banner564
banner556

Birlikten kuvvet doğacak

Sağlık örgütleri, ‘Dayanışma Ağı’ kurduklarını, sorunlarını daha güçlü seslendireceklerini bildirdi

banner589
Birlikten kuvvet doğacak

Hurşide BAYBORA
Sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri; "Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi" ortak basın açıklaması yaptı.
Örgütler ortak açıklamada, dayanışmalarını artırmak için “Dayanışma Ağı” kurduklarını vurgulayarak, karar vericilerin sağlıkla ilgili tüm karar ve icraatlarını mercek altına alarak, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerinin tüm icraatlarda gözetilmesi için izleme faaliyeti yapacaklarını, sorunların çözümü için öneri ve katkılarda bulunmaya devam edeceklerini duyurdu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde yapılan ortak basın açıklaması, Evrensel Hasta Hakları Derneği As Başkanı Dr. Ayşe Zeki tarafından okundu.
Açıklamada, bir ülkede eşit, erişilebilir, çağdaş ve hasta odaklı kamusal sağlık hizmetlerinin olmayışının o ülkenin demokrasi, insan hakları ve adalet anlayışında hangi seviyede olduğunun en büyük göstergelerinden birisi olduğu kaydedilerek, “Ne yazıktır ki, ülkemizde git gide ağırlaşan ekonomik kriz, buna bağlı olarak yoksullaşma hızının artması ve krizlerin etkin yönetilememesi, sağlıkta yaşanan buhranın yakın zamanda ciddi bir insanlık krizine dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
"Kıbrıs’ın kuzeyine dayatılan koşullar nedeniyle sürüklendiği girdapta eriyen alım gücünün, hali hazırda talebe karşılık vermekte zorlanan kamusal sağlık hizmetlerinin yükünün daha da artmasına neden olacağı ve hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların mağdur olmasıyla sonuçlanacağı" savunulan açıklamada, kamu hastaneleri için gerek mali kaynağın, gerekse de insan kaynağının ayrılması ve ulusal bir sağlık planıyla sorunların giderilmesinin ülkenin ivedi konusu olduğu vurgulandı.
En temel insan hakkı olan yaşam hakkının değişmez bileşeninin de sağlık hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede yaşayan her bireyin Anayasa'da belirtilmiş bu hakkının en büyük güvencesinin kamusal sağlık hizmetlerine ve ilaca eşit ve ücretsiz erişimi olduğunun bir kez daha altı çizildi.
Açıklamada, “Dayanışma Ağı” kurucu örgütleri olarak temel insan hak ve özgürlüklerinin ileriye götürülmesinin toplumun tüm kesimlerinin menfaatine olacağı hatırlatılarak, karar vericilerin bu yönde irade göstermeye davet edildi ve toplumun tüm kesimleri kamusal sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asgari müştereklerde birlikte hareket etmeye çağrıldı.
 

banner594
YORUM EKLE
YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 10 ay Önce

Ne dayatması sen önce yarım gün mesai sonrası özel hastanelere yiyen doktoruna saglukcina hastaneleri harabeye çeviren başhekimleri ne her tahlil tetkiki özele gonderenlere soracaksin boş laf etmeyin

SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473