banner564

Kırmızı çizgiler açıklandı

Şehir Plancıları Odası, hükümetin, “kamu yararı, şehircilik bilimi ve hukuka aykırı” yasa değişikliklerini gündeme getirdiğini ileri sürdü

Kırmızı çizgiler açıklandı
banner598

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, hükümetin, “kamu yararı, şehircilik bilimi ve hukuka aykırı” yasa değişikliklerini gündeme getirdiğini iddia ederek, eleştirilerde bulundu.
Açıklamada, KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisinin ardından şimdi de Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından “55/1989 İmar Değişiklik Yasa Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sunulduğu belirtilerek, şunlar savunuldu:
“Bahse konu 55/1989 İmar Yasası Değişiklik Tasarısı ile hem Şehir Planlama Dairesi, hem şehir plancıları hem de bölge halkı, sivil toplum ve meslek odaları kent planlamasından devre dışı bırakılmak isteniyor. Amaç, son 7 yıldır attığı her yanlış adımı, her gayri yasal kararı mahkemeye taşınarak durdurulmuş idarenin, rant çevrelerinin çıkarlarını engelleyen her türlü hukuksal engeli ortadan kaldırmaktır.”

Şartlar açıklandı
Tasarıda yer alan maddelerin de sıralandığı açıklamada, odanın “başlıca kırmızı çizgileri” şöyle belirtildi:
“Kent planlarının Şehir Planlama Dairesi ve/veya belediye kadrosundaki  KTMMOB’ye kayıtlı şehir plancılarının gözetim ve denetiminde oluşturulacak mimar, mühendis ve planların gerektireceği sosyolog, ekonomist ve diğer ilgili meslek disiplinleri ile birlikte kurulacak teknik planlama ekiplerince hazırlanması.
Plan yapım ve onay süreçlerinin 2015 Yılında Bakanlar Kurulu onayı ile yürürlüğe giren Ülkesel Fizik Planda önerildiği şekli ile şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, kapsayıcı ve bilimsel temellere bağlı kalınması ilkelerinden yola çıkılarak geliştirilmesi,
Çağın gereksinimlerine uygun olarak İklim değişikliği, enerji verimliliği vb. konulara yasada yer verilmesi.”
Oda, İmar Yasası’nda yapılmaya çalışılan  değişikliğin, “katılımcılığa, coğulculuğa, yetki paylaşımına,  şehir ve ülke planlaması bilimine, hukuka ve demokrasiye aykırı bir girişim” olduğunu savunarak, “Bu bağlamda Şehir Plancıları olarak bahse konu değişiklik tasarısını reddeder, mevcut yasanın sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde daha nitelikli planların hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde güncellenmesi için her türlü mücadele, çaba ve desteği vereceğimizi kamuoyuna beyan ederiz” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner474