banner564
banner556

‘Akıl dışı’

Depremle ilgili yasa önerisinin halkın bilgisine sunulmaması kararı Meclis’te tartışma yarattı, muhalefet sert tepki gösterdi

‘Akıl dışı’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Meclis Danışma Kurulu'nun Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin halkın bilgisine "sunulmamasına" ilişkin kararı, Meclis'te tartışmalara yol açtı. Muhalefetin eleştirisi üzerine bu karar geri çekildi. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak sunuşlar yapıldı.
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, dünkü birleşim gündeminde yer alan, “Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndan önce görüşülmesi kararı okundu ve onaylandı.
Ayrıca Danışma Kurulu’nun Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin halkın bilgisine sunulmamasına ilişkin kararı okundu.
Kararda, söz konusu yasa önerisinin, 15 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan ve 21 Şubat’ta Başbakanlıkça geri alınan doğal afet ve ülkedeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla bazı mükellefiyetlere ilişkin gelir kesintilerinin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi hakkında yasa tasarısı ile “amaç, hedef ve içeriğinin benzer olması nedeniyle” halkın bilgisine sunulmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Erhürman: Hayatımda böyle bir şey duymadım
Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. “Hayatımda böyle bir şey duymadım, inanamadım önümüze getirdiğinize…” diyerek, kararda, “iç tüzüğün 85’inci maddesine bakılmaksızın” ifadesi yazılmasına tepki gösterdi.
Bunun hemen geri çekilmesini isteyen Erhürman, “Kimin aklına geldiyse, o akıldan şüphe ederim” şeklinde konuştu. İç tüzüğün bir maddesinin bile isteye ihlal edildiğinin bilindiğini ifade eden Erhürman, bunun anında geri çekilmesi talebini yineledi.
Bunun yeni bir iç tüzük ihlal yöntemi olduğunu kaydeden Erhürman, “Akıl dışıdır. Bunu yapmayın” dedi.
CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, iç tüzüğe disiplin getirilmesini önerdi.

Berova: Amaç süre kısaltmaktı…
UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, yasa önerisinin içerik öğelerinin Şubat’ın ortasından beri tartışıldığını belirterek, dün itibarı ile yasa önerisinin tüm maddeleri ve içeriklerinin web sitesinde halkın bilgisine getirildiğini söyledi.
Bu yasa önerisinin komite çalışmaları sırasında ilgililerin dinlendiğini ifade eden Berova, burada yapılanın süre kısaltmadan başka bir şey olmadığını kaydetti.
Yerel seçimler öncesinde de bazı kısaltmalar, benzer uygulamalar yapıldığını dile getiren Berova, yasanın içeriğiyle ilgili maddelerin kamuoyunda konuşulduğunu belirtti. Berova, ilgililerin komiteye çağrılıp, tekrar dinleneceğini de söyledi.

Erhürman: Bu oturum tarihe geçti
CTP Genel Başkanı Erhürman ise yeniden söz alarak, “Bu konuşmadan sonra bu oturumun tarihe geçeceği garantilendi” diyerek, Berova’nın komite adına verdiği dilekçeye atıfta bulundu.
Bu metnin bir önceki metnin aynısı olmadığı için Berova’nın dayandığı maddeye dayanmasının mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, Berova’nın anlattığı şeyin, açık iç tüzük ihlali gerçeği olduğunu değiştirmeyeceğini kaydetti.


Özdenefe, ara verilmesini istedi

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yerinden söz alarak, Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarını iç tüzüğe göre sürdürdüğünü anlatarak, divanı görüşmeye çağırarak, oturuma ara verilmesini istedi.

Erhürman ile Töre tartıştı
CTP Genel Başkanı Erhürman ise, buna karşı olan biri varsa bunu duymak istediğini kaydederek, “Bu sinirlenmeye bile değmeyecek bir saçmalıktır” dedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, kürsüden indiği sırada Erhürman’ın kürsüde beklemesinin iç tüzüğe aykırı olduğunu söylemesi üzerine Töre ile Erhürman arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Berova: Öneriyi geri çektik…
Yeniden söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasa önerisinin web sitesinde olduğunu yineleyerek, kürsü işgaline varabilecek unsurlar söz konusu olduğunu belirtti. Bu nedenle öneriyi çektiklerini dile getiren Berova, tartışma yaşanmaması için öneriyi çektiklerini, gelecek Çarşamba günü bunu konuşacaklarını kaydetti.
Daha sonra UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın öneri sahipleri adına sunduğu Doğal Afet Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Ad-Hoc Komitesi gündeminde bulunan Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Şahali: Toplumsal seferberliğe ihtiyaç var
CTP Milletvekili Erkut Şahali bunun üzerine söz alarak, huzursuz bir dönemden geçildiğini, toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hükümetin önce yasa gücünde kararname ardından yasa tasarısı hazırlanmasına ilişkin tavrını “sözde” olarak niteleyen Şahali, katılımcılıktan ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.
“Acemice, demokratik olmayan tutumla bir süreç başlatıldığını” dile getiren Şahali, kaygıları ortadan kaldırabilecek girişimle yasa tasarısının ele alınması gerektiğini belirtti.
Ad-Hoc komitenin ilk toplantısında hükümetin geri çektiği yasa tasarısının çalışma kağıdı olarak dağıtıldığını savunan Şahali, tasarruf kalemlerinin dikkate alınmadığını ifade etti. Konunun ivedi olduğunu ancak toplumsal duyarlılığının olmadığını kaydeden Şahali, bu çalışmanın içerisinde isteklilikle yer almalarına rağmen peşin hükümle hareket edildiğini ileri sürdü. Şahali, ivedilik talebine oylarının olumsuz olacağını söyledi.

Berova: Bizim alnımız açık…
UBP Milletvekili Özdemir Berova ise söz alarak, CTP Grup Başkanvekilinin bu önerinin bir önceki önerinin çok benzeri olduğunu söylemesine rağmen biraz önce oturumu gerecek faaliyetlerde bulunma söylemlerinin birbirinden farklı olduğunu söyledi.
Yasa önerisi hazırlanırken iki temel ana faktör söz konusu olduğunu ifade eden Berova, bu faktörlerin gelirlerin nereden geleceği ve giderlerin ne amaçla kullanılacağı olduğunu kaydetti. Berova, giderlerin nerede kullanılacağı konusunda tam mutabakat sağladıklarını ifade etti.
Berova, maaş kesintileriyle ilgili olarak ise Maliye Bakanlığı’nın projeksiyonunda kamu ve özel sektörden alınacak katkıların toplam oluşturulan gelir kaleminin yüzde 30’una tekabül edeceğinin net olarak ortaya konduğunu belirterek, kesintilerin yüzde 70’inin diğer kalemlerden geleceğini söyledi.
“Bizim bu bağlamda alnımız açıktır” diyen Berova, Başbakan’ın verdiği talimatın, en açık, en şeffaf şekilde oluşturulacak kaynağın kullanımı yönünde cevaz verilmesi olduğunu belirtti.
Hükümetin Merkez Bankası’nın faiz gelirlerinden yüzde 1 oranında kullanılmasını, yasaya yazdırarak, devletin kendi gelirlerinde de yüzde 1’ini bu alanda kullanacağını taahhüt ettiğini ifade eden Berova, “Günün sonunda kim ne derse desin doğrusunu yapacağız” dedi.
Daha sonra tezkere oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
Ayrıca Başbakanlık’ın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesine ilişkin tezkeresi okundu.
“Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle onaylandı.

Öztürkler: En doğru bilgi bizde… 
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, deprem sonrası o bölgeden ülkeye geliş-gidişlerle ilgili genelge yayımladıklarını belirtti. Öztürkler, gerekli adımları attıklarını, 90 gün vize verildiği ve kayıtların tutulduğunu kaydetti. Öztürkler, ülkeye gelen kişilerle ilgili resmi rakamların genelgeye dayalı olduğunu ifade ederek, bin 500 sayısının da bundan çıktığını ifade etti. Öztürkler, deprem bölgesinden gelenler arasında öğrenciler, çalışma ve ikamet izinli kişiler de olduğuna işaret ederek, sayının değişebileceğini söyledi.
En doğru bilgilerin İçişleri Bakanlığında olduğunu kaydeden Öztürkler, her açıdan yasal veriler dikkate alınarak ortaya çıkacak rakamların Başbakanlığa iletileceğini belirtti. Öztürkler, 90 günlük vizelerin sürdüğünü, bu süre tamamlanmaya yakın gerçek rakamların ortaya çıkacağını kaydetti.
İçişleri Bakanı Öztürkler, 6 Şubat'tan bugüne ülkeye 100 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının giriş çıkış yaptığını ancak son 10 günde bu rakamda düşüş olduğunu dile getirdi.
Öztürkler, ülkeye giriş çıkışlar ve İskele bölgesine arıtma kurulması çalışmalarıyla ilgili daha detaylı bilgi vereceğini söyledi. 
Meclis Genel Kurulu, yasa tasarının kabulünün ardından dünkü oturumu tamamladı, Meclis'in bir sonraki genel kurulu bugün saat 10.00'da yapılacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473