banner564

Taşınmaz Mal Komisyonu Turizm Sektörü için doğru çalıştırılmalı

İsmet Esenyel - yorum

Taşınmaz Mal Komisyonu Turizm Sektörü için doğru çalıştırılmalı
banner598

İnanıyorum ki Annan Planında " Evet " çıkaran Kıbrıs Türk Halkının en büyük kazanımı;  Taşınmaz Mal Komisyonunun uluslararası hukuk çerçevesinde 74 öncesi Rum mallarının  "sorunların çözümü, anlaşma, tazminat " anlamında resmi ,tanınan  bir kapı olarak gösterilmesidir.

Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi kararı
Türkiye'de iki gün önce  yazılı ve görsel medyada TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) KKTC’de kalan mülklerine dönmek isteyen Kıbrıslı Rumlarca açılan Loizidou Davası’na ilişkin kararına yönelik incelemeyi kapatmasının olumlu olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin, 20-22 Eylül 2022’de düzenlenen insan hakları konulu 1443’üncü toplantısında AİHM’in Loizidou kararına ilişkin incelemeyi çok geç de olsa kapatmış olması olumludur.” ifadesi kullanıldı.
Bu adımla KKTC’de AİHM kararları doğrultusunda kurulan Taşınmaz Mal Komisyonunun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olduğunun bir kere daha teyit edildiği kaydedilen açıklamada, “Esasen, TMK’nın etkinliği AİHM’in 2010 yılında aldığı Demopoulos kararı ile hüküm altına alınmış, söz konusu yerleşik içtihat müteakip AİHM kararlarında da teyit edilmişti. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun gözü önünde 10 yıllardır insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakılmasına rağmen, KKTC’nin, AİHM’in ilgili kararlarını uygulamak için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.

Kıbrıslı Türklerin AİHM'e başvurusu var mı ?
Bir Kıbrıslı Türk olarak merak ediyorum. Acaba biz Kıbrıslı Türkler bu anlamda AIHM'e kaç baş vurusu var ve bu başvuruların akıbeti nedir ? Gerçekten de merak ediyorum.
Taşınmaz Mal Komisyonu Aktif çalışıyor mu ?
Taşınmaz Mal Komisyonu’na, kuruluşundan itibaren 17 Haziran 2021’e kadar 6 bin 853 başvuru yapıldı. Komisyonun internet sitesindeki bilgilere göre, başvurulardan 1,227 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 34’ü de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı. Komisyon, şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 318 milyon 197 bin 662 Sterlin tazminata karar verdi. Ayrıca, üç başvuru için iade, iki başvuru için takas ve tazminat, yedi başvuru için de iade ve tazminat kararı alındı. Komisyon, bir başvuru için çözümden sonra iade ve bir başvuruda da kısmi iade doğrultusunda karar verdi. Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Xenides-Arestis v. Turkey davasında verdiği hükümler uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005 sayılı Yasa) tahtında kuruldu. 17 Mart 2006’da faaliyete geçen komisyon, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla faaliyet yürütüyor.

TMK turizm sektörümüz için çok önemli bir kapı
Bazı  otel sahibi ve Turizm sektörümüzün önde gelen isimleri şimdi çalıştırdıkları otellerinin üzerine kurdukları ve veya 74 öncesi Rum tapusu olan eski Rum otelinin tazmini için anlaşmalı olarak TMK' da anlaşma yoluna gittiler. Şimdi bu olaya bir yenisi daha ekleniyor . Jasmine Court Otel davası.
İngiliz Kraliyet Ailesinin de Hissedarı olduğu Royal Bank of Scotland , National Westminister Bank'ın yüzde elli , ve geri kalan yüzde ellinin İngiliz vatandaşlarının hissedarı olduğu Pharos Estate Ltd. 2010 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu'na tazminat talebiyle başvuruda bulundu.Komisyon Jasmine Court Otel Kompleksinin 77/2010 tarihli başvurusunu kabul etti. Müteakip süreçte de 2017 yılında 22.7 Milyon tazminat kararı verildi. Mülkiyet sahibi en son başvurusunda otelin bulunduğu 40 dönüm ,bir evlek ,iki yüz ayak büyüklüğündeki Jasmine Court arazisinin iadesini talep ediyor. Eğer ki bu taşınmaz mallar ,zaman içerisinde Taşınmaz Mal Komisyonu tarafınca karara bağlanıp ne kadar fazla hakkaniyet çerçevesinde Türk malı olarak tescil edilirse ( tazminat , anlaşmalı iade vs ) şüphesiz Kıbrıs Türk Turizm sektörünün leyhinedir. Unutulmaması gerekiyor ki ,bu tarz davalık olan 74 öncesi tüm tesisler " booking.com " gibi global otel rezervasyonu gerçekleştiren web sitelerinin dışında tutulmaktadır ve uluslararası satışları ,pazarlanması yasaklanmıştır.
Konu ile ilgili görüşlerine baş vurduğum Jasmine Court Otel sahibi Elif Topal ve Murat Topal ile  telefonda görüştüm. Elde ettiğim bilgi çerçevesinde yeni adımlar atılıyor.
Yukarıda da belirttiğim gibi Taşınmaz Mal Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda Jasmine Court Hotel kırk dokuz yıllığına Topal ailesi tarafından işletilmekte ve bu davada da belirtildiği gibi  üçüncü taraf olmuştur. Söz konusu işletmeyi pandemi süresince mağdur bir şekilde işletemediklerini ancak şimdi otelin açık ve mülkiyetini almak istediklerini tarafıma bildirdiler.
Peki TMK ' ya bir başvuruda bulundunuz mu ?  sorusuna aldığım yanıt ise "  Pandemi vesileyle birçok otelci gibi tesislerini işletemedikleri ve Başbakanlığa müracaat ederek, TMK'nın aldığı karar gereği ödenmesi gereken tazminatın (22.7 milyon Stg tümü )  ödenmesi için hazır olduklarını belirtti. Şirket olarak bu ödemenin gerçekleşmesine müteakip   tapuda ilgili taşınmazın devri için gerekli adımların hukuken başlatılmasını ve gereğinin yapılması için adım attıklarını bildirdi. Başbakanlığa bu vesile ile başvuruda bulunduklarını, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ayrıca TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC Dışişleri Bakanlığına da dağıtım yapıldığını söyledi. "
Bu çok önemli bir adımdır. Girne'de Turizm Başkenti olan bu güzide destinasyonun uluslararası arenada elinin güçlenmesi ve daha olumlu bir kimliğe bürünmesi, bu adımların çoğalması ile daha olumlu bir hale gelecektir.
Turizm Hayattır

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473