banner493

Söz sırası Meclis’te

banner514

Komite, ölüm cezasını kaldıracak, cinsel suçlarla ilgili hükümleri de modern hukuk devletlerinin seviyesine çıkaracak yasal düzenlemeleri onayladı

Söz sırası Meclis’te
banner432
 

Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, ölüm cezasını kaldıracak, cinsel suçlarla ilgili hükümleri de modern hukuk devletlerinin seviyesine çıkaracak yasal düzenlemeleri onayladı.

Komite ayrıca, trafikle ilgili tüm birimlerin ulaştırma ile ilgili bakanlık altında toplanmasını sağlayacak ve Eczacılık-Zehirler Yasası’nda cezaları güncelleyecek değişiklikleri de onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler milletvekili Tufan Erhürman başkanlığında toplanan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Eczacılık ve Zehirler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşerek oybirliği ile kabul etti.

Komite, CTP-BG milletvekilleri Tufan Erhürman, Fazilet Özdenefe ve Doğuş Derya tarafından önerilen Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü okunuşunu da tamamlayıp oy birliğiyle kabul etti.

 

Eczacılık ve Zehirler ...

Eczacılık-Zehirler Yasası’nda değişiklik öngören tasarı, çıkarılacak tüzük veya emirname kurallarına veya bu yasa uyarınca isdar edilen bir ruhsatın koşullarına aykırı davranan kişi veya kişilere verilecek cezaların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacı ile hazırlandı.

 

Motorlu araçlar…

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı altındaki trafik ile ilgili tüm birimlerin tek çatı altında toplanarak var olan yetki karmaşasına son verilmesini hedefliyor.

 

“Ölüm cezası hiç uygulanmadı”

Ceza Yasası (Fasıl 154) değişiklik önerisi ise, İngiliz Sömürge İdaresi döneminde yürürlüğe giren yasanın birçok hükmünün modern hukuk devletlerindeki insan hakları açısından çok geride kalması gerekçesiyle hazırlandı.

Yasada bulunan ölüm cezasının KKTC Anayasası’nın 15’inci maddesinde de yer almasına rağmen hiç uygulanmadığı; bunun yanında Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek protokollerle önce uygulama alanının daralttığı ardından ise kaldırıldığı kaydedildi.

Meclis’ten yapılan açıklamada, “Bu öneriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Avrupa’da var olan insan hakları seviyesinde bir modern hukuk devletine sahip olma iradesinin hayata geçirilmesi amacıyla ölüm cezası Fasıl 154 Ceza Yasası’ndan çıkarılmıştır” denildi.

Ölüm cezasının esas yasadan çıkarılması ile bağlantılı olarak, ölüm cezasına tabi suçlar ve ölüm cezası ile ilgili kısımlar da çıkarılmak üzere esas yasadaki orijinal metne bağlı kalınarak yeniden düzenlendiği ifade edildi.

 

Cinsel suç hükümleri değiştirildi

Tasarıda ayrıca, modern hukuk devletlerinde ulaşılan seviyenin çok gerisinde kaldığı belirtilen cinsel suç hükümlerinin kaldırıldığı veya değiştirildiği de ifade edildi.

Söz konusu suçların modern hukuk devletlerinde “ahlaka” değil, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş cinsel nitelikli suçlar olarak kabul edilmelerinden hareketle, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın dördüncü kısmının üçüncü bölümünün başlığının “Cinsel Nitelikli Suçlar” olarak değiştirilmesinin önerildiği kaydedildi.

Tasarıda, sözkonusu suçların mağdurlarının yalnızca kadınlar olabileceğine ilişkin yaklaşımın terk edildiği ve cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği ve cinsiyeti ne olursa olsun her insanın bu suçların mağduru olabileceğini kabul eden bir yaklaşım benimsendiği belirtildi.

 

Doğaya aykırı cinsel ilişki suçu kaldırıldı

Tasarıda ayrıca, söz konusu bölümdeki hükümlerin modern hukuk devletlerindeki uygulamalar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Tasarıda “doğaya aykırı cinsel ilişki” suçunun kaldırıldığı, kişilerin cinsel yönelimlerinden, cinsiyet kimliklerinden veya cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, işlenen fiillerle mağdur edilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler getirildiği de belirtildi.

 

Çocukların ve zihinsel engellilerin cinsel nitelikli suçlarla mağdur edilmesi halinde uygulanacak cezaların da artırıldığı ve söz konusu sosyal gruplara cinsel nitelikli suçlara karşı daha yoğun bir koruma öngörüldüğü ifade edildi.

 

Kadınlara karşı şiddet

Açıklamada, “Kadınlara karşı cinsel şiddetle ilgili hükümlerde de değişiklikler yapılmış ve günümüzde maalesef hala yoğun biçimde etkili olan bu soruna ceza hukuku araçları kullanılarak çözümler üretilmeye çalışılmıştır” denildi.

Tasarıda fuhuş konusunda ortaya çıkan “adaletsiz uygulamaların” giderilmesi hedefiyle yeni düzenlemeler getirildiği, bu konuda yasa dışı faaliyet gösterenlerin çarptırılacakları cezaların belirginleştirilerek arttırıldığı da ifade edildi.

 

Önerinin temel amacı...

Açıklamada, “Önerinin temel amacı, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın günümüzde kabul edilen insan hakları seviyesinin altında kalan bazı hükümlerin modern hukuk devletlerinde ve uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan düzenlemelere koşut bir içeriğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesidir” denildi.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman başkanlığındaki Komite toplantısına aynı partiden Ferdi Sabit Soyer ve Fazilet Özdenefe Kürşat, UBP milletvekilleri Ali Pilli ve İzlem Gürçağ, DP milletvekilleri Fikri Ataoğlu ve Hüseyin Alanlı ile davetli olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayden Kutalp ve Ayşe Gökyiğit katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2014, 11:27
banner512
YORUM EKLE
banner502
SIRADAKİ HABER

banner471

banner455