50 vekilin yarıdan fazlasını tanımıyorlar

Diyalog muhabiri 50 vatandaşa Meclis’teki 50 vekilin adını sordu; ilginç yanıtlar aldı

50 vekilin yarıdan fazlasını tanımıyorlar
banner432

Ömer KADİROĞLU
  KKTC halkı; Ocak 2018’de yapılan seçimlerden sonra Meclise giren 50 milletvekilinin yarıdan fazlasının adını bilmiyor. Diyalog muhabiri tam 50 vatandaşa “Milletvekillerinin adını biliyor musunuz?” diye sorunca ilginç yanıtlar aldı. Vatandaşların tamamına yakını “yarısının dahi adını bilmiyoruz” dedi.
  Halkın beklentilerine yanıt verecek icraat yapmayan, önemli sorunları Meclis kürsüsünden gündeme getirmeyen milletvekillerinden habersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, siyasete olan güvensizliğin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu 50 vatandaştan 17’sinin görüşlerini dün yayınlamıştık. Diğer vatandaşların görüşü ise şu şekilde:

Fevzi Cırık
“KKTC Meclisi’nde 50 milletvekili var ancak herkesi tanımıyoruz. Bakanlık yapanlar, basında ve Meclis kürsüsüne çıkıp konuşanlar dışında kalanları tanımıyoruz. Halkla yeteri kadar iç içe değiller. Daha fazla halkın içine karışmaları ve halk için çalışmaları gerekiyor ki halk da onları tanısın.”
Feridun Adahan
“Cumhuriyet Meclisi’nde 50 milletvekili var ve yeni milletvekili olanları pek fazla tanımıyorum. Ben geçmişte milletvekilliği ve bakanlık yaptım. Geçmişteki anlayış ve milletvekilliği görevini idrak ediş ile şimdiki arasında çok fark var. Şimdiki milletvekilleri ban zaten seçildim kimseye hesap verme derdim de yoktur gibi bir yaklaşım içerisindedirler. Milletvekilini seçen halktır ve halka karşı milletvekilinin sorumlulukları vardır. Sabah akşam kahvede yatsın demiyorum ancak halkın içerisinde olmaları halka karışmaları ve halkın sorunlarını dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Milletvekillerinde bu sorumluluğun olduğuna pek şahit olamıyoruz. Milletvekili halkın oyu ile seçilir ve geçici bir makamdır. Bu anlayışın içerisinde olmadıklarını üzüntü ile izliyorum eski bir vekil ve bakan olarak.”
Reşat Şenhuy
“Meclis’te 50 milletvekilimiz var ancak hepsini tanımıyoruz. Meclisteki milletvekilleri her seçim aynı insanlar olsa da vatandaşla iç içe olmadıkları için tanımıyoruz. Milletvekillerinden beklentimiz daha fazla halkla iç içe olmalarıdır. Sadece seçim zamanı değil her zaman halkın yanında olmaları ve halkın sorunlarına çözüm üretmelerini bekliyoruz.”
Hasan Çevik
“Meclis’te hesapta 50 tane milletvekili var ancak hiç biri ortada yok. Biri İstanbul’a gitti gelmez, diğerleri tatil havasındadır Meclise gelmez. 50 milletvekilinin 50’sini de tanıyorum ancak herkes 50’sini de tanımıyor. Tanınmamalarının sebebi insanlarla iç içe olmamaları ve insanların yararına olacak çalışmalar yapmamalarından kaynaklanıyor. İnsanlara ilgi gösterseler, hizmet verseler insanlar da onları tanıyacaktır.”
Orhan Müezzinoğlu
“Meclis’te 50 milletvekili vardır. Meclis’teki 50 milletvekilinin 10 tanesini tanıyorum. Kendi bölgemizin bile vekillerini ya tanırız ya tanımayız. Halkla yeteri kadar iç içe olmadıkları için tanınmıyorlar. Meclis’teki tüm milletvekillerine 10 yıl seçme ve seçilme hakkını iptal etsinler ve Meclis’teki vekillerin tümü değişsin. Daha fazla halkla iç içe olmaları ve halkın yararına çalışmalar yapmaları gerekiyor ki halk da onları tanısın.”
Hüseyin Taşdemir
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak hepsini tanımıyorum. Siyasetle ilgilenmediğim için ve siyasi istikrarın olmaması nedeniyle tümünü tanımıyoruz. Ekonomik koşullar da insanları hayat mücadelesine ittiğinden dolayı siyasetle pek fazla ilgilenen yoktur. Milletvekilleri de halkla yeteri kadar iç içe değil ve halkın sorunlarıyla ilgilenmiyor. İlgilenenler de var ve bu ilgiden dolayı da halk onları zaten tanıyor.”
Mustafa Görken
“Meclis’te 50 milletvekili var. Milletvekillerinin tamamını tanımıyoruz. Gazeteye veya televizyonlara çıkanları, bakanlık yapanları tanıyoruz ancak söylediğim gibi tamamını değil. Seçim zamanı piyasaya çıkıyorlar ancak sonrasında hiçbir vatandaş vekilleri piyasada göremiyor. Milletvekilleri yeteri kadar halkla iç içe değiller. Daha fazla halkla iç içe olmaları ve halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeleri gerekiyor. İnsanlarla konuşmak kaynaşmak güzeldir ancak saklanırsan bir sonraki seçime kaybedersin.”
Adnan Gök
“Meclis’te şu anda 48 milletvekili var. Biri Türkiye’de biri de Başbakan oldu. Milletvekillerinin tamamını da tanımıyoruz. Bakanlık yapanlar ve bazı öne çıkan milletvekilleri dışında kalanları kimse görmüyor. Zaten seçimlerde sürekli değişen milletvekilleri var ve tanıyana kadar görevden düşüyorlar. Halkla iç içe değiller. Değil halkla iç içe olmak Meclis’te kürsüye bile çıkıp konuşmuyorlar. Ülkenin en büyük sorunu sistemsizliği sistem olarak kabul etmektir.”
Osman Kahraman
“Meclis’te 50 milletvekili var ve bu vekillerin tamamını ne yazık ki tanımıyoruz. Tanımıyoruz çünkü siyasetle pek ilgilenmiyorum. Ancak kendileri de pek fazla halkla iç içe olmadıklar için de tanınmadıklarını düşünüyorum. Seçilene kadar halkın yanındadırlar seçildikten sonra halkın yanında değildirler. Tanınmaları için daha fazla halkla iç içe olmaları ve halkın yararına olacak çalışmalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum.”
Fatma Sabri
“Meclis’te 50 milletvekili var ve hepsini tanıyorum. Siyasetle ilgilendiğim için ve bizi yönetenler hakkında bilgi sahibi olabilmek için takip edip öğreniyorum. Siyasilerin tanınmamalarının en büyük nedeni halkla iç içe olmamalarından kaynaklanıyor. Halkla iç içe olmak seçilenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Halkın iyi günde de kötü günde de yanlarında olmaları gerekiyor.”
Emre Erken
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak milletvekillerini çok fazla tanımıyoruz. Daha fazla ön planda olan parti Başkanları ve Bakanlık yapmış kişileri tanıyoruz. Bunlar dışında kalanları ne yazık ki tanımıyoruz. Milletvekillerinin halkla iç içe olmadıklarını ve bu nedenle de tanınmadıklarını düşünüyorum. Sadece seçim zamanları değil seçildikten sonra da halkın içinde olmaları gerekiyor.”
Mehmet Çelik
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak bu vekillerin yüzde 25’ini tanıyorum. Tanınmıyor olmalarının sebebi yeteri kadar halkla iç içe olmadıkları sadece seçimden seçime halkın içindedirler. Ben de eski Tatlısu Belediye Başkanıyım ancak her zaman halkımla iç içeydim. Hiçbir zaman halktan kopmadım halkın sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyordum. Milletvekilleri halkın sorunlarına vakıf olmak yerine bir birlerine düşmüş durumdadırlar. Halkın yararına çalışabilmek için uzlaşmaları gerektiğini düşünüyorum.”
Muhammed Ünbay
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak hepsini tanımıyoruz. Tanımamamızın sebebi halkla yeteri kadar iç içe olmadıkları, basından ve Meclis kürsüsünden uzak oldukları için tanınmadıklarını düşünüyorum. Tanınmaları için halkın içinde ve halkın sorunlarına çözüm üretecek çalışmalar yapmaları gerekiyor.”
Ahmet Erdengiz
“KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde 50 milletvekili var biri de İstanbul’da olduğundan 49 şu an. Benim görüşlerime yakın olmayan milletvekillerinin isimlerini de bilmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Tanınan milletvekilleri de çok faydalı işler yaptıkları için değil çok fazla göz önünde olup halkın içerisinde oldukları için tanınıyor. Meclis’te iyi bir performans ya da halkın yararına çalışma yaptı diye tanınan milletvekili sayısı bir elin parmak sayısını geçmez. Meclis yaşamı boyunca Meclis kürsüsüne 1 defa bile çıkmayan milletvekilleri vardır. Vekillerin hepsinin tanınması için hem halkın daha fazla arasına karışmaları hem de halkın yararına çalışmalar yapmaları gerekiyor.”
Atilla Şimşek
“Meclis’te 50 milletvekili var; biri yurt dışında biri de başbakan oldu, kaldı 48. Bu vekillerin hepsinin ismini saymak mümkün değildir. Tanınmıyor olmalarının sebebi sürekli değişmeleri ve halkla iç içe olmamalarıdır. Hasan Taçoy, Kutlu Evren, Olgun Amcaoğlu gibi bakanlık yapmış veya basında yer alan isimleri tanıyoruz. Seçilirken halkla iç içe seçildikten sonra görmek isteseniz de göremezsiniz.”
Raif Çeribaşı
“Meclis’te 50 milletvekili var biri firarda olduğundan şu anda sayıları 49. Çak fazla halkla iç içe olmadıkları için tanımıyoruz. Tanıdıklarımız da Tufan Erhürman, Cemal Özyiğit, Erkut Şahali, Fazilet Özdenefe, Sıla Usar gibi Meclis kürsüsünde konuşan ve basında yer alan isimlerdir. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu halkla iç içe değildir. Seçilene kadar halkın yanındadırlar seçildikten sonra kimse onları görmüyor. Bu sebeptendir ki halk da artık siyasilerden de siyasetten de usanmıştır.”
Ali Atay
“Meclis’te kaç milletvekili olduğunu bilmiyorum. Siyasetle ilgilenemediğim için bilgi sahibi değilim. Siyasiler de zaten halkla iç içe olmadıkları için çok fazla insan onları tanımıyor. Halkın sorunlarına çözüm üretmeleri ve halkın yanında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer halkın yanında olur halk için çalışırlarsa halk da onları tanıyacaktır.”
Aydın Celal
“Meclis’te 50 milletvekili var biri yurt dışında biri de cumhurbaşkanı oldu, 48 kaldı. Meclis’te bulunan milletvekillerinin hepsini değil ancak Tufan Erhürman, Hamza Ersan Saner, Hasan Taçoy, Fikri Toros, Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Sıla Usar gibi gazete, televizyon ve festivallerde gördüğümüz için tanıyoruz. Tanımadığımız milletvekilleri halkla iç içe olmadıkları için tanınmıyor. UBP vekilleri eskiden olduğu kadar halkla iç içe hiç değil. Seçime kadar herkes piyasada, seçim bittikten sonra kimse ortalıkta yoktur.”
Yunus Emre Demir
“Meclis’te bulunan milletvekili sayısı hakkında bir bilgim yoktur. Siyasetle pek fazla ilgilenmediğim için tanımıyorum. Siyasiler de zaten yeteri kadar halkla iç içe değildirler. Pandemi döneminde bütün halk ciddi sıkıntılar özel sektörde çalışanlar ciddi krizlerle karşı karşıya kaldı ancak hiçbir siyasi onlar için bir çalışma yapmadı. Siyasiler biz halkla ilgilenirse bizler de onlarla ilgilenir hem sayılarını hem de isimlerini öğreniriz. Şu anda bildiğim iki isim var biri Bertan Zaroğlu diğeri de Ali Pilli’dir.”
Mert Yiğit Yolcuoğlu
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak Bertan Zaroğlu, Hasan Taçoy, Ali Pilli gibi isimler dışında birini tanımıyorum. Tanınmamalarının sebebi halkla iç içe olmadıklarındandır. Halkın sorunlarını dinleyip çözüm yaratacak çalışmaları yapmadıkları için tanımıyoruz. Bu bağlamda vekillerin daha fazla halkla iç içe olmaları ve halkın yararına olacak çalışmalar yapmaları gerekiyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ancak hiçbir siyasiden maddi manevi bir destek olmadı.”
Mehmet Said Babahan
“Meclis’te 50 milletvekili var. Milletvekillerinden Hüseyin Özgürgün, Hasan Taçoy, Tufan Erhürman gibi isimleri tanıyoruz. Halkla çok fazla iç içe değiller ve bu nedenle de hepsini tanımak mümkün değildir. Seçimden seçime yüzlerini görüyoruz. Daha fazla halkın içinde olup halkın sorunlarını dinleyerek çözümler üretirlerse daha fazla tanınacaklarına inanıyorum.”
Muhiddin Şimşek
“Meclis’te bulunan 50 vekilimiz var ancak hepsini tanımıyoruz. Halkla yeteri kadar iç içe değiller. Erhan Arıklı, Teberrüken Uluçay, Ersan Saner ve Dursun Oğuz gibi basında yer alan ve Meclis’te konuşma yapan milletvekilleri dışında olanları tanımıyoruz. Bu memlekette 49 milletvekili var ve bir tane adam gibi bir yasa çıkarmadılar. Bu memlekette gençler ölüyor ve trafikle ilgili bir yasa çıkmıyor. Mecliste boş boş oturuyorlar. 
Mahmut Nihat
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak hepsini tanımıyoruz. İlk aklıma gelenler Teberrüken Uluçay var ancak hepsini isim olarak bilmiyorum. İnsanlarla karışmadıkları için halk da onları tanımıyor. Milletin vekili olan siyasiler ne yazık ki halkla iç içe değiller. Daha fazla tanınmaları için halkın yararına çalışarak halkın arasında olmaları gerektiğini düşünüyorum.”
Sezai Yıldırım
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak isimlerini bilmiyorum. Milletvekilleri yeteri kadar faydalı olmadıkları, iç içe olmadıkları ve sadece seçim zamanı halkın içinde oldukları için tanınmıyorlar. Daha fazla halkın arasında olmaları ve halk için faydalı çalışmalar yapmaları gerekiyor ki halk da onları tanısın.”
Ahmet Tankut
“Meclis’te 50 milletvekilimiz var. İlk anda aklıma gelen isimler Kudret Özersay, Zorlu Töre, Tufan Erhürman, Ersan Saner gibi daha çok ön planda olan ve basında yer alanlardır. Tanınmalarının sebebi hiçbir siyasiden toplum olarak hayır görmediğimiz için tanıma gereği de duymadık. Toplum olarak nasıl ki siyasiler halkla ilgilenmiyor halk da siyasilerle artık ilgilenmiyor. Sadece seçim zamanı halkın yanındadırlar seçimden sonra hepsi boş.”
Mehmet Özkaracan
 “Meclis’te bulunan 50 milletvekilinin tamamını ne yazık ki tanımıyoruz. İlk anda aklıma gelen Kudret Özersay’dır. Milletvekilleri halkla yeteri kadar iç içe değiller ve halkın yararına çalışmalar yapmıyorlar. Bu nedenle tanınmadıklarını düşünüyorum. Daha fazla halkın yanında olur ve halkın sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için çalışırlarsa daha fazla tanınacaklardır.”
Mehmet Yemenicioğlu
“Meclis’te 50 milletvekilimiz var ancak hepsini tanımıyoruz. İlk anda aklıma gelenler; Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Teberrüken Uluçay, Özdil Nami, Ersan Saner ve Nazım Çavuşoğlu’dur. Millet siyasilerin yalanlarından usandığı için tanımak istemiyor. Meclis’teki milletvekillerinin 3-5 tanesi haricinde yeteri kadar halkla iç içe olduklarını düşünmüyorum. Halkın içine karışmaları ve halk için çalışmalar yapmaları halinde halk tarafından daha fazla tanınacaklarına inanıyorum.”
İbrahim Demirelişçi
“Cumhuriyet Meclisi’nde kaç milletvekili olduğunu bilmiyorum. Milletvekillerinin bizlere ilgi duymadıkları, halkın yararına çalışmadıkları, halkın yanında olmadıkları için pek fazla tanınmıyorlar. Seçim zamanı halkın yanında oluyorlar ancak seçim bitince halkın yüzüne bakmıyorlar. Daha iyi tanınmaları için daha fazla halkın yanında olmaları ve sıkıntılara çözüm üretmeleri gerekiyor.”
Cemal İnangil
“Meclis’te 50 milletvekili var ancak çok sık değiştikleri için isimlerini bilmiyorum. Aklıma ilk gelen Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Hamza Ersan Saner’dir. Milletvekilleri hiçbir zaman halkla iç içe olmadılar. Daha fazla halkla iç içe olmaları gerekiyor.”
Hayri Köreken
“Meclis’te 50 milletvekili var biri yurt dışında olduğundan 49 kişi. Bu vekillerin hepsini ne yazık ki tanımıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde hiçbir milletvekili halkın sorunları ile ilgilenmedi. Milletvekilleri halka hizmet vermek yerine koltuk sevdası içinde mir mücadelededir. Milletvekillerinden ilk aklıma gelenler Serdar Denktaş, Erhan Arıklı, Kudret Özersay, Zorlu Töre gibi isimlerdir. Halk arasında olmadıkları için halkın halk da onları tanımıyor. Ancak basında yer alan, Meclis’te konuşan milletvekilleri dışında kalanları tanımıyoruz.”
Orhan Ayrenk
“Meclis’te 50 milletvekili var. İlk anda aklıma gelen Faiz Sucuoğlu, Bertan Zaroğlu, Hasan Taçoy, Tufan Erhürman gibi isimlerdir. Bu isimler de basında yer alan ve Meclis kürsüsünde konuşan isimlerdir. Bunların dışında kalanlar tanınmıyor. Siyasilerin işleri düştüğü zaman halkın arasındadırlar, işleri bitince ve koltuğa oturunca yüzümüze bakmıyorlar. Ne kadar halkın içinde olurlarsa o kadar tanınacaklardır.”

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner456

banner459

banner473

banner460