banner564

Hükümete önemli öneri

banner587

Şehir Plancıları Odası, “kamu reformu” yapılmadan belediyelerin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı inancını bildirdi

Hükümete önemli öneri
banner598

Şehir Plancıları Odası, yerel yönetimlerin etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları için belediyelere ilişkin düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu, ancak “kamu reformu” yapılmadan belediyelerin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı inancını bildirdi.
Oda, söz konusu düzenlemelerde dikkatle üzerinde durulması gereken iki konunun; “mali, idari ve denetim konularını içeren belediyelerin örgütsel yapısı, ikincisinin de, belediyelerin mekânsal örgütlenmesi” olduğuna işaret etti.
Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin” sunulan yasa tasarısı konusunda Şehir Plancıları Odası’nın Meclis Başkanlığı’na sunduğu görüşü kamuoyuyla da paylaştı.
“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” hazırlanırken, 2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülkesel Fizik Planın (ÜFP) incelenmesi ve dikkate alınmasının, daha sağlıklı kararların verilmesi için önem arz ettiğine işaret eden Caner, şöyle devam etti:
“ÜFP, ülkesel, bölgesel ve yerleşimler düzeyinde birçok alanda mekânsal strateji ve politikalar ve bunların uygulamasına yönelik düzenlemeleri, uygulama eylem planını ve öncelikli alanlara yönelik mali programı içermektedir. Tüm sektörlerin yeni politikalar oluşturma veya mevcutları geliştirmeleri için bir temel oluşturmaktadır. ÜFP’nin içerdiği bu kapsamlı bilgilerin dikkate alınması anlaşılacağı üzere önemlidir. Bu nedenle, önerilen değişiklik yasa tasarılarında, belediyelere ilişkin yapılacak düzenlemelerde ÜFP’nin önerdiği mekânsal stratejik kararlar temel oluşturmalıdır.
Planın Mekânsal Gelişme Stratejisi  kapsamında yerleşimler de detaylı olarak çalışılmış ve bir yerleşimler hiyerarşisi oluşturulmuştur. Tüm yerleşimler nüfus büyüklükleri, sosyal ve teknik altyapı hizmetleri, ekonomik ve idari yapıları, rolleri, işlevleri, gelişmişlik düzeyleri ve etki hizmet/pazar alanlarının (hinterlant) genişliğine göre 5 farklı kademede sınıflandırılmıştır (Harita1). Bu yerleşimler, nüfus büyüklükleri, gelecekte yüklenecekleri roller ve bu rollerine uygun işlevlerine ve hizmet alanlarına göre, ‘Ana Gelişme Merkezi Olan ve Yeni Roller Belirlenmiş Yerleşimler’ ve ‘bu yerleşimlerin dışında kalanlar’ olmak üzere farklı strateji ve politika izlenecek iki ana gruba ayrılmaktadır. ÜFP’nın öngördüğü İmar Planı alanları da yerleşim kademelenmesi, rolleri ve etki alanları dikkate alınarak belirlenmiştir.
Caner, belediyeler belirlenirken ÜFP’nin incelenmesi, plan strateji ve politikalarının göz önünde bulundurulması, belediyelerin sürdürülebilir, yeterli ve kaliteli hizmet sağlamasında oldukça önem taşıdığına işaret etti.

banner594
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473