banner564
banner556

Hedef güçlü ekonomi

KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi Toplantısı’nda ‘turizm ve eğitime’ daha çok önem verilmesi kararlaştırıldı

banner611
Hedef güçlü ekonomi
banner598
banner616

Başbakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğinde düzenlenen KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi Toplantısı dün gerçekleştirildi.
Toplantının açılışını Başbakan Ersin Tatar yaptı. Toplantısı’nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede toplantı sonucu alınan kararlar ve atılacak adımlar yer aldı.
Lefkoşa Merit Otel’de yer alan toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı ve konuşma yaptı.
Toplantının basına kapalı bölümünde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz de birer konuşma yaptı.
Toplantıda; "KKTC'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Ortamı Hakkında Bilgi" Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu tarafından verildi.

Tatar: Türkiye arkamızda
Başbakan Ersin Tatar toplantının açılışını yaptığı konuşmada, önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, yatırım danışma konseyi toplantısının ülke için önemine işaret etti.
İlk toplantının kendi Maliye Bakanlığı döneminde yapıldığını anımsatan Tatar, 10 yıllık sürede su projesinin tamamlandığını, turizm ve eğitimde büyük gelişmeler olduğunu kaydetti.
Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin her alanda yüzde yüz KKTC'nin arkasında olduğunu da belirterek, bunun kendileri açısından güç oluşturduğunu söyledi.

Oktay: KKTC mallarının dünyaya ihracı için çalışacağız
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, toplantının KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Dünyada ülkelerin büyüme performansının gerilediğini, belirsizliklerin dünya ekonomisini gerilettiğini, küresel sistemin gerilediğini ve siyasi gelişmelerin ekonomilere endişe verdiğini ifade eden Oktay, bu ortamda ticareti kısıtlayıcı girişimlerin de doğru olmadığını, Türkiye olarak tüm ülkelerle kazan - kazan anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.
Türkiye ve KKTC'nin de bu dönemde her zamankinden daha güçlü bir işbirliği ve dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Oktay, Türkiye olarak KKTC ile tecrübe paylaşımı yapacaklarını ve ticareti geliştireceklerini kaydetti.
Turizm, eğitim, yatırım alanlarının önemli olduğunu, ancak iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin çok daha önemli olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'nin geleceğe güvenle bakması, barış ve huzur içinde yaşamasının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Oktay, KKTC mallarının sadece Türkiye'de değil diğer ülkelere de satılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapacağı girişimlere destek vereceklerini de belirtti.

Sonuç bildirgesi yayımlandı
KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi Toplantısı’nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede toplantı sonucu alınan kararlar ve atılacak adımlar yer aldı.
Toplantıda alınan kararlar şöyle:
1-Uzun zamandan beri üzerinde çalışılmakta olan e-Devlet projesinin tamamlanması, vatandaşların ve iş insanlarının devlet dairelerine gitmeden ve çalışma saatlerine bağlı kalmadan hizmet almalarını sağlayacak, yatırım ortamını olumsuz şekilde etkileyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Buna ilaveten yatırım ve iş yapmaya yönelik iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi konusunda gerekli adımlar atılmalıdır.
2-Yargının ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve tahkim mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi desteklenmelidir.
3-Türk Hava Yolları A.Ş. dâhi Ercan Havaalanına gerçekleştirilen tüm uçuşların, Türkiye’deki daha fazla noktaya ve mümkün olduğunca fazla ülkeye bağlanmasını sağlayacak şekilde artırılmasının turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemi vurgulanmıştır.
4-KKTC’nin eğitim ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda paydaşların da katkı koyacağı bir mekanizma kurulması üzerinde çalışılacaktır. 
4- Sanayi Sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak şekilde tam teşekküllü yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ve geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.
5-KKTC’deki turizm ve eğitim faaliyetlerinin KKTC’nin yerel kalkınmasına doğrudan daha fazla katkı verebilmesi için kamu özel sektör işbirliği modeli temelinde, stratejik önceliklerin belirlenmesi ve operasyonel teşviklerin stratejik teşviklere dönüştürülmesi gerekmektedir.  
6-Yeni teknolojilere ve inovasyona dayalı üretim modellerinin stratejik öncelikler arasına dâhil edilebilmesi ve eğitim sektörünün desteğiyle oluşturulan bilginin ticarileştirilebilmesi için KKTC’de elektrik ve iletişim fiyatlarının düşürülmesi gerekmektedir.
Yeni ve alternatif üretim teknolojilerinden yararlanılması yoluyla bu maliyetlerinin aşağıya çekilmesiyle aynı zamanda genel olarak üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar KKTC’deki yatırım ortamını büyük ölçüde olumlu olarak etkileyecektir. Bilginin ticarileştirilmesi için ayrıca üniversiteleriler ile reel sektörün teknoloji alanında yapabilecekleri işbirlikleri desteklenmelidir. 
7-KKTC’deki limanlarda yük hizmetleri ile turizme hizmet edecek sivil yolcu ulaşımı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi için yap-işlet-devret modelinde limanların işletme hakkının ihale edilmesi önerilmektedir.
8-Kuzey Kıbrıs, bölgede gelişmekte olan yat turizmi için geniş olanaklar sunmaktadır. Yat turizminden öngörülen payın alınabilmesi için öncelikle KKTC kuzey sahilinde olmak üzere yeni yat limanlarının devreye konulabilmesi için gerekli yatırımlar, kamu-özel sektörü işbirliği ile yapılmalıdır.
9-Yükseköğretim alanının kalitenin artırılması hedefiyle yeniden düzenlenmesi, bu sektörün sürdürülebilirliği ve arzulanan sonuçları sağlaması bakımından bir gereklilik haline gelmiştir.
10- Türkiye’den boru yoluyla getirilen suyun tarımda ekonomik katma değeri en yüksek olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede, özellikle hem Türkiye pazarı açısından hem de iç pazar açısından ihtiyaç duyulan ürünlerin tespit edilerek üretiminin desteklenmesi gerekmektedir. 
11-Türkiye – KKTC Ticaret Odası eş başkanlarının iki ülke iş insanlarının KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar ve iş yapma imkanlarını araştırmaları yararlı olacaktır.
12-KKTC firmalarının başta Türkiye pazarına olmak üzere diğer pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  Türkiye ve KKTC hükümetlerinin bu konudaki çalışmaları, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere toplantıda hazır bulunan bütün meslek kuruluşları tarafından desteklenecektir.
13-KKTC piyasasında pahalılığa ve maliyet artışına neden olan korumacılık uygulamaları gözden geçirilecektir. Hükümetlerimiz ve meslek örgütlerimiz bu konularda işbirliği içinde olacaklardır.
14- KKTC’de sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarının ve yapısal reformların gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde mutabık kalınmıştır. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner608

banner581

banner474