banner493

‘Protokolü imzaladık’

Koalisyon ortakları ‘İlk 100 Gün’de Ankara ile ilişkileri öne çıkardı

‘Protokolü imzaladık’
banner432

 Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Koalisyon hükümeti, 100 günlük icraatlarını değerlendirmek amacıyla “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” konulu basın toplantısı düzenledi.

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen toplantıda, 22 Mayıs’ta kurulan ve 1 Haziran’da güvenoyu alan hükümetin bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlar ve bundan sonra hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verildi.
Başbakan Ersin Tatar’ın kısa sunumunun ardından 100 günlük icraatlara ilişkin hazırlanan film gösterildi. Koalisyon ortakları ‘İlk 100 Gün’de Ankara ile ilişkileri öne çıkardı ve Ekonomik Protokolün imzalanmasını anlattı. Toplantıda, bütün bakanlar hazır bulundu.

Tatar: Biz hizmet için geldik…
Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, yapabildiklerini ve yapmayı planladıklarını anlatmayı amaçladıklarını söyledi.
Çok sayıda çok önemli işler yaptıklarını kaydeden Tatar, birlik ve beraberliği koruyarak, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek Türkiye ile ilişkiler, gerekse Kıbrıs konusunda çok önemli icraatlar yaptıklarını belirtti.
Başbakan Tatar, Türkiye ile protokolün imzalanmasıyla birtakım projelere kaynak akışı başlama aşamasında olduğunu söyledi.
Hükümetin genel anlamda bir kalkınma seferberliği ve uyum içinde çalıştığını kaydeden Tatar, sektörel bazda da kalkınma hedefli icraatlarına devam ettiklerini belirtti. Tatar, proaktif siyaset açısından gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz konusunda girişimlerinin süreceğini kaydetti.
Tatar, KKTC'nin yapısal sıkıntılarının ve durumun belli olduğunu, bunların ele alınmasında istikrar ve hükümet ortaklarının uyumunun çok önemli olduğunu belirtti.

Hükümetin icraatları filmle anlatıldı
Basın toplantısında gösterilen filimde, hükümetin icraatları ve projeleri anlatıldı.
Hükümet kurulurken hedeflerinin alt yapının çağdaş atılımlarla süratle tamamlanması, sektörlerin ilerlemesinin sağlanması ve eğitimle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi olduğuna vurgu yapıldı.
Kıbrıs konusunda da proaktif bir politika izleyen hükümetin iki devletli çözümün gündeme alınmasının sağlanması, denizlerdeki haklarımızın korunması, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla açılması olduğuna işaret edildi.
Filimde hükümeti yürüttüğü ve sonuçlandırdığı icraatların bir bölümü şu şekilde sıralandı:

Başbakanlık:
“KKTC ekonomisi adına yaşamsal önem taşıyan ve geçmiş hükümet döneminde imzalanmadığı için ülke ekonomik dengelerinin bozulmasına sebep olan,  iktisadi ve mali işbirliği antlaşması 20 Temmuz 2019 tarihinde Başbakan Ersin Tatar ve TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalandı.
Bu yıl “İnovasyon ve Bilişim” teması ile düzenlenen III. KOBİ Zirvesi, Başbakanlığa bağlı KOBİGEM ve YAGA’nın ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çeşitli projelere imza atan KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT Derneği ve TİKAD'ın katılımı ile gerçekleşen zirvede, ülkemizin bilişim ve inovasyon konusundaki potansiyeli ele alınarak geleceğe yönelik bir yol haritası hazırlandı.
Tarım, Turizm ve Sanayi alanlarında toplam 45 işletmeye 28 Milyon Türk Lirasını aşan yatırım yapma olanağını sağlayan 13 Milyon Türk Liralık Mali Destek sağlandı. Sözleşmeleri imzalanan işletmelerin ilk izlemeler tamamlandı ön ödemeler yapıldı.
Uyuşturucu ile Mücadele çalışmaları hız kazandı. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın önemli bir sorunu haline gelen uyuşturucu kullanımına karşı yürütülen mücadele çalışmalarına devam etti.

Bu çalışmalar çerçevesinde; “Alo 1191 Bağımlılık Danışmanlık Ve Destek Hattı Merkezi”, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Gününde hizmete açılırken, 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında çok büyük bir katılımla gerçekleştirilen “Bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü Çalıştayı” ülkemizde bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir farkındalık yaratılmasına olanak sağladı.


Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
Doğal gaz konusunda Türkiye ile birlikte KKTC’nin sadece kağıt üzerinde değil özellikle sahada dengeyi sağlamasına dönük çalışmalarımızı artırdık ve KKTC’nin verdiği lisans alanlarında fiilen kazı çalışmalarının başlamasını mümkün kıldık. 
Bakanlığımızın önerisiyle Bakanlar Kurulu 1974 yılından beridir kullanılmayan Kapalı Maraş’ta adım atma kararı aldı. 
Güney Kıbrıs ile ülkemiz arasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak suçluların ve zanlıların değişimi için pratik bir mekanizma geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 
Bakanlık olarak iki taraf arasında doğrudan işbirliği kanallarının açılabilmesine yönelik uluslararası alanda yürütülen diplomasi faaliyetleri her aşamada kamuoyumuzla paylaşılmıştır. 
Türkiye’de gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler toplantısında Türkiye’nin yurt dışında bulunan 243 örgüt  ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap edilmiş, Kıbrıs’ta gelinen aşamada artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu, Federasyonun kurulup yaşatılabilmesi için gerekli şartların bugün Kıbrıs’ta mevcut olmadığı, bu nedenle herhangi bir modeli dışlamadan federal ortaklığın dışındaki modellerin müzakere edilebilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Mülteci statüsü talebiyle ülkemize vasıl olan insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerinin yapılabilmesine yönelik geliştirilen mekanizmayla, uluslararası korumaya ihtiyacı olan şahısların BMMYK’nın denetiminden geçerek, mülteci statüsü verilebilmesine haiz olduğu BMMYK’liği tarafından yazıyla Bakanlığımıza bildirilen şahıslara yetkili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün işlem ve onayıyla GKRY’ne geçiş imkanı sağlanmıştır.


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
“Hükümetimiz göreve gelir gelmez, ırkına, rengine, diline, dinine bakılmaksızın ülkede yaşayan tüm yurttaşların anayasanın kendilerine vermiş olduğu çağdaş eğitim alma hakkından tam ve eksiksiz yararlanması hedefiyle kolları sıvamış 2019 – 2020 Öğretim Yılı’na yönelik  okulların altyapı, araç gereç kitap ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmaların önemli bir bölümünü tamamlamıştır.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında yürütülen ve sonuçlandırılan çalışmaların ardından, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında imzalanan tarihi bir antlaşma ile üniversitelerimizle YÖK arasındaki pek çok denklik sorunu ortadan kaldırılmış oldu. İmzalanan bu antlaşma ile Üniversitelerimizin önü açılırken, öğrenci sayısında beklenen büyük düşüşün önü geçilmiş ve sektör adeta derin bir nefes almıştır.”


Maliye Bakanlığı
“Ülkede vergi adaletinin sağlanması, adil bir ülke, adil bir toplum, adil bir yaşam anlayışının da temelidir. Kamu alacaklarının tahsili konusunda gösterilen gayret meyvelerini vermeye de başlamıştır. Hükümeti devraldığımız günlerde yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira olarak öngörülen bütçe açığı, gelirlerin tahsili noktasında gösterilen yüksek performans ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması ile birlikte 545 milyon liralık bir öngörüye dönüştürülmüştür. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan 2005 ve 2010 yılı öncesi pasife alınan kamu borçları ile 2008 yılı öncesi muhtarlıkların elektrik borçları, Kurumun devlete olan borçlarına karşılık mahsuplaşma yöntemiyle kapatıldı ve onlarca yıldır çözülemeyen bir sorun da böylelikle ortadan kaldırıldı.”

İçişleri Bakanlığı
“İmar Planları konusunda, tarihin en yoğun çalışmaları yürütülüyor.

Hükümetimizin 100 günlük döneminde imar çalışmalarında da çok yoğun çalışmalar yürütülmüştür. 
1952 yılından bugüne tam 67 yıldır yürürlükte olan Yabancılar ve Muhaceret Yasası altındaki Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilendi. Yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışı ile Ülkede bulunan yabancı statüsündeki kişilerin kayıt altına alınması, statülerinin belirlenmesi, ülkede kalış ve ikamet sürelerinin kritere bağlanmasını düzenleyen ve bakanlar kurulundan geçen yeni tüzük 23 Ekim’de yürülüğe girecek. Yerel Yönetimler Reformu Kapsamında Belediyelerin Sayısının Azaltılması Konusunda Bakanlar Kuruluna sunum yapıldı.
Bir hayal daha gerçek oluyor. Gazimağusa Maraş Sosyal Konut Projeleme aşaması tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı yıllardır devam eden kömür ocakları sorununa köklü çözüm üretti. Daha önce Kırsal Kesim Arsası dağıtılmış Türkmenköy, Boğaziçi, Muratağa, Dikmen ve Gaziköy'de, arsaların altyapı çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı.
Merkezi Cezaevinde devam etmekte olan satranç kursları tamamlanmış olup yapılan turnuvada başarılı olan mahkûm ve tutuklulara ödülleri verildi.”


Ulaştırma Bakanlığı
“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi tarafından yürütülen  ve Aralık 2018’de yapımına başlanan Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinde sona gelindi.  Madde kullanımı etkisinde araç kullananlara denetim geliyor
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun içerisinde yer aldığı çalışmalar sonucunda cep telefonları, adanın her iki tarafında da kullanılır hale geldi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortak yürütülen (ciklos) Değirmen Dere – Boğaz Deresi üzerindeki ıslah ve tersip bentlerinin inşa çalışmalarında sona gelindi.
T.C. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün bünyesinde, özellikle Türk Boğazlar bölgesinde başarılı kurtarma görevleri icra etmiş ve uzun yıllar amiral gemisi olarak görev yaparak başarılı hizmetlere imza atmış Gemi Kurtaran römorkörü, KKTC’nin deniz yetki alanlarında göreve başladı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi müfettişlerinin yolcu gibi toplu ulaşım araçlarında seyahat ederek denetleme yapması uygulamaya kondu.”

“Lefkoşa-Girne Anayolu üzeri St. Hilarion Kavşağı’na bir ve Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde İnönü Kavşağı’na iki adet yeni nesil hız tespit kamerası devreye girdi. Devreye giren 3 yeni nesil hız tespit kamerasıyla ülkedeki yeni nesil hız tespit kamerası sayısı 6 ya çıktı.
Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği’ne istihdam edilen ve birinci aşama eğitimlerini tamamlayan 33 yeni personel diplomalarını aldı. Göreve yeni başlayan 33 itfaiyeci, eğitimlerinin ilk aşamasında Ercan Havalimanı’nda üç aylık teorik ve pratik ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) eğitimine tabi tutuldu.”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
“Ekonomi ve enerji bakanlığının, Avrupa birliği ve Dünya bankası ile ortaklaşa yürüttüğü 2019-2022 yıllarını kapsayan ekonomik planlama ve uzun vadeli stratejik planın proje çalışmaları başlatıldı. 8 tematik alanda 2 yıl boyunca yapılacak alan çalışmalarının bu alanlarda ekonomik büyüme sağlanmasını hedefleyen proje, 1974 yılından bugüne ekonominin planlanması ve ekonomik büyümenin nasıl olabileceğine dair sonuç verebilecek en kapsamlı proje özelliğini taşıyor.
Hükümetimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz önemli yasal düzenlemelerden bir olan  Akaryakıt Tüzüğü ile, Ülkedeki akaryakıtın depolanması ve satışı denetim altına alınırken, ülkedeki kacak akaryakıt ise minimize edilmiş oluyor.
Enerji üst kurulu yasası;  hazırlıkları tamamlanmış ve yasa sivil toplum ile paylaşılma noktasına getirilmiştir. Yasa ile ülkemizdeki enerji arzını ve talebini bilimsel bazda çok boyutta inceleyebilecek, ülkenin uzun vadeli enerji stratejisini planlayabileceğiz.”


Turizm Bakanlığı
“Turizmin gelişmesini ülkenin gelişimi için en önemli unsurlardan biri olarak gören hükümetimiz, çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamış, ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması amacı ile 2019 ve 2020 yılları içerisinde planlanan fuar tanıtım programını hazırlamıştır.
2020 Turizm sezonu ile ilgili olarak 2 milyon turist hedefini ortaya koyan hükümetimiz; bu hedef doğrultusunda; 28 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı” ile KKTC ve İstanbul seyahat acenteleri yetkililerini bir araya getirmiştir. Önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen ve pek çok iş bağlantısının kurulmasına vesile olan toplantının bir benzeri 18 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında, Ankara’da da gerçekleştiriliyor.
North Cyprus markasının dünyadaki vitrini olan Girne Antik Liman yenileme projesi hayata geçiyor. Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi ile ilgili olarak başlatılan proje çalışmaları 100 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hazırlanan proje çok yakında ihaleye çıkıyor.
Lokmacı sınır kapısını kullanan turistlerin güneş veya yağmur altında beklememeleri için bölge ve şehrin dokusuna uygun malzeme kullanılarak yeni düzenlemeler yapılmış, sınır kapısının önemli sıkıntılarından biri ortadan kaldırılmıştır.
Ülkemizin tek Atık Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisinin Tehlikeli Atık Yakma ünitesinin açılışı yapılmıştır.
Söz konusu tesisin proje ve ÇED raporu Çevre Dairemiz tarafından adım adım incelenip onaylanmıştır. Proje için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3 kez konusunda deneyimli uzmanlar getirtilmiş ve ihtiyaç duyulan tüm destek sağlanmıştır. Ayrıca tesisten kaynaklanacak olan emisyonlar 24 saat süresince online sistemle Çevre Dairesi tarafından izlenecektir.”

Tarım Bakanlığı
“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarımsal destekler konusunda devletin mükellefiyeti olan ödemelerin gerçekleştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla çiğ süt ve süt ürünlerinin desteklenmesi, küçükbaş hayvan desteği, alan bazlı çiftçi ödemeleri ve narenciye sektörlerine bu ödemelerin yapılması sağlanmıştır. 100 günlük süre içerisinde bu sektörlere yapılan toplam ödeme miktarı 56.950.746 TL’dir.
Tahıl Ürünlerinin Fiyatı Belirlendi, üreticiye 16 milyon 870 bin TL ödeme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde hasatı yapılıp fiyatı belli olmayan Tahıl ürünlerinin fiyatlarını hükümete gelir gelmez belirlenerek üreticimizin mağduriyetini ortadan kaldırılmıştır. İlgili banka ile imzalanan protokol kapsamında alımı yapılan toplam 76,831 Ton 2019 ürünü zahire için toplam 16,870,026.71 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan tüm tahıl üreticilerine ürün bedellerinin 30 eylül tarihi itibariyle ödenmesi için çalışmalar tamamlanmıştır.
Dipkarpaz bölgesinin pilot bölge olarak belirlendiği Proje kapsamında; soğuk zincire dahil olmayan, dağınık yapıda ve çok küçük ölçekli  süt işletmelerinin, Bölgesel Soğutulmuş Süt depolarına sütlerini teslim etmeleri planlanmıştır. Projenin hayata geçmesi ile bu ölçekteki üreticilerin hem soğuk zincire dahil olmaları hem de üretime devam etmeleri sağlanmış olacaktır.
Ciklos'ta dere ıslahı projesi devam ediyor. Geçen yıl yoğun yağışlardan dolayı yaşanan üzücü sel ve su taşkınlarının bir daha yaşanmaması adına  Ciklos Değirmendere’de 1.ıslah sekisi ıslahı, Dörtyol-Köprü ve Korkuteli bölgelerinde ise dereler ıslah çalışmalarının tüm projeleri hazırlanmış ve ihale aşamasına getirilmiştir.”

Sağlık Bakanlığı
“Onkoloji Merkezi Hematoloji Servisi hizmete açıldı. Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından bir olan ve kanser’e yönelik tedavilerde önemli bir yere sahip Hematoloji Servisi, Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içinde bulunan Onkoloji Hastanesi’nin üçüncü katında hizmete açıldı. Tüm donanımları çok kısa bir sürede tamamlanarak devreye sokulan 16 yataklı Hematoloji servisi ülkemizdeki çok önemli bir ihtiyaca karşılık verecek.
Diyaliz merkezi açıldı. Hemodiyaliz hizmetlerini Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde almakta olan Güzelyurt ve Lefke bölgesi vatandaşlarımıza hem daha iyi hizmet sunmak hem de Lefkoşa’daki sıkışıklığı gidermek adına ayni anda 8 kişiye hizmet verecek Cengiz Topel Hastahanesi diyaliz merkezi hizmete girdi.
Toplum sağlığı adına önemli riskler taşıyan tıbbi atıkların taşınması ve imhası son derece önemlidir. Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde yer alan ancak uzun süredir kullanılamaz duruma gelmiş Tıbbi Atık Ünitesi ve Tıbbı Atık Taşıma Aracı arızaları giderilerek yeniden hizmete sokulmuştur.”

Çalışma Bakanlığı
“KKTC’de Sosyal Güvenlik alanındaki en önemli projelerden biri olan ve sigortalılarımıza ciddi kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak “On line “ prim ödeme dönemi Sosyal Sigortalar Dairesinde başlamıştır. İşverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılarımız primlerini kredi kartları ile “on line” olarak ödeyebilecektir.
Özelikle son yıllarda inşaatlarda yaşanan ve tüm halkımızı üzüntüye boğan, ölümlü iş kazalarının önüne geçilmesi, bu alanda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yaygınlaştırılması ve yasal mevzuatın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla hükümetimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planını uygulamaya koymuştur. Gerçekleştirilen yasal değişikliklerle inşaatlarda görev alan tüm paydaşların görevleri ve sorumlulukları artırılmış, detaylandırılmış ve yeniden tanımlanmıştır. Yapılan bu değişikliklerle artık hiçbir ihmal cezasız veya kimsenin yanına kar kalmayacaktır.
Sosyal Yardım Alan Kişilerle, Tüm Engelli Bireylere 250 TL Bayram Katkısı yaptık. Hükümetimiz tarafından alınan bir kararla, Sosyal Hizmetler Dairesinden sosyal yardım maaşı ve çalışma dairesinden engelli maaşı alan bireylere son dönemlerde ülkemizdeki hayat pahalılığı da göz önüne alınarak 250’şer TL'lik bayram katkısı yapılmıştır. Katkıdan yaklaşık olarak 8 bin 500 kişi faydalandı.
Daha önceleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yaşamlarına devam eden 12-18 yaş aralığındaki erkek çocuklar için tüm hazırlıkları tamamlanan yeni çocuk evi hizmete açılıyor.”

Sorular yanıtlandı
Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” basın toplantısında Başbakan ve Bakanlar soruları yanıtladı.
Başbakan Ersin Tatar,  hükümetin uyum içinde çalıştığını, ortaya konan 300 günlük hedeflerin uzun çalışmanın sonucu ve gerçekçi olduğunu kaydetti.
Bazı hedeflerin geçmişten gelen ve devamlılık arz eden hedefler olduğunu kaydeden Tatar, konuyla ilgili bir soruyu yanıtında kamu reformunun uzun süreden beri gündemde olduğunu,  kendilerinin de bu çalışmayı neticelendirerek ekim ayında Meclise sevk etmeyi planladıklarını kaydetti.
Kayıt dışı işçi çalıştırılmasını önlemeye dönük soruya verdiği yanıtta, çalışma hayatının düzene girmesi için polis denetimlerine devam edileceğini belirten Tatar, çalışma izni olmayanların ihraç edileceğini vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da aynı soruyu yanıtında, kayıt dışı çalışan kişilerin gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yurtdışına gönderildiğini söyledi.

Baybars: En önemli proje
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimler reformunun sorulması üzerine, en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti. Baybars, yerel yönetimlerin merkezi yönetimden daha bağımsız özerk bir yapıya kavuşturulması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve yatırım yapabilecek noktaya getirilmesi açısından Yerel Yönetimler Reformu’nun önemli olduğunu kaydetti.
Baybars, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına tek başına karar vermeyeceklerini 28 belediye ve Belediyeler Birliğinin katılımıyla komite kurulduğunu 15 Eylül’de çalışmaya başlayacak bu komitenin raporunu tamamlamasının ardından raporun değerlendirilerek yasa tasarısına dönüştürüleceğini ifade etti.

Özersay: Bir sonuca ulaşılamadı
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, Kıbrıs konusuyla ilgili son açıklamalarının sorulması üzerine, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yürüttüğü diyalog süreci konusunda endişeden ziyade temkinli olduklarını söyledi. Özersay, sürecin farklı aşamalarında farklı uyarılarda bulunduklarını, şimdi de yaptıklarının bu olduğunu belirtti.
Özersay, gördükleri en büyük riskin müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden ve zeminden başlatılması olduğunu, bunu bir sıkıntı olarak gördüklerini, müzakerelerde artık zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu, yaşanan süreçte federal ortaklık zemininde yürütülen görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Taçoy: Grev için bir gerekçe yok
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Taçoy, Maliye Bakanlığı ile olan mahsuplaşmadan sonra kurumun gerekli yatırımları yapması için çalışmalar yapıldığını, dolayısıyla EL-SEN’in grev yapması için bir gerekçe olmadığını kaydetti. 

YORUM EKLE
banner502
SIRADAKİ HABER

banner456

banner459

banner474

banner460