banner564

Bıçak kemiğe dayandı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende sağlık sektöründe yaşanan sorunlar dile getirildi, ülkenin kötü yönetildiği savunuldu

Bıçak kemiğe dayandı
banner598

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı İlker İpekdal ve Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten’in konuşma yaptığı törende, meslekte 50’nci ve 25’inci yılını dolduran hekimler plaket aldı. Törende, toplum sağlığına katkılarından dolayı kurum temsilcilerine ve basın mensuplarına da ödül verildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant konuşmasına, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihini anlatarak başladı.
Konuşmasının devamında, yıllardır dile getirilen sorunlarının çözümlenemediğini ve “kontrolsüz bir şekilde artan nüfusla” beraber her alanda var olan sorunların katlanarak arttığını kaydeden Özant, çözüm bekleyen sorunları sıraladı.
Sağlıkta şiddetle ilgili ceza yasasındaki düzenlemelerin yapılması, hekimlerin "göç yasasından" doğan mağduriyetlerin giderilmesi, acil servislerin güçlendirilmesi, tüm hekimlerin haklarını düzenleyen hekim yasasının yapılması ve Sigortalar İdare Meclisinden çıkarılan KTTB temsilcisinin dahil edilmesi için yasal mevzuatın düzenlenmesini isteyen Özant, tıp ve diş hekimliği eğitimleri ile uzmanlık eğitimlerinin denetlenmesi ve bu denetimlerde KTTB temsilcilerinin mutlaka olması gerektiğini söyledi.
Ruh Sağlığı politikası belirlenmesini de isteyen Özant, “Güven ortamının ve huzurun kalmadığı ve yolsuzlukların arttığı ülkemizde ruh sağlığımız bozulmuş, had safhada tükenmişlik sendromları yaşayan bir topluma dönüştük.” dedi.

Dalkan: Ciddi değişim ve dönüşümün şart
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan da, bu yıl yine sağlık, sağlık çalışanları, hekimler ve ülkenin sorunlarının gündemlerinde olduğunu belirtti.
 “Yanlış kararlara sürekli yenilerinin eklendiğini, karmaşa ve çözümsüzlüğün 6 aydır devam ettirildiğini” savunan Dalkan, “KTTB dışlanarak kurulması düşünülen yeni sistem, yeni sözleşme, sözde denetleme kurulu tamamen hekimleri tehdit eden bir içeriktedir ve kabul edilir değildir” dedi. Dalkan, sağlık sisteminde artık ciddi değişim ve dönüşümün şart olduğunu belirtti.

Taşargöl: Daha fazla kaynak tahsis edilmeli
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ömer Taşargöl de, “Sağlık hizmetlerinin eksik yönlerini gidermek için gerekli adımların atılması ve sağlık sektörüne daha fazla kaynak tahsis edilmesi, yatırımların devam ettirilmesi şarttır. Yoğun ve stresli iş yükü altında çalışan meslektaşlarımızın her zaman yardıma, güvene ve desteğe ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır” dedi.

Bakkaloğlu: Tam donanımlı diş merkezleri kurulmalı
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, kamu hastanelerinde verilen diş tedavilerindeki hizmetin yükseltilebilmesi için modern teknolojilerin kullanılması ve çeşitliliğinin artırılması gerektiğini söyledi.
“Devlet hastanelerinde verilen hizmetlerin çeşitliliği son 30 yıldır değişmedi” diyen Bakkaloğlu, verilen hizmetlerin sınırlı olmasından dolayı halkın özele gittiğini kaydetti.
Bakkaloğlu, mevcutta  8 diş hekimliği fakültesi olduğunu anımsatarak, bu sayının daha da artırılmaması gerektiğini ifade etti.

Gürkut: Kalifiye hekim bulmakta sıkıntı yaşamamız olası
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Sendikası Başkanı Özlem Gürkut da konuşmasında, “Temizlenmeye, liyakate dayalı atama ve yetkilendirilmelere, yetki kullanırken sorumlulukları bilmeye, yeterli ve etkin denetime ve bunları sağlayacak yasa ve tüzüklere” acil ihtiyaç olduğunu belirtti.
Gürkut, atılacak her adımın bilimsel standartlara uygun, akılcı ve toplum yararına olmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Hekimlerin farklı çalışma yasaları tahtında çalıştırıldığını ve farklı özlük hakları bulunduğunu belirten Gürkut, “Zamanla değişen çalışma yasalarının, çalışma koşullarının da etkisi ile kamu, hekimler için cazibesini kaybetmektedir.  Yakın gelecekte kamu hastanelerinde çalışacak kalifiye hekimler bulmakta sıkıntı yaşamamız olasıdır.” uyarısında bulundu.

İpekdal: Değişim artık kaçınılmaz
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı H. İlker İpekdal ise “Denizin bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz” diyerek, “Böyle bir ortamda devletimiz sosyal ve kucaklayıcı kimliği ile öne çıkmak zorunda iken, biz hekimler de sağlık sistemimizde köklü düzenlemeleri yapmak, oynamaz denilen taşları oynatmak zorundayız. Değişim artık kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.
“İpe un serme döneminin bittiğini” savunan İpekdal, bunun yerine gerçekçi hedeflerin konulduğu, sağlıkta kademeli reform mantığının esas alınması gerektiğini kaydederek, “Her yerden başlamak yerine bir yerden başlamak şarttır” dedi.

Ökten: KTTB ile ortak mücadelemizi artıracağız
Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, konuşmasında Türkiye’deki sağlık sisteminin sorunlara işaret etti; sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetten ve mobingden, enflasyondan ve geçim sıkıntısından, hekimlerdeki tükenmişlik oranının yüzde 90 olduğundan ve artan hekim göçünden de bahsetti.
Ökten, nitelikli ücretsiz sağlık sistemi, demokrasi, hak hukuk ve “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Atatürk’ün ülkesi için hayallerinden de bahsetti.
Ökten, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içinde ortak mücadelelerini artıracaklarını da söyledi.

Tatar: Tıp fakültesi sayısı sorgulanmalı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tıp  Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin ülkenin her noktasında en iyi şekilde verilebilmesi için yatırımların süreceğini söyledi.
Ülkede nüfusa oranla çok fazla tıp ve diş hekimliği fakültesi olduğu eleştirilerine işaret eden Tatar, “YÖDAK’ın bazı konularda ihmali, yanlışlığı olabilir. Ben de bu kadar tıp fakültesi olmasının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Feyzioğlu: Gerekli desteği vermeye hazırız
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tıp  Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’de sağlıkta arzu edilen sistemin kurulması için iki devlet arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Bayramı töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bütçe görüşmelerinde en heyecanla dinlediği kısmın Sağlık Bakanlığı bütçesi kısmı olduğunu söyledi.

Erhürman: Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 14 Mart Tıp Töreni’ndeki konuşmasında, “Toplumsal olarak varoluş mücadelesinin içindeyiz, var oluşumuzun ciddi şekilde tehdit altında olduğu bir andayız. Böyle bir anda seferberlik ilan edilir. Yönetime bilfiil girmek gerekir, her türlü yetkiyi kullanarak girmek gerekir…” dedi.
Sağlık Bakanı Dinçyürek’in konuşmasında “planlıyoruz” vurgusunda bulunduğunu söyleyen Erhürman, planlama hangi alanda yapılacaksa yapılsın bunun veriler üzerinden olabileceğini kaydederek, “Nüfus için ‘Bir milyon’, ‘400 bin’ veya ‘biliyorum ama söyleyemem’ denilen bir yerde ne kaç hastaneye, ne kaç hekime, ne kaç hemşireye ihtiyaç olduğunu bilemezsiniz. Bunun planlaması olamaz…” dedi.

Berova: Gerekli gayret gösteriliyor
Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tıp Töreni’nde yaptığı konuşmada, Hükümetin sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini vurguladı.

Dinçyürek: 2024 daha iyi olacak
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 14 Mart Tıp Töreni’ndeki konuşmasında, “2024, sağlık açısından 2023’e göre daha iyi olacak. 2025 ise 2024’e göre fersah fersah iyi olacak…” dedi.

Plaket ve ödüller…
Konuşmaların ardından meslekte 50’nci ve 25’inci yılını dolduran hekimler plaket aldı, toplum sağlığına katkılarından dolayı kurum temsilcilerine ve basın mensuplarına ödül verildi.
Törende, 50’nci hizmet yılını dolduran Dr. Başer Orhon, Dr. Cafer Hamiloğlu, Dr. Emirzade Balcıoğlu, Prof. Dr. Eray Dirik, Dr. Erbay Kanatlı, Dr. Erkan Çeliker, Dr. Feyzi Çakmak, Prof. Dr. Gamze Mocan, Dr. Gülsen Bozkurt, Dr. Hüseyin Ayberk, Dr. İlkay Şentürkler, Dr. Jülide Ayberk, Dr. Kadri Taşarkan, Dr. Kemal Akgün, Dr. Nevzat Öztabay, Dr. Pulat Kordan, Dr. Salih Soykan ve Dr. Zaliha Y. Köprülü’ye plaket verildi.
25’inci hizmet yılını dolduran, Dt. Ahmet Çobanoğlu, Prof. Dr. Arzu Babayiğit, Dr. Cenk Conkbayır, Dr. Ece Sözer Eren, Dr. Hakan Evren, Dr. Hüseyin İlker İpekdal, Dr. İlker Yıldız, Dr. Mustafa Sakallı, Dr. Özlem Erdoğmuş, Dr. Pembe Derin Oygar, Dr. Rana Sakallı, Dr. Sevgül Maydonozcu Kara, Dr. Umut Altunç, Dr. Volkan Onar, Dr. Zafer Erdoğmuş da plaket aldı.
Kurumsal Ödüller, özel gereksinimli çocukların topluma kazandırılması çabaları için ÖZEV’e ve hasta haklarına katkısı ve iş birliği nedeniyle Evrensel Hasta Hakları Derneğine verildi. Dr. Ahmet Cavit An, hekim araştırmacı yazar olarak plaket aldı.
Basın ödülleri, toplumun sağlık alanında doğru bilgiye ulaşmasına katkılarınızdan dolayı Ali Fahrioğlu, Meyil Adakul ve Neşe Egemen’e verildi.
Tören, anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Turkish Power
Turkish Power - 1 ay Önce

Ogleden sonra hangi hastanede doktor var hangi hastanenin cihazlari calisiyor bos siyaset yerine biraz da calismayi deneyin alismissiniz ozel hastane illegal tup bebek muayenehane biraz utanma olur

SIRADAKİ HABER

banner471

banner474