banner564
banner556

Meclise sunuldu

Devletle kira sözleşmelerinde TL kullanılması için yasa gücünde kararname , Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Meclise sunuldu

Devletin Kiralayan Sıfatı ile İmzalamış Olduğu ve/veya İmzalayacağı Kira Sözleşmelerinin Türk Lirası Cinsinden İmzalanmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa gücünde kararname, Meclis’e sunuldu.
Yasa gücünde kararnamenin amacı şöyle ifade edildi:
“Dünyada ve ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde dövizde oluşan dalgalanmaların ekonomik faaliyetlere yansıyan etkilerinin azaltılması amacıyla yasalarda ve/veya tüzüklerde döviz olarak belirlenen kira ödemelerinin kiracıların isteğine bağlı olarak mevcut sözleşmelerin ve/veya yeni yapılacak sözleşmeler için Türk Lirası cinsinden düzenlenmesine olanak sağlanmasıdır.”


Bir tasarı daha bilgiye sunuldu
Öte yandan Bakanlar Kurulu’nca onaylanan ve Meclis’e sevk edilen “Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.
Tasarıyla, “KKTC’nin kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikalarının oluşturulmasında Bakanlar Kurulu’na ve bakanlığa danışmanlık yapmak, ülkenin enerji strateji planını hazırlamak ve enerji stratejileri planı kapsamında ülkede enerji sektöründeki yatırım ve projeler konusunda görüş vermek amacıyla Enerji Üst Kurulu oluşturmak, kurulun görev, yetki, atanma ve çalışma usullerini belirlemek” amaçlanıyor.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner456

banner474