banner564
banner556

4 yılda 4 hükümet 

6 aylık raporunu kamuoyu ile paylaşan Ombudsman Dizdarlı, ülkede siyasi istikrarın olmamasının sorunların çözümünü zorlaştırdığını belirtti

4 yılda 4 hükümet 

 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi 2019 yılının ilk 6 aylık raporunu yayınladı. 

Her altı ayda bir Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na çalışmaları hakkında faaliyet sonuçlarını gösteren rapor sunan daire, bu raporu Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da verdikten sonra kamuoyu ile paylaştı. 
Açıklamada, bu raporun 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan başvurular sayesinde dairenin belirlediği hedeflere ne kadar ulaştığını ve bunun yanında idarenin en çok hangi kurumlarında hatalı işlem, eylem veya eksik uygulamalarının olduğunu görmelerine olanak tanıdığı kaydedildi. 
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin icraat ve faaliyetlerinin altı aylık dönemler itibariyle kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin yerleşmesi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. 
Ombudsman Emine Dizdarlı, göreve başladığı 2015 yılından itibaren takriben 4 yıl içerisinde 4’üncü hükümetle çalışma olanağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Çeşitli sorunlarla veya problemlerle uğraşan hükümetler siyasi istikrarı sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Değişen hükümetlerle beraber iş gücü ve yükü de değişmektedir. Ülkemizde hükümetler konusunda istikrar olmadığı cihetle etkin bir yönetimden bahsetme olanağımız bulunmamaktadır. Hükümetlerin değişmesi veya görevden ayrılmaları neticesinde birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan Müdür ve Müsteşarlar da değişmektedir. Bilgi, beceri ve uzmanlık isteyen görevlere atanan kişilerin çoğu zaman o iş için ehil olmamaları ve/veya atandıkları görevi yürütmek için gerekli vasfı taşımamaları işimizin aksamasına ve  zaman kaybına neden olmuştur. Görevden ayrılan Müdür veya Müsteşarlar ile birlikte kamusal hafıza da yok olmaktadır. Bu durumdan Dairemizin olumsuz etkilenmemesi olanaksızdır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Dairemize duyulan güven duygusunu sarsmamak adına hukuk ilkelerine bağlı, hesap verebilir ve faaliyetlerimizde şeffaflığı ön planda tutarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir işlev üstlenmiş durumdadır. Daire olarak amacımız toplum içerisinde etkin bir rol oynamak, hak arama kültürünü geliştirmek, İdarenin hukuka aykırı uygulamalarını asgariye indirmek ve kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen bir düzenin oluşturulmasına katkı koymaktır.
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin icraat ve faaliyetlerinin altı aylık dönemler itibariyle kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.” 
Dizdarlı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinin faaliyetlerini “İsmet Paşa Mahallesi, Celaliye Sokak, No 2-4, İnönü Meydanı, Lefkoşa” adresinde yürüttüğünü belirterek, dairenin  erişilebilirliğinin artırılması amacı ile açılan “www.ombudsman.gov.ct.tr” adresine daima ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner456

banner465