banner564
banner556

UBP-DP-YDP HÜKÜMETİ PROGRAMI

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti Programı Meclis’te okundu

banner611
UBP-DP-YDP HÜKÜMETİ PROGRAMI
banner598
banner616

Programa ilişkin görüşmeler 28 Şubat Pazartesi yapılacak. Başkanlık Divamı seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi.

Başbakanlık…

Kamuda reform hayata geçecek

Hükümet programında; Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda düzenleme yapılacaği, kamuda reformun hayata geçeceği belirtildi.

 • Kamu reform süreci planlanacak, hayata geçirilecek.
 • “Çağdaş Kamu Görevlileri Yasası” ivedilikle yasallaşacaktır.
 • Kamu Görevlileri Performans Tüzüğü günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecek.
 • Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda düzenleme yapılacak.
 • Ulusal Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayit Sistemi ve Adrese Dayali Nüfus Kayıt Sistemi hayata geçirilecek.
 • Polis terfi sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecek.
 • Spor Federasyonlarımızın tüzükleri uluslararası federasyonların tüzükleri ile uyumlu hale getirilecek.
 • Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle birlikte Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ticaretinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli koordinasyon sağlanacak.
 • Devlet Planlama Örgütü, 2022-2024 orta vadeli plan hazırlığı ivedilikle yapılıp yayınlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:

Ercan Havaalanı binası bitecek, Telekominikasyon’da kamu-özel ortaklığı!

Uzun süredir hayata geçmeyen, neredeyse her hükümet döneminde tamamlanacağı söylenen yeni Ercan Havalimanı binasının hizmete açılacağı bu hükümet programında da yer aldı.

Yeni geçiş noktalarının açılacağı, Telekominikasyon Dairesi’nin kamu-özel işbirliği çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

• Yeni bir havayolu şirketinin kurulabilmesi için Kamu-Özel İşbirliği kapsamında gerekli çalışmalar başlatılacak.

• Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binası tamamlanıp hizmete açılacak.

• Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacak.

• 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de Kamu-Özel ortaklığında hayata geçirilecek.

• Kara-deniz-hava ulaşımındaki geçişlerin hızlandırılması sağlanacak.

• Yeni kara sınır kapıları açılacak.

• 3’üncü ülke uyruklu yabancı şahıslara ehliyet verilmesi için belirli kriterler getirilecek.

• Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilerek, KKTC ehliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında yaşanan zorluklara son verilecek.

• Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde ihaleye çıkılacak.

• Toplu Taşıma Master Planı ivedilikle hazırlanacak.

Dışişleri Bakanlığı:

‘Federasyon zemini ortadan kalktı’

 Hükümet programında; Dışişleri Bakanlığı altında hedeflenen maddelerde ‘federasyonun ortadan kalktığı’ vurgusu yinelendi. Kapalı Maraş’ın açılımının süreceği de ifade edildi.

• Federasyon zemini ortadan kalktı.

• İzolasyonun sona erdirilmesi yönünde gerekli somut adımlar atılacak.

 • Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımlar devam ettirilecek, Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş’ın açılımına yönelik gerekli kararların alınması sürdürülecek.

• Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğu ve atılan adımların uluslararası hukuk ile uyumlu olduğunun uluslararası kamuoyu tarafından doğru bir şekilde anlaşılması için girişimlerimiz artacak.

Maliye Bakanlığı:

Kıb-Tek’te fiyat güncellenmesi, elektrikte enterkonnekte sistem

Maliye Bakanlığı’nda ekonominin daraldığı, bütçe giderlerinin arttığına vurgu yapıldı. Kamuda mali disiplin ve gelir artırıcı adımların vurgu yapıldığı programda, Maliye Bakanlığı altında “Sanal Finansal Varlıklar” “KRİPTO” işlemlerine yasal düzenleme getirileceği, Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın hayata geçeceği de belirtildi. Bununla birlikte bu hükümet döneminde Maliye Bakanlığı altına aktarılan Kıb-Tek’te fiyat düzenlemesi yapılacağı, Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte çalışmalarının sonuçlandırılacağı ifade edildi.

• Ekonomi daraldı, bütçe giderleri arttı.

• Desteklere öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilecek.

• Kıb-Tek yapısal olarak güçlendirilecek, fiyat düzenlemeleri mevzuata uygun olarak güncellenecek.

• Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin artırılması adına mevcut üretim modeli dahilinde ilave yatırımlar öngörülecek.

• Teknecik elektrik santralinin üretim kapasitesi yeni yatırımlarla artırılacak.

• Türkiye Cumhuriyeti ile devletler ve kurumlar arası anlaşmalar vasıtası ile üretim ünitelerinin Kıb-Tek’e tahsis edilmesi yolu ile de üretim kapasitesi güçlendirilecek.

• Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek sonuçlandırılacak.

• Vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecek.

 • “Kaldıraçlı İşlemler” (FOREX)’e yasal düzenleme getirilecek.

• “Sanal Finansal Varlıklar” “KRİPTO” işlemlerine yasal düzenleme getirilerecek. • “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” hayata geçecek.

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ivedilikle yasallaştırılacak.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı:

Belediye sayısı azaltılacak, Yurttaşlık Yasası’na düzenleme!

İçişleri’nde yerel yönetim reform çerçevesinde belediye sayısının azaltılacağı hükümet programında da yer aldı. Bununla birlikte Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası’nın yeniden düzenleneceği belirtildi. Çalışması tamamlanmasına rağmen yasa mevzuat eksikliği nedeniyle açılamayan yeni Cezaevi binasının hizmete gireceği de programda.

• Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayısı azaltılacak.

• Belediyeler Değişiklik Yasası yeniden düzenlenerek yürürlüğe konacak.

• Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hayata geçecek.

 • Cezaevi binasının 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

• Yeni inşa edilen Cezaevine uygun olarak, Merkezi Cezaevi Teşkilat yapısının yasal çalışmaları tamamlanacak.

• Yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedefleniyor.

• Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasasıyeniden düzenlenecek.

• Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası günün koşullarına göre yeniden revize edilerek yasallaştırılacak.

 • Karavan Alanları Yasa Tasarısı yasallaştırılacak.

• Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması (mavi ve beyaz) hayata geçirilecek.

• Kırsal Kesim Arsalarının altyapı eksiklikleri giderilecek.

• Faiz destekli programlar ile konut sahibi yapılması için proje hayata geçecek.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı:

Tam gün eğitime geçilecek

Uzun süredir konuşulan ancak hayata geçemeyen tam gün eğitim, 3’lü koalisyon hükümetinin gündeminde.

Eğitim süresinin artacağı da ifade ediliyor.

 • Eğitim süresi artırılacak, tam gün eğitime geçilecek.
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS), özel okulları da geçecek.
 • 2022 yılı sonuna kadar internet bağlantısı olmayan okul kalmayacak.
 • İlköğretimde ‘Özel Gereksinimli’ öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sınıfları artırılacak, ortaöğretimde yeni kaynak odaları oluşturulacak.
 • “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” hayata geçecek.
 • Yabancı öğrenci artışına paralel olarak ‘Yabancılara Türkçe Öğretim’ programları yaygınlaştılılacak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi (MEBBİS)’in kurulumu ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar sürecek.
 • Öğrenci taşımacılığı MEBBİS’e (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) dahil edilecek ve otomasyona dayalı bir altyapı oluşturulacak.
 • 3 lise 2022-2023 Öğretim yılında tamamlanarak hizmete girecek.
 • Sınıflardaki öğrenci sayılarının dünya standartlarına çekilecek.
 • Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri, belirlenen standartlarda çalışmaları sağlanacak.
 • Yükseköğretim Yasası güncellenecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı:

Akaryakıt sektörüne denetim için otomosyan geliştirilecek

Akaryakıt sektörüne denetim için otomasyon sisteminin geliştirileceği, Temel gıda maddelerinde fiyat kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla etiket, barkod, tarife ve fiyat Listeleri Tüzüğü yeniden düzenleneceği Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında dikkat çeken maddeler arasında.

 • Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri ile ilgili kriterler günün koşullarına göre güncellenecek.
 • Yerli üretim ve istihdam desteklenecek.
 • Temel gıda maddelerinde fiyat kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla etiket, barkod, tarife ve fiyat Listeleri Tüzüğü yeniden düzenlenecek.
 • Akaryakıt sektörünün denetlenebilmesi için otomasyon sistemi geliştirilecek.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı yasalaştırılacak.            
 • Türk Eximbank ile başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacak
 • Sektörel olarak yeni yatırıma yönelik Yenilenebilir Enerji Kotaları oluşturulacak.
 • Enerji Verimliliği Yasası tamamlanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı:

Endüstriyel hintkeneviri yetiştirilecek

Hükümet programında tarım alanında hedeflenenler arasında endüstriyel hint keneviri yetiştirilmesi dikkat çekti.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun genişletileceği ifade edildi.

 • Doğrudan gelir desteği uygulamaları, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kalite, çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir.
 • Tarım sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi kurulacak.
 • Yem yasası tamamlanarak yasallaşacak.
 • Hellim tescilinin yürürlüğe girişi ve yeşil hat tüzüğü üzerinden ihracatının mümkün olması ile sektörün bu gerekliliklere hazırlanması için yasal düzenlemelere öncelik verilecek, konu ile ilgili devam eden saha çalışmaları hızlandırılacaktır.
 • Önceliğimiz küçükbaş hayvanlarda ıslah çalışmaları ile verimliliğin ve kalitenin artırılması olacaktır.
 • Genel Tarım Sigortası Fonu Kapsamı genişletilecek.
 • Kamu maliyesine yüksek gelir sağlayacak endüstriyel hint keneviri yetiştirimi için gerekli yasal düzenleme yapılacak.
 • Hal Yasası hayata geçecek.
 • Su Temin Projesi kapsamında, sulama ayağında tamamlanan tünelden, Güzelyurt bölgesi sulama hatlarına su verilmeye 2022 yılı içinde  başlanacak.
 • Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet yangın söndürme helikopteri görevlendirilmesi sağlanacak.

               

Sağlık Bakanlığı:

Girne Devlet Hastanesi binası bitecek

Sağlık alanında uzun süredir tamamlanmayı bekleyen Girne Devlet Hastanesi binasının tamamlanacağı ifade edildi, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni hastane yapılacağı da kaydedildi.

 • Tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açılacak.
 • Acil Durum Hastanesi ilerleyen günlerde 6 ameliyathanesiyle diğer sağlık hizmetlerini sağlamak üzere kullanılacak.
 • Girne Devlet Hastanesinin yarım inşaat olarak alınan binası tamamlanacak.
 • Yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlanacak.
 • İskele-Karpaz bölgesine bir hastane kazandırılacak.
 • Tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açılacak.
 • Acil Durum Hastanesi ilerleyen günlerde 6 ameliyathanesiyle diğer sağlık hizmetlerini sağlamak üzere kullanılacak.
 • Girne Devlet Hastanesinin yarım inşaat olarak alınan binası tamamlanacak.
 • Yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlanacak.
 • İskele-Karpaz bölgesine bir hastane kazandırılacak.
 • AMATEM binası tamamlanacak.
 • İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin teşkilatı güçlendirilecek, otomasyon sistemi (e-ilaç, e-eczane) tamamlanacak, gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve kişilerin tüm eczanelerden ilaca ulaşabilmesi sağlanacak.
 • Evde bakım hizmetleri artırılacak ve iyileştirilecektir.
 • Gıda sağlığının güncel ve uluslararası seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Her ilçede halkın ulaşabileceği bir hastane sağlık sistemine kazandırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

“Asgari Ücretler Yasası günümüz koşullarına uygun düzenlenecek”

Çalışma yaşamında kayıt dışılıkla mücadele edileceği, işsizliğin azaltılacağı programda yer aldı.

Bununla birlikte Asgari Ücretler Yasası’nın güncelleneceği de kaydedildi.

 • Kayıt dışı işçilikle mücadele edilecek.
 • İşsizlik azaltılacak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacak.
 • Sosyal güvenlik prim destekleri yaygınlaştırılıp geliştirilecek.
 • Şubat 2022 tarihinde sona erecek işyerlerine uygulanmakta olan sosyal güvenlik prim desteği ile ilgili düzenlemeler tekrar ele alınacak.
 • Yaşlı ve korumaya muhtaç insanlara maddi ve manevi destek sağlanacak.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne gerekli atamalar yapılacak.
 • Asgari Ücretler Yasası günümüz koşullarına uygun düzenlenecek.
 • İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası hayata geçirilecektir.
 • Sosyal Sigortalar Dairesi’ne beyan edilen Prime esas kazançların gerçek ücretler üzerinden olması için gerekli tüm düzenleme ve denetimler gerçekleştirilecek.
 • Genel Sağlık Sigortası Yasası hazırlanarak hayata geçirilmesi sağlanacak.


UBP-DP-YDP HÜKÜMETİ PROGRAMI'NIN TAM METNİ:

‘Ekonomik reform… KKTC’nin kalkınması’

“Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon ortaklığında kurulan hükümetimiz birlik ve beraberlik içerisinde KKTC’nin gelişim ve kalkınması için gerekli olan “Ekonomik Reform” u 5 yıllık sürede tüm paydaşlarla hayata geçirecektir.

Hizmet siyaseti anlayışı ile almış olduğumuz sorumluluk ve içinden geçtiğimiz zor sürecin farkındayız.

Yeni dönemde, KKTC’nin kalkınması temelinde önceliğimiz ekonomi olacaktır. Bu çerçevede, mevcut iş alanlarının gelişimi ve yeni iş alanlarına yatırım, katma değer yaratan ürünlerin ve verimlilik esasına dayalı üretim, daha fazla istihdam ve nitellikli iş gücünün geliştirilmesi, bölgesel-sektörel gelişim için planlamaların yapılması hedeflenerek tüm bakanlıklarla uyum içerisinde çalışılacaktır.

Her alanda topyekûn bir değişim ve gelişim başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir hizmetin kararlıkla uygulanmasını öngörmekteyiz. Özellikle, ekonominin uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim kaynaklarıyla beşeri sermayenin, yazılım ve teknoloji hamlesiyle kamu ve özel sektörün dijital çağa uyumlaştırılması hedeflenmektedir.

Başkanlığım döneminde benimsediğimiz yenilikçi ve kalkınma odaklı siyaset yeni dönemde hükümetimizin temel misyonu olacaktır. Yeni dönem, tüm bakanlık kadrolarının uyumlu çalışacağı bir dönem olacaktır. Temel hedef, istikrarlı siyasal yapı ve sürdürülebilir ekonomik gelişimdir. Bu gelişim için yol haritamızı belirlemiş durumdayız. Hükümetimizin amacı sürdürülebilir kurumsal devlet anlayışı temelinde güçlü ekonomik yapının sağlanmasıdır. Bunun için yatırım, üretim, istihdam ve bölgesel gelişim önceliğimiz olacaktır.

Katma değer yaratan projeler, ülkemizdeki bölgesel gelişmeyi dikkate alarak 5 yıllık ekonomik kalkınma programı kapsamında hazırlanacaktır. Bu çerçevede sağlık, eğitim, spor, turizm, inşaat, tarım, enerji, yazılım, finans, teknoloji, çalışma yaşamı ve çevre önceliğimiz olacaktır.

Tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi sürecinde yaşanan zorlukların farkındayız. Katılımcılık temelinde tüm paydaşlarla özellikle ekonomi, sağlık ve sosyal alanda birlikte karar alarak yaşadığımız bu zorlu süreci atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

Gücümüzü; onur duyduğumuz KKTC’nin tarihsel süreçteki mücadelesinden alıyoruz. Bu inancla içinden geçtiğimiz zorlu süreçte ülkemizin yönetimi için 3 parti sorumluluk almıştır. İktidarımız döneminde kendi ayakları üzerinde durabilecek ekonomik yapının oluşması temel hedefimiz olacaktır.

Her koşul ve şartta, her zaman yanımızda olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tarihsel bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da geliştireceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar ile uyum içinde hem güçlü iç siyaset hem de güçlü dış siyaset için çalışacağız. Egemen eşit iki devlet temeline dayalı çözüm politikamızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Hükümetimiz tüm kadrolarıyla bir bütündür. Bu anlayışla “Geleceğe umutla bakıyoruz, ülkemize hizmet için çalışıyoruz.’’

                                                                                                 

“E-Devlet projesinin geliştirilerek kısa sürede hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır”

“Son yıllarda Dünyada büyük hız kazandığı görülen dijital dönüşüm, COVID-19 etkisiyle günlük hayattan eğitime, profesyonel hayattan sanata birbirinden farklı alanlarda kuralları yeniden yazıyor. Gerek kamu yönetiminde, gerek ekonomik ve sosyal hayatımızda dijitalleşme kaçınılmaz bir süreç olduğu kadar, rekabet üstünlüğü sağlayacak bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşmede geri kalmak, her alandaki rekabet gücümüzü kaybetmemize neden olacaktır. Bunun bilincinde olan hükümetimiz, e-Devlet projesinin geliştirilerek kısa sürede hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından onaylanmış olan KKTC Veri Merkezi ve E-Devlet Hizmet Binası Projelerinin, en yakın zamanda inşaat yapım işleri tamamlanacaktır.  Sağlık Bilgi Sistemi (E-Sağlık) ve Sigortalar Bilgi Sistemi (E-Sigorta) projelerinin yapımına 2021 yılı içerisinde başlanmış olup en kısa sürede hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Kamu, Kurum ve kuruluşlarda halen kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin e-Devlet ile uyumlaştırılması, e-Devlet üzerinden hizmet vermelerine olanak sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan Kamu Yönetim Bilgi Sistemi Projesi hayata geçirilecektir.

E-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere hazırlanan “dijital dönüşüm ve elektronik devlet idaresi yasa” tasarısının yasallaşması sağlanacaktır.”

 ‘Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda düzenleme’

“Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacaktır.

Ulusal Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayit Sistemi ve Adrese Dayali Nüfus Kayıt Sistemi hayata geçirilecektir.

İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın teknik ve fiziki altyapısı güçlendirilecektir.”

‘Polis’e destek’

“Mevcut polis lojmanlarının tamir ve bakımının yapılması, ayrıca lojman sayısının arttırılması yönünde Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli destek sağlanacaktır.

Polis terfi sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

Kadına karşı şiddet ile mücadele konusunda daha etkin bir mücadele verilebilmesi için Polis teşkilatına gerekli destek sağlanacaktır.

Polis Genel Müdürlüğünün bilişim altyapı sistemi ile teknik donanımı çağımızdaki teknolojik gelişmelere uyum sağlanacak şekilde modernleştirilecektir.

Polisimizin özlük hakları ve ödenekleri konusunda iyileştirmeye yönelik gerekli çalışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.

Polis teşkilatı araç, gereç, ekipman ve insan kaynağı yönünden daha güçlü hale getirilecektir”

‘Çağdaş Kamu Görevlileri Yasası” ivedilikle yasallaşacak’

“Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmayı, insan kaynaklarının yönetiminde liyakatı ön plana çıkarmayı, kaynakların etkin kullanılmasını, kamunun hesap verebilirliği ile verimliliğini artırmayı ve sunulan kamu hizmetlerinde duyulan memnuniyetsizliğin azaltılmasını hedefleyen kamu reform sürecinin planlanması ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Kamu görevlilerinin performansının artırılmasına motive edici yönde toplam kalite yönetimi ile verimliliğinin artması hedeflenmektedir. Hizmetin, standart kurallara ve süreçlere bağlı olacağı ödül ve ceza olgusunun uygulanacağı yeni bir kamu anlayışı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Emeğin en yüce değer olduğu bilinci ile “Çağdaş Kamu Görevlileri Yasası” ivedilikle yasallaşacaktır.

Kamudaki hizmetlerin yerine getirilmesinde etkinliği artırmak amacıyla personelin görev yerine giriş çıkışlarla ilgili kontrolün tümünün elektronik olması sağlanarak daha etkin bir denetimin yapılması sağlanacaktır.

Daha etkin ve uygulanabilir bir Kamu Görevlileri Performans Tüzüğü günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.”

‘Türkiye Cumhuriyeti’ndeki spor federasyonlar ile ilişkiler daha da geliştirilecektir’

“Beden Eğitimi ve Spor Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Spor Federasyonlarımızın tüzükleri uluslararası federasyonların tüzükleri ile uyumlu hale getirilecektir.

Takım sporlarında, ferdi branşlarda bölgesel analizler yapılacak ve çıkan istatistiki sonuçlar neticesinde teşvik ve uygulama programları hazırlanacaktır.

Paralimpik spor branşlarında katılımcılık artırılarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın çeşitli branşlarda spor yapabilmeleri için uygun ortamlar sağlanacaktır.

Uzun süredir aktif olmayan Milli Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi “IOC” kuralları göz önünde bulundurularak yeni bir yapıya kavuşturulacaktır.

Uluslararası olimpiyat komitesi ile tekrardan spor alanında müzakere ve diplomasi süreci başlatılacaktır.  Asya Olimpiyat Komitesi ile var olan ilişkiler daha ileriye götürülecek ve bu örgüte üye ülkelerin ülkemizdeki spor organizasyonlarına katılımları sağlanacaktır.

Ülkemize spor alanında uygulanan insanlık dışı spor ambargoları ile ilgili her türlü girişim ve mücadele yapılacaktır.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışma grupları kurularak ülkemizdeki spor federasyonları ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki spor federasyonlarının ilişkileri daha da geliştirilecektir.

Uluslararası Spor Örgütlerine üye olan spor federasyonlarımızın ve kulüplerimizin ilişkilerini daha ileriye götürmeleri ve örgüt içerisinde güçlü konuma gelmeleri için teşvik ve destek verilecektir.

Başbakanlığımıza bağlı olan Spor Dairesi’nin Yerel yönetimlerle yapacağı protokoller ve işbirlikleri ile ülkenin en ücra köşelerinde alternatif spor yapma imkanları halkımıza sağlanacaktır.

Türk Dünyası Spor Oyunları’nın yapılması konusunda ivedi çalışma yapılacak ve ülkemizde gerçekleşmesi için gerekli girişimler başlatılacaktır.

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün ülkemizde düzenlediği tek uluslararası organizasyon olan ve Liderimiz Merhum Dr. Fazıl Küçük adına düzenlenen spor organizasyonunun daha fazla katılımcı ile adına yakışır şekilde yapılması için çalışma başlatılacaktır.

Yeniden düzenlenecek ödül yönetmeliği ile sporcularımızın ve takımlarımızın milli duruşları ile ülkemizi temsil etmeleri teşvik edilecek ve başarı elde edenler ayrıca ödüllendirilecektir.

Olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında elde edilen başarılar desteklenecek, teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir.

Türkiye Milli takımlarında ülkemizi temsilen bulunan sporcular Türkiye Milli Takımlarında müsabakalara katılmaları durumunda desteklenecek başarı elde etmeleri durumunda ayrıca ödüllendirileceklerdir.

Milli Sporcu profili yaratılacak, teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir.

Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımları konusunda planlama yapılacak. Bu doğrultuda tesislerin daha iyi hizmet verebilmesi ve müsabakaların daha iyi şartlarda gerçekleştirilebilmesi için çalışma başlatılacaktır.

Yeni spor tesislerinin yapımı için yapılacak istatistiki çalışmalar neticesinde, gerçek ihtiyaca göre tesisleşme imkanı sağlanacaktır.”

‘Uyuşturucu ile mücadele… Denetimli Serbestlik Yasası güçlendirilecek…’

“Devlet Basımevinin teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilerek özellikle teknolojik gelişmelere ayak uyduracak bir donanıma kavuşturulması sağlanacaktır.

2013 yılı öncesine ait tüm resmi gazetelerin de dijital ortamına aktarılarak halkımızın hizmetine sunulması sağlanacaktır.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu daha kurumsal bir yapıya kavuşturulacaktır.

Dünyadaki uygulamalar gözönüne alınarak Denetimli Serbestlik Yasası güçlendirilecektir.

Ayakta rehabilitasyon programlarının uygulanabileceği, bağımlıların topluma entegrasyonunun sağlanacağı Sosyal Uyum Merkezi inşaa edilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Merkezi Cezaevi kampüsü içerisinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Sosyal Uyum Merkezi oluşturularak mahkumların topluma kazandırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik sigara, alkol, madde bağımlılığı eğitimi (SAMBA) gerçekleştirilecektir.

Uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde bulunan bireylerin tahliye edildikten sonra iş bulmalarına olanak sağlamak amacıyla ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde “Bana Bir Şans Tanı Projesi” hayata geçirilecektir.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversiteler ile birlikte bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecektir.”

‘Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin kurumsal yapısı yasal zemine kavuşturulacak’

“Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin kurumsal yapısı yasal zemine kavuşturulacak, teknik ve idari altyapısı güçlendirilecektir.

Merkezin şu ana kadar geliştirdiği ve biriktirdiği bilgi birikimi ve uzmanlığı ihtiyaç duyulan tüm iç ve dış kaynakların doğru yönetimi ve koordinasyonu için kullanımı sağlanacaktır.

Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında eğitim, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, enerji, ulaştırma alanlarında gerekli yasa ve tüzük çalışmaları yapılacaktır.

Avrupa Birliği Mali Yardımı kapsamında kullanılacak kaynağın ülkemizin öncelikleri gözönünde bulundurularak şekillendirilmesi konusunda gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Dünya Bankası ile yürütülen çalışmalar kapsamında belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda özellikle tarım ve makroekonomik politikalarımızın daha sürdürülebilir bir zemine taşınması için gerekli girişimler yapılacaktır.

Geleneksel ürünümüz olan Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle birlikte Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ticaretinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Ülkemizin öncelikleri doğrultusunda, AB kaynaklarının daha fazla altyapı yatırımına dönüştürülmesi için gerekli koordinasyon ve çalışmalar yapılacaktır.”

BASIN… ‘Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili alt yapı ve geliştirme projelerine önem verilecek’

“Basının, hem günlük hayatımızı düzenlememize, hem de demokratik siyasi hayatımızı sürdürmemize katkısı vardır. Gelişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara karşılık verebilen, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli iletişimi sağlayabilecek bir yapının oluşturulması, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bunu sağlayacak etkin iletişim altyapısının kurulması temel amaçtır.

Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurulduğu ilk günden itibaren sürekli gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kamu yayın organı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili alt yapı ve geliştirme projelerine önem verilecektir. Bu çerçevede DVBT Projesi ile ülkesel çapta bir karasal dijital yayın platformu kurulmuş olacak ve Kurum içi Fiberoptik ağı projesi hayata geçirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan özel TV ve Radyo Kuruluşlarına da büyük katkı sağlanacaktır.

SMART TV projesi süratle tamamlanacak ve bu sayede KKTC’deki Özel Radyo Televizyonları ile BRTK tüm dünya ile buluşup KKTC’nin tanınmasına ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır.”

‘Yatırım teşvik mevzuatları gözden geçirilecektir’

“Devlet Planlama Örgütü yasası ivedi olarak güncellenecektir.

Yatırım teşvik mevzuatları gözden geçirilecektir. Hazırlanacak olan yeni Teşvik Yasası ile işletme ve yatırımcılara yönelik tüm teşviklerin merkezi yapıda toplanması sağlanacaktır.

KKTC ekonomisine katma değer yaratabilecek doğru teşviklerin verilmesi sağlanacaktır.  Devlet Planlama Örgütü kurumsal ve teknik idari yapısı güçlendirilecektir. Böylece Kurumun daha etkin ekonomik ve sosyal planlama yapabilme kabiliyetinin artırılması sağlanacaktır.

Devlet Planlama Örgütü, 2022-2024 orta vadeli plan hazırlığı ivedilikle yapılıp yayınlanacaktır.

KKTC’nin ekonomik gelişim ve kalkınması için stratejik öneme sahip 5 yıllık kalkınma planı da tüm paydaşların katkısı ile ivedilikle hazırlanıp yayınlanacaktır.

Devlet Planlama verilerinin tüm halkın erişimi ve yatırım parametrelerinin, büyüme öngörüleri gibi ekonomik verileri güncellenmesi web sayfasında paylaşılması için gerekli altyapı ivedilikle hazırlanacaktır.

Ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Devlet Planlama Örgütü yasası altında bulunan Yüksek Planlama Kurulu ve Sosyal Ekonomik Konsey daha aktif hale getirilecektir.

Yatırım ortamının geliştirilmesi için takvimlendirilmiş programlar hazırlanacaktır.

Yatırım Geliştirme Ajansı, Yatırım dostu ada projesi çerçevesinde yatırım ofisine dönüştürülecektir.

Böylece yurt dışından gelen yatırımcıların hazırlanacak 5 yıllık ekonomik kalkınma planındaki öncelliklere göre yönlendirilmesine ve tüm bu işlemlerin tek elden yürütülmesine imkan sağlanacaktır.

Yatırım ofisi ile KKTC’deki yatırım imkanlarının yurtdışı tanıtım ve yurt içi koordinasyonu sağlanacaktır.”

TURİZM…

‘Turizm teşvikleri gözden geçirilecek, suiistimale kapalı, en az denetleme gerektiren teşvik sistemi ile turizm paydaşları desteklenecektir’

“Turizm istatistikleri yazılım sisteminin kullanıma geçmesi sağlanacaktır. Turistlere yönelik anket çalışması yapılacaktır.

Turizm yatırımlarında sürdürülebilir turizm kriterlerinin uygulanması açısından belgelendirme ve eko turistik tesisleri ile çevreye duyarlı turistik tesisleri sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.

Tarihi ve kültürel değere sahip atıl binaların turizme kazandırılması, turizmde girişimciliğin desteklenmesi ve mevcut tesislerin standartlarının yükseltilmesi amacıyla faiz destekli kredi ve hibe programlarının devamlılığı sağlanacaktır.

Pilot turizm bölgeleri hazırlanacak ve yerli halkın birebir turizmin içinde olacağı turizm şekilleri desteklenecektir.

Salgın hastalıkların turizm üzerinde etkisi de göz önünde bulundurularak mevcut İleri Düzey Hijyen Sertifikası’nın koşulları, kullanılan turistik tesis sınıflandırma sistemine adapte edilecek, ayrıca 2012 Oteller Tüzüğü günümüz koşullarına uygun olarak revize edilecektir.

Girne Tarihi Liman’ın altyapı ve üstyapı iyileştirilmesi işleri projesi hayata geçirilecektir.

Turizm Gelişim Yasası revize edilecek ve bu yasaya bağlı Turizm Gelişim Planı ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Girne Antik Limanı, Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanı’nın finansmanı yatırımcı tarafından sağlanacak modellerle özellikle kuruvaziyer ve yat turizmine yönelik yeniden inşa edilmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma başlatılacaktır.

Yurtiçinde hizmet veren Turizm Enformasyon Ofisleri’ne ek olarak öncelikle Maraş ardından da Güzelyurt ve Lapta’da ofis açılması hedeflenmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı’nın turizm bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile Halk Eğitim Programları hazırlanacaktır.

Ülke turizminin yurtdışında tanıtılıp daha iyi pazarlanması maksadı ile sektör temsilcileri ve Yurtdışı Turizm Ofisleri ile birlikte hedef ana pazarlar olan Türkiye, İngiltere ve Almanya’ya ek olarak diğer Avrupa ülkelerinde de Turizm Fuarları, Roadshowlar ve diğer turizm tanıtım etkinliklerine katılım sağlanacaktır.

Turizmdeki güncel gelişmelerle birlikte dijital pazarlama, online reklam-banner, native reklam, influencer kanalı ile tanıtım ve programatik reklam kullanılması ile ilgili çalışmalara önem verilecektir.

Kuzey Kıbrıs’ın Turizm alanında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Uluslararası tanınmış influencerler, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri ülkemizde misafir edilerek, ülkenin turizm zenginliklerinin dijital platformda ve sosyal mecralarda tanıtımı sağlanacaktır.

Gastronomi Turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında ilgili sektör temsilcileri ve üniversitelerle işbirliği artırılacaktır.

OTEM daha aktif kullanılarak, ara eleman konusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik personel eğitimi yapılacaktır.

Turizm teşvikleri gözden geçirilecek, suiistimale kapalı, en az denetleme gerektiren teşvik sistemi ile turizm paydaşları desteklenecektir.

Müze ve Ören Yerlerinde Alt ve Üst Yapının Yenilenmesi Projesi kapsamında;

Mevlevi Tekke Müzesi I. Etap Restorasyonu  Projesi hayata geçirilecektir.

Gazi Mağusa Surları- Deniz Kapısının (Porta Del Mare) Restorasyon Projesi ve Kara ve Deniz Kapılarının kozervasyonu yapılacaktır.

Girne Güzel Sanatlar Müzesi (Latomia House) Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi yapılacaktır.

Gazimağusa Kertikli Hamam restorasyonu projesi hayata geçirilecektir.

Girne Archangelos Michail Kilisesinin (İkon Müzesi) restorasyonu hayata geçirilecektir.

Lefkoşa Fon Binası restorasyon işleri projesi yapılacaktır.

Gazimağusa Martinengo Tabyası’nın müze tasarımı yapılacaktır.

Lefke Vasıf Palace Maden Müzesi iç düzenleme işleri hayata geçirilecektir.

Ülkemizde bulunan tüm Surların rehabilitasyonu, temizliği ve korunması için ekip kurulacak ve hem ülke ekonomisine kazandırılmaları hem de kontrolleri yapılacaktır.”

ÇEVRE…

‘Maden ve taşocağı işletmeciliğinin, ülke ekonomisine olan katma değerinin yeniden analiz edilerek, çevreye uyumlu model ve kriterlerle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır’

“Kıyılarımızın korunması için büyük önem arz eden kıyı emniyeti ile ilgili yasal çalışmalar tamamlanacaktır.

Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS), atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izleme sistemidir. Şuan pilot proje olarak devam eden projenin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

İnşaat ve Moloz Atıkları Tüzüğü, Düzenli Depolama Tüzüğü ve Elektrik Elektronik Atıklar Tüzüğü çalışmaları tamamlanarak, yasallaştırılacaktır. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğündeki Yetkilendirilmiş Kuruluş aktive edilecektir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın çevre düzenlemesi ihale edilerek, sonuçlandırılacaktır.

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü nezdinde yürütülen Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geliştirilen ve pilot okullarda uygulanan “Çevre Eğitim Destek Kılavuzları” uygulanmasına devam edilecektir.

Sulak Alanların biyolojik çeşitliliğiyle ilgili envanter çalışmaları devam edecek ve elde edilen veriler raporlaştırılacaktır.

Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla oluşturulmaya başlanan veri tabanı geliştirilme süreci devam edecek ve biyo-kaçakçılığın önlenmesine yönelik mevcut çalışmalara devam edilecektir.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin ve Sulak Alanların yönetim planları bilimsel çalışmalar ve mevcut veriler ışığında gözden geçirilip güncellenecektir. Önceki dönemde çalışmalarına başlanan nesli tükenme tehlikesi olan türlere yönelik Tür Eylem Planları oluşturulması için projeler geliştirilerek devam edecektir.

Yeşil Adımlar Projesi, çevre bilincini ve farkındalığı yaratmak için devam edecektir.

Lapta ve Kantara Gençlik Kampları’nın tadilatlarının yapılması için başlatılan çalışmalar tamamlanacaktır.

Kumyalı Turizm Meslek Okulu’nun Gençlik Kampına dönüştürülerek gençliğin hizmetine sunulması sağlanacaktır.

Gençlik merkezlerinin tüm ilçelere yayılması sağlanacaktır.

Gençlik Kurultayları düzenlenecektir. Dairemiz çatısı altında “Kurultay Sonuçlarını İzleme Komisyonu” kurularak kurultaylarda alınan kararların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Gençlik Merkezlerinde yaygın olarak gerçekleştirilen halk dansları faaliyetlerine ek olarak yeni faaliyetler eklenecektir.

Ülkemizin yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi, jeolojik problemlerin çözümü,  jeolojik miras alanlarının ve jeositlerin tesbiti,  tsunami ve deprem risk değerlendirmelerinin yapılması amacıyla proje hazırlanacaktır.

Jeolojik, jeofizik, yeni yerleşim yeri seçimi ve maden zuhur haritaları ile genel  jeokimya haritalarının çıkartılması için projeler hazırlanacaktır.

Belirtilen projelerin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile gerekli işbirliği sağlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun içme amaçlı kullanımının yanısıra, tarım amaçlı kullanımının başlaması ile birlikte, başta Güzelyurt akiferi ve Beşparmak Dağları akiferinde kapasite çalışması başlatılacaktır.

Özellikle Güzelyurt akiferi üzerinde belirlenen noktalarda yeraltı barajları yapılacaktır. Yeraltı barajları ile yağışlı mevsimlerde yüzey ve yeraltı akışları ile denize boşalan suların depolanmasının sağlanması planlanmaktadır. Yeraltı barajlarında yağışlı mevsimlerde depolanacak suların, kurak mevsimlerde tarım amaçlı kullanılması sağlanacaktır.

Ülkemizdeki maden ve taşocağı işletmeciliğinin, ülke ekonomisine olan katma değerinin yeniden analiz edilerek, çevreye uyumlu model ve kriterlerle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır."

Kooperatifçilik Çalıştayı...

'Kooperatiflerin AB ve Uluslararası müktesebat ile uyumlaştırılması sağlanacak'

Kooperatifçiliğin yeniden yaygınlaştırılması ve üretimin arttırılmasına yönelik işlevinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası revize çalışmaları tamamlanacaktır.

Kooperatifçilik politikalarının belirlenmesi için kooperatifçilik çalıştayı yapılacaktır.

Zirai Levazım, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem verilecektir.

Kooperatiflerin AB ve Uluslararası müktesebat ile uyumlaştırılması sağlanacaktır.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası tamamlanacaktır.

Kurulacak bir komisyon tarafından, Kıbrıs Türk yazarlarının ürettiği eserler arasından belirlenecek kitapların, Türkiye Cumhuriyeti kütüphanelerinde yer alması sağlanacaktır.

Kıbrıs Türk plastik sanatçılarına ait eserlerin Türkiye’de açılacak sergilerle sanatseverlerin izlenimine sunulması sağlanacaktır.

TC-KKTC Kültür Sanat İşbirliği Protokolü çerçevesinde KKTC’nin ilk operası Arap Ali Destanı’nın, Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşamakta olduğu İngiltere ve Avustralya’da sahnelenmesi sağlanacaktır.

Kıbrıs Türk plastik sanat ve sanatçılarını kapsayacak şekilde hazırlanmış bulunan KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu web sayfasının tüm sanat dallarını kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır. (kultursanat.mebnet.net)

Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından yapılacak bir çalışma sonucunda Kıbrıs Türk toplumunun sahip olduğu kültürel değerler ile alışkanlıklarının belirlenerek ilk ve orta öğretime bağlı okullarımızda Kıbrıs Türk Kültürü dersi olarak müfredata konulması hedeflenmektedir.

Eski Eserler Dairesi, ilgili Belediyeler, Turizm Planlama Dairesi Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ilgili meslek odaları ile işbirliği yapılarak kentsel koruma alanlarının korunması ve canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği yapılarak, özel çevre koruma alanlarının yönetim planları dikkate alınarak bu bölgeler için planlama çalışmaları yapılacaktır."

'Lefkoşa İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı, Lefke İmar Planı, Dikmen İmar Planı, Girne Koruma ve Çevre Planı çalışmaları tamamlanarak hayata geçirilecektir'

Kent için ana yollar ve altyapılara yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Şehir Planlama Dairesinin teknik ve fiziki altyapısı güçlendirilecektir.

Şehir Planlama Dairesi Girne şubesinin açılması hedeflenmektedir.

Sınırlı olarak kullanılabilmekte olan Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS/GIS ve NET CAT) Sisteminin Şehir Planlama Dairesi içinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Başkent Lefkoşa İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı, Lefke İmar Planı, Dikmen İmar Planı, Girne Koruma ve Çevre Planı çalışmaları tamamlanarak hayata geçirilecektir."

KALKINMA BANKASI...

'Yatırımlar için yapılandırma programı'

Kalkınma Bankası finansmanı ile hayata geçirilen yarım kalmış tesisler ve diğer yatırımlar için bir yapılandırma programı hazırlanacaktır.

Kalkınma Bankası’na artan kredi taleplerini daha etkin ve daha verimli kabul edilmesi ve müşteriye daha hızlı hizmet verilebilmesi için adamızın doğu ve batı bölgelerine şube açılması hedeflenmektedir.

Kalkınma Bankası’nın kuruluşundan bu yana değişen ve gelişen Banka faaliyetleri nedeniyle, Bankanın Kuruluş Yasası, Teşkilat Yasası ve Tüzükleri günün koşullarına uyum sağlamak bakımından güncellenecektir.

Kalkınma Bankası’nın Küçük Orta Boy İşletmelerinin kapsamlı kredi alanlarının genişletilmesi kısa sürede hayata geçirilecektir. Küçük Orta Boy İşletmelerinin mevcut uygulamalara kıyasla daha kısa sürede finansmana erişimlerini sağlayacak tedbirlerle birlikte kredi limitleri, vade ve faiz oranlarında iyileştirmeye gidilecektir.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA...

"Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacaktır" 

"Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde devam eden çalışmalarda, ülkemizdeki dijitalleşme için gerekli geniş bant internet ağının ülkemizin her noktasına taşınması konularına hız ve öncelik verilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Modern bir Telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına kavuşturulabilmesi ve bu konu ile ilgili gereken tüm yeni yatırımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayabilmek üzere, Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacaktır. Söz konusu Kamu-Özel Ortaklığı ile günümüzde özel sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılması, kamunun ise yatırımların koordinasyonu, genel planlama, denetleme ve politika belirleme gibi alanlarda odaklaşması sağlanacaktır. Telekomünikasyon Dairesinin Kamu-Özel Ortaklığı ile yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de Kamu-Özel ortaklığında hayata geçirilecektir."

'Karayollarının standardını yükseltmek için projeler...'

"Karayollarındaki standartların yükseltilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacı ile mali kaynaklar etkin bir şekilde kullanılarak yeni projeler üretilecektir. Karayolları ağındaki mevcut yollarda bakım-onarım çalışmaları ile yol trafik güvenlik tedbirlerinin artırılması çalışmaları yanında hizmet seviyeleri düşmüş yolların hizmet seviyelerinin artırılmasına yönelik yeni ve alternatif yollar tasarlanacaktır. Bu bağlamda, yerel yönetimler ile yol temizliği, yol çizimleri ve tabela standardizasyonu kapsamında işbirliği yapılacaktır.

Trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için Eğitim, Denetim, Mühendislik, ve Acil Hizmetleri de içine alacak şekilde bir sistem benimsenecektir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü kurumları ile işbirliği çerçevesinde, okullarda trafik eğitimleri artırılarak çocuk ve gençlerimizin trafik güvenliğine dair duyarlılığı artırılacaktır.

Okullarda trafik eğitimlerine büyük özen gösterilecek ve küçük yaşta trafik güvenliği bilinci yeni nesillere aktarılacak.

Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları ve eğitmenlerinin eğitim tazelemesi ile sınav sistemine uluslararası standartlarlar seviyesine getirilecektir. Geçici bir süre için ülkemizde ikamet edecek olan 3’üncü ülke uyruklu yabancı şahıslara ehliyet verilmesi için belirli kriterler getirilecektir. Sürücü ehliyetlerimiz uluslararası standartlara uygun, üst düzey güvenlikli hale getirilecektir.

Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilerek, KKTC ehliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında yaşanan zorluklara son verilecektir.

Ağır yük taşıma mevzuatındaki eksiklikler giderilecek, araçlarda kapasite üzeri yük taşınmaması için akıllı kantar sistemleri ile etkin bir denetim mekanizması uygulaması sağlanacaktır."

'Araç muayenelerinde kamu-özel işbirliği için ihaleye çıkalacak'

"Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, araç muayene istasyonlarında uluslararası standartlarda hizmet verilebilmesi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde ihaleye çıkılacaktır.

Toplu Taşıma Master Planı ivedilikle hazırlanacak ve ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletilecektir. Bu çerçevede, toplu taşımacılığın bölgesel olarak kooperatifleşmesi yönünde devam eden çalışmalar tamamlanacaktır. Elektronik takip ve ödeme sistemlerinin de olacağı yeni yapıda, ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletilerek, verilen hizmet saatleri artırılacaktır.

“T” izinsiz araçlar ile ciddi boyutlarda kayıt dışılık ve haksız rekabet yaratan korsan taşımacılığa karşı başlatılan denetim mekanizması polis genel müdürlüğü ve yerel yönetimler işbirlikleri geliştirilerek caydırıcı cezai yaptırımlar uygulaması yönüne gidilecektir.

Limanlar Dairesi yeniden yapılandırılmak süreti ile uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir otoriteye dönüştürülecektir.

Yapımı devam etmekte olan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (VTS) tamamlanarak, karasularımız ve sahillerimizin güvenlik seviyesi artırılacaktır.

Gemikonağı Deniz Limanı’nın aktif hale getirilebilmesi için gereken fizibilite çalışmalarına başlanacaktır."

'Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binası tamamlanacak'

'Yeni bir havayolu şirketinin kurulabilmesi için Kamu-Özel İşbirliği kapsamında gerekli çalışmalar başlatılacak'

Ercan Havalimanı’nın, kamu menfaatleri doğrultusunda etkin yönetilmesi ve işletmenin doğru şekilde denetlenmesi yönünde var olan uygulamalar geliştirilerek devam ettirilecektir. Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binası tamamlanıp hizmete açılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrak taşıyıcı yeni bir havayolu şirketinin kurulabilmesi için Kamu-Özel İşbirliği kapsamında gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Posta İşleme Merkezi kurularak, hizmetlerin etkinleştirilmesi ve güvenliği sağlanacaktır. Posta dağıtım hizmetleri, teknolojik imkanlardan da yararlanılarak, iyileştirilecek ve hızlandırılacaktır. 

Meteoroloji Dairesinin teknolojiden azami derecede yararlanması ve hizmet kalitesinin ve tahmin tutarlılığının artırılması sağlanacaktır.

Sismoloji Bölümü yeniden düzenlenecek ve kesintisiz çalışma düzenine geçilmesi sağlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirlikleri geliştirilecektir.  

Ro Ro Kargo Gemi Sayısı ile Ro Ro yolcu gemisi sayısının arttırılması yönünde çalışmalar tamamlanacak ve yatırımcının önü açılacaktır.

Kara-deniz-hava ulaşımındaki geçişlerin hızlandırılması sağlanacaktır. Yeni kara sınır kapıları açılacaktır."

KIBRIS SORUNU...

"Cumhurbaşkanlığımız ve Anavatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapılacak"

"Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, adadaki mevcut gerçekler ışığında yürütmeyi hedef alacaktır.

Dış politikada temel hedefimiz, sadece Kıbrıs meselesi bağlamında değil, diğer tüm alanlarda da, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımaktır.

Adadaki iki tarafın siyasi eşitliği temelinde “iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon” çerçevesinde bir anlaşmaya ulaşılması yönünde 50 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen müzakere süreçlerinde birçok çaba sarf edilmiş ve bu çabalar Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 2017 yılında, İsviçre Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın çökmesinin ardından “federasyon” zemini ortadan kalkmıştır.

Crans-Montana sonrası Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varmak için başka seçeneklerin de değerlendirilmesinin zamanının geldiğini açıklamıştır. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni Devlet politikasını 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısında açıklamış ve kayda geçirmiştir.

Adadaki mevcut gerçekler ışığında şekillenmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusundaki yeni Devlet politikası, Devletimizin doğuştan gelen ve yadsınamaz bir hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınmasını öngörmektedir.

Hükümetimiz, bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığımız ve Anavatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş verecektir.

Eşit sahibi olduğumuz doğalgaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin de sarsılmaz desteğiyle birlikte korunmaya devam edecektir. Hükümetimiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nı yok sayarak haklarını gasp etmesine izin vermeyecek, Rum tarafının bu yönde atacağı adımlara Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte mukabil ve eş zamanlı yanıt verilmesi konusundaki kararlılığını muhafaza edecektir. Doğu Akdeniz’e istikrar getirmeyi hedefleyen, doğalgaz konusundaki işbirliği öneri ve çağrılarımız geçerli olmaya devam edecektir.

Kıbrıs Türk Halkının haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılmasını teminen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler devam edecektir.

Gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleri ile temasların daha da artırılması, hükümetimizin, yeni dönemdeki diğer öncelikli konularını teşkil edecektir. Anılan kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için ülkemizin ev sahipliğinde etkinlikler düzenlenmesi için girişim yapılacaktır. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara hız verilecektir. 

Kıbrıslı Türklerin en temel sorunu olan izolasyonun sona erdirilmesi yönünde gerekli somut adımlar atılacaktır. Hükümetimiz, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonu anlatmak ve izolasyonu kırma yönünde olumlu gelişmeler yaşanması için gerekli her türlü çabayı ortaya koyacaktır."

"Maraş'ta atılan adımlar devam ettirilecek"

KKTC toprağı olan Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımlar devam ettirilecek ve Cumhurbaşkanlığımız ve Anavatan Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş’ın açılımına yönelik gerekli kararların alınması sürdürülecektir. Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğu ve atılan adımların uluslararası hukuk ile uyumlu olduğunun uluslararası kamuoyu tarafından doğru bir şekilde anlaşılması için girişimlerimiz artacaktır.

Tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik dış temsilciliklerimizin daha aktif bir rol üstlenmeleri için gerekli girişimler yapılacaktır.

'COVİD-19 desteklerine devam edilecek'

"Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi dolayısıyla ülke ekonomisinde yaşanılan olumsuzluklar nedeniyle, ekonomi daralmış ve bütçe giderleri artmıştır. Pandeminin etkilerinin ortadan kaldırılması için kaynak yaratılarak, sağlık sektörünün, serbest meslek sahiplerinin, yoksulların ve reel sektörün desteklenmesi yolunda tedbirler alınmıştır. Bu desteklere ülke kaynaklarının olanakları nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilecektir."

Kamu'da 'harcama disiplini'

"Bu kapsamda 2022 Mali Yılı Bütçesinde de bütçenin sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması, istihdamın önünün açılması ve refahın artırılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi hedefi bulunmaktadır. Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması olup, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir.

'E-vergi'

Sağlıklı bir ekonomik büyümenin olmazsa olmazı olan kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergiye gönüllü uyumun artırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve dijitalleşme hedefine bağlı olarak elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılması sağlanacaktır.

Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarında düzenleme yapılması suretiyle gelirleri artırmak temel politikamız olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecektir.

Yükümlü haklarını artıran; vergide adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi dairesi uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel alan; uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıran; değerleme ölçülerini yükümlü lehine iyileştiren; vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

Görsel ve yazılı basında vergi bilincinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. İstisna, muafiyet, ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip günün gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Vergileme alanında vatandaşa hizmeti sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok yararlanılacak e-vergi uygulaması geliştirilecektir. Vergi Dairesi’nin beşeri ve teknik kapasitesi artırılacaktır. e-vergi ile elektronik takip sistemi geliştirilecektir.

Son dönemlerde ülkemizde yaygın olarak uygulama alanı bulan ve yasal düzenlemesi bulunmayan “Kaldıraçlı İşlemler” (FOREX)’e yasal düzenleme getirilerek bu işlemleri yapanlara lisans vermek ve bu işlemleri kontrol altına almak amacıyla üzerinde çalışılan yasa tasarısı yasallaştırılacaktır. Bu şekilde forex işlemleri yasal statüye kavuşturulacaktır.

“Sanal Finansal Varlıklar” “KRİPTO” işlemlerine yasal düzenleme...

'Vergi alınacak'

Yine aynı şekide tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanan “Sanal Finansal Varlıklar” “KRİPTO” işlemlerine yasal düzenleme getirilerek bu işlemler kontrol altına alınacaktır.  Bu işlemleri yapanlara verilecek lisans izinleri sayesinde sektörün düzenlemesi ve denetimi yapılabilecek, yasal düzenlemeler kapsamında vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilecek, kripto varlık alım satım işlemleri yapanlardan ve bu işlemlerden kazanç sağlayanlardan gerekli vergiler alınarak kamu gelirleri artırılacaktır.

Elektronik şans oyunlarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu Tasarının Yasallaşması ve uygulamaya konması sağlanacaktır. Bu Yasa’nın uygulanmaya konması ile birlikte kayıtdışılığın önlenmesi sağlanacaktır. Yasa hükümleri kapsamında verilecek lisans izinleri ve alınacak vergilerle kamu gelirleri artırılacaktır.

Muhasebe ve Denetim mesleğini kontrol altına alacak ve kayıt dışılığın önlenmesinde büyük katkı sağlayacak olan Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılacaktır.

Gelir artırıcı, gider azaltıcı düzenleme içeren yasa tasarılarının görüşülmesine öncelik verilecektir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın uygulaması başlanmış olup Yasanın gerektirdiği diğer mevzuatlardaki değişiklikler ile ikincil mevzuat düzenlemelerine hız verilecektir.

Kamu Mali Yönetiminde dijitalleşme, bütçe ve hazine uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilerek e-uygulamaların yaygınlaşması sağlanacak, bu bağlamda idareler arasında elektronik sistem entegrasyonu sağlanarak bütünleşik bir kamu mali yönetim otomasyon sistemi oluşturulacaktır.

Elektronik fatura (e-Fatura), uygulaması hayata geçirilmiş olup e-Fatura kullanımı Limited şirketler için zorunlu kılınacaktır. e-Fatura uygulaması ile ticaretin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır. e-Fatura uygulaması ile kayıtdışılığın kayıt altına alınmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

e-Tebligat uygulaması ile kamu alacaklarının tahsilinde e-Takip hayata geçirilecektir.

Vergi Yükümlülerinin kendi beyanlarını, kendi ödemelerini ve kendi borçlarını elektronik ortamda görebilmeleri yanında, bankalara devlet kurumlarına ve gerekli diğer yerlere verilmek üzere “Vergi Güvenlik Yazısı” ve/veya “Vergi Borcu Yoktur Yazısı”nın sistemden elektronik olarak alınması sağlanacaktır.

'Tüm gümrüklerde e-Gümrük uygulamasına geçilecek'

e-Gümrük uygulamasına pilot bölge olarak Ercan ve Girne gümrüklerinde geçilmiş olup, diğer gümrük şubelerinde de en kısa sürede e-gümrük uygulamasına geçilecektir. e-Gümrük uygulamasının tamamlanması ve e-vergi ile entegrasyonun yapılması sağlanması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önlenmesinde devrim niteliğinde bir aşama kaydedilecektir.   

Vergi yükümlülerimizin Gelir ve Vergi Dairesine gelip yapmak zorunda kaldığı birçok işlem, e-Vergi kapsamına alınmıştır. Yıllık olarak verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyan ve hesaplarının da Vergi Dairesine gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır.

Dövizle iş yapanların Yabancı Para birimi Bilanço sunmasına imkan tanınacaktır.

Kamu tahsilatlarında diğer devlet kurumlarımızla devam eden entegrasyon çalışmalarına hız verilerek, tüm kamu tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır.

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar ve birçok makroekonomik unsuru nitelikli bir biçimde iyileştirecektir. Ekonomide verimlilik düzeyi, rekabet gücünü yükseltecek ve kamu gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

"Gümrük Bilgi Sistemi" projesi ve bu proje ile bağlantılı günün koşullarına uygun olarak hazırlanan mevzuat, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili daire, kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, 2022 yılı içinde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

AB direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nın tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmış Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ivedilikle yasallaştırılacaktır.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB)’in daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

Ülkemizin elektrik enerjisi politikası, rasyonel bir vizyon kapsamında 10 yıllık bir master plan dahilinde oluşturulacaktır."

KIB-TEK

"Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek sonuçlandırılacaktır"

Kıb-Tek yapısal olarak güçlendirilecektir. Fiyat düzenlemeleri, Kıb-Tek’in sürdürülebilirliğinin muhafaza edilmesi prensibi ile ilgili mevzuata uygun olarak güncellenecek, özellikle dar gelirli vatandaşımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi göz önünde bulundurulacaktır.

Ülkemize kesintisiz, kaliteli ve sürekli enerji tedariki sağlanması amacıyla üretim iletim ve dağıtım alanlarında, ülkemizin 10 yıllık ihtiyaç planlaması yapılacaktır. Bu bağlamda takvimlendirilmiş bakım ve yatırım programı hazırlanacaktır.

Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin artırılması adına mevcut üretim modeli dahilinde ilave yatırımlar öngörülecektir. Teknecik elektrik santralinin üretim kapasitesi yeni yatırımlarla artırılacaktır. Buna ilaveten, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile devletler ve kurumlar arası anlaşmalar vasıtası ile üretim ünitelerinin Kıb-Tek’e tahsis edilmesi yolu ile de üretim kapasitesi güçlendirilecektir.

Yeşil Mutabakat prensipleri çerçevesinde üretim hattındaki makinalarımızın gaz çevrimine dönüştürülmesi çalışmalarına başlanacaktır.

Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek sonuçlandırılacaktır.

Tüm atıkların Elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesi üzere KÖİ modeli oluşturulacaktır.

İletim ve dağıtım ağlarının kapasitesi, nüfus artışı ve ekonomik büyüme öngörülerine göre bölgesel olarak güçlendirilecek, yeni ve teknolojik yatırımlar yapılacaktır.

Ülkemizde ilk kez 2009 yılında öngörülerek altyapısı yapılan ve ülkemizin ilk orta gerilim GES sahası olan Serhatköy GES Üretim Merkezi, yüksek gerilim bağlantılı GES merkezine dönülüştürülerek ülkemizin Yenilenebilir Enerji üretim kapasitesi de genişletilerek artırılacaktır. 

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Tapu'ya otomasyon sistemi...

"Tapu ve Mekansal Gayrimenkul Otomasyon Sistemlerinin koordineli bir şekilde vatandaşın hizmetine sunulması planlanmaktadır. Bu dönemde gerekli olan hizmet içi eğitimler ve e-devlet kapısı üzerinden hizmet akışı sağlanacaktır. Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ve İlçe Tapu Amirlikleri bünyesinde zamanla çok büyük bir doküman ve dosya Arşivinin oluşması neticesinde Tapu Dairesi içerisinde ve Kurumlara hizmet verebilecek şekilde ARŞİV otomasyon sisteminin Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılarak ve planlanarak tüm icraatlara ve işlemlere cevap verecek şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası günün koşullarına göre düzenlenerek yürürlüğe konacaktır.

KKTC Topoğrafik Haritaların Oluşturulması, Arazi Konum Belirleme Ölçümleri ve Gayrimenkul Değer Tespit Ölçümleri Projesi ile vatandaşların, kamu ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu harita bilgilerine online olarak ulaşması sağlanacaktır."

YEREL YÖNETİMLER...

'Belediyelerin sayısı azaltılacak'

Yerel Yönetimlerin demokratik, çağdaş, özerk ve mali açıdan daha güçlü bir konuma gelebilmelerini, işlemlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak yapının oluşturulması için 51/1995 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası'nın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konması sağlanacaktır.

65/2007 Sayılı Belediye Personel Yasası altında belediyelerde göreve alınmalarda ve sınıflar içinde derece yükselmelerinde yapılacak sınavları düzenleyen sınav tüzüğünün hazırlanması ve yürürlüğe konması sağlanacaktır.

Hem Kurumsal hem de finansal anlamda daha güçlü belediyeler oluşturmak amacıyla Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayısında azaltma yönüne gidilecektir.

Yerel Yönetimlerin İçişleri Bakanlığı ile ilişkilerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması için bakanlık bünyesinde bu ilişki ve görevleri yürütecek teşkilat yasa çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısında yasanın uygulanmasından kaynaklanan sıkıntıları giderebilmek amacıyla söz konusu değişiklik çalışmaları tamamlanacaktır.

'Yeni Cezaevi binasının 2022'de hizmete girmesi hedefi...'

Yapımı tamamlanan yeni Cezaevi binasının 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir.

Yeni inşa edilen Cezaevine uygun olarak, Merkezi Cezaevi Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yasal çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. Yeni Cezaevi projesinde yer alan Açık Cezaevi ile ilgili olarak yasal mevzuat eksikliğimizin giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır. Cezaevi Disiplin Yasası ve Tüzüklerinin günün çağdaş koşullarına uygun olarak düzenlenmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır."

YURTTAŞLIK

"Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecek"

"Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması (mavi ve beyaz) hayata geçirilecektir"

"Yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedeflenmektedir.

Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası, Sakinlerin Kaydı Yasası (Kimlik Kartı Yasası) ve Soyadı Yasası (Türk Cemaatı Soyadı Kuralı) günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası günün koşullarına göre yeniden revize edilerek yasallaştırılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan, çekmeli motorsuz karavan araçların, işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Karavan Alanları Yasa Tasarısının yasallaştırılması sağlanacaktır.

Devlet arazilerinin kayıtlarının belli bir proje kapsamında bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır.

Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması (mavi ve beyaz) hayata geçirilecektir.

Merkezi ve Yerel İdarenin planlama, istatistik çalışmaları, nüfus dağılımı, seçmen listeleri hazırlama, emlak vergisi, belediye hizmetleri vb. konularda hizmet kalitesi ve hızını artırmasına katkı sağlayacak Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında, Belediyeler ile işbirliği içerisinde ada genelinde sahadan toplanan verilerin güncellenmesi ve eksiklilerinin tamamlanması çalışmalarına devam edilerek MAKS projesi tamalanarak devreye girecektir.

Anıtlar ve Şehitlikler Komisyonu tarafından KKTC hudutları içerisindeki mevcut tamirat/tadilat/çevre düzenlemesine ihtiyaç duyan anıtlarımız ve şehitliklerimiz tespit edilerek projelendirilecek, ihale süreçleri başlatılıp tamamlanacaktır.

"Yabancılara Taşınmaz Mal Satışında yaşanan bürokratik işlemler kolaylaştırılacak"

Yapılacak düzenlemeler ile Yabancılara Taşınmaz Mal Satışında yaşanan bürokratik işlemler kolaylaştırılacak ve ülkeye dış yatırım daha cazip hale getirilecektir. Yabancıya Taşınmaz Mal Satış işlemlerinde başvuruları kolaylaştırmak ve işlemleri hızlandırmak amacı ile online başvuruya yönelik gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Bugüne kadar dağıtımı yapılmış olup altyapısı eksik olan Kırsal Kesim Arsalarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalara öncelik verilecektir.

Sosyal konut ihtiyacı olan hak sahiplerinin makul rakamlarla, her türlü vergi, harç ve trafo katkı paylarından muaf tutularak, faiz destekli programlar ile konut sahibi yapılması için projesi hayata geçirilecektir.

Taşınmaz mal mülkiyet verileri ile sayısal harita verilerinin ortak platformda birleştirecek MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Kayıt Sistemi) projesi hayata geçirilecektir.

52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası tadil edilerek yabancıların mülk edinme hakları genişletilecek aynı zamanda askeri bölgeler ile ilgili kısıtlamalar günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

EĞİTİM

"Eğitim süresinin artırılması, tam gün eğitime geçilmesi hedefi gerçekleştirilirken toplumsal birliktelik dikkate alınacak"

Eğitim, en yaygın tanımı ile bireyde kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.” sözlerinden hareketle hükümetimiz, öğretmenlerimizle birlikte eğitimi en önemli icraat alanı olarak görmektedir.

Dünyada meydana gelen hızlı değişim ve gelişmelerin ortaya koyduğu ekonomik kalkınma hedefleri çerçevesinde, nitelikli eğitimin tesis edilmesi için gereken çalışmaları hayata geçirmek, öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu bağlamda eğitim, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynaklarımızı hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen ve bu koşullar ile rekabet edebilen donanıma haiz, hayat boyu sürdürülen bir süreç olarak planlanacaktır.

Eğitimde bilgi ve bilinç arasındaki etkileşimi ön plana alarak; bilgi tabanlı ekonomiye beceri temelli insan gücü yetiştiren, Atatürk ilkelerine bağlı, tarihsel süreçlere hakim, özgürlükçü, rekabet kabiliyetine sahip ve üretken bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi oluşturulacaktır. Bu sisteme uygun öğretmen yetiştirilmesi, programın geliştirilmesi ve uygun öğretme – öğrenme ortamlarının tesisi sağlanacaktır.

Milli Eğitim alanında uygulayacağımız devlet politikalarının temelini oluşturacak Eğitim Strateji Belgesi’nin hazırlanıp yürürlüğe konulması sağlanacaktır.

Eğitimin temel alt yapı sorunları, ihiyaç analizleri sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle bütünsel olarak çözülecektir.

Evrensel değerlere önem veren bireyler yetiştirmek hedefiyle, eğitim ve öğretimi, zihinsel gelişimin yanında, ruhsal ve bedensel gelişimle de ilişkilendirerek, insan hakları, çevre sorunları ve iklim değişikliği gibi konularda da farkındalık yaratılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal örgütlenmesi ve Milli Eğitim alanındaki yasa ve tüzükler günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenecektir.

Eğitimsel ihtiyaçlar karşılanırken tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında fırsat eşitliği ilkesi gözetilecektir. Eğitim süresinin artırılması, tam gün eğitime geçilmesi hedefi gerçekleştirilirken toplumsal birliktelik dikkate alınacaktır.

Kamu okullarında uygulanmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS), özel okulların da geçişi sağlanacaktır.

Bakanlığımız, öğretmenlerimizin yenilikçi anlayışla çağımıza uygun olarak hizmet etmelerini sağlamak amacıya “Öğretmenlik Genel Yeterlilikleri”, “Öğretmenlik Alan Yeterlilikleri” ve “Yöneticilik Yeterlilikleri” dikkate alarak çalışmalar yapacaktır. 

Uzaktan eğitim yöntemlerinin dezavantajlı kesimler ile eğitim çağı dışında kalanların kaliteli eğitim olanaklarına erişmesinde etkin bir araç olarak kullanılması sağlanacaktır. Bu amaçla, okullarda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için bilgisayarların güncellenmeleri ve tüm okulların kurumsal KAMUNET omurgasına bağlanması için çalışmalara devam edilecek, bu omurgaya bağlantı sağlanan okulların ise tüm sınıflarında yerel ağ kurulumlarının çalışmaları sürdürülecektir. 2022 yılı sonuna kadar internet bağlantısı olmayan okul kalmayacaktır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ile bağlarını güçlü tutacak ve ihtiyaçlarını destekleyecek dijital platformlar oluşturularak hizmete sunulacaktır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklı projelerin yanında sivil toplum örgütleri ve eğitimin tüm paydaşları ile işbirliğine dayalı sosyal ve kültürel projeler yürütülecektir.

İlköğretimde ‘Özel Gereksinimli’ öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sınıfları artırılacak, ortaöğretimde yeni kaynak odaları oluşturulacaktır. Öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride olan öğrencileri desteklemek amacıyla telafi edici programlar uygulanacaktır. “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” ivedilikle meclisten geçirilecektir.

"Yabancılara Türkçe Öğretim’ programlarının geliştirilip ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması sağlanacak"

Ülkemizdeki yabancı öğrenci artışına paralel olarak ‘Yabancılara Türkçe Öğretim’ programlarının geliştirilip ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

E-Devlet Projeleri kapsamında hazırlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi (MEBBİS)’in kurulumu ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir.

Öğrenci taşımacılığı MEBBİS’e (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) dahil edilecek ve otomasyona dayalı bir altyapı oluşturulacaktır.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullarda, okul bazlı bütçe yönetimi uygulamaları tamamlanıp iyileştirilecektir. İlköğretim Dairesine bağlı okullarda ise okul bazlı bütçe uygulamaları çalışmalarına 2023 yılında başlanacaktır.

4 yaş grubu öğrenci eğitiminin yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni okullar inşa etmeye devam edilecektir. Bu bağlamda okulların kapsam bölgeleri yeniden düzenlenecektir.

Günümüz gereksinimleri dikkate alınarak projelendirilmesi tamamlanmış olan Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulunun yapımı ivedilikle tamamlanacaktır.

Ortaöğretimde gözlemlenen öğrenci artışına bağlı olarak yapımı devam eden 3 lisenin 2022-2023 Öğretim yılında tamamlanarak hizmete girmesi sağlanacaktır. Sınıflardaki öğrenci sayılarının dünya standartlarına çekilmesi yönündeki hedefimize uygun olarak ihtiyaç duyulan bölgelere yeni okullar ve derslik kazandırma çalışmalarına hız verilecektir.

Okulların, akademik kazanımlar yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa da katkı sağlayan mekanlar haline getirilmesi sağlanacaktır. Eğitim ortamları, öğretim materyalleri ve eğitim-öğretim uygulamaları, bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrenci merkezli bir anlayışla düzenlenecektir. Bu bağlamda spor aktiviteleri de çeşitlendirilecek, yeni spor branşları eklenerek (oryantiring, yürüyüş, jimnastik, ilkokul futsal vb.) yaygınlaştırılacaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri bağlamında, avantajlı ve dezavantajlı bireyler için eğitim modülleri oluşturularak destek eğitimi verilmeye başlanacaktır. Aile Eğitimlerine ağırlık verilerek anne - baba eğitimleri, okul rehberlik hizmetleri çerçevesinde çevrim içi ve çevrim dışı olarak sürdürülecektir.

Sürekli eğitim anlayışıyla eğitim kadrolarının ihtiyaçları belirlenerek, Öğretmen eğitimleri Dijital Sertifikasyon Programlarına dahil edilecek, ulusal ve uluslararası sertifikalandırma gerçekleştirilecektir.

Uluslararası öğrencilere eğitim veren özel eğitim kurumlarının EKAS’a (Eğitim Kurumları Kayıt Sistemi) kayıt olmalarını sağlayarak denetim mekanizması yaratılacaktır.

Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri, belirlenen standartlarda çalışmaları sağlanacaktır. Denetimleri ise “Bağımsız Kurullar” tarafından yapılacaktır.

Yurt içi ve yurt dışında kendini kanıtlamış vatandaşlarımızın rol model olarak öğrencilerimizle buluşması sağlanacaktır.

Sivil toplum örgütleri ile birlikte halen yürütülen Girişimci Okul, Türk İşaret Dili Eğitimi, Akıl ve Zeka Oyunları, Pozitif Okullar Projesi çalışmaları yaygınlaştırılarak zenginleştirilecektir.

Eğitim istihdam bağlantısı hükümetimizin büyük önem verdiği alanlardan biridir.  Bu nedenle Meslek Liselerinde, program geliştirme çalışmalarına özel sektör dahil edilerek, öğrencilerin iş veren yakınlaşması artırılarak meslek lisesi mezunlarının istihdamı sağlanacaktır.

Meslek Standardı Geliştirme Uzmanları ile birlikte yürütülen Meslek Standartlarına dayalı program geliştirme çalışamlarında örgün ve yaygın eğitim ilişkisi kurularak 20 alan ve 35 dalda programlar tamamlanacaktır. Meslek Liselerinde Eğitim-Öğretim faaliyetleri yenilikçi, katılımcı ve yaratıcılık anlayışı ile   teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yapılandırılacaktır.

Meslek Liselerinin alt yapı donanım ve sosyal faaliyet alanları, öğrenci motivasyonunu artıracak şekilde düzenlenecektir. Öğrencilere daha fazla uygulama yapma imkanı sağlanarak, yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleştirilecektir.

Mesleki Yeterlilik Yasası kapsamında oluşturulan “Mesleki Yeterlilik Çerçevesi” ilan edilerek, sertfikasyon sistemine geçiş sağlanacaktır. Böylece piyasanın ihtiyacı olan teknik elemanlar, modüler anlayışla düzenlenecek kurslarla kısa sürede yetiştirilecektir.

Meslek Liseleri aynı zamanda yaşam boyu eğitim merkezleri haline getirilerek iş hayatının talep ettiği yeterliliğe dayalı kurslar düzenlenecektir. “Yaşam Boyu Eğitim Stratejisi” uygulamaya konulacaktır.

İş hayatının kaliteli iş gücünü oluşturulmasında belgelendirme sağlayan Kalfalık ve Ustalık Sınavları ile Öğretici Ustalık Kursları planlanarak daha sıklıkla ve tüm bölgelerde yapılacaktır. Kalfalık ve Ustalık Sınavları için geliştirilen ve yazılımı tamamlanan program ile uzaktan başvuru, belgelendirme ve soru bankası oluşturulacaktır.

Meslek Liselerinde döner sermaye uygulamaları artırılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki tüm kurumlarda Kalite Güvence Sistemi (İSO-9001) kurularak dönemimiz içerisinde pilot okul ile uygulamaya geçilecektir. Böylece kurumlarımızda standartlara dayalı yönetim şekli oluşturulacaktır.

Ülkemizde çalışma hayatının ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve artması, öğrencilerden gelen talebin karşılanması amacıyla Lefkoşa bölgesinde yeni meslek lisesi projemiz hayata geçirilecektir.

Talim ve Terbiye Dairesi Teşkilat yasası düzenlenerek, yapı içinde merkezi sınav ve ölçme değerlendirme merkezi oluşturulacaktır. Merkezi sınav uygulamaları belirli sınıf düzeylerinde gerçekleştirilecektir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması sonucunda sınavla giriş yapılan okulların öğrenci kayıt-kabul koşulları düzenlenecektir.

Öğretim programlarının eğitimin her kademesinde öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, yatkınlıklarını ortaya çıkaran, temel becerileri veren, özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

Öğretim programlarının bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirerek, eğitsel e-içeriklerin geliştirilmesini sağlanacaktır. Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getirecek m-öğrenme (mobil öğrenme) sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılmasını sağlanacaktır.

Süreç odaklı değerlendirme yöntemleri hayata geçirilecek, dünya örneklerinde olduğu gibi alternatif öğrenme modelleri yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin de kullanılması sağlanacaktır.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulunun Kalite Güvence Esasları çerçevesinde kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yayınlanması, kurumsal hafızanın korunması, denetmenlerin profesyonelleştirilmesi, genişleyen denetim odağı ile planlamanın iyileştirilmesi, iletişimin ve geri bildirim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun eksik olan kadroları tamamlanarak üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı koymak, teknolojik, bilimsel yenilikler dikkate alınarak hizmet içi eğitim kursları etkin bir şekilde devam ettirilecektir."

YÜKSEKÖĞRETİM

"Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planını” hayata geçirmek için gerekli çalışmalar tamamlanacak"

KKTC’de yükseköğrenim alanı güçlendirilerek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne sahip, evrensel standartlarda, nitelikli yükseköğrenimin sunulduğu bir üniversiteler adası olması hedefiyle çalışmalara devam edilecektir. Nitelikli ve sürdürülebilir bir yükseköğrenim alanı ve hedeflenen üniversite yapısının itici gücü sayesinde KKTC'nin uluslararası tanınırlığına, bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulacaktır. Yükseköğrenimde öğrenci memnuniyetine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve Üniversite Temsilcilerinin katılımı ve katkısı ile alanda bir ilk olma niteliği taşıyan “Yükseköğrenim Strateji Belgesi” ile ortaya konulan  değerler ışığında Yükseköğretimde yönetişimi yeniden yapılandırmak; yönetişimin işlevselliğini sağlamak; kaliteyi uluslararası standartlara taşımak; uluslararasılaşma düzeyini ve tanınırlığını artırmak başlıkları altında oluşan “Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planını” hayata geçirmek için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarına temel teşkil eden KKTC Yükseköğretim Yasası güncellenmek sureti ile yükseköğrenim alanının gelişen ve değişen ölçeklerdeki ihtiyaçlarına cevap verecek yapıya kavuşturulacaktır.

Burs uygulamalarında başarı odaklı, güncel, çağın gereklerine uygun düzenlemelere  gidilecek ve öğrencilerimiz desteklenecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına katılan öğrencilerimizde olduğu gibi uluslararası geçerliliğe sahip GCE A Level müfredatını tamamlayan öğrencilerimiz için de Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kontenjan ayrılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

EKONOMİ...

"Hükümetimizin, küresel anlamda yaşanan pandemiden olumsuz şekilde etkilenen KKTC ekonomisini ayakta tutacak tedbirlerin alınması, halkımızın alım gücünü koruyacak düzenlemelerin yapılması önceliklerimiz arasındadır.

Hükümetimiz, ekonomiyi tüm sektörleri ile bir bütün olarak ele almaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, politikalarının temel amacı toplumun refah seviyesini yükseltmek, üretimi teşvik etmek, ihracatı artırmak ve bununla birlikte istihdam alanlarının yaratılmasına katkı sağlamaktır.

Kırsal bölgelerin ekonomik aktivitelerinin canlandırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Sanayi sektöründe niteliğin artırılması, sektörün ihracat odaklı yapılandırılması amacıyla Sanayi bölgelerinin alt ve üst yapıları gözden geçirilerek, iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacaktır. İlgili paydaşlarla oluşturulacak yeni bir stratejik hareket planı çerçevesinde sanayi bölgeleri verimlilik esasına göre düzenlenip ekonomimize kazandırılacaktır.

Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri ile ilgili kriterler günün koşullarına göre güncellenecektir. Yerli ürünlerle ilgili markalaşma, planlama, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. Yerli üretim ve istihdam desteklenecektir.

Temel gıda maddelerinde fiyat kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla etiket, barkod, tarife ve fiyat Listeleri Tüzüğü günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Hükümetimiz, gıda güvenliği, ürün kalite ve standartların yükseltilmesi amaçlarıyla, ürün güvenliği yasasına bağlı tüzüklerin ivedi olarak tamamlanmasını sağlayacaktır.

Ülkeye gelen her çeşit akaryakıt türü için testlerin yapılması, kalite kontrolü ve standartlara uygunlukları titizlikle takip edilecektir. Akaryakıt sektörünün denetlenebilmesi için otomasyon sistemi geliştirilecektir.

Teknoloji yatırımı ve yeniliğine ilişkin yatırım alanlarının güçlü programlarla teşvik edilecektir.  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Ar-Ge yasası kapsamında faaliyetler özendirilecek ve teşvik edilecektir. Yazılım ile yüksek teknoloji mal ve hizmet üretimine yönelik ‘Yeni Teknoloji Bölgeleri’ oluşturulacaktır. Özel sektör yatırım alanları planlanarak teşvik edilecektir.

Kadın ve genç girişimcileri destekleyici ve teşvik edici uygulamalara yer verilecektir.

Kooperatifleşme yaygınlaştırılarak ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama ile ihracat hedefli projeler hayata geçirilecektir.

KOBİ destek ve teşvik programları ile esnaf ve zanaatkarlar desteklenecektir.

Yeni finansman programları ile ek istihdam yaratacak Destek Paketi uygulamaya geçirilecektir.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı yasalaştırılacaktır.

Türk Eximbank ile başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Sanayimizin yatırım, teknoloji yenileme ve ihracat süreçleri güçlendirilecektir.

Sektörel enerji teşvikleri artırılacaktır. Sektörel olarak yeni yatırıma yönelik Yenilenebilir Enerji Kotaları oluşturulacaktır.

Ambalaj ve ambalaj atıklari tüzüğü yürürlüğe girecektir.

Yeşil Mutabakat Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

Enerji Verimliliği Yasası tamamlanacaktır.

TARIM...

Tarım sektörü insan beslenmesi ve sağlığı, ayni zamanda ülke ekonomisi ile sosyal yapısı için çok önemli stratejik bir sektördür. Pandemi koşulları göstermiştir ki gıda güvenliği bir ülke için büyük önem arz etmektedir. Bu aşamada üretime devam edebilmek, Ülkede, sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimini sağlamak, gıda güvenliği ve kendi kendini doyurabilen bir Ülke yolunda tarım sektöründeki üretim ve üreticileri desteklemek gerekmektedir.

Tarım Master Planı doğrultusunda mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak halkın güvenli gıdaya ulaşımının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir.

Gıda güvenliğini önemseyen, tarımsal desteklerin etkin ve verimli kullanımı ile tarımsal faaliyet içerisindeki işletmelerin üretime devamını sağlayacak, yerli üretim desteklenerek, ülkedeki istihdama ve kendi kendini doyurabilen bir tarımsal yapı hedefine yönelik adımlar atılacaktır.

Doğrudan gelir desteği uygulamaları, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kalite, çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir.

Tarım sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır. Böylece tarım alanında güncel verilere göre politikalar üretilmesi sağlanacaktır.

Yem yasası tamamlanarak yasallaşacaktır. Yem laboratuvarı kurularak çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvancılık alanındaki eğitim yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi ile sektörde verimlilik artırılacaktır.

Hellim tescilinin yürürlüğe girişi ve yeşil hat tüzüğü üzerinden ihracatının mümkün olması ile sektörün bu gerekliliklere hazırlanması için yasal düzenlemelere öncelik verilecek, konu ile ilgili devam eden saha çalışmaları hızlandırılacaktır. Önceliğimiz küçükbaş hayvanlarda ıslah çalışmaları ile verimliliğin ve kalitenin artırılması olacaktır.

Ülkemiz koşullarına uygun arpa, buğday ve fiğ çeşitleri geliştirilmeye devam edilecek, tescillenerek, ülkenin ihtiyaç duyduğu tohumluklar üretilerek çiftçilere ulaştırılacaktır.

Yerel bitkisel gen kaynaklarımızdan Narenciye, Harnup, Zeytin, Alıç, Badem, Asma, İncir gibi meyve çeşitlerini korumak ve ülkemiz adına gelecek nesillere buluşturmak amacı ile bilimsel çalışmalarını yapıp tescil işlemlerini gerçekleştirip, uygun çeşitlerin fidan üretimi yapılarak çiftçimize ulaştırılacaktır.

İklim değişikliklerine paralel olarak Doğal afetlerin artış gösterdiği dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu Kapsamı genişletilerek daha fazla Tarımsal ürün ve üreticinin sigorta kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Hayvan hastalıkları ile mücadele, etkin bir program dahilinde sürdürülecektir. Hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasının yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapı oluşturulacaktır.

Kamu maliyesine yüksek gelir sağlayacak endüstriyel hint keneviri yetiştirimi için gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır. Üretim ile elde edilecek ürünün dünya ilaç sanayisine arzı sağlanacaktır. Bunun için mesarya bölgesinde denetimli/kontrollü özel alanda lisans temelinde kodlama yöntemi ile kademeli olarak üretim yapılması için başlatılan çalışmalar tamamlanacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumunun mali yapısı güçlendirilecek, ülkemizde üretilen arpa alım satımı yanında hayvancılarımızın ihtiyacı olan yem hammaddeleri konusunda piyasa dengeleyici faaliyetler yapacaktır. Bitkisel üretimde ülke ihtiyaçları kapsamında, özellikle bakliyat üretimine yönelik üreticiler desteklenecek ve alım garantisi ile ülke beslenmesinde büyük önemi olan bakliyat üretimi artırılacaktır.

Ülkede sebze ve meyve ürünlerinin denetimli satışının belirli kurallar çercevesinde yapılabilmesi için Hal Yasası’nın ivedilikle geçmesi sağlanacaktır.

Hazırlanacak Ulusal Ürünler Yasası kapsamında, narenciye, nar, zeytin, harup, patates, enginar, kolakas gibi yerel ürünlerimizin geliştirilecek tarım teşvik politikaları ile yerel üretici desteklenecektir.

Denizlerimizden daha fazla yararlanacak sürdürülebilir bir su ürünleri ve denizcilik politikası geliştirilecektir.

Balıkçılıkta yaşanmakta olan sorunların çözümü ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli yasal mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

Balıkçı barınaklarının alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi ve gerekli olan yeni barınakların inşa edilmesine önem verilecektir. Balıkçı barınaklarının işletmesi ile ilgili olarak devam eden kooperatif ve belediyelere devri için çalışmalar sürdürülecektir.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır. Bu kapsamda Küzey Kıbrıs Su Master Planı hazırlanacaktır.

Su Temin Projesi kapsamında, sulama ayağında tamamlanan tünelden, Güzelyurt bölgesi sulama hatlarına su verilmeye 2022 yılı içinde  başlanacaktır.

Ülkemizde yağmur sularından daha iyi faydalanabilme adına dere yatakları temizlik ve düzenleme çalışmaları ve gölet alanları mil temizleme faaliyetlerine öncelik verilecektir.

Ormancılık faaliyetleri çerçevesinde ülke ormanlarının kalitesini artırmak aynı zamanda Ülke ormanlarının ekonomiye katkısının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Orman bütünlüğünün sağlanması için mevcut ormanlar en iyi şekilde korunacaktır. Ayrıca bozuk orman alanları projelendirilerek süratle ağaçlandırılacaktır. Bunun için 5 yıllık ağaçlandırma programı hazırlanacaktır.

Orman niteliğini kaybeden arazilerde orman – tarım kombinasyonunun oluşturulması amacıyla sosyal ormancılık çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal ormancılık faaliyetleri için özellikle harup, badem, gabbar, kuşkonmaz fidan üretimi yapılacaktır.

Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele sağlanması amacıyla Orman Dairesi araç-gereç yönüyle geliştirilecektir. Termal kameralar ile yangınların tespit edilmesi ve orman alanların gözetlenmesi projesi tamamlanacaktır.

KKTC’de orman yangınlarıyla etkin mücadele için Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet yangın söndürme helikopteri görevlendirilmesi sağlanacaktır.

Ormanlarımızda yaşanılabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla çevre dostu bilimsel yönetmelerin kullanılmasına önem verilecektir.

SAĞLIK

Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlamak devletin en önemli görevlerinden biridir. Toplum sağlığını koruyucu adımları ve önlemleri hayata geçirmek, kronik hastalıkları engellemek, sağlık eğitim ve farkındalığını arttırmak hedefimizdir. Bunun yanında uzayan yaşam süresi ile birlikte ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle gerek ayaktan gerekse yatılı hizmetlerde artan taleplere cevap vermek için projeleri tamamlamak diğer bir amacımızdır. Acil hizmetlerin iyileştirilmesi, hastaya zamanında ulaşım için gerekli alt yapı ve personel ihtiyacı için gerekenler yapılacaktır. Gelişen tıp bilimini takip etmek ve uygulamak için gereken cihaz ve teçhizat tedarik edilecektir.

Sağlıkta finansal sürdürülebilirlik için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması çok önemlidir. Bu bağlamda yine sağlıkta istatistiki bilgilere erişmek ve e-sağlığı devreye almak için yapılan tüm çalışmalara devam edilecek ve sonuca ulaşılacaktır.

Hasta ve sağlık çalışanı memnuniyetini arttırıcak çalışmalar yapılacaktır.

Kamu, özel ve üniversitelerin sağlık hizmetlerinde işbirliği arttırılarak kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.

Sağlık hizmetlerinin eksiksiz verilebilmesi, cağdaş seviyelere çıkarılabilmesi, ekonomik yüklerin hesaplanıp sağlık sisteminin planlanması için güçlü bir sağlık bakanlığına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’na bağlı dairelerin teşkilatlandırılmalarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Gerektikçe yeni daire ve birimler (istatistik, hukuk, eğitim, kalite) kurulacaktır. Ülke nüfusuna göre sağlık çalışanlarının kadro ihtiyaçları belirlenerek düzenlemeler yapılacaktır.

Koruyucu sağlık, halkın sağlığını toplumun bireyleri hastalıklara yakalanmadan önce korumak için günümüzde gelişmiş ülkelerde en önemli sağlık hizmetlerinden biridir. Ayrıca ülke ekonomisi için de tercih edilmesi gereken bir sağlık politikasıdır.

Halk sağlığı hizmetinin geliştirilmesi amacıyla temel sağlık dairesine bağlı merkezlerin gerek alt yapısı ve donanımı gerekse personel durumu geliştirilecektir. Her sağlık merkezi hizmet ettiği nüfusa göre tekrar yapılandırılacaktır. Böylece hastanelerin de yükü azaltılacaktır.

Kronik hastalıkların engellenmesi ve takibi, kanser hastalığının engellenmesi ve takibi için gerekli yasal düzenleme ve teşkilatlandırma yapılacaktır

Evde bakım hizmetleri artırılacak ve iyileştirilecektir.

Gıda sağlığının güncel ve uluslararası seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Her ilçede halkın ulaşabileceği bir hastane sağlık sistemine kazandırılacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için gerekli bina, alt yapı, donanım ve personel çalışmaları hızla tamamlanacaktır. Ayrıca yataklı tedavi kurumlarının daha güncel ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm yasal ve teşkilatlandırma düzenlemeleri yapılacaktır. Bu çerçevede;

Tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Şuan hizmette olan LBNDevlet Hastanesinin yoğun bakım yatağı arttırma çalışmaları devam edecektir. Poliklinik hizmeti arttırılacaktır. Gdenetik laboratuarı geliştirilecektir. Şu anda pandemic hastanesi olarak kullanılan Acil Durum Hastanesi ilerleyen günlerde 6 ameliyathanesiyle diğer sağlık hizmetlerini sağlamak üzere kullanılacaktır.

Girne Devlet Hastanesinin yarım inşaat olarak alınan binası tamamlanarak halkın hizmetine sunulacaktır.

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi ileri seviye sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ve donanıma çıkarılacaktır.

Yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesinin inşaatı tamamlanarak bölge halkına yerinde daha kapsamlı sağlık hizmeti imkanı sağlanacaktır.

Cengiz Topel Hastanesinin alt yapı ve donanımı güçlendirilecektir.

İskele-Karpaz bölgesine bir hastane kazandırmak için çalışmalar başlatılacaktır

AMATEM binası tamamlanacak ve ‘Alkol ve Madde bağımlı’larının tedavisi için tam kapsamlı bir merkez oluşturulacaktır.

Acil tedavi hizmetlerinin çağdaş seviyelere ulaştırılması için gerek hastanelerde gerekse sağlık merkezlerinde geliştirmeler yapılarak yıllardır bu hizmetler için elzem olan teşkilat yasaları geçirilerek tamamlanacak; alt yapı ve gerekli personelin teşkilatlandırılmasıyla 112 ve acil hizmetleri halkımızın hakettiği seviyeye çıkarılacaktır. İletişim ağı geliştirilecektir.

Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çikarilmasinda ihtiyaçlarin belirlenmesi elzemdir. Bu nedenle sağlık istatiklerinin belirlenmesi gereklidir. Otomasyon hem bu istatistikleri sağlamak hem de hizmetlerin sunumlarını hızlandırmak için çağdaş sağlık sistemlerinin mutlak bir öğesidir. Bu durumun Covid 19 pandemisiyle daha da önem kazanmış ve bu yöndeki çalışmalar hızlandırılmıştır. Önümüzdeki 2 yıl içerısınde hbys modülü (hastane bilgi ve yönetim sistemleri) ile başlayan süreç ilaç, tıbbi malzeme, e-ilaç, e-eczane ve daha bir çok modülün eklenmesiyle e-nabız a kadar ilerleyerek e-sağlık projesi halkın hizmetine sunulacaktır.

Sağlık hizmetine tahsis edilecek kaynakların etkin kullanımı ve sağlık hizmetinin finansmanı için çalışmalar yapılacak. Hem sağlık sistemi sunucuları hem de alıcıları için adaletli bır sistem oluşturulacak, halkın sağlığı bütünüyle güvence altına alınacaktır. Hasta haklarının en iyi seviyede sağlanabilmesi için gereken tüm çalışmalar yapılacaktır. İşlev kazanabilmesi için gerekli otomasyon ve yasal düzenlemeler tamamlanacaktır. Özel sağlık sistemleri ile devlet sağlık sistemleri arasındaki koordinasyon daha iyi bir seviyeye çıkarılacaktır.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin teşkilatı güçlendirilecek, otomasyon sistemi (e-ilaç, e-eczane) tamamlanacak, gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve kişilerin tüm eczanelerden ilaca ulaşabilmesi sağlanacaktır.

Bilimsel yayınlanan güncel kılavuzlar ışığında önleme (aşı), tanı (test) ve tedavi açısından mücadele verilerek halk sağlığı korunurken etkin yönetimle pandeminin ekonomik yıkımları da gözönünde bulundurulacaktır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatı ile ilgili gerçekleştireceği icraatlarda ve özellikle yasal düzenlemelerde, ilgili tüm tarafların katılımı ile oluşturulacak sosyal diyalog mekanizmalarını harekete geçirerek çalışma hayatındaki tüm paydaşlarının mutabakatını sağlama kararlılığındadır. Bildiğiniz gibi sosyal diyalog olgusu gelişmiş tüm ülkelerde ve Avrupa Birliği Ülkelerinde birçok konuda ve özellikle çalışma hayatı ile ilgili kararların alınmasında temel hareket noktası olmaktadır.

Çalışma yaşamı ile ilgili en önemli hedeflerimizin başında, ülkemizin ciddi sorunlarından birisi olan işsizliğin azaltılarak KKTC yurttaşlarının işgücü piyasasına girişinin arttırılması, en azından içinde bulunduğumuz ekonomik kriz döneminde istihdamın azalmamasıdır. Bu amaçla gerek yabancı işgücünün kontrol altına alınarak mümkünse azaltılması gerekse de yerli işgücünün istihdamının arttırılması yönündeki politikaların oluşturulmasına önem verilecektir.

Ülkemiz ve çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından birisi olan kayıt dışı işçilikle mücadele edilecek ve bu amaçla gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Kayıt dışı işçilik hem çalışanlar hem de vergi ve sosyal güvenlik fonları ile sosyal yaşam açısından birçok olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle Ülkemiz maliyesi ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin gelirlerinde ciddi kayıplar yaratan kayıt dişi işçilik olgusu bu dönemde minimize edilecektir. Kayıt dışı işçiliğin bir başka boyutu olan ve Sosyal güvenlik fonlarını ciddi kayıplara uğratan diğer bir unsur ise sosyal güvenlik fonlarına yatırım yapılırken gerçek ücretlerinin doğru bir şekilde beyan edilmemesidir. Bu amaçla Devletin diğer ilgili kurumları ile birlikte gerekli yasal çalışmalar yapılacak ve sosyal güvenlik fonlarına beyan edilen prime esas kazançların gerçek ücretler üzerinden yapılması sağlanacaktır.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uygulamalarına devam edilecek ve bu yasa çerçevesinde engellilerimize sağlanan hak ve menfaatlerin iyileştirilerek artırılması için gereli düzenlemeler yapılacaktır. Mevcut imkanlar çerçevesinde engelli istihdamlarının hem devlet hem de özel sektörde yapılabilmesi için gerekli önlemler alınacak ve bu amaçla gerekli teşvik mekanizmaları oluşturulacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin temel görevlerinden birisi olan iş ve işçi bulma fonksiyonunun artırılması ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu amaçla Çalışma Dairesi bünyesinde oluşturulan İŞ-BUL sistemi daha aktif hale getirilerek yurttaşlarımızın iş bulma imkanları arttırılacaktır. Bununla birlikte maddi imkanlar çerçevesinde hayata geçirilecek yeni teşvik sistemleri sayesinde yerli işgücünün istihdamının arttırılmasına azami çaba harcanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, ülkemizdeki mevcut işsizliğin azaltılması, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanların yetiştirilmesi ve bunların meslek sahibi olabilmeleri amacıyla gerekli mesleki eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemeler ile başta engelli çalışan bireylerin çalışma koşullarının Avrupa Birliği Normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ile uyumlaştırılması sağlanacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacak ve bu amaçla mevzuatta eksikliği görülen yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Teknik Uzmanları ile Bakanlığımız bünyesindeki Çalışma Dairesi arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda Çalışma Dairemizin uygulamalarının gözden geçirilmesi, Çalışma Müfettişlerinin iş sağlığı ve güvenliği hususundaki teftiş yetkinliklerinin artırılması, konu ile ilgili gerekli eğitimlerin planlanması ve Daire organizasyon yapısının değerlendirmesi gibi konularında gerekli işbirliği sağlanacak ve ihtiyaç duyulan teknik destek alınacaktır.

Çalışma Dairesi tarafından uygulanmakta olan ve çalışma hayatında önemli yer tutan birçok tüzük ve mevcut uygulama tekrar ele alınarak günümüz koşulları ve Avrupa Birliği Normlarına göre yeniden düzenlenecektir.

Yaşanmakta olan ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenen sektörlere öncelik verilerek, işyerlerimize uygulamakta olduğumuz sosyal güvenlik prim destekleri de imkanlarımız ölçüsünde yaygınlaştırılıp geliştirilecektir. Bu amaçla, Şubat 2022 tarihinde sona erecek olan işyerlerine uygulanmakta olan sosyal güvenlik prim desteği ile ilgili düzenlemeler tekrar ele alınıp ilgili sosyal taraflarla da istişare edilip mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya konulacaktır. Bu konu, daha önce belirtmiş olduğumuz yerli istihdamın desteklenmesi ile ilgili yapılan ve yapılacak olan düzenlemelerle birlikte değerlendirilecek ve çeşitli yönlerden desteklenecektir.

Yaşlı ve korumaya muhtaç insanlarımıza hayata bağlanmaları ve topluma uyum sağlamaları için gerekli her türlü maddi ve manevi destek sağlanacaktır.  Bununla birlikte çocuk ve aile refahının oluşturulması ile çocuk ve genç suçluların toplumla rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalara önem verilecektir.

18 yaş üstü engelli gençlerimizin mevcut becerilerini geliştirebilmeleri ve bundan sonra kazanabilecekleri becerileri ile toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak amacıyla mevcut 3 merkez yanında Karpaz bölgesinde de engelli rehabilitasyon merkezi açılması için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren ve yardıma muhtaç insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunan Gıda Bankası’nın daha kurumsal bir şekilde ve daha güçlü bir yapı ile hizmet verebilmesi sağlanacaktır.

Kurulan ve yasal altyapısı da oluşturulan ancak henüz faaliyete geçirilemeyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne gerekli atamalar yapılarak Dairenin amacına uygun olarak faaliyete geçmesi sağlanacaktır.

Çalışma hayatındaki ilgili tüm taraflarca sürekli eleştiri konusu yapılan Asgari Ücretler Yasası, günümüz koşullarına uygun ve çağdaş yeni düzenleme ve uygulamaları içerecek şekilde yeniden ele alınacaktır.  Bu çalışmalar yapılırken işçi ve işveren temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapılacak ve sosyal tarafların mutabakatı çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak yeni bir Asgari Ücretler Yasası hazırlanacaktır.

İşçi ve işveren arasındaki istihdam ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların, hukuksal yollara başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile çözümü için izlenecek usul ve esasları düzenleyen ‘’İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası’’ hayata geçirilecektir.

Çalışma hayatının ve ülkemizin en önemli kurumlarının başında gelen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde hizmetlerin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için Daire’nin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin yeni bir Yasa’nın hazırlanarak yeni bir kurumsal yapının oluşturulması sağlanacaktır.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne beyan edilen Prime esas kazançların gerçek ücretler üzerinden olması için gerekli tüm düzenleme ve denetimler gerçekleştirilecektir.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait olan ve atıl durumda bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacak ve süratle tamamlanacaktır.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin vermiş olduğu tüm hizmetlerin elektronik ortamda ve online yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanacak ve yurttaşlarımıza çağdaş bir şekilde hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin teknik ve idari altyapısı güçlendirilecektir.

Önceki dönemlerde çalışmaları başlatılan ancak nihai sonuca ulaştırılamayan Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın hazırlanarak hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, halen yürürlükte bulunan Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın hazırlanacak olan Genel Sağlık Sigortası Yasası ile uyumlaştırılması için de gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik kurumlarımız arasında bulunan her geçen gün önemi artan İhtiyat Sandığı Dairesi’nin yurttaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi amacı ile başlatılan ve oldukça ilerleme sağlanan hizmetlerin online yöntemlerle verilebilmesi hususu bu dönemde tamamlanacak ve İhtiyat Sandığı Dairesi daha çağdaş hizmet verebilir bir yapıya kavuşacaktır.

Bununla birlikte daha önce başlatılan ve ülkemizde bir ilk olacak olan elektronik arşiv projesi bu dönem tamamlanacak ve çalışma hayatı ile ilgili ve oldukça eski yıllara ait kişisel bilgiler artık elektronik ortamda saklanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Müdürlüğü oluşturularak Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde mesleki yatay geçişlerin uygunluğu ve eğitim noksanlıkları tespit edilerek gerekli eğitim programlarına karar verilerek düzenlenmesi ve koşullarının ne olması gerektiği konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi kurularak, çalışma hayatı ile alakalı işçi haklarından başlayarak, işçi ve işverenler için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konuları, kullanılacak ekipman ve çalışma hayatı ile alakalı sertifikalı eğitimler düzenlenecektir. KKTC’de bulunan üniversitelerin sürece etkin katılımı sağlanacaktır.

Kaynak: Yeni Düzen

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473