banner556

Seçim kurulu açıklayacak

Adaylık başvuruları cumaya kadar tamamlanacak

Seçim kurulu açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan Milletvekilliği Erken Genel Seçim takvimi uyarınca siyasi partilerin aday belirlemesi süre bugün sonra eriyor.  Adaylık başvuru günü ise 17 Aralık Cuma. 
Başvuruların ardından 18 Aralık Cumartesi günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilân edilecek ve 19 Aralık Pazar günü ise Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü olacak, listeler askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalacak. 
Adaylar 26 Aralık Pazar günü kesinleşecek ve siyasal partilerle bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması aynı gün gerçekleşecek. 
Kesinleşen adaylar, 27 Aralık Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilân edilecek ve Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme yapılacak. 

Propaganda süreci 28 Aralık’ta başlayacak                  
Yüksek Seçim Kurulu seçim propagandasının başlangıç günü olarak 28 Aralık Salı gününü belirledi. 
Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü 2 Ocak, Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü 3 Ocak, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 8 Ocak olarak açıklandı. 
Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü 20 Ocak ve seçim propagandasının son günü de 22 Ocak olarak belirlendi. 
Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde oy verme günü 23 Ocak Pazar günü olacak. 

Seçim yasakları 
Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar uygulanacak seçim yasakları da YSK tarafından duyuruldu. 
Yasaklar uyarınca, kamu görevlileri tarafsızlıklarını koruyacak; atama barem, nakiller, kaynak aktarımları, kırsal bölgelerde arsa dağıtımları, personel istihdamı, tabanca taşıma, akaryakıt istasyonu açma gibi izinler, yurttaşlığa kabul işlemleri durduruldu. 
Bunun birlikte; seçim sonuçları ilan edilinceye kadar Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin, yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapmaları, gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılması ve resmi ziyafet verilmesi yasaklandı. 

Kamu görevlileri tarafsızlıklarını korumak zorunda
Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşların yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasak olacak. 
Daha önce basılmış veya yayınlanmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kurala bağlı olacak. 
Devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese ve işletmelerde ve belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi, ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durduruldu. 
Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kuralları uyarınca  İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemeyecek, akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin ve/veya izin verilemeyecek. 
Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemeyecek. 

Vatandaşlık işlemleri durduruldu
Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durduruldu. 
Her ne ad altında ve her ne statüde olursa olsun ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamayacak. 
Başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası dâhil yukarıda öngörülen süre içerisinde verdikleri kredileri en geç üç gün içerisinde Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getirir.  

banner560
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner473