banner564

Yapılacak çok iş var

UBP milletvekili adayı Ziya Öztürkler “Yükseköğrenim alanında yakalanan yeniliklerin ve kalitenin devletin tüm alanlarında hayata geçirilmesi için yola çıktım” dedi

Yapılacak çok iş var
banner598

Cemre AKAR

   Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 23 Ocak seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt bölgesinden milletvekili adayı oldu. Öztürkler, siyasete girme nedenini açıklarken  “Yükseköğrenim alanında yakalanan yeniliklerin ve kalitenin devletin tüm alanlarında hayata geçirilmesi için yola çıktım” dedi.

Soru: Önce kendinizden bahseder misiniz? Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?
   Yanıt: Rahmetli babam Baf’ın Susuz köyünde doğdu, annem de Limasolludur. 1974 savaşında bizzat yer almış, esir düşmüş TMT üyesi bir komutanın oğluyum. Onun değerleri ve disiplini ile büyüdüm. Nüfus mübadelesi sonrası Güzelyurt’a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Güzelyurt’ta doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi orada aldım. Türk Dili ve Edebiyatı üzerine lisansım, Halk Bilimi ve Liderlik üzerine de iki tane Yüksek Lisansım var. Güzelyurt kültürü üzerine halk bilimi çalışmaları yürüttüm. Tezimi Güzelyurt kültürü üzerine yaptım. Güzelyurt insanının kökeni nereden geliyor? İnançları ve adetleri nelerdir? Her şeyi araştırdım. Eğitim Yönetimi ve Denetimi üzerine doktoram var. Eğitimciyim, öğretmenim ama her şeyden önce bana “Ziya Hoca” dedikleri zaman mutlu oluyorum. Ziya Hoca 23 yılını eğitime adamış, birçok farklı alanda çalışmış biridir. Son 8 yıl Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü olarak görev yaptım. Evliyim, iki oğlum var.

Soru: Eğitim Bakanlığında önemli görevlerde bulundunuz. Bugün için yükseköğrenimde son durumu özetler misiniz? İleriye yönelik ne tür önlemler alınmalı?
   Yanıt: Ülkemizde dünyayı yakından takip eden ve 118 farklı ülkeden 70 binin üzerinde yabancı öğrenciyi eğitim almak için buraya getiren güçlü bir yükseköğrenim bulunmaktadır. Sınırların kalmadığı bir ortamda öğrenciler artık kendi ülkeleri dışında da eğitim almak istemektedir. Bu durum her geçen gün yabancı öğrenci piyasasının büyümesine neden olmuştur. Biz bu durumu KKTC için fırsata çevirdik. Pandemi ile bu çalışmalar bir miktar sekteye uğrasa da, öğrencilerin adaya gelmesi, kalite için büyük emekler sarf edip, tüm gücümüzü ortaya koyarak yaptığımız hâlihazırdaki çalışmaları süratle devam ettirdik. Aynı zamanda yeni projelere de imza attık.
Ekonomimizin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ve ekonominin lokomotifi olarak görülen yükseköğrenimde toplam şu an 83 bin aktif öğrenci bulunmaktadır. 2021-2022 akademik yılında yeni kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı ise ortalama 23 bindir. 
Yükseköğrenimde 3. ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin burs alması ve tüm burs başvurularının öğrencinin bulunduğu yerden online yapması hizmetleri müdürlüğüm döneminde gerçekleşmiştir. Üniversitelerin açılış usullerinin daha sistematik hale getirilmesi ve tüm diğer hizmetlerle ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında bizzat görev aldım. “YÖBİS Burs Başvuru Sistemi”, adamızda eğitim gören tüm yükseköğrenim öğrencilerinin bilgilerinin işlendiği “YÖKAS Kayıt Sistemi” ve “Öğrenci Dostu Ada” projelerini yürütüp hayata geçirdim.  
İleriye dönük olarak da, yükseköğrenim alanında yapılan tüm bu çalışmaların devam etmesi ve daha ileriye taşınması, üniversitelerin ve öğrencilerin yaşadığı mevcut sorunların çözümü için disiplineler arası bir yaklaşımla, halkımızla işbirliği içinde somut projelerin devam ettirilmesi gereksinimi vardır.   

Pandemi ekonomiye olumsuz etki yaptı

Soru: KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
   Yanıt: Küresel salgın ve dövizdeki yükseliş nedeniyle yaşanan ekonomik kriz yaşamımızda ciddi şekilde hissedilmektedir. Tüm dünya ve ülkemiz zor bir dönem geçirmektedir. Özellikle pandeminin etkisi ile ülkemizin ekonomisinde önde giden sektörler olan yükseköğrenim ve turizmde daralma olmuş, bu sektörlerin gelirlerinde yarı yarıya bir düşüş görülmüştür. Dövizin de ciddi oranda yükselmesi sonucu, yeterince üretim yapılamayan ülkemiz ekonomik krizden çok etkilenmiştir. Bunun için üretmek gerekir. Daha fazla üretmeli, ekonominin lokomotifi, sürükleyicisi olabilecek alanları geliştirmeliyiz.      
Ülkemizde hemen her yıl seçim yapılmakta ve seçim arifesinde olan ülkemizde kritik kararlar alınamamakta, önemli icraatlar ortaya koyulmamaktadır. Sadece mevcut durumu koruyan, krizlerin çözümüne yönelik kararlar üretilmektedir. Sürdürülebilir bir ekonomi için hazırlıklı olmak ve önemli kararlar almak gerekir. Önümüzdeki genel seçimlerden 5-6 ay sonra yerel seçimler yapılacaktır. Yerel seçimlerin de bitmesi ile çok olağanüstü bir durum olmazsa ülkemizin önünde kesintisiz, seçimsiz bir dört yıl vardır. İşte bu dönemde hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu dönem ülke ekonomisini istenilen seviyeye taşımak için karar üretebileceğimiz bir dönem olacaktır.   
Tüm bunları gerçekleştirebilmek ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlamak için; uyumlu, planlama ve organize olma kabiliyeti yüksek, zor zamanlarda sorumluluk alabilen, güçlü bir kadroya sahip, uzun soluklu tek başına iktidar olacak bir hükümetin ülkeyi yönetmesine gereksinim vardır. Bu nedenle Ulusal Birlik Partisi olarak hedefimiz tek başına iktidar olmaktır.

Devlet bana yatırım yaptı
Soru: Siyasete neden girdiniz? Hedefleriniz nedir?
Yanıt: Beni yetiştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Siyasete atılmaya karar verdiğim bu döneme kadar, bana bu zemini hazırlayan devlettir. Devlettir bana yatırım yapan, bu gün buradaysam devletimin sayesindedir. Ben bir öğretmenim, ülkemin çeşitli bölgelerinde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra, devletim beni deneyimlerim, liyakatim, eğitimlerim doğrultusunda genç yaşta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü görevine getirdi. “Halk Bilimi Eğitimi”, “Yönetim ve Liderlik” bölümlerinde yüksek lisans eğitimi, “Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nde” de doktora eğitimi aldım. Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü olarak görev yaptığım süre boyunca, birçok deneyimli Bakan ve bürokratla çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti dâhil olmak üzere pek çok resmi görüşme ve toplantıya katıldım. Tecrübe üzerine tecrübe kazandım. Aslında bu güne kadar devletim bana yatırım yapmaya devam etti.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Güzelyurt Türk Kızılay Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundum. Şu an halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmekteyim. Bu görevleri de bana Devletimiz uygun gördü. Tüm bunların bir araya gelmesi ile ailem, dostlarım, çevrem topluma hizmet etmek için yola çıkma vakti dediler, yaptıklarımı daha ileriye taşımamı istediler. 
Donanımlı, görev bilinci yüksek, ne yaptığının farkında olan biriyim. Kalite, yenilik ve tecrübeyi harmanlamış, değerlerine sahip çıkan genç ve dinamik bir milletvekili adayı olarak topluma hizmet etmeye hazırım.  Çıktığım yolda siyasete karşı duyulan güvensizliği, güvene çevirmek için var gücümle çalışacağım. Yaptığım çalışmaları daha da büyüterek yoluma devam etme kararlılığındayım. Yükseköğrenim alanında yakalanan yeniliklerin ve kalitenin Devletin tüm alanlarında hayata geçirilmesi için yola çıktım. Bu toplumun içinden gelen bir kişi olarak, yıllardır yaptığım çalışmaları her alanda hayata geçirebilmek için buradayım ve desteklerinizi bekliyorum.
Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?
   Yanıt: Küresel salgının etkileri ve ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönem yaşamaktayız. Vatandaşın yaşamında hissedilen bu etkiler nedeniyle geçen yıl zor zamanlar geçirdik, bu yılın da kolay geçmeyeceği aşikârdır. Hem halkın ekonomik açıdan sıkıntılarını giderebilmek hem de küresel salgını yaşarken ekonominin lokomotifi olan yükseköğrenim ve turizm alanlarını olumsuzluklardan korumak için önemli kararlar üretmeliyiz. Partimizin manifestosunda bu yöndeki hedefler açıkça ortaya konmuştur.
Gençlerimizi adamızda tutmak, iş ve meslek sahibi olarak hayatlarını bu ülkede sürdürmelerini sağlamak partimin öncelikli hedefidir. Bu hedef doğrultusunda daha önce de olduğu gibi bundan sonra da gençlere yönelik projeler içinde yer alacağım. Onlara yeni iş sahaları açmak, eğitimleri ve kabiliyetleri doğrultusunda çalışabilecekleri yeni alanlar oluşturmak kişisel olarak da hedefimdir.  
Yaptığım ziyaretlerde halkımız, bazı yasal değişikliklerin şimdiye kadar hayata geçirilemediği ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunun sebebinin kaybedilecek oy kaygısı olduğunu belirtiyorlar. Ülkemiz için, toplum için yapılması gereken yasal düzenlemelerde irade ortaya koymak gerekir.  Sadece kişisel zümresine hizmet eden değil, topluma hizmet eden siyasetçilere ihtiyaç vardır.
Ayrıca bizler, dörtlü, üçlü hükümetler dönemi yaşadık, bir yere varamadığımızı hepimiz gördük. Tüm dünyaya baktığımızda da güçlü tek partiler görürüz. Halkımızın bunu çok iyi fark edip, güvendiği partisini çok güçlü olarak seçimlerden çıkarması, vasıflı adayları ön planda tutması, parçalı hükümet modelinden de uzak durması gerekir. 
Yarın: TDP adayı Safiye Özltıner

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 02:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473