banner564
banner556

Rekor artış

KKTC’de 2013 yılında 115 bin olan akıllı telefon sayısı 2020’nin dördüncü çeyreğinde 337 bine ulaştı

Rekor artış

KKTC’de 2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 8 yıllık sürede % 193’lük artış yaşandı ve 2020’nin dördüncü çeyreği itibarıyla sayı 337 bine ulaştı.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), 2014 yılı üçüncü çeyreğinden 2020 yılı dördüncü çeyrek sonuna kadar ithal izni verdiği IMEI’li cihaz sayısı 1 milyon 194 bin 968 adet oldu.
Mobil haberleşme sektörü 2020 yılı dördüncü çeyreği rakamlarına göre, KKTC’de 818 bin 728 kayıtlı mobil abone bulunuyor. Aktif abone sayısı ise, 662 bin 52.  Faturalı aktif mobil abonelerin yaklaşık % 85’i bireysel, % 15’i kurumsal.
Ülkede sabit haberleşmede tek yetkili haberleşme sağlayıcısı Telekomünikasyon Dairesi’nin ise toplam 82 bin 177 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor.
2020 yılının dördüncü dönemine ait toplam haberleşme trafiğinin % 93’ü mobil, %7’si ise sabit şebekede gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde toplam trafik dağılımı % 91 mobil,  % 9 sabit şebekeydi.
Ülkedeki mobil haberleşme sağlayıcıları (K.K. Turkcell ve Telsim), sabit haberleşme sağlayıcısı (Telekominükasyon Dairesi) ve internet servis sağlayıcılarının 2020 yılındaki toplam net satış gelirleri, 2019’a göre % 4’lük artışla 510 Milyon ₺’ye ulaştı.
TAK’ın, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörüyle ilgili 2020 4. çeyrek raporundan derlediği bilgilere göre, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde ülkede,  elektronik haberleşme sektöründe, 56 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı faaliyet gösterdi.
Bu haberleşme sağlayıcılar arasında yer alan mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları K.K. Turkcell ve Telsim ile sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı Telekomünikasyon Dairesi’nin yılın son 3 ayındaki net satış gelirleri yaklaşık 98,31 Milyon ₺ olarak gerçekleşti.
Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2020 yılı dördüncü çeyreğinde yaklaşık 38,08 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 48,4 Bin ₺ ve altyapı işletmeciliği geliri 2,15 Milyon ₺ oldu.

2020 gelirleri
Geçen yılın son çeyreğindeki gelirlerle birlikte 2020 yılında toplam net satış gelirleri, bir önceki yıla göre % 4’luk artışla 510 Milyon ₺’ye ulaşırken; mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar 2020 yılında 329 Milyon ₺, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 48 Milyon ₺, sabit geniş bant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 125 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecileri 212 Bin ₺ ve altyapı işletmecileri 8 Milyon ₺ gelir elde etti.
2020 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %64’ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, %9’unu sabit haberleşme sağlayıcı, %25’ini internet servis sağlayıcıları, %0,1’ini çağrı taşıma işletmecileri ve %1.6’sını altyapı işletmecileri aldı. Bir önceki yıla bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %63’ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, %14’ünü sabit haberleşme sağlayıcı, %21’ini internet servis sağlayıcıları ve %1.4’ünü altyapı işletmecileri elde etti.

Mobil abone sayıları
Mobil haberleşme sektörü 2020 yılı dördüncü çeyreği rakamlarına göre, KKTC’de 818 bin 728 kayıtlı mobil abone bulunuyor. Aktif abone sayısı ise, 662 bin 52.
BTHK’ya göre, toplam faturalı aktif mobil abonelerin yaklaşık % 85’i bireysel, % 15’i ise kurumsal. Mobil haberleşme pazar payının % 63’ü K.K. Turkcell’in, % 37’si ise Telsim’in.
Mobil abonelerin faturalı ve ön ödemeli ayrımına bakıldığında, 2020 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısının 159 bin 285, faturalı mobil abone sayısının ise 502 bin 810 olduğu görülüyor.
Ayrıca, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranı % 69’dan % 76’ya yükseldi.
Oransal olarak en fazla faturalı aboneye Telsim’in sahip olduğu ve abonelerinin % 80.8’inin faturalı abonelerden oluştuğu saptandı.  Telsim’i % 72,9 ile KKTECELL takip ediyor.
Avrupa ülkeleri ve KKTC’deki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırıldığında, Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli/faturalı abone oranı %28/%72 civarında iken, ülkedeki ön ödemeli/faturalı oranı %24/%76 seviyesinde.

Mobil trafik hacmi ve gelirler

2020 yılının dördüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 336 Milyon dakika olarak gerçekleşti.
2020 yılının dördüncü dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin % 2,8 oranında yükseldiği, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise % 2,9 oranında arttığı görülüyor.
Trafiğin büyük bir kısmını (% 64) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturuyor. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin % 23’ü oranında.
Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2020 dördüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (2020 üçüncü çeyrek) göre %2,6 azalarak 86.819.320 ₺ olarak gerçekleşti. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2020 dördüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise % 3.5 artış olduğu görülüyor.

82 bin 177 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı
Ülkede sabit haberleşmede tek yetkili haberleşme sağlayıcısı Telekomünikasyon Dairesi. Buna bağlı olarak da, 2020 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam 82 bin 177 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor.
Aynı dönemde, Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 12,12 Milyon ₺ olarak gerçekleşti ve bir önceki döneme göre %11,8 oranında geriledi.
Telekomünikasyon Dairesi, sabit ses aboneliği yanında, xDSL teknolojisine dayalı hizmetler de veriyor. 82,177 kayıtlı abonenin 15 bin 587 tanesi ilgili hizmetlerden yararlanmakta, bu rakam da toplam ses abonelerinin yaklaşık olarak % 19’una denk geliyor. Ön ödemeli (chip) kartlar ve data devreleri (2,156) ise kayıtlı aboneler içerisinde % 2,6 paya sahip.
2020 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 32,59 Milyon dakika olan Telekomünikasyon Dairesi’nin ses trafiği, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 23,91 Milyon dakika olarak gerçekleşti ve bir önceki döneme göre yaklaşık olarak % 26,6 oranında azaldı. Geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise % 20,5 oranında azalma oldu.
2020 yılının üçüncü döneminde %36 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payı, 2020 yılı dördüncü çeyrek döneminde %45 olarak gerçekleşti. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin %45.4’ünü oluşturan mobile doğru trafik (K.K. Turkcell + Telsim), 2020 yılının dördüncü çeyreğinde %43 seviyesine geriledi.
2019 yılı sonunda sabit gelirler 68 Milyon ₺ olurken; 2020 yılı sonunda sabit gelirler 48 Milyon ₺ gerçekleşti ve % 30 oranında azaldı. 

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 15:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner456

banner473