banner493

Devlet devredemez

Dizdarlı, eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu açıkladı

Devlet devredemez
banner432

Yılmaz YAKAR
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, eski eserlerin, gerçek veya tüzel kişilerin tasarruf ve kullanımına verilmesinin Eski Eserler Yasası ve Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkladı.
Dizdarlı, Eski Eserler Yasası hükümlerinin devlete ait taşınır eski eserlerin, tüzel ve/veya gerçek kişilerin tasarruf ve kullanımına verilmesine izin vermediğini belirtti.
Yazılı açıklama yapan Dizdarlı, “Bilakis Eski Eserler Yasası’nın 23’üncü maddesi; müze kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün denetim ve iznine tabi olduklarını ve yerine getirmeleri gereken birçok yükümlülükleri olduğunu belirtmektedir.” ifadelerini kullandı.
Yasanın devletin malı olma niteliğine sahip eski eserlerin müzelerde bulundurulması, korunması denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözetim altında tutulması görevini devlete verdiğini belirten Dizdarlı, devletin hiçbir şekilde kendi uhdesinde olan bu görevi tüzel ve gerçek kişilere devredemeyeceğini, bunun Anayasa ve Eski Eserler Yasası’na aykırı olduğunu kaydetti.

“Açıklama yapma gereği duyduk”
Dizdarlı, Kıbrıs Arkeoloji Müzesi kurulmasına ilişkin basında yayımlanan haberlere istinaden, kamu yararı, toplumsal ilgi ve menfaatin bulunması nedeniyle konunun, Anayasa ve yürürlükteki mevzuata uygunluğuna ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.
Devletin, Anayasa uyarınca, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa varlıklarının korunmasını sağladığını, bu amaçla düzenleyici, destekleyici ve özendirici önlemler aldığını kaydeden Dizdarlı, bu kapsamda Eski Eserler Yasası’nın yapıldığını ifade etti.
Dizdarlı, yasanın amacının tarih öncesi ve tarih devirleri ile yakın geçmişten günümüze kadar gelen taşınır ve taşınmaz eski eserler ile doğa varlıklarının korunup yaşatılması için yapılması ve uyulması gerekli iş ve işlemlerle ilgili ilke ve uygulama esaslarını belirleyip düzenlediğini bildirdi.
Dizdarlı, “Ülkemizde var olan kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması herkesin, her kurum ve kuruluşun, sivil toplum örgütlerinin de görevidir. Onları korumak için bir kamu bilincinin yaratılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir bilincin geliştirilmesi neticesinde eski eserlerin korunması mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.
 

banner512
YORUM EKLE
banner502
SIRADAKİ HABER

banner456

banner459

banner472

banner460