İki önemli konu

banner453

Bilişim Suçları Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesini dile getiren Arıklı, üçüncü GSM operatörünün ülkeye gelmesinin de elzem olduğunu kaydetti

İki önemli konu
banner432

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 11.10’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis’te Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin İvedilikle Görüşülen Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesi yapılarak oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda ayrıca Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı ile Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmeleri de yapıldı.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı oy çokluğuyla, Elektronik Haberleşme Değişiklik Yasa Tasarısı ise oy birliğiyle onaylandı.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.


Saner: Kurum önemli bir görev yapıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında konuşmalar yapıldı.
İlgili komite raporunun okunmasının ardından ilk sözü UBP Milletvekili Ersan Saner aldı.
Kurumun çok önemli bir görevi layığıyla yerine getirdiğini ifade eden Saner, bu kurumun beklentinin üzerinde para toplayan belki de tek kurum olduğunu dile getirdi.
Kurumun süreç içerisinde iki GSM operatörüyle yapılan anlaşma gereği operatörlerin tarife ücretlerinin azaltılması konusunda ciddi çalışmaları olduğunu anlatan Saner, tutarlar düşse de hala istenen noktada olunmadığını ifade etti.
Saner, denetim konusunda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun çok iyi bir noktaya geldiğini de söyledi.

Arıklı: Bilişim Suçları Yasası geçmeli
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, BTHK’nın son derece çağdaş bir kurum olduğunu anlattı.
Kurumun görevini yerine getirebilmesi için Bilişim Suçları Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Arıklı, üçüncü GSM operatörünün ülkeye gelmesinin elzem olduğunu kaydetti.
“Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz” diyen Arıklı, rekabet ortamı ve daha ucuz haberleşme sağlanabilmesi için üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Arıklı, kurumun ıslahının sağlanması gerektiğini de söyledi.

Toros: 3G çağdaş standartların gerisinde
CTP Milletvekili ve ilgili komite başkanı Fikri Toros da kürsüye çıktı.
BTHK’nın bilgi teknolojileri ve haberleşme konusunda sadece denetleme değil, regülasyon konusunda da önemli bir rolü olduğunu belirtti.
Fiber optik konusun ele alınması gerektiğini dile getiren Toros, 3G’nin çağdaş standartların gerisinde olduğunu anlattı.
Telekomünikasyon Dairesi’nin ıslah edilmeyi beklediğini anlatan Toros, üçüncü GSM operatörü konusuna da değindi.
Toros, serbest rekabete önem vermesine rağmen, bir operatörün daha ülkeye gelmesinin fiyatları düşüreceğine inanmadığını, önce mevcut koşullardaki şartların reforme edilmesi gerektiğini kaydetti.
Fiyatların yüksek olmasının rekabet eksikliğinden kaynaklandığı düşüncesine katılmadığını anlatan Toros, faturalardaki yüksek vergi oranlarına dikkat çekti. Toros, öncelikle bunların üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.
Rum tarafındaki GSM operatörleriyle yapılacak çalışmalar konusuna da değinen Toros, bu konudaki siyasi anlaşmaya işaret ederek, ön hazırlıkların tamamlanmış olduğu haberini aldığını belirtti.
Toros, önümüzdeki günlerde bunun hayata geçeceğinin açıklanması temennisini ifade etti.
Ercan Havaalanı konusuna da değinen Toros, bir buçuk saat mesafede dünyanın en önemli “hub”larından biri olan İstanbul Havaalanı bulunduğunu, yeni havaalanı ile bu potansiyelden yararlanılabileceğini kaydetti.

Taçoy’dan bakana sorular
UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, BTHK’nın çalışmalarından bahsederek kurumun regülasyon görevine işaret etti.
BTHK konusunda daha önce kürsüden yaptığı bir konuşmayı yeniden okuyan Taçoy, ilgili bakana şu soruları sordu:
“Mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmetine ilişkin yapılmış olan tanıma ve hizmetin temel özelliklerine ilişkin değerlendirmelere katılıyor musunuz? Görüşünüzü gerekçeleriyle birlikte detaylı bir şekilde ifade ediniz. SMS sonlandırma ve mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmetlerinin aynı pazar içinde değerlendirilmemesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız. 2N, 3N ve 4N ağlarında çağrı sonlandırma hizmetlerinin aynı pazar içinde değerlendirilmesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız.
Sabit ve mobil şebekelerde çağrı sonlandırma hizmetlerinin aynı pazar içinde değerlendirilmemesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız. VoIP hizmetlerinin mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında değerlendirilmesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız. Mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmeti için ilgili coğrafi pazarın ülke genelinin tamamı olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Cevabınızı gerekçeleriyle yazınız. Üçlü kriter testi ile mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarı ile ilgili belirlenen değerlendirmelere katılıyor musunuz?
Mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılarının EPG’ye sahip olup olmadığının tespitinde uygulanan rekabet değerlendirme yaklaşımına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi gerekçeleriyle birlikte ifade ediniz. Mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmeti sunan tüm haberleşme sağlayıcılarının, mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında EPG’ye sahip olduğu değerlendirmesine katılıyor musunuz? Görüşlerinizi gerekçeleriyle birlikte ifade ediniz. Mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında etkin rekabetin sağlanması amacıyla belirlenen yükümlülüklere ilişkin analiz ve tespitlere katılıyor musunuz? Cevabınızı gerekçelendirerek açıklayınız.”
Hasan Taçoy bu konunda ilgili bakandan yanıt beklediğini dile getirdi.

Atakan: Üçüncü operatör gelebilir
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bütçeye ilgili konuşmalarının ardından söz alarak, BTHK’nın çok ciddi alanlarda önemli hizmetler yaptığını anımsattı. Atakan, üçüncü operatör konusunda buna yönelik planlama ve çalışmayla takvimlemenin şu an itibarıyla olmadığını ancak olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.
Genel yaklaşımın pahalı bir GSM hizmeti alındığı ve gelecek operatörün ucuzlama getireceği noktasında olduğunu anlatan Atakan, internette de belli oranda hızlanma yaşandığını, özellikle 2019’un ikinci yarısında bunun daha da hissedileceğini belirterek, ödenen paraya göre daha geniş bir band dilimine sahip olunduğunu anlattı.

“Siber güvenlik için adımlar atılıyor”
Tolga Atakan, siber güvenlik noktasında atılması gereken adımlara önem verdiklerini, bunun için süratli bir altyapı oluşturmak gerektiğini kaydederek BTHK’nın siber güvenlik hizmeti de verebilmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti.


Taşınmazlarla ilgili tasarı onaylandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısını oybirliğiyle onayladı.
Tasarı üzerine söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yasa tasarısının iki hafta önce yapılan uyarı ile geri çekildiğini anımsatarak, buradaki karışıklığın düzeltildiğini ve yasaya destek verileceğini söyledi.
Bir yabancının bir mülk alabildiğini ancak bu yasa ile bu mal edinmenin üçe çıkacağını ifade eden Hasipoğlu, izin süreci ve bürokrasiye yönelik de adım atılması gerektiğini kaydetti.
UBP Milletvekili Özdemir Berova da, yasa tasarısının döviz krizi sonrasında kanun hükmünde emirname olarak gündeme geldiğini, ülkeye sıcak para girişi için yapılan bu girişimin de komitede uzatılmasının uygun görüldüğünü, ancak ne kadar satış olduğunun açıklanmadığını kaydetti.
YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, ülkede yabancıların mal edinmesi konusunda yaptığı konuşmada, Yahudi sermayesinin ülkede bilinçli toprak edinme politikası olduğunu ifade etti ve tarihten örnek verdi.
UBP Milletvekili Ali Pilli de, ülkenin büyük olmadığını ve arazilerin belli olduğunu, o yüzden yabancılara mal satarken bilinçli olunması gerektiğini ifade ederek, ülke topraklarının yabancıların eline geçtiğini, çünkü ülkenin fakir bir ülke olduğunu ve zengin ülkelerin zengin şahısların eline kolay geçtiğini kaydetti.
Pilli, ülkede mal satmadan kiralama yapılabileceğini ifade ederek, bu yönde bir yasa çalışması yapılmasını istedi.


Baybars: 3 ayda 263 başvuru
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yasa tasarısı ile ilgili bilgi vererek, yabancı bir kişinin apartman dairesi almak koşuluyla ikinci veya üçüncü bir konut alabileceğini kaydetti. Baybars, ülkede çok sayıda boş konut, boş apartman dairesi olduğunu, elde kalan dairelerin satışına yönelik adım atıldığını anlatarak, devirlerle ilgili bazı işlemlerin tamamlanması için sürenin uzatıldığını kaydetti, düzenleme hakkında bilgi verdi.
Yabancılara mal satışıyla ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği sürede, ikinci veya üçüncü konut edinmek için toplamda 25 kişinin başvuru yaptığını, 8’i hariç diğerlerinin işleminin tamamlandığını ifade eden Baybars, veri sahibi olabilmek için de çalışmaların sürdüğünü, ancak bilgi sahibi olmak isteyenler için 2019 yılının ilk 3 ayında 263, 2018’de de 2 bin 91 kişiden mal edinmek için başvuru alındığını söyledi. 

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER