banner556

Resmi Gazetede yayımlandı

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde bazı bakanlıkların isimleri, bazı daire ve kurumların da bağlı olduğu bakanlıklar değişti

Resmi Gazetede yayımlandı

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçiminden sonra kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde bazı bakanlıkların isimleri, bazı daire ve kurumların da bağlı olduğu bakanlıklar değişti.
2022 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü ile Bakanlıklara Bağlı Kadrolar Tüzüğü, Resmi Gazete’de yayımlandı.
İdari koordinasyon yönünden Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarla ilgili karar da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Resmi Gazete’deki karara göre dağılım şu şekilde oldu:

Başbakanlık:
“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Denetleme Kurulu, İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü, Personel Dairesi, Devlet Basımevi, Merkezi Mevzuat Dairesi ve Spor Dairesi.” 

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı:
“Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi,  Turizm Planlama Dairesi,  Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Jeoloji ve Maden Dairesi, Gençlik Dairesi, Şehir Planlama Dairesi.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:
“Karayolları Dairesi, Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Limanlar Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Trafik Dairesi ve Meteoroloji Dairesi.”

Dışişleri Bakanlığı: 
“Tanıtma Dairesi, Enformasyon Dairesi ve Dışişleri Dairesi.”

Maliye Bakanlığı:
“Bütçe Dairesi, Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi.”

İçişleri Bakanlığı: 
“Merkezi Cezaevi, Nüfus Kayıt Dairesi, Muhaceret Dairesi, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Harita Dairesi, Mülki Yönetim ve Bölümleri.”

Milli Eğitim Bakanlığı:
“Talim ve Terbiye Dairesi, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi,  Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi.” 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı:
“Sanayi Dairesi, Ticaret Dairesi, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi.” 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı:
“Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Su İşleri Dairesi ve Orman Dairesi.” 

Sağlık Bakanlığı: 
“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Devlet Laboratuvarı Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu.” 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 
“Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi.”

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar
İdari koordinasyon yönünden Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların listesi de Resmi Gazetede yayımlandı. Kurum ve kuruluşların dağılımı şu şekilde oldu:

Başbakanlık:
“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd, Yayın Yüksek Kurulu,  Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA), Piyangolar Birimi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, E-Devlet Yürütme Kurulu.”  

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı:
 “Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İdaresi.” 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı:
 “Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd , Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTIIK), Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.” 

Dışişleri Bakanlığı:
 “Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K.)”

Maliye Bakanlığı:
“KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK).”

İçişleri Bakanlığı:
 “İskan Komitesi.”

Milli Eğitim Bakanlığı:
 “DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi.”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı:
 “Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd., Yenilenebilir Enerji Kuru1u, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd., Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL).”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı:
 “Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tanın Sigortası Fonu, Cypfruvex Ltd.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
 “İhtiyat Sandığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu.”

Makam araçlarının plakaları da değişti
Öte yandan değişen bakanlık isimleri ve sıraları dikkate alınarak KKTC’deki resmi makam araçlarının plaka numaraları da değişti.
Resmi makam araçlarının plakaları şöyle:
“001 KKTC Meclis Başkanı; 002 KKTC Başbakanı; 003 Yüksek Mahkeme Başkanı; 004 Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı; 005 Bayındırlık Bakanı; 006 Dışişleri Bakanı; 007 Maliye Bakanı; 008 İçişleri Bakanı; 009 Milli Eğitim Bakanlığı; 010 Ekonomi ve Enerji Bakanı; 011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı; 012 Sağlık Bakanı; 013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; 014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı; 015 Başsavcı, 016 Sayıştay Başkanı; 017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı; 018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) .”  

banner560
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner465