banner564

Kapalı Maraş ve en güncel bilimsel anket (2)

banner587

İsmet ESENYEL - yorum

Kapalı Maraş ve en güncel bilimsel anket (2)
banner598

1- Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne olumsuz etkileri olmuştur. ( Yerli )
Kapalı Maraş’ın turizm sektörüne yüzde 45  oranında olumsuz etkisi olmuştur fikrine katılanların yanında, şiddetle katılanlar yüzde 21  civarındadır. Hiçbir etkisi  olmamıştır diyenler yüzde 15, bir fikrim yok diyenler ise yüzde 19  oranında ölçülmüştür. Yani anlaşılıyor ki, yüzde 66  seviyelerindeki bir oran ile Maraş’ın kapalı oluşu yerli halkımız tarafından çok sıcak karşılanmamakta ve turizm açısından ve dolayısı ile ekonomik kayıp olarak ölçülmüştür

2- Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne olumsuz etkileri olmuştur ( Yerli )
Turistlerin Kapalı Maraş’ın yine Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne ve genellikle ekonomisine karşı olumsuz etki yarattığı görüşü hakım olmuştur. Bu verileri oranlayacak olursak; Kapalı Maraş’ın turizm sektörüne yüzde 38,3 oranında olumsuz etkisi olmuştur fikrine katılanların yanında, şiddetle katılanlar yüzde 30,5 civarındadır. Hiçbir etkisi olmamıştır diyenler yüzde 13,3 bir fikrim yok diyenler ise yüzde18,3 oranında ölçülmüştür. Bu veriler ışığında da anlaşılıyor ki, yüzde 31,6 seviyelerindeki bir oran ile, Maraş’ın kapalı oluşu turistler tarafından tam olarak olumsuz görülmemektedir. Bu oran genellikle yüzde 76 oranında yabancılar TC harici olanlarca belirtildiğini de ifade edelim. Diğer yüzde 24 oranında ise TC`li Turistler. Genel anlamda Maraş’ın yine kapalı oluşu turizm ve ekonomik kayıp olarak görüldüğü de teyit edilmiştir.

3- Maraş’ın tamamı ile Rumlardan bağımsız, Türk idaresi ( otoritesi ) altında açılması (komple Türklere açılması )  
Yerli insanımızın Maraş’ın Türk idaresi altında tamamı ile Türklere açılma fikrine yüzde 28 oranında"  katılıyorum"  katılanların yüzde 14 oranı ile şiddetle katılıyorum düşüncesi hâkim oldu. Bu da bize gösteriyor ki, halkımızın yaklaşık yüzde 42lik  bir bölümü bu fikre hâkim. Çok enteresan bir oranda ise yüzde 14 yani hem katılıyorum, hem de katılmıyorum yani kararsızım dedi. Yüzde 44 oranında bir kesim ise bu fikre kesinlikle karşı.  Bu da bize gösteriyor ki, Kıbrıs Türk Halkı içerisinde de Maraş ile ilgili kafalarda tamamı ile Türkler için açılmasına dair soru işaretleri mevcut ve bu adımın haksızlık olacağı fikri var. 

4- Maraş’ın Türk idaresi ( otoritesi ) altında açılması ( Güneyli Komşular ) 
Kuzey ve Güneyde Güneyli Komşular ile yapılan 15Şubat  1- Mayıs 2023 tarihlerinde olan yaklaşık 330 kişi  üzerinden yapılan bu anketin yüzde 66  oranındaki büyük bir kesimi Maraş’ın Türk idaresi altında açılma fikrine şiddetle karşı oldukları  anlaşılıyor. Güneyli Komşularımız, Maraş’ın Türk idaresi altında  açılmama  fikrine ise  yüzde 25  oranında "katılıyorum" .  Yani kısaca bu bölgenin Türk idaresi altında açılmaması  gerekli diyen Güneyli Komşu oranı yüzde  91. . Çok önemli bir rakam bu. Yüzde 9 oranında ise kararsızlar var. 

5- Turistik tesisler ( oteller, apart oteller, butik oteller, restoranlar, club ve tavernalar ) Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı ( yerli )

Yerli halkımızın yaklaşık yüzde 45  oranında bir kesimi bu fikri savunurken, yüzde 21 oranında bir kesim ise buna şiddetle katılmakta yani toplamda yüzde 66  oranında bir kesim ağırlıklı olarak bu tesislerin Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı fikrine olanak sağlanmalı inancını taşıyor. Yüzde 15 bir kesim ise kararsızlığını bu anlamda korurken; yüzde 19 oranında ise yerli halkımız buna karşı çıkıyor. Yine de büyük oranda bu tesislerin daha önceki işletmecileri veya sahipleri tarafından Türk idaresi altında açılma fikri ağır basıyor söylenebilir.

6- Turistik tesisler ( oteller, apart oteller, butik oteller, restoranlar, club ve tavernalar ) Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı ( yabancı ve expatlar )
Yabancı Turistler ve Adanın kuzeyinde yaşayan expatlar içerisinde  yaklaşık yüzde 19  

oranında bir kesimi bu fikri savunurken, yüzde 12  oranında bir kesim ise buna şiddetle katılıyor.  Yani toplamda yüzde 31oranında bir kesim ağırlıklı olarak bu tesislerin Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı fikrine sıcak bakıyor. Bir diğer taraftan da Yüzde 14  kesimlik bir halk kararsızlığını bu anlamda korurken; yüzde 46 oranında ise  karşı çıkıyor. Şiddetle karşı çıkanların oranı ise %5.Turistler ve expatlar  anlamda belirtilen tesislerin daha önceki işletmecileri veya sahipleri tarafından Türk idaresi altında açılma fikri çok yaygın değil.

7- Maraş’ın eski Vakıf Malı olması hakkındaki iddiaların ve veya sonuçlarının uluslararası hukuk nezdinde çözülmesi gerektiğine inanıyor musunuz? (Yerli)

Maraş’ın tapusunun Vakfiyelere ait Evkaf malı olduğuna dair çözüm yolunun uluslar arası hukuk yolu ile çözülmesi gerekliliğine olan inanç yüzde yirmi beş olarak belirtilirken; bu rakam yüzde on beş ile şiddetli bir şekilde hem fikir olunuyor. Bir diğer taraftan; yüzde on birlik  kesim bu soru karşısında tam olarak kararsızlığını belirtirken; yüzde 49  oranında bir kesim ise bu seçeneğe tamamı ile karşı görüş beyan ediyor. Öyle anlaşılıyor ki; uluslar arası hukukun Maraş olayına karşı yerli halkımızda daha şüpheler var .Bunun sebebi ise Maraş in Evkaf malı olduğuna dair şüpheler olabilir. 

8- Maraş’ın eski Vakıf Malı olması hakkındaki iddiaların ve veya sonuçlarının uluslararası hukuk nezdinde çözülmesi gerektiğine inanıyor musunuz? (turist )

Turistler uluslararası hukukun her zaman daha fazla önem arz ettiği vurgusunu, bu soruya verilen cevaplar ile de kendilerini belli etti açıkçası. Yüzde 42 oranında bir kesim buna hemfikir olurken, bu fikre şiddetle olumlu bakanların oranı ise 8 oldu. Yani toplamda yüzde 50 oranında bir kesim Maraş’ın statüsünün uluslararası hukuk yolu ile çözülebileceğine inanıyor. Bir diğer taraftan ise; yüzde 16 oranında bir kesim bu soruya karşı kararsızlık ifade ederken, % 21,7 oranında bir kesim buna karşı çıkarken; 6,4 oranında bir kesim ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Turistlerin de genel veriler anlamında uluslararası hukukun Maraş’ın statüsünü çözme anlamında çok da olumlu olmadığı anlaşılıyor.

9- Yerli sakinler, kendi evlerine  Türk otoritesi altında dönmeli mi ? (Yerli )
Bu soruya verilen cevaplar daha açık ve net oldu. Bu fikre inananlar; yüzde 45 oranında, şiddetle inananlar ise yüzde 35 oranında gerçekleşti. Yani toplamda yüzde 80 bu fikir ağır basıyor. Yüzde 17.5 oranında bir kesim kararsızlık ifade ederken; yüzde 2,5 oranında bir kesim ise bu fikre karşı çıkıyor.

 10 - Yerli sakinler, kendi evlerine  Türk otoritesi altında dönmeli mi ? (Yabancı )
Turistlerin gerçekten de bu soruya verdikleri cevaplar daha da net oldu. Yüzde 55 oranında bir kesim bu fikre olumlu bakarken, yüzde 14oranında bir kesim ise şiddetle ayni fikirde olduğunu beyan etti. Toplamda yüzde 69 oranında bir kesim turistler tarafından bu soruya olumlu görüş verdi. Yüzde 25 oranında bir kesim buna karşı görüş bildirirken, kararsızlar yüzde 6 oranında kaldı.

11-  Yerli sakinler, kendi evlerine  Türk otoritesi altında dönmeli mi? ( Güneyli Komşular)
Güneyli komşular gerçekten de bu soruya verdikleri cevaplar daha da net oldu. Yüzde 75 oranında bir kesim bu fikre şiddetle olumsuz bakarken, yüzde 17 oranında bir kesim ise olumsuz olduğunu beyan etti. Toplamda yüzde 92 oranında bir GKRY vatandaşı bu soruya olumsuz görüş verdi. Kararsızlar ise yüzde 8 oranında kaldı.  
Bu oranlar, günlük siyasi akışa göre inanıyorum ki değişkenlik gösterebilir.  Bekleyelim ve her an her şey olabilir düşüncesine kendimizi inandıralım.   

banner594
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473