banner564

Önemli bilgiler

Sivil Savunma, deprem felaketine yönelik alınacak tedbirleri ve toplanma alanlarını açıkladı

Önemli bilgiler
banner598

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ülkede yaşanması muhtemel bir deprem felaketine yönelik olarak, deprem öncesi, esnası ve sonrasında halk tarafından alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaştı.
Açıklamada, binadan çıkışı için geçiş yolları oluşturulması ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağının belirlenmesi önerildi.
Deprem esnasında panik yapılmaması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Çök-Kapan-Tutun” hareketi ile baş ve boyunun korunmasının önemi vurgulandı.
Deprem sonrasında en yakın toplanma noktasına gidilmesinin önerildiği açıklamada, belirlenen toplanma noktaları da paylaşıldı.

Deprem öncesinde neler yapılmalı
Açıklamada, deprem öncesinde yapısal olmayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullanılan eşyaların bina içerisine yerleştirilmesine ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“•Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.

•Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.

•Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.

•Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.

•İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalıdır.

•Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.

•Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.

•Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.

•Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.

•Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.

•Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.

•Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.

•Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır.

•Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;

*Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

*Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

*Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

*Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.

*Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

•Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asılmalıdır.”

Deprem esnasında yapılacaklar
Deprem esnasında panik yapılmamasının vurgulandığı açıklamada, koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem esnasında alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

“•Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

•Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

•Baş, iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

•Güvenli bir yer bulup, diz üstü çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun.

•Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalı, balkona çıkılmamalı, balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

•Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

•Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

•Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

•Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

•Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

•Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

•Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

•Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde Çök-Kapan-Tutun hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

•Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.”

-Deprem anında açık alandaysanız veya araç kullanıyorsanız…

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı açıklamasında, deprem anında açık alanda olanların ise şu tedbirleri alması önerildi:

“•Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

•Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.

•Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

•Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

•Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Deprem anında araç kullanıyorsanız;

•Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;

*Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sola yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.

*Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.

•Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (Çök-Kapan-Tutun).

•Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.”

Alması gereken tedbirler
Açıklamada, deprem sonrasında kapalı ve açık alanda olanların alması gereken tedbirler ise şu şekilde sıralandı:

“Deprem sonrasında kapalı alandaysanız;

•Önce kendi emniyetinizden emin olun.

•Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

•Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

•Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

•Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

•Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

•Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

•Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

•Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

Açık alandaysanız;

•Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.

•Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.

•Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.

•Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.

•Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- yardımcı olun.

Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız;

•Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.

•Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

•Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.

•El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.

•Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.”

Acil Durum Toplanma Alanları

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; afet acil durumlar sırasında ve sonrasında halkın risk taşımayan güvenli alanlara ivedilikle ulaşması maksadıyla “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu alanlar da bildirildi.

LEFKOŞA BÖLGESİ: 
Alayköy İlkokulu, Akıncılar İlkokulu, Ali Naci Karacan Stadyumu, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Arabahmet İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bayraktar Ortaokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Cihangir Spor Kulübü, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, Dilekkaya İlkokulu, Erdemli Stadı, Gaziköy İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli Yalçın Park, Gülen Yüzler Anaokulu, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı, Hamitköy İlkokulu, Haspolat İlkokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Kalavaç Köy Meydanı, Kanlıköy Eski İlkokulu, Kırıkkale Stadyumu, Lefkoşa Atatürk İlkokulu, Metehan Kemal Küçük Stadyumu, Meriç Köy Meydanı, Necati Taşkın İlkokulu, Osman Örek Meslek Lisesi, Ortaköy 9 Eylül İlkokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Şehit Tuncel İlkokulu, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Yeni Yüzyıl Anaokulu, Yeniceköy Köy Meydanı, Yılmazköy Futbol Sahası, Yiğitler Stadı.

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ: 
Açık Pazar Sokak, Akdoğan Fuar Alanı, Akova Yıldırım İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Alasya İlkokulu, Anadolu Gençlık Kahvesi, Aslanköy Dr. Fazıl Küçük Köy Meydanı, Beyarmudu İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Çanakkale Stadyumu, Çamlıca Muhtarlığı, Çayönü İncirli İlkokulu, Çınarlı Kahvesi, Dumlupınar Spor Kulubü, Dörtyol İlkokulu, Dörtyol Atatürk Köy Meydanı, Ergenekon Cami, Eski Köprülü İlkokulu, Eski Mutluyaka İlkokulu, Eski İncirli İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gazimağusa Otobüs Terminali, Güvercinlik İlkokulu Güvercinlik Sahası, Karakol İlkokulu, Mağusa Belediyesi Gençlik Ve Spor Merkezi, Döveç Düğün Salonu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Görneç Cami, Korkuteli Düğün Salonu, Küçük Erenköy Meydanı, Mallıdağ Muhtarlığı, Maksim Kahvehanesi, Maraş Gençlık Spor Kulübü, Mağusa İdmanyurdu Şükrütepe Stadyumu, Mormenekşe İlkokulu, Nergisli Spor Kulübü, Paşaköy Eşeref Bitlis İlkokulu, Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, Şehit Salih Terzi İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Şehit Özdemir Anaokulu, Tatlısu İlkokulu, Tatlısu Sağlık Ocağı Ve Futbol Sahası, Türkmenköy İlkokulu, Sütlüce İlkokulu, Tirmen Çocuk Parkı, Pınarlı Çocuk Parkı, Serdarlı İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Turunçlu Köy Kahvesi Meydanı, Kurudere Muhtarlık Binası, Polatpaşa Lisesi, Pile Türk İlkokulu, İnönü İlkokulu, Vadili İlkokulu, Yamaçköy Cami, Yıldırım Köy Meydanı, Yeniboğaziçi İlkokulu.
GİRNE BÖLGESİ: 
Ağırdağ İlkokulu Alanı, Akçiçek Lapta Belediye Park Alanı, Akdeniz Düğün Salonu Alanı, Alsancak İlkokulu Açık Alanı, Alemdağ Lapta Belediyesi Park Alanı, Alsancak Belediyesi Oto Park Alanı, Alsancak – Lemar Market Oto Park Alanı, Alsancak Milli Park Alanı, Girne Belediyesi Amfi Tiyatro Yeşil Alanı, Girne Belediyesi Baldöken Oto Park Alanı, Anafartalar Lisesi Futbol Sahası Alanı, Arapköy Düğün Salonu Alanı, Bahçeli Futbol Sahası, Beşparmak Köyü Cami Alanı, Bellapaıs Manastırı Oto Park Alanı, Beylerbeyi Girne Belediyesi Oto Park Alanı, Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı, Boğaz Lemar Market Alanı, Ağırdağ / Boğaz Takımı Futbol Sahası Alanı, Boğazköy Handan Öntaş Dayı Parkı Toplanma Alanı, Çamlıbel Festival Alanı, Çatalköy Belediyesi Çader Açık Alanı, Çatalköy Kahveler Festival Alanı, Çatalköy Ledi Market Oto Park Alanı, Çatalköy Supreme Market Oto Park Alanı, Çatalköy Belediyesi Park Alanı, Chamada Club Oto Park Alanı, Dağyolu Futbol Sahası Alanı, Dağyolu Spor Kulübü Alanı, Dikmen Belediyesi Park Alanı, Dikmen Futbol Sahası Alanı, Dikmen İlkokulu Açık Alanı, Doğanköy Girne Belediyesi Festival Alanı, Dr. Salih Miroğlu Antrenman Sahası, Edremit Girne Belediyesi Sevgi Parkı Alanı, Edremit Muhtarlık Binası Alanı, Esentepe Belediye Plajı Alanı, Esentepe Korineum Golf Resort Açık Alanı, Esentepe Belediyesi Düğün Alanı, Erdal Barut Futbol Sahası Alanı, Geçitköy Camii Alanı, Girne Belediyesi Gelin Deresi Belediye Açık Park Alanı, Girne 18 Yaş Rehabilitasyon Merkezi Açık Alanı, Girne Belediyesi Değirmentaşı Çocuk Parkı Alanı, Girne Amerikan Koleji Oto Park Alanı, Girne Belediyesi Rocks Hotel Oto Park Alanı, Girne Lemar Market Oto Park Alanı, Girne 19 Mayıs TMK Okul Park Alanı Sahası, Girne 23 Nisan İlkokulu Oto Açık Park Alanları, Girne Belediyesi Kent Müzesi Alanı, Girne Şokmar Market Karşısı Belediye Alanı, Hidayet Çağlar Futbol Sahası, Hisarköy Festival Alanı, Ilgaz Muhtarlık Binası Alanı, Karşıyaka İlkokulu Açık Alanı, Karaağaç Futbol Sahası, Karaoğlanoğlu İlkokulu Sahası, Karaoğlanoğlu Girne Belediyesi Antis Plajı Park Alanı, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı, Karaoğlanoğlu Girne Belediyesi Park Alanı, Karakum Anaokulu Açık Alanı, Karaman Oto Park Alanı, Karşıyaka Spor Kulübü Güzelyalı Oto Park Alanı, Karşıyaka Atatürk Parkı, Karşıyaka Spor Kulübü Açık Alanı, Koruçam Festival Alanı, Kervansaray Girne Belediyesi Oto Park Alanı, Kayalar Muhtarlık Binası Alanı, Lapta Polis Karakolu Alanı, Lapta Yavuzlar Lisesi Futbol Sahası & Park Alanı, Lapta Belediye Halı Sahası Alanı, Lapta Anaokulu Açık Alanı, Lemar Supermarket Doğanköy Oto Park Alanı, Lemar Supermarket Zeytinlik Oto Park Alanı, Chamada Prestıge Hotel Oto Park Alanı, Malatya / İncesu Muhtarlık Binası Alanı, Metropol Supermarket Oto Park Alanı, Yeni Mahalle Muhtarlık Binası Yanı Park Alanı, Kozanköy Mehmet Boransel İlkokulu Alanı, Nihat Bağcıer Stadı Alanı, Nurettin Ersin Paşa Camii Park Alanı, Sadrazamköy Muhtarlık Binası Alanı, Tepebaşı İlkokulu Açık Alanı, Tepebaşı Spor Kulübü Düğün Salonu Alanı, Ozanköy Mahallesi Girne Belediyesi Yeşil Alanı, Ozanköy Spor Kulübü Açık Alanı, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı, Oğuz Veli Ortaokulu Oto Park Alanı, Ozanköy Anaokulu Oto Park Alanı, Pıa Bella Antreman Sahası, Pınarbaşı Anaokulu Alanı, Pınarbaşı Futbol Sahası Alanı, Sivil Savunma Tesisleri Alsancak Plajı Açık Alanı, Sos Çocuk Evi Otopark Alanı, Şht. Hasan Cafer İlkokulu Açık Alanı, Şehit Ahmet Cezar Dikmen Belediyesi Parkı Alanı, Şirinevler Futbol Sahası Alanı, Şirinevler Dikmen Belediyesi Park Alanı, Girne Belediyesi Terminal Açık Pazar Alanı, Taşkent Şehitliği Oto Park Alanı, Taşkent İlkokulu Açık Alanı, Dikmen Yeni Camii Oto Park Alanı, Yusuf Erol Spor Kompleksi Alanı, Yeşiltepe Muhtarlık Binası Alanı, Yeni Başpınar Camii Alanı, Yeni Girne Belediyesi Oto Park Alanı, Zafer Bolkan Camii Alanı, Zeytinlik Sosyal Konutları Girne Belediyesi Oto Park Alanı, Zeytinlik Eski İlkokul Alanı, Güzelyurt Bölgesi, Akçay Stadı, Aydınköy Stadı, Binatlı Erhan Şendur Stadı, Bostancı Bağcıl Yakup Özorun Stadı, Gayretköy Spor Kulübü, Güneşköy Cami, Güzelyurt Spor Dairesi Stadı, Güzelyurt Yeni Açıkpazar Alanı, Kalkanlı Stadı, Mevlevi Cami, Serhatköy İlkokulu, Şahinler Cami, Yalova Fikri Karayel Stadyumu, Yayla Anaokulu, Yuvacık Muhtarlığı, Zümrütköy Stadı.
İSKELE BÖLGESİ: 
Adaçay Atatürk Büstü Yanı, Ağıllar Atatürk Büstü Yanı, Altınova Eski Okul Binası, Ardahan Köy Meydanı, Aygün Eski Kilise Yanı, Avtepe Eski Okul Binası, Balalan Mezarlık Yanı, Bafra Düğün Salonu, Boğaztepe Köy Lokali, Boğaziçi Köy Meydanı, Boltaşlı Düğün Salonu, Büyükkonuk İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Dipkarpaz Belediye Araç Parkı, Derince Düğün Salonu, Dipkarpaz Halı Saha, Erenköy Lisesi, Esenköy Köy Meydanı, Ergazi Spor Kulübü Yanı, Gelincik Halı Saha, Kaleburnu Futbol Sahası, Kaplıca İlkokulu, Karadeniz Kültür Derneği Piknik Alanı, Kuzucuk Eski Okul Binası, Kumyalı Spor Klübü, Kurtuluş Köy Meydanı, Kuruova Eski Okul Binası, Kilitkaya Köy Meydanı, Mehmetçik Festival Alanı, Mehmetçik Futbol Sahası, Mersinlik Eski Kilise Yanı, Ötüken Eski Okul Binası, Sazlıköy Cami Yanı, Sosyal Aktivite Binası, Pamuklu Köy Meydanı, Sınırüstü Atatürk Büstü Yanı, Sipahi Eski Kilise Yanı, Topçuköy Şehitlik Park Alanı, Taşlıca Köy Meydanı, Tuzluca Eski Kilise Yanı, Turnalar Köy Meydanı, İskele Belediyesi Garajları, İskele Cumhuriyet Stadı, İskele Belediye Gazinosu Park Alanı, İskele Kışla Arazisi, Yedikonuk İlkokulu, Yarköy Düğün Salonu, Yenierenköy Kültür Sarayı, Yeşilköy Futbol Sahası, Zeybekköy Köy Meydanı, Ziyamet İlkokulu.
LEFKE BÖLGESİ: 
16 Ağustos Zafer Stadı, Bademliköy Atatürk Büstü, Bağlıköy Cami, Cengizköy Köy Meydanı, Çamlıköy Cami, Denizli Bilal İyigün Stadı, Doğancı Stadı, Gaziveren Stadı, Lefke Gazi Lisesi, Taşpınar Cami, Yedidalga Camii Avlusu, Yeşilırmak 5 Eylül Meydanı, Yeşilyurt İlkokulu. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner474