banner564
banner622

Büyüme artacak

2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planına göre; cari açık ve enflasyon aşamalı olarak düşürülecek

Büyüme artacak
banner598

Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planına göre; Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki büyümenin 2023’te yüzde 4, 2024’te yüzde 5, 2025’te yüzde 6, 2026’da da yüzde 7,5'e çıkması öngörülüyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan plana göre; 2022'de yüzde 94.51 olarak gerçekleşen enflasyonun 2023’te yüzde 55 olması ve 2024’te yüzde 30’a, 2025’te yüzde 25’e, 2026’da yüzde 15’e düşmesi öngörülüyor.
Ayrıca kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasılanın 2023’te 13 bin 494 bin dolar, 2024’te 14 bin 860 dolar, 2025’te 16 bin 519 dolar, 2026’da 18 bin 624 bin dolara çıkması beklentisi de planda yer alıyor.
2022’de 6,3 olarak gerçekleşen, 2023 sonunda yüzde 6,8 olması beklenen işsizlik oranının, 2024’te yüzde 6,6’ya, 2025 ve 2026’da ise yüzde 6’ya düşmesi de öngörüler arasında.

Hedefler açıklandı

Plana göre; 2024- 2026 dönemi için ekonomi politikasının temel amacı, makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmek.
Aynı dönemde tasarrufu artırmak, yatırımları teşvik ederek büyümeyi özendirmek, ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek temel öncelikler olacak.

Kamu gelirleri artırılacak
Kamu gelirlerinin artırılması için atılacak bir diğer adım da, satış sözleşmeleri üzerinden yapılan tapu devir işlemlerinde, sözleşmelerin Gelir ve Vergi Dairesi'nden pullanma işlemi yapılmaya gelindiği esnada, Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden harç miktarının tahsil edilmesi.

26 okul yeniden inşa edilecek
Planda ulusal politika önceliklerine de yer veriliyor. Buna göre depreme karşı dayanıklılık testi ve risk analiz raporlarında riskli bulunup güçlendirilmesi mümkün olmayan 26 okul yeniden yapılacak.
Depreme karşı dayanıklılık testi ve risk analiz raporlarında riskli bulunup güçlendirilmesi mümkün olmayan ve yıkılması gereken yapıların depreme dayanıklı ve güvenli olarak ne şekilde ıslah edileceğini düzenleyecek "Kentsel Dönüşüm Yasası" çalışmaları süratle tamamlanacak.
Ulusal politika öncelikleri kapsamında, inşaatı devam eden Girne Devlet Hastanesi, tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak, 500 yataklı Lefkoşa yeni devlet hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesinin 4’üncü etap ihaleleri başlatılacak.
Yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı Dairesi'ne ait binanın tadilatı ve laboratuvarın eski kapasitesine ulaşması, tekrar akredite edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılma yoluna gidilecek.
Yeraltı ve yerüstü su varlığının korunması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik "Su Master Planı"nı hazırlanarak hayata geçirilecek.

Kablo ile enterkonnekte projesi hayata geçecek

Plana göre trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma planlaması yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti ile protokolü imzalanmış olan "kablo ile enterkonnekte projesi"nin hayata geçmesi de planda yer alıyor. Saptanmış olan yenilenebilir enerji alanları ile ilgili yapılmış çalışmalar gözden geçirilerek geliştirilecek, tüm yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların uygulamaları için gerekli düzenlemeler yapılacak. Enerji arz güvenliğine yönelik orta gerilim SCADA (Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi) sistemi de aşamalı olarak hayata geçirilecek.
Foo>>KKTC
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473