modern salonlar inşa etmek, 
 Ülkemizdeki tarihsel, kültürel ve doğal birikimin gelecek kuşaklara aktarılması için kurumsal bir arşiv ve koruma sistemi oluşturmak,
 Çağdaş müzeciliği geliştirecek, kültürel mirasın ait olduğu coğrafyada korunması ilkesini uygulamak.

Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?
1.    Sağlık
2.    Eğitim 
3.    Elektrik 
4.    Toplu taşımacılık
5.    Adil ve adaletli yönetim 

Yarın: TDP Milletvekili Adayı Mustafa Yenigüç
 

banner594
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473