banner564
banner556

Angolemli, Türkiye’yi örnek gösterdi

Meclis’te konuşan Angolemli, yerel yönetimlerin mihenk taşı konumundaki muhtarlara asgari ücret kadar maaş bağlanmasını önerdi

Angolemli, Türkiye’yi örnek gösterdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun beşinci olağanüstü birleşimi dün Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de başladı.
Meclis Genel Kurulu’nda, bazı tasarılarla ilgili ivedilik kararları alındı. Muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya milletvekilleri destek belirtti.
Toplantıda ilk olarak Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel kurulda ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle oylandı.  “Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı”nın genel kurulda ivedilikle görüşülmesine de oy birliğiyle onay verildi. Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilik önerisi de oy birliğiyle kabul edildi. 
Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun söz alarak yasa tasarısının ödeneklerde bir değişiklik öngördüğünü kaydetti.

Angolemli: Muhtarlara gerekli önem verilmedi
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, muhtarlığın çok önemli olduğunu fakat bugüne kadar muhtarlara gerekli önemin verilmediğini söyledi.
Muhtarların bölgesini en iyi bilen kişi olduğuna dikkat çeken Angolemli, muhtarların ciddiye alınması ve bölge hakkındaki bilgilerin de direkt muhtarlardan alınmasının önemine vurgu yaptı.
Türkiye’de muhtarların durumuna bakılması gerektiğini dile getiren Angolemli, muhtardan görev beklenirse onun da karşılığının verilmesi gerektiğini kaydetti ve muhtarlara gerekirse asgari ücret kadar maaş bağlanmasını önerdi.
Muhtarlara hak ettikleri önemin verilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, yasanın Genel Kurul’da görüşülerek maaş bağlanmasının gündeme getirilmesini söyledi.

Arıklı: Gerekli ödenekler ayrılmalı
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhtarların görevlerini hakkıyla yapabilmeleri için devletin de gerekli ödenekleri ayırması gerektiğini kaydetti.
Muhtarların aldıkları rakamın yetersizliğine dikkat çeken Arıklı, her bölgede muhtar evinin yapılması gerektiğini söyledi.
Muhtarların görevlerini de hakkıyla yapması gerektiğini dile getiren Arıklı, şu anda Dipkarpaz’da bir muhtarın yaptığı yanlıştan dolayı da sorun yaşandığını kaydetti.
Arıklı, Dipkarpaz’daki ikametgâh sorunuyla ilgili İçişleri Bakanı’ndan detaylı bilgi istedi.

Gündüz: Devletin mihenk taşları
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, muhtarlıkların devletin en önemli mihenk taşı olduğunu söyledi.
Muhtarlıkların köylü hakkında bilgi almak için en yetkili makam olduklarını dile getiren Gündüz, muhtarların hem yabancı hem de yerli vatandaşların da kayıtlarını tutmasının önemine dikkat çekti.

Ataoğlu: Pandemide önemleri daha iyi anlaşıldı
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, muhtarlarla ilgili çalışmanın gerekli olduğunu söyleyerek, muhtarların özellikle pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunun da bir kez daha gözlemlediklerini kaydetti.
Muhtarların altyapı eksikliklerinin de olduğunu dile getiren Ataoğlu, altyapı sorunlarının çözümü için de gerekli girişimlerin yapılmasının olumlu olduğunu belirtti.
Ataoğlu, esnafın sorunlarına da değindi.

Atun: Mağduriyetler giderilecek
UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun da, muhtarlar için verilen görüşlerin önemine dikkat çekerek bu mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın desteklerinin tam olduğunu dile getiren Atun, destekleri için teşekkür ederek yaşanan mağduriyetin giderilmesi yönünde çalışma yapılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, çalışmaları aktardı
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ivediliği isteyen yasanın muhtarların maddi karşılığı değil bir katkı olduğunu söyledi.
Muhtarların hizmetlerinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, muhtarlık binasının inşaatı konusunda da projelerin gününde hayata geçirilmemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalar yaptığını bildiğini kaydetti. 

Baybars: 240 muhtara destek veriyoruz
Daha sonra kürsüye gelen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybar, bakanlığın 240 muhtarın tümünün binalarına kavuşturulması ve gereken çalışmaları yapabilmeleri için destek verildiğini kaydetti.
Otomasyon sistemlerinin hazırlanarak istekleri doğrultusunda hizmetler verildiğini dile getiren Baybars, toplum hizmetlerine katkı yapmak için bu değişikliği bakanlık olarak hazırladıklarını söyledi.
Baybars, herkesin muhtarlara yönelik çalışmasına katkı koyacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. 

Tasarı oybirliği ile kabul edildi
Konuşmaların ardından Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkındaki ivedilik teskeresi oy birliğiyle kabul edildi.
Daha sonra Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesiyle ilgili tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Protokollerle ilgili onay anlaşmaları
Meclis’te geçen hafta başlayan ve görüşmesi tamamlanan “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
Yasa tasarısı madde madde okundu ve tasarının tümü oylandı. 
14 milletvekilinin katılmadığı oylamada tasarı 36 kabul oyuyla ve oy birliğiyle genel kuruldan geçti.

32 vekilin tümü olumlu oy verdi
Daha sonra, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.
Yasa tasarısı hakkında Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu bilgi verdi. Ardından tasarı madde madde okundu ve oylandı. Oylamaya katılan 32 milletvekilinin tümü olumlu oy kullandı. 18 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Genel Kurul’da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.
Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yasa tasarısıyla ilgili komite raporunu okuyarak tasarı hakkında kısa bilgi verdi.

Özyiğit: İkinci büyük ekonomik güç…
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bu sırada söz alarak, yükseköğrenimin son derece önemli olduğunu ve bu alana bağlı çok önemli sektörler geliştiğini, yükseköğrenimin ülkenin ikinci büyük ekonomik gücü anlamına geldiğini kaydetti.
Bu mutabakat zaptının içerisinde yapılan işbirliği çerçevesinde öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerden yararlanmasının önemine dikkat çeken Özyiğit, YÖK’ün bunu kendi özerinden yapması önerisinde bulunduklarını ve bunun aşılması gerektiğini belirtti.  
Özyiğit, tasarıyla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ve destek vereceklerini söyledi. 


Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı 36 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. 14 milletvekili oylamaya katılmadı.


Bütçe hakkında kararname
Genel Kurul’da daha sonra Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ele alınmaya başlandı.
Kararname hakkında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaz döneminde varılan mutabakat çerçevesinde öncelikle söylemek istediklerini dile getireceğini kaydetti.
1 Temmuz’dan bu yana açılımların yapılmasıyla endişelerini dile getirdiklerine işaret eden Özyiğit, kimsenin yeniden kapanmayı önermediğini, bu tür eleştirilerin başka taraflara çekilmemesi gerektiğini kaydetti.
Hükümetin iş yerleri için aldığı tedbirlerin ve açıklanan ekonomik destek paketlerinin yetersiz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, kimsenin de geliş güzel denetimsiz ve bilime kulak tıkayarak bir açılım istemediğini ifade etti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının uygulanmamasını eleştiren Özyiğit, test sonucu pozitif çıkan bir kişinin, bir otelden kaçmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.


Arıklı: 6 bin 500 Rum başvuru yaptı
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası kapsamında 6 bin 500 civarında Rum’un Kuzey’de bıraktıkları evlerine geri dönmek için başvuruda bulunduğunu anımsattı.
Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmaları devam ederken bunun Bakanlar Kurulu kararıyla delinmek istenmesini eleştiren Arıklı, Karpaz’da bu Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak insanların yargı yoluyla Karpaz’da evlerinden tahliye edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Arıklı, insanların yaşadığı mağduriyete işaret ederek, o insanların tazmin edilmesi veya insanlara yer gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman:: Türkiye ile aramızı açmak isteyen kim?
Daha sonra kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, iki ayrı yasa gücünde kararnamenin birleştirildiğini, sağlık personelinin arttırılması konusuna oylarının olumlu olduğunu, SÜTEK’in bütçesindeki değişiklik kısmına ise “hayır” dediklerini söyledi.
Güney-kuzey karşılaştırması yapılmasını anlamsız bulduğunu ifade eden Erhürman, pandemi ile mücadele etme kısmında farklılıkların bulunduğunu kaydetti.
Sürecin yönetimindeki çaba konusunda eleştirilerde bulunan Erhürman, alanın uzmanlarından oluşan Sağlık Üst Kurulu’nun 7 gün karantina tavsiye kararının Başbakan Ersin Tatar’ın kabul edilmeyeceğini açıklamasını da eleştirdi.
Sağlık Üst Kurulu’nun tavsiye kararının basına nasıl sızdığını da soran Erhürman, Üst Kurul’un bu kararı almasındaki gerekçenin ne olduğunun da bugüne kadar açıklamadığını söyledi. Erhürman, “Başbakan diyor ki, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar, aramızı açmaya çalışan kim?” dedi.   

Özersay: Oturumlar denetime dönüştü
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis’in yaz döneminde çalışması ihtiyacının yasama faaliyetinin yapılması olarak ortaya konduğunu, gelinen noktada gündemin gereği olan konuların da görüşüldüğünü ve oturumların denetime de dönüştüğünü, buna itirazları olmayacağını ancak yapılan konuşmaların yasama faaliyetinin önüne geçecek şekle geldiğini söyledi.
Her partinin bir temsilcisinin hükümeti eleştirebileceğini, önerilerde bulunabileceğini buna karşı olmadıklarını belirten Özersay, ancak bunun yasama faaliyetinin işlevini yitirmesine yol açacak noktaya gelmemesi gerektiğini kaydetti.
Özersay, dünyada daha önce örneği olmayan bir şeyle mücadele edilmeye çalışıldığını, süreci pek çok sıkıntıya hataya ve eksikliğe rağmen makul düzeyde yürütüldüğünü ve yönetilebildiğini belirtti.

Ülkeye girişlerde, Rum tarafının aksine yolcu sayısının kısıtlandığını, KKTC’nin her durumda bir test yapılarak ülkeye girişi mümkün kılan bir yöntem izlendiğini söyleyen Özersay, yerel bulaşın olmadığını, olmayacağı anlamına gelmediğini ancak riski azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tatar: 15 bin yolcu geldi
Başbakan Ersin Tatar da, pandeminin bütün dünyada devam ettiğini söyleyerek, “Biz kendimizi bundan izole edemeyiz.” dedi.
Turizm ve eğitimin devam etmesi için tedbirleri sıklaştırarak devam etmek gerektiğini dile getiren Tatar, ülkeye girişlerde taahhütnameye uymayanlara yönelik ceza uygulamak amacıyla yasada düzenleme yapılacağını belirtti.
Tatar, 1 Temmuz’dan bugüne ülkeye 15 bin yolcu geldiğini, vaka sayısının 30’un altında olduğunu, yarısının taburcu edildiğini söyleyerek, sağlık ekibine çabaları için teşekkür etti.
Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen Tatar, komitenin sadece sağlık yönünden düşünebildiğini ama hükümetin ekonomi boyutunu da düşünmek zorunda olduğunu ifade etti.
Tatar, pandemi hastanesinin uzun süreden beri tartışıldığını, şu anda Ayaktan Tedavi Merkezi’nin 45 yatak kapasitesi ve solunum cihazı ile pandemi kliniği olarak hazırlanmaya çalışıldığını söyledi.
Pandemi hastanesinde yatması gerekecek durumda tek bir hasta olmadığını söyleyen Tatar, pandemi hastanesi projesi için çalışmaların en erken zamanda tamamlanması talimatı olduğunu belirtti.
Duyarsız olmadıklarını ifade eden Başbakan Tatar, abartılarla siyaset yapıldığını ancak ortada bir başarı bulunduğunu söyledi.

Candan: Hükümet krizi var
Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, dörtlü hükümet döneminde partiler arasında yaşanan hiçbir tartışmanın bugün iki hükümet partisinin yaşadığı soruna yakın olmadığını söyledi.  
Emirname yüzünden karşılıklı restleşilen bir dönemden geçildiğini, hükümet krizi yaşandığını söyleyen Candan, dörtlü koalisyon döneminde böyle bir durum yaşanmadığını belirtti.
Candan, Doğu Akdeniz’de atmosferin ısındığını Türkiye ile Yunanistan’ın neredeyse savaşa girmek üzere olduğunu, Meis adası açıklarındaki Türkiye faaliyetlerine yönelik Türkiye ile Yunanistan’ın savaşın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.
Doğu Akdeniz’de uzlaşının bulunmasın önemine işaret eden Candan, Almanya Başbakanı Merkel’in arabuluculuğuyla bir toplantı yapıldığını bunun önemli olduğunu belirtti.
Candan’ın konuşmasının ardından oturum sona erdi.
Kararnamenin madde madde görüşülmesi ve oylanması gelecek hafta yapılacak oturumda gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 4 Ağustos saat 10.00’da yapılacak. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473