banner564
banner556

Dava kapandı

Deprem nedeniyle maaşlardan kesinti yapılmasını da öngören yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı

Dava kapandı

Sendikaların, yargıya taşımak için adım attığı, deprem nedeniyle maaşlardan kesinti yapılmasını da öngören yasa gücünde kararname, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldı.
"Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
14 sendika, önceki gün bu yasa gücündeki kararnameyle ilgili yürütmenin durdurulması ve kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamıştı.

Resmi Gazete’den haberler…
Öte yandan 2023 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü, İstatistiksel İş Kayıtlarının Güncellenmesi Tüzüğü ile KKTC Limanlar (Değişiklik) Emirnamesi onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“İstatistiksel İş Kayıtlarının Güncellenmesi Tüzüğü”, istatistiksel iş kayıtlarının hazırlanması ve güncellenmesine dair usul ve esasları düzenliyor.
Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası uyarınca hazırlanan ve 1 Ocak-30 Haziran 2023 dönemini kapsayan TAK Abonelik Ücretleri Tarifesi, Bakanlar Kurulu’nca onaylandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tarifeye göre, TAK’ın Türkçe bültenine, Rum basını özetleri bültenine ve fotoğraf servisine aylık aboneliklerin tanesi 3 bin 900 TL oldu. KKTC dışındaki aboneler için ise bu rakam 5 bin TL olarak belirlendi.

SÜTEK’te SÜİB temsilcisi değişti
Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu’nda Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği temsilcisi olarak atanan Mustafa Betmezoğlu’nun yerine Mahmut Erden’in atandı.

Bir mahkum Türkiye’ye iade edildi
Bakanlar Kurulu, TC ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme tahtında, TC uyruklu Evren Mükan’ın, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası uyarınca Türkiye’ye iadesine karar verdi.

2 kişi yasaklı göçmen ilan edildi
Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğünden gelen raporda belirtilen gerekçeler doğrultusunda iki kişiyi yasaklı göçmen ilan etti ve ülkeye girişlerini yasakladı.
Buna göre, TC vatandaşı 3.3.1960 Giresun doğumlu Yakup Kürşad Yılmaz ve TC vatandaşı 4.6.1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu nedeniyle yasaklı göçmen olarak ilan edilmelerine ve KKTC’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473