banner564
banner556

12 Aralık’a kadar sürecek

35 milyar 850 milyon TL olarak belirlenen 2023 yılı bütçe yasa tasarısı maratonu komitede görüşülmeye başladı

12 Aralık’a kadar sürecek

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başladı.
35 milyar 850 milyon TL olarak belirlenen 2023 yılı bütçe yasa tasarısında, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor.
Toplantının açılışında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay konuşma yaptı; ardından tasarının görüşülmesine Maliye Bakanı Alişan Şan’ın yaptığı sunuş konuşmasıyla başlandı.

Mali disiplinden taviz yok
Maliye Bakanı Alişan Şan, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması yaklaşımı ile hazırlandığını vurguladı.
Şan, “Sorunlarla yüzleşmemiz ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından plan ve programlara bağlı kalarak mali disiplinden taviz vermeyecek çözümler üretmemiz gerekmektedir. Bu çözümler kesinlikle insanlarımızın gelir seviyesini düşürme politikaları olmayıp, gelecek nesillerin çıkarlarını da öngörerek çok daha iyiye ulaşmak olmalıdır” dedi.
Bakan Şan, yeni yılın bütçesinde olağanüstü ihtiyaçlar haricinde ek ödenek ihtiyaçlarına karşılık verilmeyeceğini açıkladı.
Ek mesai giderlerinin bu yıl 570 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiğini bildiren Şan, bunun kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmadığını vurguladı; "verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olup hükümetimizin ivedi tedbir alması zorunluluk arz eden bir sorundur" dedi.
Maliye Bakanı Şan, kamu maliyesinin ana hedefinin; “mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi” olduğunu ifade ederek, “Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir” dedi.
Gerek bütçe açıklarının kapatılması, gerekse ekonomik sıkıntıların aşılmasında Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokollerle, hükümetin bu zorlukların üstesinden geldiğini ve gelmeye devam edeceğini ifade eden Şan, “Kamu yararını göz önünde bulundurarak, vergi kayıplarına sebebiyet vermeden, ödeme gücüne göre, daha adil ve güven veren bir vergilendirme düzeni kurarak, bu amaçla her türlü sorumluluğun farkında olarak imkânlar dâhilinde gerekli çalışmaları yürütmenin de görevleri olduğunu kaydetti.

"Ana hedef mali disiplin"
Bakan Şan sunuş konuşmasında özetle şunları söyledi: 
“Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması olup, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir.”
Maliye Bakanı Şan, bütçenin; “henüz gerçekleştirilmemiş olan, tahmini rakamları gösteren gelecek zaman periyodu için yapılan belirli bir döneme ait yapılacak giderleri ve elde edilecek gelirleri gösteren mali plan ve mali yıl olarak adlandırılan dönem” olduğuna işaret ederek, “Bu dönem, mali, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar yaratır” dedi.
Bu nedenle bütçenin iyi planlanması ve dikkatli kullanılmasının önem arz ettiğini ifade eden Şan, şunları kaydetti:
“Elbette ki ihtiyaç ve talepler her zaman olduğu gibi yüksektir. Özellikle taleplerdeki yükseklik ülkemizin kaynak ve olanaklarının göz önüne alınmaması yanında daha başarılı olma, daha iyi hizmet yaratma, insanlarımıza daha iyi olanak sağlama yönündedir. Ancak bizlerin de görevi ülke kaynaklarının olanaklar nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde etkin olarak dağılımını sağlamaktır.
21’inci yüzyılda ülkemizi modernize etmek için yeniden yapılanma projeleri ile bugünün dijital çağında, Hükümetimiz, yeni teknoloji ve süreçlerle daha verimli bir şekilde hizmet verebilmek için otomasyon alanında pek çok proje sürdürmektedir. (E-Devlet, E-Vize, Türksat Vb.)
Aynı şekilde, yüksek bütçe açığı pahasına, ülkemizin büyümesi için ihtiyaç duyulan ve kamusal alandaki cari harcamaları azaltacak yöndeki mahalli kaynaklı yatırım projelerine artış yapılarak hayat bulmasına önem verilmiştir.  
Bu hedefle, geçmiş veri ve bilgileri de kullanılarak gelecek tahmin ve programlarına uygun olarak ihtiyaçların karşılanması yönünde etkin dağılımının en iyi şekilde yapıldığı inancı ile hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onayınıza sunulmuştur.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473