banner493

Düzenli ödeyene indirim

Zeren Mungan, vergi affı diye bir şey olmadığını, yapılan düzenlemelerle mükelleften gecikme faizlerinin alınmayacağını söyledi

Düzenli ödeyene indirim
banner432
Maliye Bakanı Zeren Mungan, hükümetin, göreve geldiği günlerde planlamasını yaptığı ve aşama aşama hayata geçirdiği tüm düzenlemelerin birbirini tamamlayan bütünlüklü bir eylem planı olduğunu belirtti. Zeren Mungan dün akşam katıldığı bir televizyon programında, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ‘vergi affı’ konusuna da açıklık getirdi. Vergi affı diye bir şey olmadığını, son yapılan düzenlemelerle mükelleften gecikme faizlerinin alınmayacağını belirten Mungan, vergisini düzenli ödeyenlere de yüzde 5 oranında indirime gidileceğini söyledi.
Mungan, kayıtdışı ekonomi ile mücadelenin, vergi ödeme alışkanlıklarının geliştirilmesinin, ekonominin çarklarının döndürülebilmesinin, Kamu harcamalarının; hesap verebilirlik şeffaflık ve verimlilik ilkelerinde gerçekleştirilmesinin esas alındığını kaydetti.
Mungan, bu kapsamda teknik altyapının geliştirileceğini;  e-devlet projesi ve elektronik fon transferinin ülkedeki tüm bankalar tarafından kullanılmasının sağlanacağını ve beyan, takip ile ödeme işlemlerinin bankacılık sistemi üzerinden yürütüleceğini belirtti. İdari düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla kamu hizmeti verilen bina ve donanımların iyileştirileceğini, personelin sayı ve nitelik olarak geliştirileceğini kaydeden Maliye Bakanı, bu kapsamda etkin hizmetiçi eğitim uygulamalarının başlatıldığını söyledi.

Yasa çalışmaları
Mungan, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çerçevesinde kayıtdışı ekonomi ile mücadele, vergi ödeme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve ekonominin çarklarının döndürülebilmesine yönelik olarak; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Araçlar Vergisi, Vergi Usul, Mali Dezenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsili, Yüksek Öğrenime Yönelik Düzenlemeler, Tasfiyesine Karar Verilen Şirketlere Yönelik Düzenlemeler, Muhasebe Meslek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Banka Kartları ve Kredi Kartları yasa tasarılarının gündeme getirildiğini anlattı.
Kamuda harcamaların hesap verebilirlik, şeffaflık, ve verimlilik ilkelerinde gerçekleşmesine yönelik yapılanlara da değinen Mungan, Kamu İhale ve Kamu Mali İç Kontrol Yasası ile 16 Fonun Bütçeye Alınması yasalarının Meclis gündemine getirildiğini ifade etti. Maliye Bakanı Mungan, farklı alanlarda eylem planını destekleyen yasa çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.
Devletin sürdürdüğü Kamu Hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak tahsilatı gecikmiş vergi alacaklarının söz konusu olduğuna da işaret eden Mungan, “Bu durum; idarenin yürüttüğü hizmetlerin yetersizliğine neden olurken, diğer yandan vergi borcu olan birey ve işletmelerin önünü görememesine, gerekli atılımları yapamamasına, vergi ağı dışında kalmalarına ve ekonominin gelişememesine neden olmakta ve kayıtdışı faaliyetlerin artmasına neden olmaktadır. İnsanlarımızı ve işletmeleri kayıt altında ekonomik ve toplumsal hayata döndürmek zorundayız” dedi.

Kayıtdışı ekonomi
Bakan Mungan, kayıtdışı kalmış varlıkların kayıt altına alınmasının sağlanması ve vergi ile olan ihtilaflarının çözümlenmesi ile birey ve işletmelerin; finansmana erişiminin sağlanması, hesapların şeffaflaşması ve hesap verebilir hale gelmesi gerektiğini söyledi.
Mungan, bunlar yapılırken, vergisini düzenli ödeyen birey ve işletmelerin olumsuz etkilenmemelerinin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisini düzenli ödeme yapanlar için yüzde 5 oranında indirimin hayata geçirileceğini kaydetti.
Tüm çalışmaların 2013’ün ikinci yarısında teknik çalışmaları yapılan ve 2014 yılında aşama aşama hayata geçirilmeye çalışılan uygulamalar olarak yürütüldüğünü dile getiren Mungan, çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlandığını anlattı.
Bakan Mungan, “Devlet önce kendine çeki düzen vermek, kamu hizmetlerini geliştirmek, insanıyla uzlaşmak ve önünü açmak zorundadır. KKTC’de on binler ile halen devletin ihtilafları varsa, öncelikle bunun nedenlerini doğru belirleyip, insanlara imkan tanımak zorunluluğu var. Ancak, devletin bu kucaklayıcı tavrının ardından halen mükellefiyetlerini yerine getirmemekte ısrarcı olan kesimlerin üzerine de yasalar çerçevesinde gidilmek gerekmektedir. Yoksa gerekçeniz ne olursa olsun iş yapmaya çalışan çok sayıda insanın ya ekonomik hayatını sonlandırır veya kayıtdışılığa neden olursunuz ” dedi.
Hedefin uzlaşma ve kayıt altında iş yapabilirliği geliştirmek olduğunu ve devletin üzerine düşeni yapacağını, ardından halen direnç gösterenler varsa bunların üzerine yasalar çerçevesinde gidileceğini kaydeden Mungan, “Bu bir zorunluluktur. Devlet sağlayacağı kaynakları ne kadar artırabilirse, o kadar da hizmet götürebilme imkanı bulacak. Diğer yandan devlet birey ve işletmelerden elde ettiği kaynakları da en verimli şekilde tasarruf ilkelerine uyarak kullanmak ve bütçe açıklarını sürdürülebilir seviyelere çekmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2014, 09:35
banner508
YORUM EKLE
banner502
SIRADAKİ HABER

banner456

banner459

banner465

banner460