banner564
banner556

Mutfak yanıyor

Hür-İş, Başbakanlık önünde ateş yakıp, üzerine boş tencere koydu

Mutfak yanıyor

 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı Memur-Sen, Kamu-İş, DAÜ-Per-Sen, Bel-Sen, Din-Gör-Sen, BASS, Bay-Sen ve Büro-İş sendikaları dün saat 19.00’da, Başbakanlık önünde “Mutfak Ateşi” yaktı.

Eylem ülkedeki pahalılığı, zamları protesto etmek ve farkındalık yaratmak için gerçekleştirildi.
“Mutfak Yanar, Tüccar Sokar, Hükümet Bakar” , “Ne Demek Işık Yok Çalışır Yakarız”, pankartlarının asıldığı eylemde, “Boş Tencere Kaynasın” sloganıyla ateş yakıldı.
Eylemde TL’nin döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi nedeniyle, hükümet edenlerin bütün tüketim maddelerine sürekli olarak zam yapan rantçılara göz yumduğu, bunun yanı sıra, hükümetin de gerek benzine, gerek elektriğe, gerekse süt ürünlerine uyguladığı zamlar neticesince küçük esnafın iflas noktasına geldiği, vatandaşın da tükendiği savunuldu.

Çaluda: Sendikalar dışlanıyor
Eylemde bir konuşma yapar Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, dövizin yükselişi ve yaşanan pahalılık karşısında gerekenleri yapmamakla eleştirdiği hükümeti, elini bordrolu olarak çalışanların cebine atmakla, sendikaları dışlamakla, sermayeye teslim olmakla ve halkı göçe zorlamakla suçladı.
Hükümetin insanları daha da fakirleştirdiğini savunan Çaluda, hükümetin bankaların dövizi sabitlemesini sağlayabileceğini, siyasi partilere yaptığı katkıyı, örtülü ödenekleri ve izaz ikramlara yaptığı harcamaları kaldırabileceğini söyledi.

Atan: Bu gömlek bu iktidara bol geliyor
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da “Bu gömlek bu iktidara bol geliyor” dedi ve hükümeti halkı isyan noktasına getirmekle suçladı.
“‘Dövizin yükselişi karşısında bir şey yapamıyoruz’ demek olmaz” diye konuşan Atan, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da “dövizle borçlananlar borçlanırken bana mı sordular” ifadesinden dolayı “seviyesizlikle” suçladı.

Beyit: Hükümet gerekli önlemleri aldı
Mec-Sen Batu Beyit de, Mecliste başlattıkları grevin 5. gününde olduklarını hatırlattı ve grev kararlarını açıkladıkları günden itibaren ortaya çıkan toplumsal hareketliliğin ne kadar doğru bir karar aldıklarını gösterdiğini söyledi.
Beyit, hükümet tarafından gerekli önlemlerin alınmaması halinde Meclisin Yasama Yılı açılış tarihi olan 1 Ekim’den itibaren şok eylemleri devam ettirme kaydıyla süresiz grevlerini noktaladıklarını da açıkladı.

Hükümete sunulan ekonomik önlemler paketi 
Eylemde Hür-İş Federasyonu tarafından Ekonomist Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ile birlikte yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde hükümete sunduğu Ekonomik Önlemler Paketi de okundu.
Belirli ciro üzerindeki işletmelerden ve varlıklı kişilerden servet vergisi alınması, dış temsilci ve müdür, müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması, Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması, barikatlardaki geçişlerin kolaylaştırılması gibi önerilerin de yer aldığı öneri paketinin tamamı şöyle:


“1. A- bütçe gelirlerinin artırılması
I. Gazino, Bet Ofisi ve Gece Kulüplerinden servet vergisi ve ülkede belirli ciro ve varlık üzerindeki büyük işletme ve zenginlerden servet(zenginlik vergisi) alınması. 
II. Devletin 100 Milyon TL’yi aşkın özellikle mahkeme kararı ile kesinleşmiş alacakların derhal tahsil edilmesi

B- bütçe giderlerinden tasarruf edilmesi
I. Dış temsilci ve Müdür, Müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması ve maaş dengesizliklerin de bir nevi düzeltilmiş olması.
II. Devlet yangın yeri iken yabancı konuklara yönelik olanlar haricinde izaz-ikramların kaldırılması. 
III. Bütçede kalan hane halkı harcama kalemlerinin kaldırılması(örtülü ödenek)
IV. 6 ay süre için sağlık gibi elzem durumlar hariç devlet hizmet ve mal alımlarından vazgeçmesi,
V. Faydası olmayan birçok dış temsilcinin lağvedilmesi,
VI. Gezme maksatlı olan birçok dış ziyaretin iptal edilmesi,
VII. Siyasi partilere yapılan bütçe katkısının yüzde 10’a düşürülmesi,
VIII. Bakanlar da dahil resmi makam araçlarının yabancı konuk ziyaretleri haricinde kaldırılması ve sadece sağlık ve yangın gibi zaruri alanlarda makam aracı kalması, çalışanların bizim gibi(üvey evlat) kendi araçları ile daireye ulaşması,
IX. Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması
X. Akaryakıttaki Devlet karı maliyetten düşsün
XI. Bankalarda krediler için faizsiz vade artırımına gidilmesi

2. üretim maliyetinin düşürülmesi
I. İthal girdilerinin tüm vergileri sıfırlansın
II. Fizibil, rekabet edebilirliği yüksek ve ihracat potansiyeli olan işletmelere elektrik başta olmak üzere Kalkınma Bankası ve KOBİGEM tarafından girdi desteği verilmesi
III. Güneş enerjisine işletmeler tarafından geçişin teşvik edilmesi
IV. Yerli istidam ve sendikalı işçi çalıştıran işletmelere sosyal güvenlik desteği verilmesi
V. Sosyal güvenlik katkılarının Güney Kıbrıs’taki seviyeye çekilmesi

3. dar gelirli kesimlerin ekonomik darboğazdan çıkarılması
I. Özellikle asgari ücretli ve zaruri olarak döviz kredisi(ev borcu vs.) alan hanelerin Kaymakamlıklar ve bağımsız kurullar tarafından belirlenip “Dar Gelirli” şeklinde belirli süre için kart dağıtılması (Sosyal Hukuk Devletinin İşletilmesi)
II. “Dar Gelirli” kesimlerin sağlık ve benzeri devlet vergilerinden belirli süre muaf tutulması(ilaç, tahlil vs. giderleri)
III. Vakıflar İdaresinin misyonuna uygun olarak kaynaklarının “Dar Gelirli” kesimlere ayni veya nakdi destek vermek için kullanılması,
IV. Tüm Bankalar Vakıflar Bankası’nın yaptığı gibi kârlarından feragat ederek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine(ev borcu vs.) destek verilmesi (bankaların da fedakarlık yapması)
V. Merkez Bankası yapmış olduğu kârlardan fedakarlık yaparak ederek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine destek verilmesi
VI. Yaklaşık 20 yıldır tahsil edilemeyen batık banka borçlarının cebren behemehâl tahsil edilerek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine destek verilmek için kaynak yaratılması

4. Düşen refahtan dolayı toplam talebin artırılması
I. Talebi artırırken ithalatın değil özellikle yerli üretim ve istihdamın artırılmasına dikkat edilmelidir
II. Ülkemizde üretilen temel gıda ve temizlik malzemelerin, mobilya ve benzeri ürünlerin vergilerinin ve KDV’sinin sıfırlanması 
III. Döviz krizinin yarattığı fırsatların başında gelen Güneydeki ticaretin Kuzeye kaçması olgusu karşısında geçişlerin teknik olarak kolaylaştırılması, hızlandırılması ve farkındalık için pazarlama desteği verilmesi.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner468