banner564
banner556

Yaz tahtaya bir daha

Bakanlar Kurulu, maliyenin 250 milyon TL borçlanması yönünde karar aldı

Yaz tahtaya bir daha

Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 250 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesine karar verdi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararla, borçlanmada Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.
Toplantıda alınan bir başka kararla “Belediyelerin Elektrik Kurumuna Olan Tüketim Borçlarının Ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kullanımında Olan Su Kuyularının Elektrik Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” benzer bir kararname hazırlandığı için yürürlükten kaldırıldı.
Aynı Resmi Gazete’de “Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” de yayımlandı.

Elektrik borçları yapılandırılıyor
Yasa Gücünde Kararname, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna plan 31.12.2020 tarihi ve öncesi belediyelere ait elektrik borçları ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin kullanımında olan su kuyuları motorlarının elektrik borçlarının, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen gecikme zamlarının %90'ından vazgeçilmesi suretiyle, anapara ve % 10 gecikme zammının 120 ayda eşit taksitlerle ödenecek şekilde yapılandırılması, Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin, yapılandırılma işleminden sonra kullanım kaynaklı oluşacak elektrik borçlarını düzenli ödemeye başlamasının sağlanması” amacıyla hazırlandı.
Kararnamede, yapılandırma sonrasında Belediyelerin herhangi bir elektrik borcunu vadesinde ödememesi halinde, ödenmeyen borcun, Maliye Bakanlığı tarafından Belediyelere sağlanan katkı payından kesilmesi suretiyle ilgi belediyenin borcuna karşılık olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenmesi öngörüldü. Yapılandırmanın bir an önce başlatılması hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlarını tahsil edebilmesi açısından hem de Belediyelerin borçlarını ödeyip, kamu hizmeti vermeye devam etmesi açısından ivedi olduğu kaydedildi.

Test kararı Resmi Gazetede
Bakanlar Kurulu’nun “PCR/Antijen Testleri ve Karantina Ücretleri”ne ilişkin yeni kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

9 maddelik karar metni şöyle:

“1- Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta takibi, pozitif hastaların temaslıları ve semptomatik hastalar için yapacağı testler ücretsiz olacaktır.

2- Pozitif hastalar ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup ilgili kişilerin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin karantina masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Aşılı kişilerin veya sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin karantina ücretleri Devlet tarafından karşılanacaktır.

3- PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczanelerde yapılacaktır. Kişiler Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru oluşturarak, sistemin yönlendirmesi ile işleme devam edeceklerdir. Yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczaneler test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı sistemine gireceklerdir.

Raporlamalar Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapıldığı takdirde kabul edilebilir olacaktır.

4- On sekiz yaş altı kişiler ve sosyal yardım alan kişilerin antijen testleri ücretsiz olacaktır. Aşılanma sürecini tamamlayan kişiler ve sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen testleri ücretsiz olacaktır.

5- Sağlık Bakanlığı tarafından antijen testi ile yapılacak olan taramalar için sağlanan ödenek çerçevesinde özelden hizmet alınabilecektir. Ancak bu taramalar pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı olabilecektir.

6- Sağlık, çalışma ve eğitim amaçlı kara sınır kapılarından geçiş yapan kişiler Bulaşıcı Hastalıklar üst Komitesinin ada içi geçiş kararındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen test ücretinden muaf olacaklardır. Sağlık ve eğitim amaçlı geçecek kişilerin refakatçileri de bu ücretten aynı kural çerçevesinde muaf olacaklardır.

7- Hava ve deniz yoluyla yurt dışına gitmek amacıyla yapılacak testler ücretli olup sadece Sağlık Kurulu sevki ile tedavi amaçlı gidenler ve resmi görevliler bu ücretten muaf olacaklardır.

8- Test ücretlerinde azami fiyat PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.

9- İşbu kararda yer alan kurallar 1. 9. 2021 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473