banner556

Liste açıklandı

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin göreve başlamasıyla, bakanlıklara bağlı daireler yeniden düzenlendi

Liste açıklandı

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin göreve başlamasıyla, bakanlıklara bağlı daireler yeniden düzenlendi.  
Resmi Gazete’de yayımlanan "2022 No:2 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü" uyarınca, bakanlıklara bağlı daireler şöyle düzenlendi:

Başbakanlığa Bağlı Daireler:
(1) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
(2) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı
(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
(4) Başbakanlık Denetleme Kurulu
( 5) İstatistik Kurumu
( 6) Devlet Planlama Örgütü
(7) Personel Dairesi
(8) Devlet Basımevi
(9) Merkezi Mevzuat Dairesi
(10) Spor Dairesi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Turizm, Tanıtına ve Pazarlama Dairesi
(2) Turizm Planlama Dairesi
(3) Çevre Koruma Dairesi
(4) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
(5) Kültür Dairesi
(6) K.T. Devlet Tiyatroları
(7) Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
(8) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
(9) Jeoloji ve Maden Dairesi
(10) Gençlik Dairesi
(11) Şehir Planlama Dairesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Karayolları Dairesi
(2) Posta Dairesi
(3) Telekomünikasyon Dairesi
(4) Limanlar Dairesi
(5) Sivil Havacılık Dairesi
( 6) Planlama ve İnşaat Dairesi
(7) Trafik Dairesi
(8) Meteoroloji Dairesi

Dışişleri Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Tanıtma Dairesi
(2) Enformasyon Dairesi
(3) Dışişleri Dairesi

Maliye Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Bütçe Dairesi
(2) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
(3) Gelir ve Vergi Dairesi
(4) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
(5) Gümrük ve Rüsumat Dairesi
( 6) Hazine ve Muhasebe Dairesi
(7) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

İçişleri Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Merkezi Cezaevi
(2) Nüfus Kayıt Dairesi
(3) Muhaceret Dairesi
(4) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
(5) Tapu ve Kadastro Dairesi
(6) Harita Dairesi
(7) Mülki Yönetim ve Bölümleri

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Talim ve Terbiye Dairesi
(2) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(3) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
( 4) İlköğretim Dairesi
(5) Genel Ortaöğretim Dairesi
(6) Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
(7) Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Sanayi Dairesi
(2) Ticaret Dairesi
(3) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Tarım Dairesi
(2) Hayvancılık Dairesi
(3) Veteriner Dairesi
(4) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
(5) Tarımsal Araştırma Enstitüsü
( 6) Su İşleri Dairesi
(7) Orman Dairesi

Sağlık Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
(2) Devlet Laboratuvarı Dairesi
(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi
(4) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Daireler:
(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Hizmetler Dairesi
(3) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi
( 4) Sosyal Sigortalar Dairesi

Kurum ve kuruluşlar da yeniden düzenlendi
Öte yandan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin göreve başlamasıyla, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar da yeniden düzenlendi.  
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar listesi şöyle:

1. Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
5. K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.
6. Yayın Yüksek Kurulu
7. Kıbrıs Türk Yatının ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
8. Piyangolar Birimi
9. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
10. E-Devlet Yürütme Kurulu

2. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kalkınma Bankası
2. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.
3. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

3. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)
4. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu
5. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

4. Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

5. Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. KKTC Merkez Bankası
2. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

6. İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. İskan Komitesi

7. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Atatürk Öğretmen Akademisi
3. Lefke Avrupa Üniversitesi

8. Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Rekabet Kurulu
2. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.
3. Yenilenebilir Enerji Kurulu
4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.
5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)
6. Serbest Liman ve Bölge İdaresi

9. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Toprak Ürünleri Kurumu
2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3. Genel Tarım Sigortası Fonu
4. Cypfruvex Ltd.

10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. İhtiyat Sandığı
2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner474