Hesaplar inceleniyor

Sayıştay, Vakıflar’ın Dome Hotel’i tasarrufuna alıp,  yasalara uygun olarak kiralaması görüşünü ortaya koydu

Hesaplar inceleniyor
banner432

 Sayıştay, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin sözleşme süresi sona eren Dome Hotel’i tasarrufuna alarak, yasa kurallarına uygun olarak kiralaması gerektiğini açıkladı.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, kamuoyunda Dome Hotel özelinde yapılan ancak konusu bakımından 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası uyarınca yapılması gereken tüm kiralama ihalelerini etkileyen ve kiralama işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda belirsizlik yaratan tartışmaların devam etmesi nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Korahan, Anayasal bir kurum olan Sayıştay’ın, yasadan almış olduğu yetki uyarınca denetim alanında bulunan kurum ve kuruluşların kaynaklarının yasalarda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemekte olup, bu hususlarda yaptığı tespitleri ve vardığı sonuçları yayımladığı rapor ve verdiği görüşlerde belirttiğini kaydetti.
Korahan, değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Yasa ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin denetleme yetkisinin Sayıştay’a verildiğini, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nda denetimine tabi olan kurum ve kuruluşların mallarının da alınıp verilmesini, sağlanma ve kullanılmasını denetleyeceğinin açıkça belirtilmekte olduğunu kaydederek, bu kapsamda dairenin 2015 mali yılı hesapları ve işlemlerinin görevlendirilen denetçiler tarafından halen denetlenmekte olduğunu ifade etti.
Korahan,  20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının yürürlüğe giriş tarihi olan 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren yapılan ihalesiz kiralama işlemlerinin raporlanacağını ve yasa  uyarınca Hukuk Dairesi’ne iletileceğini ifade etti.

Dome Hotel İhalesi
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından Dome Hotel'in süresi biten kira sözleşmesi ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan görüş talep edildiğini kaydeden Korahan, inceleme sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:
 “Dome Hotel’in kar ortaklığı şeklinde Dayanışma Turizm Ltd.'e kiralandığı ve kira süresinin 14.05.2018 tarihinde son bulduğu, EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre sözleşme gereği anılan şirket tarafından hotele yapılması gereken yatırımların tam olarak gerçekleştirilmediği,
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne ödenen kar payının yeterli bulunmadığı ve dairenin 3 Ekim 2017 tarihinde avukat aracılığı ile Dayanışma Turizm Ltd.'e sözleşmeyi uzatma ve/veya yenileme niyetinde olmadığını, 14 Mayıs 2018 tarihinde ve/veya en geç 15 Mayıs 2018 tarihinde Dome Hotel'i tahliye etmesini, aksi halde tahliye davası ikame edileceğini yazılı olarak ilettiği görülmüştür.” 

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER