banner564
banner556

Reform olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

Reform olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladı. Plan, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeriyor. 
Buna göre; ifade alma işlemi 24 saat yapılabilecek, gece yarısı gözaltı uygulamalarına son verilecek; kamu, özel sektör çalışanları ve öğrenciler kendi dini bayramlarında izinli sayılacak; avukatlardan alınan vergi oranları düşürülecek, kadına şiddette ağırlaştırıcı sebep eski eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek; kadına karşı yapılan tek taraflı takip ayrı bir suç olarak düzenlenecek... İnsan Hakları Eylem Planı'nın dilek ve temenni belgesi olmadığını söyleyen Erdoğan, "Nihai amaç yeni ve sivil bir anayasa" dedi.
Açıklanan eylem planının değişim ve reform iradesinin devam ettiğinin ve edeceğinin bir örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, "Planının hazırlığında da asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur" şeklinde konuştu. 
Eylem Planı'nın iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını dile getiren Erdoğan, "Eylem Planı'nda belirlenen her bir faaliyet için sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de iki hafta içerisinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." diye konuştu.

11 temel ilke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre eylem planı şu 11 temel ilkeyle başlıyor:
1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.
2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.
4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.
5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme özellikle bunun altını çiziyorum, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.
Eylem Planının 9 amaçtan oluştuğunu belirten Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planındaki 9 amaçtan ilkinin "daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi" olduğunu ifade etti. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner455