banner493

Hedef istikrarlı büyüme

Ekonomik planlamaya geçmek amacıyla hazırlanan “Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları başladı

Hedef istikrarlı büyüme
banner432

 Tuğçe Ülkü AYDIN   

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, istikrarlı büyümeyi sağlamak için, ekonomik planlamaya geçmek amacıyla hazırladığı “Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesindeki çalıştay dün gerçekleştirildi.
Vizyon 2035 çalışmalarının ikinci etap toplantılarının açılışında Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.
Lefkoşa Merit Otel’de bugün de devam edecek çalıştay, Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’da yapacağı kapanış konuşması ile tamamlanacak.
İlgili devlet kurumlarından 150 civarında bürokratın katıldığı çalıştayda, temel amaç; içerisinde kısa, orta ve uzun dönemli planları ihtiva edecek bir stratejik planın altyapısının oluşturulması.

Taçoy: KKTC’nin geleceğine odaklandık
Çalıştay’da ilk konuşmayı yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, göreve geldikleri günden bu yana KKTC’nin geleceğine odaklandıklarına işaret ederek, makamların geçici ancak ülkenin kalıcı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını söyledi.
Taçoy, Vizyon 2035’in amaçlarının belli olduğunu, bu ülkeye saygı ve sevginin şekillendiği, ama ciddiyetle geleceği kurgulayan bir vizyonun yansıması olduğunu kaydetti.
Vizyon 2035’in devlet kurumlarına geleceği kurtaracak bir ivme, aynı zamanda dış paydaşların ekonomik kalkınma ve gelişmesini öngördüğüne dikkat çeken Taçoy, bu ülkenin gelişimi için ortaya çaba koyan paydaşları bulunduğunu söyledi.
Bakanlık olarak bu çabalara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Taçoy, ortaya konan çabayı, enerjiyi, ülkenin geleceği için harmanladıklarını vurguladı.
“Bu ortak gaileye katkı koyarak, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışı üzerinde durduk” diyen Bakan Hasan Taçoy, ülke ekonomisini sürükleyen sektörlerin devamlılığının esas olduğuna işaret etti.
Bunların gelecek nesillere taşınmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Taçoy, bir ada yarısı olan ülkenin her kaynağının kıymetli olduğunu söyledi.

banner499
Kaynakların verimli kullanılarak bugünü kurtarmanın, aynı zamanda geleceğe taşıyıp şekillendirmenin boyunlarının borcu olduğunu  ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bunun ülke sevgisinin gereği olduğunu ve gelecek nesillere borçları olduğunu vurguladı.

Tatar: Serbest piyasa akışına bırakıldı
Başbakan Ersin Tatar da, 3 ay önce benzeri bir toplantı yapıldığını ve bir takım aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, KKTC’nin daha fazla gelişip kalkınabilmesi için, insanlara daha fazla refah mutluluk ve ülkede yaşanabilir ve güvenli bir gelecek için yapılan çalışmaların herkesin ortak temennisi ve mücadelesi olduğunu söyledi.
Hükümet olarak oluşturulan kadrolarla yapmak istedikleri şeyin, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, adaletli bir ortamda KKTC ekonomisinin daha da kalkındırılabilmesinin yolunun öncelikli sektörlerin ve bunlara bağlı bir takım yan sektörlerin geliştirilebilmesi, bunun için de tasarrufların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Bu sebeple Merkez Bankası’nın çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Tatar, kendi dönemlerinde hiç bir zaman kamu bankalarının kredi intentisinde yapılan bir takım girişimlere müdahalelerinin olmadığını ve olmayacağını vurguladı.
Yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetirken serbest piyasayı kendi çizgisinde kendi akışına bırakmak gerektiğini ifade eden Tatar, çok müdahaleci olunmasının bulunulan noktadan gerisine gidilmesine sebep olacağını kaydetti.
Kredi faizlerinin düşmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Başbakan Ersin Tatar, özellikle lokomotif sektördeki ve diğer sektördeki yatırımcılara, yatırımlarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kıt kaynakların değerlendirilmesinde ekonomiye yön vermenin, serbest piyasa koşulları içerinde, serbest piyasanın kendi dinamikleriyle ekonominin şekil almasının önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, KKTC’ye bakıldığına küçük bir ada ekonomisi görüldüğünü söyledi.
Ekonominin öncü sektörlerinin yüksek öğrenim, turizm, bunlara bağlı tarımsal faaliyetler ve sanayi sektörlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, bütün bunların oluşabilmesi için toprak, sermaye, tasarruf ve insan sermayesinin gerekliliğini vurguladı.

55 bin çalışma izinli var…
Ülkede ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışacak kişilerin eğitilmesinin de ihtiyaca göre yapılmasının  önemine değinen Başbakan Tatar, KKTC’de 55 binin üzerinde çalışma izni ile çalışan insan olduğunu, bunun küçümsenecek bir rakam olmadığını kaydetti.
Ülkede yerel iş gücünün teşvik edilip, kullanılmasıyla, ülke ekonomisinde dışa çıkan paranın da azalacağını ifade eden Başbakan Tatar, bu yönde çalışmalar yapılmasının ekonomiye sağlayacağı faydalara işaret etti.
KKTC’nin ithalata bağlı bir ülke konumunda olduğunu belirten Tatar, ülkenin bütçesinden fazla ithalatı olduğunu, bu çark bir şekilde dönebiliyorsa, çok da umutsuz olmaya  gerek olmadığını kaydetti.

Vizyon 2035’in amaçları
Vizyon 2035, gerek Devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların ekonomik büyüme yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğini sağlanmayı, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını amaçlıyor.  

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
banner502
SIRADAKİ HABER

banner464

banner459

banner455

banner460