banner556

Umut verdi

Sucuoğlu’nun açıkladığı ‘ekonomik önlemler’ tüm sektörlerde heyecan yarattı

Umut verdi

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından dün Meclis’te okunan hükümet programında, özellikle belediyeler reformu ve ekonomik açıdan rahatlama sağlayacak başlıklar ilgili sektörlerde heyecan yarattı. Sucuoğlu, halen 28 olan belediye sayısının azaltılacağını ve seçime öyle gidileceğini söyledi. Belediye sayısının 12’ye düşürülmesi hedefleniyor.
KKTC’de en önemli sorunlardan biri olan haberleşmede yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla ‘devlet-özel’ işbirliğine gidilecek. Bu çerçevede 4 veya 5G uygulamasına geçilecek ve internet ağı genişletilecek.
KKTC turizminin önündeki en önemli engellerden biri olan uçak fiyatlarının aşağıya çekilmesi ve adaya daha çok turist taşınması amacıyla ‘kamu-özel’ ortaklığına dayalı yeni bir havayolu şirketi kurulacak. 

Turizm desteklenecek
Turizm teşvikleri gözden geçirilecek, suiistimale kapalı, en az denetleme gerektiren teşvik sistemi ile turizm paydaşları desteklenecek. Turizm yatırımlarında sürdürülebilir turizm kriterlerinin uygulanması açısından belgelendirme ve eko turistik tesisleri ile çevreye duyarlı turistik tesisleri sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması sağlanacak.
Ülke turizminin yurtdışında tanıtılıp daha iyi pazarlanması maksadı ile sektör temsilcileri ve Yurtdışı Turizm Ofisleri ile birlikte hedef ana pazarlar olan Türkiye, İngiltere ve Almanya’ya ek olarak diğer Avrupa ülkelerinde de Turizm Fuarları, Roadshowlar ve diğer turizm tanıtım etkinliklerine katılım sağlanacaktır.
Kuzey Kıbrıs’ın Turizm alanında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Uluslararası tanınmış influencerler, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri ülkemizde misafir edilerek, ülkenin turizm zenginliklerinin dijital platformda ve sosyal mecralarda tanıtımı sağlanacak.

Kamu-özel iş birliğinde yeni bir hava yolu
KKTC turizminin önündeki en önemli engellerden biri olan uçak fiyatlarının aşağıya çekilmesi ve adaya daha çok turist taşınması amacıyla ‘kamu-özel’ ortaklığına dayalı yeni bir havayolu şirketi kurulacak. 
Kara-deniz-hava ulaşımındaki geçişler hızlandırılacak,  yeni kara sınır kapıları açılacak. 

Belediye sayısı düşürülecek
Belediyeler Değişiklik Yasası yeniden düzenlenerek, yürürlüğe konacak.
Hem kurumsal hem de finansal anlamda daha güçlü belediyeler oluşturmak amacıyla Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayısında azaltma yönüne gidilecek. Ülke genelinde 28 olan belediye sayısının 12’ye düşürülmesi hedefleniyor. Belediye sayısı azaltıldıktan sonra yerel seçime gidilecek.

Yayıncılık
DVBT Projesi ile ülkesel çapta bir karasal dijital yayın platformu kurulmuş olacak ve Kurum içi Fiberoptik ağı projesi hayata geçirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan özel TV ve Radyo Kuruluşlarına da büyük katkı sağlanacak.
SMART TV projesi süratle tamamlanacak ve bu sayede KKTC’deki Özel Radyo Televizyonları ile BRTK tüm dünya ile buluşup KKTC’nin tanınmasına ve turizmine büyük katkı sağlayacak.

İletişimde kamu-özel ortaklığı
Ülkedeki dijitalleşme için gerekli geniş bant internet ağının ülkenin her noktasına taşınması konularına hız ve öncelik verilecek. Telekomünikasyon Dairesi kamu-özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacak.
Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığı ile yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de kamu-özel ortaklığında hayata geçirilecek.

Yeni kamu anlayışı…
Hizmetin, standart kurallara ve süreçlere bağlı olacağı ödül ve ceza olgusunun uygulanacağı yeni bir kamu anlayışı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacağı, “Çağdaş Kamu Görevlileri Yasası”nın ivedilikle yasallaşacağı belirtiliyor. Kamudaki personelin görev yerine giriş çıkışlarla ilgili kontrolün tümünün elektronik olması sağlanarak, daha etkin bir denetimin yapılması sağlanacağına dikkat çekiliyor.

Bağımlılara bir şans
Yeni Merkezi Cezaevi kampüsü içerisinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Sosyal Uyum Merkezi oluşturulacağı da bildiriliyor.
Uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde bulunan bireylerin tahliye edildikten sonra iş bulmalarına olanak sağlamak amacıyla sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde “Bana Bir Şans Tanı Projesi”nin hayata geçirileceği kaydediliyor.

Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması 
Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması (mavi ve beyaz) hayata geçirilecek.
Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi tamamlanarak devreye sokulacak. 
Yabancılara Taşınmaz Mal Satışında yaşanan bürokratik işlemler kolaylaştırılacak.

Spor için mücadele 
Uluslararası olimpiyat komitesi ile tekrardan spor alanında müzakere ve diplomasi süreci başlatılacağı, Asya Olimpiyat Komitesi ile var olan ilişkilerin daha ileriye götürülerek, bu örgüte üye ülkelerin ülkedeki spor organizasyonlarına katılımları sağlanacağı kaydediliyor. 

İmar planları tamamlanarak hayata geçirilecek
Başkent Lefkoşa İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı, Lefke İmar Planı, Dikmen İmar Planı, Girne Koruma ve Çevre Planı çalışmaları tamamlanarak hayata geçirilecek.

KIB-TEK yapısal olarak güçlendirilecek
Kıb-Tek’in yapısal olarak güçlendirilecek, fiyat düzenlemeleri, Kıb-Tek’in sürdürülebilirliğinin muhafaza edilmesi prensibi ile ilgili mevzuata uygun olarak güncellenecek.
Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin artırılması adına mevcut üretim modeli dahilinde ilave yatırımlar yapılacak. Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim kapasitesinin yeni yatırımlarla artırılacağı ifade edilirken, Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek, sonuçlandırılacak.

Mesarya bölgesinde Hintkeneviri ekilecek 
Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamı genişletilecek, kamu maliyesine yüksek gelir sağlayacak endüstriyel Hintkeneviri yetiştirimi için gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacak.
Bunun için Mesarya bölgesinde denetimli/kontrollü özel alanda lisans temelinde kodlama yöntemi ile kademeli olarak üretim yapılması için başlatılan çalışmalar tamamlanacak.
Tarım sektörü için “Entegre Yönetim Bilgi Sistemi” kurulacak.

Kamuda reform hayata geçecek
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda düzenleme yapılacak, kamuda reform hayata geçirilecek. “Çağdaş Kamu Görevlileri Yasası” ivedilikle yasallaşacak. Kamu Görevlileri Performans Tüzüğü günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecek.
Yeni hastaneler yapılacak
Tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açılacak. Acil Durum Hastanesi ilerleyen günlerde 6 ameliyathanesiyle diğer sağlık hizmetlerini sağlamak üzere kullanılacak. Girne Devlet Hastanesinin yarım inşaat olarak alınan binası tamamlanacak. Yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlanacak. İskele-Karpaz bölgesine bir hastane kazandırılacak. AMATEM binası tamamlanacak. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin teşkilatı güçlendirilecek, otomasyon sistemi (e-ilaç, e-eczane) tamamlanacak, gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve kişilerin tüm eczanelerden ilaca ulaşabilmesi sağlanacak. Evde bakım hizmetleri artırılacak ve iyileştirilecektir. Gıda sağlığının güncel ve uluslararası seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Her ilçede halkın ulaşabileceği bir hastane sağlık sistemine kazandırılacak.
Tam gün eğitime geçilecek
Eğitim süresi artırılacak, tam gün eğitime geçilecek. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS), özel okulları da geçecek. 2022 yılı sonuna kadar internet bağlantısı olmayan okul kalmayacak. İlköğretimde ‘Özel Gereksinimli’ öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sınıfları artırılacak, ortaöğretimde yeni kaynak odaları oluşturulacak. “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” hayata geçecek. Yabancı öğrenci artışına paralel olarak ‘Yabancılara Türkçe Öğretim’ programları yaygınlaştırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi (MEBBİS)’in kurulumu ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar sürecek. Öğrenci taşımacılığı MEBBİS’e (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) dahil edilecek ve otomasyona dayalı bir altyapı oluşturulacak. 3 lise 2022-2023 Öğretim yılında tamamlanarak hizmete girecek. Sınıflardaki öğrenci sayılarının dünya standartlarına çekilecek. Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri, belirlenen standartlarda çalışmaları sağlanacak. Yükseköğretim Yasası güncellenecek.

Organize Sanayi Bölgeleri…
Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri ile ilgili kriterler günün koşullarına göre güncellenecek. Yerli üretim ve istihdam desteklenecek. Temel gıda maddelerinde fiyat kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla etiket, barkod, tarife ve fiyat Listeleri Tüzüğü yeniden düzenlenecek. Akaryakıt sektörünün denetlenebilmesi için otomasyon sistemi geliştirilecek. Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı yasalaştırılacak. Türk Eximbank ile başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacak Sektörel olarak yeni yatırıma yönelik Yenilenebilir Enerji Kotaları oluşturulacak. Enerji Verimliliği Yasası tamamlanacak.
Birçok adım atılacak
Programda yer alan diğer başlıklar şöyle;

 *Polis terfi sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.
*Beden Eğitimi ve Spor Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecek.
*Spor Federasyonlarımızın tüzükleri uluslararası federasyonların tüzükleri ile uyumlu hale getirilecek.
 *Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle birlikte Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ticaretinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli koordinasyon sağlanacak.
*Devlet Planlama Örgütü, 2022-2024 orta vadeli plan hazırlığı ivedilikle yapılıp yayınlanacak. 
*Girne Tarihi Liman’ın altyapı ve üstyapı iyileştirilmesi işleri projesi hayata geçirilecektir. 
*Girne Antik Limanı, Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanı yeniden inşa edilecek.  
*Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın çevre düzenlemesi ihale edilerek, sonuçlandırılacak.
*Maden ve taşocağı işletmeciliği çevreye uyumlu model ve kriterlerle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.
*Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası revize çalışmaları tamamlanacak.
*Zirai Levazım, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün mali yapıları güçlendirilecek.           
*Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası tamamlanacak.
*Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binası tamamlanıp hizmete açılacak. 
3’üncü ülke uyruklu yabancı şahıslara ehliyet verilmesi için belirli kriterler getirilecek.
* Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilerek, KKTC ehliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında yaşanan zorluklara son verilecek.
*Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde ihaleye çıkılacak.
*Toplu Taşıma Master Planı ivedilikle hazırlanacak.
*Vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecek. 
*Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hayata geçecek.
 • Cezaevi binasının 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.
* Yeni inşa edilen Cezaevine uygun olarak, Merkezi Cezaevi Teşkilat yapısının yasal çalışmaları tamamlanacak.
*Yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedefleniyor.
*Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası yeniden düzenlenecek.
*Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası günün koşullarına göre yeniden revize edilerek yasallaştırılacak.
* Karavan Alanları Yasa Tasarısı yasallaştırılacak.
* Kırsal Kesim Arsalarının altyapı eksiklikleri giderilecek.
* Faiz destekli programlar ile konut sahibi yapılması için proje hayata geçecek.
*Kripto işlemlerine yasal düzenleme getirilecek, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi tasarısı yasallaşacak. 
* Sosyal güvenlik prim destekleri yaygınlaştırılıp geliştirilecek. 
*Şubat 2022 tarihinde sona erecek işyerlerine uygulanmakta olan sosyal güvenlik prim desteği ile ilgili düzenlemeler tekrar ele alınacak. 
*Yaşlı ve korumaya muhtaç insanlara maddi ve manevi destek sağlanacak. 
*Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne gerekli atamalar yapılacak.
* Asgari Ücretler Yasası günümüz koşullarına uygun düzenlenecek.
* İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası hayata geçirilecektir.
*Sosyal Sigortalar Dairesi’ne beyan edilen Prime esas kazançların gerçek ücretler üzerinden olması için gerekli tüm düzenleme ve denetimler gerçekleştirilecek.
*Genel Sağlık Sigortası Yasası hazırlanarak hayata geçirilmesi sağlanacak. 
*Hal Yasası hayata geçecek. 

banner560
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner455