banner564
banner556

‘Deprem’ paketi

Bir yıl süreyle devlet ve özelde çalışanların yanı sıra emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacak

‘Deprem’ paketi

KKTC Bakanlar Kurulu yasa gücünde bir kararname ile depremde zarar gören kişilerin tazmini, rehabilitasyonu ve her türlü ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan ‘Deprem Paketini’ dün gece resmi gazetede yayınladı. 
Buna göre; devlette veya özelde çalışanlarla emeklilerin maaşlarından bir yıl süreyle kesinti yapılacak. Hesaplama brüt maaş üzerinden olacak ve 13’üncü maaşları da kapsayacak.
Aylık geliri 10 bin ile 30 bin lira arasında olanlardan yüzde 1, 30 bin ile 55 bin olanlardan yüzde 1.5;  55 bin ile 75 bin arasında olanlardan yüzde 2 ve 75 binin üzerinde alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacak. 
Siyasi partilere yapılan devlet yardımından yüzde 10 oranında kesinti öngörülüyor. 
Mülk satışlarında Türk vatandaşlarına yüzde bir, yabancılara ise yüzde 2 oranında ek vergi uygulanacak. Motorlu araç kayıt ve ruhsatlarına yüzde 1, telefon ve haberleşme ücretlerine yüzde 2, şans oyunlarında ruhsatlara yüzde 1, masa başı vergide ek yüzde 1 artış gelecek.  

Detaylar açıklandı
Kararnamede yer alan ayrıntılar şöyle:
Her türlü maaş (on üçüncü maaş dahil), ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından, (sosyal yardım, engelli maaş ve ücretleri, cemile yardımları, emekli ikramiyeleri ile kıdem tazminatları hariç) brüt maaşlar üzerinden yapılacak kesintiler,
(A) 10 bin  -TL-30 bin -TL arası %1
(B) 30 bin 1 -TL-55 bin TL arası %1,5
(C) 55 bin 1 -TL-75bin TL arası  %2
(D) 75 bin 1 TL ve üzeri  %5
- Siyasal Partiler her ay ödenen aylık Devlet katkısından %10 (yüzde on) oranında Siyasal Partilerden kesinti yapılır.
- Özel sektör çalışanlarından her türlü maaş (on üçüncü maaş dahil) ve ücret alan hizmetlilerin brüt maaşları veya ücretleri üzerinden %1 (yüzde bir) oranında kesinti yapılır,
- Gelir Vergisi Yasası uyarınca yıllık beyanname üzerinden sunulan 2022 yılı  safi kazançları ve  ikmalen veya resen saptanan toplam yıllık safi kazanç üzerinden %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır,
- Gelir Vergisi Yasası uyarınca götürü usulünde vergilendirilen yükümlülerin 2023 yılında, safi kazanç miktarları üzerinden hesaplanacak %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır.
- Kurumlar Vergisi Yasası uyarınca 2022 yılında, beyan etkileri veya saptanan resen ikmalen yıllık matrahları üzerinden  %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır.
- Vergiye bağlı bankalar için yıllık matrahları üzerinden %1 (yüzde bir); Uluslararası Bankacılık Yasası gereği vergilendirilen şirketler için  %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır.
- Her türlü taşınmaz malın kiralanması karşılığı alınan matrahlar üzerinden dövizde %2 (yüzde iki), Türk Lirası üzerinden %1 (yüzde bir) katkı yapılır
- Taşınmaz malların devri anında ödenen stopaj miktarı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için %1 (yüzde bir); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ile Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları dışında kalanlar için %2 (yüzde iki) oranında katkı yapılır. 
- Motorlu araç kayıt ve ruhsat harçlarının matrahı üzerinden  %1 (yüzde bir) katkı yapılır.
- Motorlu araçların geçici kayıt harcı miktarı üzerinden %10 (yüzde on)  katkı yapılır.
- Özel seçilmiş plakalar için ödenecek harç üzerinden %10 (yüzde on) katkı yapılır.
- Motorlu araçlar devir harçları miktarı üzerinden %10 (yüzde on) oranında katkı yapılır.
- Otellere verilen sınıflandırma belgelerinde her yıldız kriteri için ve yıldız kriteri bulunmayan pansiyon, motel ve benzeri işletmelerden %2 (yüzde iki) oranında katkı yapılır,
- Şirketler Yasası uyarınca yapılacak şirket, ortaklık, unvan ve patent tescillerinden 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) katkı yapılır.
- Yabancı sanatkarların, tiyatro veya müzik topluluklarının ve benzeri eğlencelerin düzenlenmesi amacıyla ödenen matrahlar üzerinden %10 (yüzde on) oranında katkı yapılır.
- Avlanma ruhsatı alan her kişiden 250.-TL (İki Yüz Elli Türk Türk Lirası) katkı yapılır.
- Taşınır Mal Sermaye iratları üzerinden %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır.
- Mobil telekomünikasyon altyapısı kurup işletenlerin verdiği hizmetler veya telekomünikasyon işletmeciliği kapsamında (ön ödemeli kart satışları dahil) sunulan tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri için alınan tutar üzerinden %2 (yüzde iki) oranında katkı yapılır.
- Devletten herhangi bir şans oyunu faaliyetinde bulunmak için işletme imtiyaz izni alanlardan ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ödenen vergi matrahları üzerinden %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır.
- Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve/veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı harcına ek olarak %1 (yüzde bir) ve fazladan her bir Şans Oyunu Masası ve Şans Oyunu Makinesi için ek %1 (yüzde bir) katkı alınır.

Kesintiler nerelere kullanılacak?
Bu kararname ile elde edilecek gelirler aşağıda belirtilen kalemlerde kullanılacak;

1- Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya kapalı spor salonu yapımı
2- Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya anıt yapımı
3- Depremde hayatını kaybedenler için mezar taşı yapılması
4- Depremzedeler için eğitim destek kalemi
5- Deprem sonucu enkaz aramaları ve yardım taşıma maksatlı gönderilen uçak seferleri
6- Depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konut yapımı
7- Depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konutların iç mefruşat (beyaz eşya, mobilya, perde vb) alımı
8- Ankara, Gaziantep ve Mersin temsilciliklerinde depremzedeler için yapılan harcamalar
9- Deprem ve Doğal Afetle mücadele kapsamında Sivil Savunma ve Teşkilatı Başkanlığına araç, teknik teçhizat ve donanım sağlanması amaçlı yardım
10- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında okul binaların bakım ve onarımları amaçlı yardım
11- deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında sağlık ocaklarının bakım ve onarımları amaçlı yardım 
12- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında itfaiye aracı, teknik teçhizat ve donanımın güçlendirilmesi amaçlı yapılacak yardım
13- İlaç ve tıbbi malzeme alımı
14- Öngörülemeyen diğer giderler. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473