banner564
banner556

Ataoğlu’na açık mektup 

Şehir Plancıları Odası, İmar Yasası’nın bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri ile hazırlanmasını istedi

Ataoğlu’na açık mektup 

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na yazılan ve İmar Planı ile ilgili taleplerinin yer aldığı mektubu, kamuoyu ile paylaştı. Mektupta, İmar Planı’na güncelleme yapılırken bilimsellik, Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası örnekler, yerellik ve katılımcılık ilkeleri ile hukuka uygunluğun ön planda tutulması istendi.
KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner imzasıyla Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na hitaben yazılan mektupta, 34 yıl önce yürürlüğe giren 55/1989 İmar Yasası’nın çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerektiği kaydedilerek, bunun bilimsellik, Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası örnekler, yerellik,  katılımcılık ilkeleri ve hukuka uygunluk ön planda tutularak yapılması istendi.

Üyelerin görüşü alınmamıştır
Mektupta, “Ancak üzülerek görmekteyiz ki Bakanlığınız tarafından 8 Aralık 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulan ve Bakanlar Kurulu onayı sonrasında ise KKTC Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine aktarılan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı yukarıda belirtilen ilkeler göz ardı edilerek hazırlanmıştır. Bahse konu tasarı hazırlanırken konunun baş aktörleri olan Odamız, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve bağlı odalarına bilgilendirme yapma gereği duyulmamıştır. Aynı şekilde, yasaya göre Planlama Makamı olan Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanmasına rağmen kurum içerisindeki üyelerimizin dahi görüşü alınmamıştır” denildi.
Hukuk Dairesi’nden hukuki görüşün ancak değişiklik tasarısı ile birlikte genel ve madde gerekçeleri görüldükten sonra verilebileceği ifade edilmesine rağmen yeni bir görüş alınmaksızın Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’na sunulduğunun kaydedildiği mektupta, 17 Şubat 2016 tarihinde Şehir Planlama Dairesi tarafından KTMMOB, bağlı odaları, üniversite, reel sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütleri işbirliğinde hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan KKTC Sürdürülebilir Mekansal Politika Bildirgesindeki "4 temel ilkenin de göz ardı edildiği" belirtildi.
Mektupta, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan İmar Yasası’nda sürdürülebilir gelişmenin ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazları olan çevrenin korunması ve sosyal gelişmenin de göz ardı edildiği, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir planlama anlayışından ve bilimsellikten uzaklaşıldığı kaydedilirken; yine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülkesel Fizik Planda tanımlanan ‘İşbirliğine dayalı imar planı hazırlama Örgütlenme Modellerine’, ‘Planlama Sürecine Katılım Yöntemlerine’ ve ‘İmar Yasası Değişikliklerinin Ana İlke ve Hedeflerine’ halel getirecek düzenlemeler yapıldığı da savunuldu.

CTP’den Şehir Plancıları Odasına ziyaret
Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu, Şehir Plancıları Odası yöneticileriyle bir araya gelerek çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’ndeki görüşmede Şehir Plancıları Odası adına Gizem Caner, Layık Topcan ve Hıfsiye Öztoprak katılırken, CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy ile CTP milletvekillerinden oluşan Meclis Grubu heyeti katıldı.
Hükümetin Meclis'e sunduğu İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla ilgili görüşlerini CTP yetkilileriyle paylaşan Şehir Plancıları Odası, imar yasasıyla ilgili yapılacak herhangi bir değişikliğin daha fazla katılımcılığı, daha fazla demokratik süreçleri içermesi gerektiğini, bu kapsamda da Avrupa Birliği (AB) normlarının gözetilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Akansoy: Ülkesel fizik planı kapsamında ele alınmalı
Genel Sekreter Asım Akansoy ise görüşmede, katılım süreçlerinin daraltılmasının ve bölgelerde yaşayan insanların görüşlerinin yaşam alanlarına yansıtılmamasının CTP için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akansoy, CTP tarafından hayata geçirilen Ülkesel Fizik Planı'nın temel bir belge olduğunu ve bu bağlamda ülkede imar planlamasının Ülkesel Fizik Planı kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti.
Toplantı sonunda çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürülmesine karar verildi. CTP’nin daraltılmış, zayıflatılmış bir imar düzenine karşı olacağı vurgulanarak, bu süreçte Oda’ya her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473