banner564
banner622

Karar sonrası kriz geçirdi

Evden kaçan 15 yaşındaki kızı Düzova’ya götüren ve 3 gün süreyle cinsel ilişkiye giren Horoz’a 9 yıl hapislik cezası verildi

Karar sonrası kriz geçirdi
banner598

Evden kaçan 15 yaşındaki kızı Düzoava’daki ikametgahına götüren ve orada 3 gün süreyle cinsel ilişkiye giren 32 yaşındaki Hasan Horoz, 9 yıl hapse mahkum edildi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık kararın ardından sinir krizi geçirdi. 
Kararda 15 yaşındaki kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirildiği, karar verme yetisinin yaşıtlarına göre biraz daha az olduğu belirtildi.
Sanığın ise 32 yaşında bir şahıs olduğu ve muhakeme yapabilme kapasitesi henüz çok gelişmemiş bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği kaydedildi.
Mahkeme, ayrıca devlet korumasına alınan çocukla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, 18 yaşına girene kadar ayda bir olmak üzere rapor hazırlayarak mahkemeye sunmasına emir verdi. 

Çocukta rıza aranmaz
Kararı açıklayan ağır ceza yargıcı, sanığın ‘16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz’ suçundan yargılandığını belirtti.
Yargıç, yasada bu suçun cezasının ömür boyu hapis olduğuna değindi.
Yasalarda cinsel özgürlük yaşının 16 olarak düzenlendiğini belirten yargıç, “Bu yaştan küçük çocukların gerçekleştirdikleri davranışların hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak kavrama yetenekleri olmadığı gibi, davranışları yönlendirmeye açıktır” ifadelerine yer verdi. 
 
Önce inşaatta sonra evde
Yargıç, 16 yaşından küçük çocukların muhakeme yetisinin ve iradesinin zayıflığı nedeniyle cinsel ilişkiye rıza gösterildiğinden bahsetmenin hukuken mümkün olmadığını belirtti.
Heyet kararına şöyle devam etti:
“Doktor raporlarını incelediğimizde suçtan zarar gören küçüğün soyut düşünce yeteneği gelişmemiş, neden-sonuç ilişkisi kurma ve yargılama becerisinin akranlarına kıyasla kısıtlı olduğu anlaşılmıştır. Sanık ise 32 yaşında, daha önce bir evlilik geçirmiş çocuk sahibi bir kimse olup yapılan muayenede herhangi bir mental rahatsızlığı tespit edilmemiştir. Bu noktada biyolojik yaşı 15, mental kapasite olarak bu yaşın da altında bulunan bir çocukla sanık arasında geçen cinsel ilişki ile karşı karşıyayız. Ayrıca sanık çevresindekiler tarafından çocuğun yaşının küçük olduğu ve başının derde girebileceği noktasında da ikaz edilmiş iken ısrarla bu suçu işlediğini görmekteyiz. Sanık bu suçu ilk önce bir apartmanın inşaatında işlemiş daha sonra çocuğu Düzova’da kendi ikametgahına götürerek 3 gün boyunca alıkoyarak fiillerine devam etmiştir.”

Korunmaya muhtaç, yönlendirmeye açık
Yargıç, sanık avukatının beyanlarından kız çocuğunun, bu olaydan 7 ay önce bir başka kişi ile de cinsel ilişkiye girdiği ve o şahsın da yargılanarak hapis yattığının anlaşıldığını belirtti. Yargıç şöyle devam etti:
“Karşımızda korunmaya muhtaç, yönlendirmeye açık bir çocuk vardır ve bu tip bir olayın birden fazla kez mağduru olması onu ne toplumsal ne de hukuki normlara göre bu suçun işlenmesinde katkısı olduğu anlamına gelmez. Sanık gibi yetişkinlere düşen vazife küçüklerin yaş ve sağlık durumundan faydalanmak yerine onları korumak ve ailelerine teslim etmektir. 
Bu noktada küçük mağdurun başına birden fazla kez böyle bir olayın gelmiş olmasının tek göstergesi çocuğun ailesi tarafından yeterince korunmadığı ve kendisine gerekli özenin gösterilmediğidir.”

Çocuk devlet korumasında
Ağır ceza yargıcı, çocuğun durumunun sosyal hizmetler dairesine aktarıldığını, çocuğun ailesinin tasarrufundan alınarak sosyal hizmetlerin bakım ve gözetimine alındığını belirtti.
Yargıç, “Sanığın kızdan 17 yaş büyük ve hayat deneyimine sahip oluşunu,  kendisine küçüğün yaşı hakkında yapılan ikazlara rağmen ısrarla bu suçu işlemesini ve bu suçun 3 gün boyunca sürekli şekilde işlenmesini aleyhine ağırlaştırıcı sebepler olarak değerlendiririz” dedi.
Sanık lehine alınabilecek hafifletici faktörün küçüğe cebir ve tehdit uygulamaması olduğunu belirten yargıç, 5 yaşında babasının bakımına muhtaç bir oğlu olmasını lehine değerlendirdiklerini açıkladı.
Yargıç, “Yine sanığın suçunu kabul edip tahkikat süresince polise yardımcı oluşu ile sabıkasız bir kimse oluşunu da lehine değerlendirdik. 
Sonuç olarak cinsel dokunulmazlığı bulunan bir küçüğü cinsel obje olarak görüp, onun yaşının küçüklüğünden ve mental eksikliklerinden faydalanan sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza vermemiz mümkün değildir” dedi.
Yargıç,  sanığı 9 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıklarken, devlet korumasına alınan çocukla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin 18 yaşında girene kadar ayda bir olmak üzere rapor hazırlayarak mahkemeye sunmasına emir verdi.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner474