banner564
banner556

Anasya değişimi... Hasipoğlu: Tarihi bir adım

Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne 40 milletvekili olumlu oy verdi

Anasya değişimi... Hasipoğlu: Tarihi bir adım

Meclis Genel Kurulu’nda, Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi Kabul 41, Red 3, katılmayan 6 ile oy çokluğuyla kabul edildi. Kaynak: Meclis Anayasa değişikliğini onayladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 11.55’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel Kurulun gündeminde 4 yasa önerisi, 4 de yasa tasarısı vardı.
Meclis Genel Kurulu’nda, Anayasa Değişikliği Yasa Önerisi görüşüldü. Öneri, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngörüyor.
Görüşmeler esnasında söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin oylanacak olmasının tarihi bir durum olduğunu kaydetti.
Yapılacak değişiklikle yargının işleyişindeki aksaklıkların giderileceğine dikkat çeken Hasipoğlu, bu değişiklik konusunda çalışma yapan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.
Rapor üzerindeki görüşmelerinden ardından önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı. Tutanağa göre 40 kabul, 3 ret, 7 katılmayan sonucuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.  

Özyiğit, 'Hayır' dedi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, anayasanın uzun yıllardan beri tartışıldığını dile getirerek, değişikliğe daha önce de gidildiğini fakat yapılacak değişikliğin halka anlatılamadığını kaydetti.
Anayasada yapılacak değişikliklerin ayrı ayrı paket yapılarak halkın önüne sunulmasının belki de daha iyi olacağını dile getiren Özyiğit, Anayasa değişikliğinin seçimle ilişkilendirmeden ayrı tartışıp oylanması gerektiğini belirtti.
Kendilerinin 2014 yılındaki gibi kapsamlı değişiklikten yana olduklarını söyleyen Özyiğit, başlıklar halinde anayasa değişikliğinin yapılmasının daha uygun olacağını kaydetti.
Şu anda bir seçimle ilişkilendirilen bir değişikliğe içerisinde ne olursa olsun içeriğine karşı olmamalarına rağmen değişikliğe onay vermediklerini dile getiren Özyiğit, geçici 10. maddenin kaldırılmasının kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, bu nedenden dolayı anayasa değişikliğine hayır diyeceklerini belirtti.

Arıklı: Eksik ama evet
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçen yıl kendilerinin anayasa değişiklik önerisi verdiklerini ve üç ana temel konuda değişiklik önergesi hazırlayıp Meclis’e sunduklarını kaydetti.
Değişiklik taleplerinin beş imza ile kalmasından dolayı bu konuda adım atılmadığını söyleyen Arıklı, Meclis’in yaz tatilinin kısaltılarak çalışması önerisinin her yaz yapılması gerektiğini kaydederek bu konunun anayasa değişikliğiyle düzeltilebileceğini kaydetti.
Yüksek Mahkeme yargıçlarının ve savcıların emeklilik yaşlarının uzatılması gerektiğini dile getiren Arıklı, dünyadan örnekler vererek yargıçların emeklilik yaşlarına değindi ve tecrübenin kolay elde edilemeyeceği gerekçesi ile yargıçların veya kamu görevinde çalışanların isteye bağlı olarak emekli olması gerektiğini belirtti.
YDP olarak anayasa değişikliğinin daha geniş kapsamlı yapılabilmesi için konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyleyen Arıklı, bu değişikliğin eksik olmasına rağmen evet oyu vereceklerini açıkladı.

Denktaş: Emeklilik yaşının yükselmesi doğru
DP Milletvekili Serdar Denktaş ise, içinde eksiklikler var demelerine rağmen bu değişikliğe onay vereceklerini kaydetti.
Değişikliklere, yargının daha verimli çalışabilecek olacağından ve yargının ihtiyaçlarının göz önünde tutulmasından dolayı olumlu baktıklarını dile getiren Denktaş, tüm sektörlerde emeklilik yaşının yükseltilmesinin doğru olduğunu söyledi.
Gençken 60 yaşın kendisine de çok büyük geldiğini fakat şimdi kendisinin bu yaşın en verimli bir yaş olduğunu düşündüğünü dile getiren Denktaş, genç hakim arkadaşların çalışmasından emin olduklarını fakat tecrübenin de öneminin bilinmesi gerektiğini kaydetti.
Daha önceki anayasa değişikliğinin halka tam anlatılmadığını dile getiren Denktaş, belki oy çokluğuyla geçmesinin halkın daha dikkatini çekerek yasanın halk tarafından da onaylanması temennisinde bulundu.

Akansoy: Geçici onuncu madde değişmeli
CTP Milletvekili Asım Akansoy da, anayasa değişikliğinin 2014 yılındaki referandumda onaylanmamasının ardından toplum nezdinde konuşulmaya devam edeceğini kaydetti.
2014 yılında çok yoğun ve ciddi çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Akansoy, başta yarı olmak üzere tüm önerilerin alındığını ve ülkeye daha iyi hizmet için bu değişikliğin yapılmasının önemine vurgu yaptı.
2014 yılında yapılacak değişiklikle birçok maddenin değişeceğini söyleyen Akansoy, daha önce hazırlanan değişiklik yasa tasarısını madde madde okudu.
Sadece bir değişiklik önerisini konuştuklarına işaret eden Asım Akansoy, herhangi bir anayasa değişikliği yapılması halinde hazırlanan değişikliklerin de gündeme gelmesi gerektiğini söyledi ve CTP olarak yeterli olmamasına rağmen anayasa değişikliklerine olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.
Anayasa’daki geçici onuncu maddenin tartışılması ve değişmesinin önemli olduğunu dile getiren Akansoy, bu ülkede ayaklar üzerinde durulması için birçok maddenin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Angolemli: 34 kişi bir gün bulunacak
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, 2014 yılındaki Anayasa Değişikliği Önerisine halkın hayır dediğini anımsatarak, hazırlanan değişikliğin seçimlerden ayrı tutulması gerektiğini kaydetti.
Geçici 10. maddenin önemine vurgu yapan Angolemli, bir devlet kendi güvenliğini başkaları sağlaması durumunda bunun devlet olmadığını söyledi.
“Polis size bağlı değilse iradeniz nasıl gündeme gelir?” diye soran Angolemli, bir zamanlar bir polis hakkında yapılan soruşturmada polisin suçlu bulunduğunu fakat o polisin tam tersine terfi aldığını kaydetti.
Geçici 10. maddenin artık kaldırmanın zamanının geldiğini dile getiren Angolemli, Meclis ve hükümetin polis üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti.
Meclis’te bir gün olumlu oy verecek 34 kişiyi bulup geçici 10. maddenin kaldırabilmesini umut ettiğini dile getiren Angolemli, bu maddenin orada durması halinde hiçbir şeyin öneminin olmadığını söyledi.
Etrafta uyuşturucu ve sirkat olaylarının artığını söyleyen Angolemli, polis sayısının yetersiz olduğunu kaydetti. Poliste huzur olmamasından dolayı halkta nasıl huzur olmasının beklendiğini dile getiren Angolemli, Başbakan’ın seçim değil de bu konularda önemli alınması gerektiğini kaydetti.

Baybars: Teknik bir rakam değişikliği
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 2014 yılındaki anayasa değişikliği konusunda fazla sözün yarattığı bilgi kirliğinin değişikliğin tam anlaşılmasını engellediğini kaydetti.
2014 yılındaki değişikliğin onay görmemesinin üzücü olduğunu dile getiren Baybars, gündemdeki değişikliğin sadece teknik bir rakam değişikliği olduğunu ve bununla da yargıdaki yükün azaltılacağını kaydetti.

Berova: Tüm partilerle istişare edildi
UBP Milletvekili Özdemir Berova da konuşmasında, anayasa değişiklik önerisinin tüm partilerle istişare edilerek başladığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın referandumuna sunulacak anayasa değişikliğinin kabul edileceğini düşündüğünü dile getiren Berova, yargı tarafından talep edilen değişikliğe, yargının daha iyi koşullarda çalışması için UBP olarak olumlu oy vereceklerini söyledi.

Arıklı: Tutanaklar açılıp okunmalı
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, anayasadaki geçici 10. madde ile ilgili konuşmak istediğini belirterek söz aldı.
Polisin GKK bağlı olduğuna dair bir yazı olmadığını sadece iç güvenlik konusu olduğunu bunun da tartışılabileceğini söyleyen Arıklı, Anayasa’nın ve o zamanki tutanakların açılıp okunmasını istedi.

Hasipoğlu: Tarihi bir durum
UBP Milletvekili ve komite başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin oylanacak olmasının tarihi bir durum olduğunu kaydetti.
Yapılacak değişiklikle yargının işleyişindeki aksaklıkların giderileceğine dikkat çeken Hasipoğlu, bu değişiklik konusunda çalışma yapan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

40 kabul, 3 ret
Rapor üzerindeki görüşmelerinden ardından önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı. Tutanağa göre 40 kabul, 3 ret, 7 katılmayan sonucuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.  
Ardından anayasa değişiklikleriyle ilgili yasa önerisinin her maddesi ayrı ayrı okunarak açık oylamaya geçildi.
Tüm maddeler 41 kabul, 3 ret, 6 katılmayan; ikinci maddesi 41 kabul, 3 ret, 6 katılmayan ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Böylece önerinin ikinci görüşmesi tamamlandı. Anayasa değişikliğiyle ilgili önerinin üçüncü görüşmesi 6 Temmuz Pazartesi Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında yapılacak ve bütünü oylanacak.

Pazartesi 34 olumlu oy aranacak
Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin maddeleri, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Önerinin bütünü, Meclis’in 6 Temmuz Pazartesi yapacağı olağanüstü birleşimde oylanacak. Önerinin kabulü için Meclis’in üçte ikisinin yani 34 milletvekilinin olumlu oyu aranacak.
Yargıdaki yoğunluğa çare olması beklenen Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edilirse halen 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak.

 

banner560
YORUM EKLE
YORUMLAR
VATANDAŞ
VATANDAŞ - 3 yıl Önce

KEŞKE AYNI ÇOĞUNLUĞU GEÇİCİ 10. MADDE İÇİNDE GÖSTERSELER. ANAYASANIN TÜM GEÇİCİ MADDELERİNİ KALDIRIN. UTANMIYORMUSUNUZ 40 YILDIR GEÇİCİ MADDELERLE ÜLKE YÖNETMEKTEN.

Halk
Halk - 3 yıl Önce

O Denktaş'a söyleyin bakalım 60 yaşında inşaat ta verimli çalışabilecek mi yada 60 yaşında garsonluk yapabilecek mi yada şöyle soralım 60 yaşında özel bı işletme çalıştıracak mi . . .

SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473