banner564
banner556

İş ola gezi ola

Şahali, Avrupa Parlamentosu toplantılarına UBP’den Dinçyürek ile Hasipoğlu'nun dönüşümlü şekilde gitmesini eleştirdi

İş ola gezi ola

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun Zorlu Töre, başkanlığındaki dünkü toplantısı saat 10.40’ta başladı.
Avrupa Parlamentosu toplantılarında UBP heyetini temsil edecek heyette milletvekilleri Hakan Dinçyürek ile Oğuzhan Hasipoğlu'nun dönüşümlü şekilde yer alması, Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi. 
Cumhuriyet Meclisi’nde nisap yoklamasının ardından başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına yer verildi.
Buna göre, Başkanlık Divanı'nın oy çokluğuyla aldığı, Avrupa Parlamentosu toplantılarına UBP heyeti adına UBP milletvekili Hakan Dinçyürek’in yanı sıra dönüşümlü olacak şekilde UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun da dahil edilmesi kararı okundu.
CTP Grup Başkanı Erkut Şahali, Başkanlık Divanı'nın kararını eleştirerek, bunun emsali görülmemiş bir işlem olduğunu belirterek, heyetlerin süreklilik arz etmesi gerektiğini söyledi.
Şahali, “Bir beklenti, maksat söz konusu değil, iş ola, gezi ola…”  eleştirisinde bulundu.
Her seyahat sırasında bir tanışma merasimi olacaksa bundan fayda sağlanamayacağını belirten Şahali, CTP’nin divanda bu nedenle olumsuz oy kullandığını belirtti.

Berova: CTP ile temasa geçildi
UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP ile temasa geçildiğini, milletvekilleri düzeyinde bu konuyu görüştüklerini, adı geçen milletvekillerinin yurt dışındaki temaslarda dönüşümlü olarak UBP’yi ve Meclis’i temsil edeceklerini kaydetti.
Uygulamada hiçbir kusur olmadığını ifade eden Berova, CTP Grup Başkan Vekilinin bu şekilde açıklamada bulunmasını doğru bulmadığını belirtti.
Öte yandan, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meclisi bütçesinin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin görevlendirilen komite üyelerine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkerede, bütçenin uygulanmasının denetlenmesi için daha önce ismi verilen komite üyesi Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olması nedeniyle yerine komite üyesi Hasan Küçük’ün görevlendirildiği belirtildi.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve komitenin birleştirilmiş tasarıya ilişkin raporunu okudu.
Daha sonra rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Toros: Başka bir ülkenin parasını kullanıyoruz
CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkedeki sürdürebilir ekonomik yapı tartışmalarına aşina olunduğunu belirterek, başka bir ülkenin parası kullanıldığı için herhangi bir para politikası olmaması nedeniyle sadece maliye politikaları ile sınırlı kalındığını söyledi.
Bütçe açıklarını finanse etmek için devletin sürekli iç borçlanmaya yöneldiğini dile getiren Toros, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliğin potansiyelin çok gerisinde olduğunu savundu. İsrafı önlemek için mücadele etmek gerektiğini kaydeden Toros, gelirlerin artırılması ve mali disiplin elde edilebildiği kadar harcama yapılmasının, borçlanma ihtiyacının asgariye indirilmesi noktasında özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. 

Barçın: Tasarı cahilce hazırlanmış
CTP milletvekili Devrim Barçın, bu tasarının “cahilce” hazırladığını, hükümetin, UBP-DP-YDP milletvekillerinin, bürokrasinin, hukukun h’sinden anlamadığını savundu.
Barçın, “Bu tasarı geçse de geçmese de 2023 bütçesine yönelik bir yasa tasarısının bu Meclis'e gelecek şekli Anayasa ve yasalara aykırı olacak. Bu yasaya uygun yasa hazırlamazsanız sorun yaşayacaksınız ve yargılanacaksınız demiştim….” dedi.
Bazı kurumların bütçelerinin, genel bütçede yer almadığını, buna gerekçe olarak da orta vadeli programın hazırlanmamasının gösterildiğini belirten Barçın, “Bunu hangi maddeye dayandırıyorsunuz? Bu akşam bize yollamayı taahhüt ettiğiniz bütçe, orta vadeli programa dayanmadan buraya gelemez” şeklinde konuştu.

banner571

Şan: Elimizde orta vadeli mali plan yok
Maliye Bakanı Alişan Şan, 41/2019’un mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin düzenlemesi olduğunu ifade ederek, bütçeyi yapmak için önlerinde bu yasanın olduğunu, bütçeyi de 41/2019’a göre hazırladıklarını ifade etti.
Şan, “Elimizde orta vadeli mali plan yok. Yasaya göre, bu plan 2023’te hazırlanacak. Bütçeyi 41/2019’e göre hazırladık… ” dedi.
Maliye Bakanı Şan, muhalefetin bir kaşık suda fırtına koparmaya çalıştığını söyleyerek, “Hükümetimiz mali şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak durmayı düşünseydi bir madde ile bu yasayı erteleyebilirdi ancak tam tersine sorunları aşarak yürürlüğe girmesi, gereğinin yapılması için adım atmaya devam ediyoruz” dedi.

Barçın: Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez
Yeniden söz alan CTP milletvekili Devrim Barçın, Şan’ın açıklamasına işaret ederek, “Yürürlükte olan bir yasayı yasa gücünde kararnameyle ertelemekten söz ediyorsunuz… Öyle yapsaydınız, bütçeyi nereye göre hazırlayacaktınız? Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez” dedi.
“Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis'ten geçti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla kabul etti.
Oylama sonrasında Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı.
Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi bugün saat 10.00’da yapılacak.
Oylama öncesinde Maliye Bakanı Ali Şan ile Ana muhalefet CP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı

Şan: Belediyelere avans verilecek
Şan konuşmasında, muhalefetin belediyelerin devlet katkı payıyla ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye’den kaynağın bugün ya da yarın geleceğini, maaşlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için belediyelere avans verileceğini belirtti. Şan, belediyelere katkı payının tahmini mahalli gelirlerin yüzde 9.25’i baz alınıp hesaplandığını belirterek, ödeneğin 825 milyon TL olarak hesaplandığını söyledi.
Maliye Bakanı Şan, Belediyelerin hayat pahalılığı nedeniyle maaş ve hizmetlerin aksadığını iddia etmesiyle, Başbakan’dan da aldığı direktiflerle belediyelerle toplantı yaptığını, maliyenin bütçe açığı olduğunu, bunu da göz önünde bulundurarak 110 milyon TL’yi Türkiye’den katkı istediklerini belirtti.

Erhürman: 10 milyon rakamı nasıl çıktı
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelerin devletin katkı paylarıyla ilgili 110 milyon rakamının nasıl çıktığını sordu. Mahalli gelirin bir milyardan aşağı düşmeyeceğini yönünde öngörü olduğunu belirten Erhürman, “Yanlış öngörü diye 260 milyonu ödemeyi reddettiniz... 110 milyonu pazarlık usulüyle belirlediniz. Bu rakamın yasada da öngörüde de hiçbir karşılığı yok… Belediyeler kendi hak ettikleri parayı alacak, avans talebi da nedir? Neyin avansı?...Bu iş bakkal hesabına döndü” ifadelerini yer verdi.
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısının bu akşam Meclis’e, milletvekillerine gönderileceğini belirten Erhürman, “Komitede ne görüşeceğiz? Bırakın, görüşmeyelim. Bütçe yasası Anayasadan sonraki en önemli yasadır. En önemli yasada bizim hiçbir rakamımız bir diğeriyle tutmuyor.” dedi.
Tufan Erhürman, ek bütçe konusunda yaşananları “rezalet” diye nitelendirdi. 

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 10:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473