En zor süreç

Yeni hükümetin önceliği Covid-19 ve ekonomi olacak, Seçim Yasası ile vatandaşlık konusunda düzenlemelere gidilecek

En zor süreç
banner432

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı dün Meclis Genel Kurulu’nda okundu.
17 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Genel Kurul’da hükümet programı üzerindeki görüşmeler başlayacak. Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra da güven oylaması yapılacak.
Başbakan Ersan Saner başkanlığında kurulan UBP, DP, YDP koalisyon hükümeti, öncelikleri arasına “Covid-19 sürecinde ülke ekonomisini düzenleyip ileriye taşımayı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda düzenlemeler yapmayı ve vatandaşlık konusunda çalışmaları” aldı.
Başbakan Saner tarafından dün Cumhuriyet Meclisi’nde okunan yeni hükümetin en önemli önceliği, dünyada etkili olan Covid-19 sürecinde ülke ekonomisini düzenleyip ileriye taşımak olacak. Ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olan hükümet, Meclis’e bu süreçte yapabilecekleri ve yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren bir hükümet programı sundu.

Mali İşbirliği Protokolü imzalanacak
2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanması için gereken çalışmaların başlatılması ve kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşımla ilgili yasada tadilatlar yapılması da öngörülen programda, ülkede çalışma izniyle bulunanların beklentileri de gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılması planlanıyor.
Hükümet programında; Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın tüm görüşler alınarak sonuçlandırılması ve devlete istihdamlarda fırsat eşitliğinin gözetileceği yer alırken, koalisyon hükümetinin bir diğer önceliğinin de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş’ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile iş birliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak hedefleri yer aldı.
Öte yandan programda, Cumhuriyet Meclisi’nin önümüzdeki yaz tatili döneminde de etkin bir şekilde çalışarak yasama ve denetim faaliyetlerine devam etmesi amaçlanıyor.
Başbakanlık bünyesinde yapılması planlanan çalışmalar arasında, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün sonuçlandırılarak imzalanması, Maraş’ın açılım sürecine teknik katkı koyacak özel komite kurulması yer alırken, E-Devlet projesinin de bir an önce hayat bulması için gerekli çalışmaların devam etmesi de bulunuyor.

Merkezi borçlanma modeli
Yerel yönetimler ile kamuda borçlanma yetkisi olan kuruluşların da daha ucuz maliyetle finansmana erişebilmesini sağlamak amacıyla, merkezi borçlanma modeli oluşturulmasının da yer aldığı programda, gerek Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun, gerekse Reel Sektör Danışma Kurulu’nun daha etkin ve yoğun bir şekilde toplanması ve gerekli çalışmaları yapması hedefleniyor.
Hükümet programında ayrıca, kamu idaresini düzenleyen yasalarda adım adım değişikliğe gidilerek etkinlik ve verimliliğin artırılması da yer alıyor.
Devlet Planlama Örgütü yasasının güncellenmesi, Yatırım Teşvik Sistemi, İş Kayıtları Sisteminin oluşturulması, Hane Halkı Bütçe Anketi, Dünya Bankası’nın teknik ve mali desteği ile 2021 yılı içerisinde başlatılması da hükümetin hedefleri arasında.

Gençleri doğrudan ilgilendiren konular
Gençleri doğrudan ilgilendiren konularda devletin ilgili kurumlarıyla etkin ilişki ve iş birliği kurulması ve bütünlüklü politikalar geliştirmek hükümetin öncelikleri arasında yer alırken, yeni gençlik merkezleri açılması ve engelli gençlerin sportif yaşam içinde yerlerini almalarını sağlayacak adımlar da unutulmadı.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmaların desteklenmesine devam edilirken, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin de tamamlanarak hizmete açılabilmesi için gayret sarf edilmesi planlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin yasal düzenlemeleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı için, altyapısı hazırlanan Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü’nü aktif hale getirmek hükümet programında yer aldı.

Ekonomiyi ayakta tutacak tedbirler
Salgından olumsuz etkilenen ekonomiyi ayakta tutacak tedbirler alınmasının öncelikli kabul edildiği Hükümet Programında, ekonomik sıkıntıların aşılması için bilim insanları ve tüm paydaşların ve de tüm sektörlerin öneri ve görüşleri dikkate alınarak, çözümler üretilmesi yönünde bir ekonomi danışma kurulu oluşturulması planlanıyor.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, özellikle kırsal kesimin ekonomiye kazandırılması ve refahını arttırmaya yönelik çalışma başlatılacağı ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması konusunda Maliye Bakanlığı ile iş birliği yapılacağının belirtildiği programa göre, YAGA ile ülkenin ekonomik kalkınmasına gereksinim duyulan yatırımların arttırılması bu yönde yatırım ikliminin iyileştirilmesi çalışmalarına önem verilecek.

Sanayi bölgeleri tekrar gözden geçirilecek
Sanayi bölgeleri tekrar gözden geçirilerek, Sanayi strateji raporunun güncellenmesi, etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü’nün günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, ürün güvenliği yasasına bağlı tüzüklerin tamamlanması gibi konuların ele alınacağının belirtildiği hükümet programında, her yaşta insanın kendi yaşına uygun, bilinçli spor yapmasına imkan sağlayıp sporu geliştirmenin hedeflendiği, Vakıflar İdaresi’nde yaklaşık 448 yıldır devam eden çalışmaların artarak devam edeceği kaydedildi.

İki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözüm
Hükümetin, Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülecek dış politikasında temel hedefi, sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil diğer tüm alanlarda uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını, uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde geliştirilen proaktif yaklaşımlar çerçevesinde korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımak olarak ifade edildi.
Cumhurbaşkanı’nın iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözüm konusunda yetki aldığı ve Hükümetin de bu doğrultuda tam bir uyumla Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye ile istişare içinde etkin ve yoğun çalışmalar yaparak KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için uğraş vereceği vurgulanan Hükümet Programında, hükümetin eşit sahibi olunan doğal gaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarları korumaya devam edeceği belirtildi.

Reel sektörün desteklenmesine devam
UBP, DP, YDP hükümet programında, dünya genelinde yaşanan pandemik Coronavirüs (Covid-19) dolayısıyla ülke ve ülke ekonomisinde yaşanan ve 2020 yılı içerisinde ekonominin daralmasına bütçede öngörülen gelirlere ulaşılamamasına yol açan etkilerinin ortadan kaldırılması için kaynak yaratılarak reel sektörün desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.
Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürüleceği yer alan programda, kayıt dışılığın önlenmesinde büyük katkı sağlayacak Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

“Otomasyon projeleri”
UBP, DP, YDP hükümet programında, tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları Tapu ve Mekânsal Gayrimenkul Otomasyon Sistemlerinin koordineli bir şekilde vatandaşın hizmetine sunulmasının planlanması da yer alıyor.
Programda, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarının ve Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarının çevre düzenlemesinin (peyzajı) tamamlanması da bulunuyor.
Yapımı tamamlanan yeni cezaevi binasının 2021 yılı içerisinde hizmete girmesi ve yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedefleniyor.
Hükümet programında, Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası, Sakinlerin Kaydı Yasası (Kimlik Kartı Yasası) ve Soyadı Yasa Tasarısı (Türk Cemaati Soyadı Kuralı) günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi bulunuyor.

“Uzaktan eğitim uygulamaları geliştirilecek”
Programa göre, pandemi döneminde gündeme gelen “Uzaktan Eğitim” uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilecek ve eğitim kalitesinin artırılması “eğitim standartlarının” belirlenmesi ve hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalara başlanacak.
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası’na bağlı tüzükler yeniden düzenlenerek “Yaşam Boyu Eğitim Sistemi” kurulması hedefi de hükümet programında yer alıyor.

“Mavi kimlik”
Hükümet programında, yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedefi de bulunuyor.
E-Nüfus sistemi ve E-kimlik'te yaşanan teknik sorunların giderilmesi, mavi kimlik basımı yapılması ve yazılım güncellemelerinin sağlanması yanında, Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası, Sakinlerin Kaydı Yasası (Kimlik Kartı Yasası) ve Soyadı Yasa Tasarısı’nın (Türk Cemaati Soyadı Kuralı) günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi de hükümetin hedefleri arasında.

“Ehliyette uluslararası sisteme geçilecek”
Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığı ile yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekelerinin kamu-özel ortaklığında hayata geçirilmesi de hükümet programında yer alıyor.
Programda, Ercan Havalimanı’nın, kamu menfaatleri doğrultusunda etkin yönetilmesi ve işletmenin doğru şekilde denetlenmesi yönünde var olan uygulamaların geliştirilmesine devam edileceği ve Geçitkale Havalimanı’nda engel teşkil eden elektrik direklerinin kaldırılması çalışmalarının süreceği kaydediliyor.
Trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için Eğitim, Denetim, Mühendislik, Acil Hizmetler, Açığa Çıkarma, Değerlendirme ve Teşvik unsurlarından oluşan, “Vizyon Sıfır Trafik Güvenliği Sistemi” benimseneceği yer alan programda, ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilmesi de bulunuyor.

“Su İşleri Dairesi yeniden yapılandırılacak”
Hükümet programında, Su İşleri Dairesi’nin ülkedeki su kaynaklarını etkin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını yönetip denetleyecek şekilde yeniden yapılandırılması yer alıyor.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun, tüm köylere, yurdun her köşesine ulaştırılması hedeflenirken, su idaresi ve su kullanım verimliliğinin artırılması için su kurulu ve su yönetimi ile yeni yasal düzeleme çalışması başlatılacağı belirtiliyor.

Tur operatörlerine destek
Programda, turizmde teşviklendirme sisteminin güncel bir anlayış ile yeniden düzenlenerek, kısa ve orta vadede ülke turizminin konumlandırılmasına katkı yapan ve tur operatörlerinin pazar çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

“Yerli iş gücü oranını artırma”
Hükümet programında, KKTC iş gücü piyasası içerisinde yerli iş gücü oranını artırmak ve işsizliğin azaltılması için istihdam yaratmanın bu dönem için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en temel politikası olacağı yer alıyor.
Hükümet programında ayrıca, Sosyal Güvenlik Fonları güçlendirilerek Yeni İstihdamda Tam Sosyal Güvenlik Desteği, Yeni İstihdama Ücret Desteği, Kalkınmaya Katkı ve Düzenli Prim Ödeyen İşverenlere Prim Desteği, Mesleki Teknik Okul Öğrencilerinin ve Mezunlarının Çalışma Hayatına Katılması ile Kadın Girişimciliği ve İstihdamına Yönelik Teşvik Politika Uygulamaların yürürlüğe konması bulunuyor. 

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner459

banner473

banner460