banner564
banner556

Dokuz yıldır bekliyordu

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı Meclis’te oy birliği ile kabul edildi

Dokuz yıldır bekliyordu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de, yasama gündemiyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.
Bu bölümde, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaya sunuldu. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısıyla ilgili söz aldı.
Sucuoğlu, yasa tasarısının ocak ayında Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e gönderildiği söyleyerek, “Tasarı özellikle engellilerin maaş ve barem düzenlenmesinde eksik olan unsurların tamamlanmasına fayda sağlayacak” dedi.
Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Tasarının ivedilikle komitede görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Atun bilgi verdi
Daha sonra Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, söz alarak tasarıyla ilgili bilgi verdi. 
Atun, hazırlanmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak siyasi irade gösterilemediği için tasarının yasallaşamadığını belirtti. 
Atun, “Bu komitenin gündemindeki en önemli tasarıdır. Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı da görüşülüyor. Şu anda ivediliği istenen tasarıdan sonra yaz aylarında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Yasa Tasarısı ele alınacak. Bunları sıra ile ele alacağız. Özellikle tasarı iş çevrelerinin ve Maliye Bakanlığı’nın mustarip olduğu kayıt dışı ekonominin engellenmesinde rol oynayacak. Tefecilik bu ülkenin kanayan yaralarından biri” dedi.


Özyiğit: Çekler kimin elinde?
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de tasarıyla ilgili söz aldı. 
Özyiğit, hükümete, “Sizin 3 ay ertelediğiniz çekler kimin elinde?” diye sordu.
Cemal Özyiğit, Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’nın komitede görüşüldüğünü, kooperatiflerin bu düzenlemeyle ilgili endişesi olduğunu ifade etti, endişenin giderileceğine inanç belirtti.
Özyiğit, “Bu meclis artık birleşik faiz illetini gündemine almalı” şeklinde konuştu.
Özyiğit, tasarıyla ilgili ivediliğe destek vereceklerini belirtti.

Arıklı: İki yılda 500 iş yeri el değişti
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Genel Kurulda söz aldı. 
Arıklı, “Bunlar pansuman tedbirler. Asıl yara 1987’den beri bir faiz yasamızın olmaması. Bu yasayı geçirmeliyiz. Son iki yılda 500 iş yeri el değişti. Buralara tefeciler el koydu. Anlı şanlı birçok işletme tefecilere çek kırdırdığı için kapandı” dedi.
Arıklı, ivediliğe olumlu oy vereceklerini söyledi.

Toros: Bankacılık sektörü gurur veriyor
CTP milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.
Toros, “KKTC’de en çok gurur duyduğumuz sektörlerden biri de bankacılıktır. Bankalar, ülkemizin bankacılık sistemine azami güven veriyor” dedi.
Yasa tasarısının kontrol dışı finansman faaliyetlerini, tefeciliği önlemeye yönelik olduğunu belirten Toros, “Güvenirlik şart. Kayıt dışılığa karşı mücadelede önemli bir unsur. Bu, suç gelirlerinin aklanmasına da katkı koyacak bir yasa tasarısı” dedi.
Toros, tasarıya destek vereceklerini belirtti.
Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ile ilgili tezkere
Genel Kurulda daha sonra Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin tezkere de onaya sunuldu.
Öneri sahibi de olan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, genel kurula bilgi verdi. 
Öneride, elektrik santralleri, atık yakma tesisleriyle ilgili düzenlemeler olduğunu belirterek “Ülkemizde ‘kirletirim, cezamı öderim’ anlayışı var.  Bu düzenlemeyle 6 asgari ücret kadar olan cezayı 100 katına çıkaracağız. Ciddi yaptırımlar olacak” şeklinde konuştu.  

Derya: Öneriyi şimdi gördük
CTP milletvekili Doğuş Derya, öneriyi şimdi gördüklerini, komite üyesi olarak bunu bilselerdi daha iyi olacağını ancak yine de ivediliğe evet diyeceklerini söyledi.
Derya, “Düzenleme çevre kirliğini önlemekle ilgiliyse bu konuda eksiklikler” var diyerek, çevre kirliğinin sadece karbon salınımıyla ilgili olmadığını kaydetti.

Gündüz: Çevre kapsamlı ele alınmalı
UBP milletvekili Menteş Gündüz de, öneri üzerine söz alarak bu düzenlemeden sonra Çevre Yasası’nın kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.
Denizdeki atıklara da değinen Gündüz, çöplerin sadece denizi kirletmekle kalmadığını, gemilerdeki insanların hayatını da tehlikeye attığını belirtti.

Ataoğlu’ndan bazı uygulama önerileri
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Genel Kurulda söz aldı. 
Ataoğlu, çevreyle ilgili nasıl bir yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine değinerek, denizlerde mavi bayrak, limanlarda mavi kart uygulamasına geçilebileceğini ifade etti.
Sıfır atık projesine de rahatlıkla geçilebileceğini kaydeden Ataoğlu, “Uygun olan yerlerde bunu başlatabiliriz” dedi. 
Ataoğlu, çevre dersinin müfredata konulduğunu anımsatarak, sadece 9’uncu sınıflara değil, bu dersin ilkokuldan üniversiteye kadar her bireye verilmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy: Değişiklik olumlu
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Yasasında 2005 yılında yapılan değişikliğin olumlu olduğunu, bu düzenlemenin detaylı bir inceleme sonucu yapıldığını kaydetti.
Genel Kurulda Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin  tezkere görüşülürken söz alan Taçoy, eleştirileri yanıtladı.
Taçoy, ırkçılığa karşı bugün yapılan eyleme de değinerek, ülkeye gelenlerin sadece insan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
5 Haziran’ın ülkenin temizliğinin sergilenip kutlamaların yapılması gereken bir dönem olduğunu belirten Taçoy,  elektrik için 2 tesis olduğunu, bu tesislerde yapılacakların ülkenin hassasiyetini belirleyeceğini söyledi.

Protokol tezkeresi tartışma yarattı
Genel Kurulda, Başbakanlığın 2020 Yılı TC Hükümeti İle KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Tezkeresi de okunarak bilgiye sunuldu. Tezkere konusunda bazı tartışmalar yaşandı.

Arıklı: Reformlar yerine getirilmedi
YDP Milletvekili Erhan Arıklı, TC ile yapılan anlaşmayla ilgili daha öncede fikirlerini paylaştığını bunun bir protokol olmadığını yapısal dönüşüm ve reform istenmediğini, 20 Temmuz’da imzalanan ve yer alan yerel yönetimler reformunun bile yerine getirilmediğini savundu.

Bundan sonraki İlişkilerde önemli rol oynayacak AR-MA modelinin gündeme geldiğini ifade eden Arıklı, bu anlaşmanın KKTC’nin içinde bulunduğu mali sıkıntılar giderilsin diye hazırlandığını söyledi.

Özyiğit: Oldubittiyle imzalandı
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, işbirliği için anlaşma imzalanmasının normal olduğunu ancak son anda oldubittiyle imzalanan bir protokolün normal olmadığını belirtti.
Tüm sektörlerin sorunları olduğunu bugün Kar-iş’in eyleminin de buna örnek teşkil ettiğini belirterek, bu anlaşmayla reel sektöre 116 milyon ayrıldığını diğerinin altyapı için dendiğini hatırlatarak, o altyapı yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmediğini kaydetti.
TC’yle imzalanan protokolde yer alan konularla ilgili eleştirilerde bulunan ve genel hatlarıyla hükümete söz hakkı tanınmadığını savunan Özyiğit, sektörlere nasıl yardım edileceğinin planlanması gerektiğini söyledi.

Erhürman: Uluslararası bir anlaşma değil
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan ve Dışişleri Bakanının salonda olmamasını eleştirerek, uluslararası anlaşmaların anayasanın 90. Maddesine göre mecliste görüşüldüğünü ancak bu anlaşmanın anayasaya göre meclise gönderilecek uluslararası anlaşma kapsamına girmediğini belirtti.
Meclise sunulan anlaşmaların yasal olarak 1 yılı aşmaması gerektiğini bu nedenle bilgiye sunuş noktasında olmadığını kaydeden Erhürman,  bunun uygulama anlaşması da olmadığını bu nedenlerle bilgiye sunuşun da yok hükmünde olduğunu söyledi.

Meclis, Perşembe toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı sona erdi.  
Grup arası mutabakatla gündem tamamlanmadan kapatılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, 62. maddeye göre yapılan konuşmaların ardından komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekâtı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı daha sonraki birleşimde ele alınacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir sonraki birleşimini 11 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473