banner564
banner556

Mesajlar verildi

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis iki toplumlu ortak etkinlikte bir araya geldi

Mesajlar verildi

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıslı Türkler ile Rumlar’ın kuracakları yeni düzenin, adı ne olursa olsun, herkesin eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabileceği yeni bir yapı olması gerektiğini vurguladı ve bu yapının sürdürülebilir olması için en önemli unsurun barış kültürü olduğuna işaret etti. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de statükonun, Kıbrıs’taki tüm vatandaşların haklardan, özgürlüklerden ve refah düzeyinden tam anlamıyla faydalanmalarına izin vermediğini ifade ederek, bu statükonun ne Rumların, ne de Kıbrıslı Türklerin tercihi olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, 2 Toplumlu Eğitim Teknik  Komitesi’nin Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan 50’şer okul müdür ve muavinine yönelik olarak organize ettiği "Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştayın açılışına katıldı.

Spehar da katıldı
Ledra Palace Otel’de yer alan ve saat 09.00’da başlayan etkinliğe BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da katıldı.
“Imagine” Proje Koordinatörü Loizos Loukas’ın projeyle ilgili bilgiler verdiği kısa karşılama konuşmasıyla başlayan etkinlik, İki Toplumlu Eğitim Komitesi Eş Başkanları Meltem Onurkan Samani ve Michalinos Zembylas’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.
Ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis birer konuşma yaptı.
Queen’s University Belfast’tan Prof. Tony Gallagher’in  “Barış İçin Dönüştürücü Liderlik “ konulu sunumundan sonra etkinlik soru –cevap oturumuyla devam etti.
Kahve arasının ardından “Demokrasi, Kültürü İçin Yetkinlikler ve Okul Yöneticilerinin Rolü” konulu atölye çalışmasıyla etkinlik sona erdi.

Samani: Kararlıyız
İki Toplumlu Eğitim Komitesi Türk Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani güven yaratıcı önlemlerin hayata geçebilmesinde liderlerin desteği ve bizzat katılımlarının her zaman motive edici olduğunu ve kalıcı etki sağladığını kaydetti.
Samani, Imagine barış kültürü eğitimi programına bugüne kadar 4500 öğrenci ve yaklaşık 700 öğretmenin katıldığını ifade etti.

Zembilas: Herkese kucak açalım
İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Mihalinos Zembilas, Kıbrıslı Türk ve Rum eğitimcilerin son yıllarda artış gösteren mülteci ve göçmen akışı nedeniyle bir dizi önemli tahrikle mücadele ettiğini söyledi.
Zembilas, okulların, savaş bölgelerinden gelen ve farklı kültür ve geleneklere sahip olan tüm çocuklara ayrım yapmaksızın kucak açmaya davet edildiğini belirtti.
Bu konferans ile iki toplumdaki okul yöneticilerine, bir araya gelerek güç birliği yapma ve toplumdaki tahriklerle birlikte mücadele etme fırsatı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Zembilas, okul yöneticilerinin hep birlikte, ayrım yapmaksızın tüm öğrenciler için olumlu değişiklikler yapabileceğine dikkat çekti.

Akıncı: Gerçek bir barışa ulaşmanın yolu eğitimden geçer
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasında bilimsel araştırmaların, gerçek bir barışa ulaşmanın ve onu sürdürebilmenin yolunun eğitimden geçtiğine işaret ettiğini belirterek, barışın, bir kültür olduğunu, ancak eğitim yoluyla geliştirilebileceğini söyledi.
Savaşlara, çatışmalara, acılara, eşitsizlik, ırkçılık ve ayırımcılıklara yol açan şiddet kültürünün yerine, eğitim yoluyla, barış kültürünü koyabilmek için çaba göstermeleri gerektiğini vurgulayan Akıncı şöyle konuştu:
“Barış, sadece siyasi bir çözüm anlaşmasına ulaşmak değildir. Barış, sadece silahların patlamaması durumu da değildir. Barış, kişiler veya toplumlar arasında hiçbir fikir ayrılığı veya hiçbir sorun olmaması da değildir. İnsanlar arasında farklılıklar, birbirine aykırı fikirler, çatışan hedefler hep olmuştur ve olacaktır. Önemli olan bunlara barış kültürü ile yaklaşabilmektir. Barış kültürü, sorunlara şiddet yoluyla değil, diyalog ve diğer insani yollarla çözüm arayabilmek, farklılıklarla uzlaşabilmek, birlikte karar alabilmenin yollarını bulabilmek, eşitlikçi, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilmektir. Dikkat edilirse bütün bunlar ulaşmaya çalıştığımız federal çözüm modelinin işlevsel olabilmesi için de gereklidir”

Eğitim planlanmalı
Eğitim sistemlerini planlarken nasıl bir birey, nasıl bir toplum ve nasıl bir gelecek istediklerini kendi kendilerine sormaları gerektiğini belirten Akıncı, barış, refah, özgürlük ve eşitlik içinde farklılıklarıyla birlikte yaşayabilecekleri ve gelişebilecekleri bir yapı istiyorlarsa eğitimlerini ona göre dönüştürebilmeleri gerektiğini vurguladı.
İki Toplumlu eğitim komitesinin sadece iki toplumlu değil ayrıca tek toplumlu eğitsel faaliyetler de geliştirmesi ve uygulamasını olumlu bulduğunu ifade eden Akıncı, barış kültürü eğitiminin, sadece Kıbrıs’taki çözüm süreciyle ilgili bir kavram  olmadığını, sadece toplumlararası barışa değil toplumsal barışa da işaret eden bir kavram olduğunu vurguladı.
Akıncı, “Günümüz dünyasının en sorunsuz görünen ülkelerinde bile yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayırımcılık, okullarda zorbalık, kadına ve çocuğa karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği maalesef yükselmektedir. Kültürler arası iletişim ile çok kültürlü ortamlarda yaşama becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitime her koşulda ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

Anastasiadis: Statüko kimsenin tercihi değil
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de konuşmasında statükonun, Kıbrıs’taki tüm vatandaşların haklardan, özgürlüklerden ve refah düzeyinden tam anlamıyla faydalanmalarına izin vermediğini ifade ederek, bu statükonun ne Rumların, ne de Kıbrıslı Türklerin tercihi olduğunu söyledi.
Konuşmasında Akıncı’ya “dostum” diyerek hitap eden Anastasiadis, memlekete çözüm getirmekten başka bir seçeneğin bulunmadığını belirtti.
Anastasiadis, zorlukların farkında olduklarını; ancak karşılıklı hassasiyetlere ve endişelere saygı göstererek, Kıbrıslıların ortak çıkarları addedilen konularda uzlaşmakla yükümlü olduklarını kaydetti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu uzlaşının tek yolunun da, demokratik ilkelere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı çerçevesinde, üçüncü ülkelere bağımlı olmadan, AB içerisindeki birleşik bir Kıbrıs’ı garanti altına alacak iki toplumlu, kalıcı ve işlevsel bir federal devlet oluşturmak olduğunu ifade etti.

Ortak kültür vurgusu
Kıbrıslı Türkler ile Rumların yıllar boyunca barış içerisinde yaşadıklarını belirten Anastasiadis, etnik kökenin ötesinde ortak bir kültür yetiştirdiklerini, barış içerisinde bir arada, karma mahallelerde yaşayabildiklerini ve birbirlerinin yanında durabildiklerini, ancak başka ülkelerin müdahaleleri nedeniyle, akabinde yaşanan sorunların oluştuğunu söyledi. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473