banner564

Ek mesai yükü azalacak

Türkiye ile imzalanan protokol gereğince, kamu yasalarında önemli değişiklikler öngörülüyor

Ek mesai yükü azalacak
banner598

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan yeni protokol gereğince uygulanacak ‘eylem planı’ özellikle kamuda önemli değişikliklerin gerçekleştirilmesini içeriyor. Buna göre; Kamu Görevlileri ve Üst Kademe Yöneticileri Yasası değişecek, Sendikalar ve Kamu Alacaklarının Tahsili yasaları güncellenerek yıl sonuna kadar Meclis’ten geçirilecek. Devletin ek mesai yükü azaltılacak…
Üst Kademe atamalarında aranacak kriterlerin Mart sonuna kadar yükseltilmesi öngörülürken; bet ofisi ve casinolara ilişkin vergilerin artırılması, ayrıca yasa değişikliği tasarısının yıl sonuna kadar tamamlanması isteniyor. Eylem planında Öğretmen Yasası’nın değiştirilmesi ve üniversitelerin denetlenmesi de yer alıyor.

Eylem Planı neleri kapsıyor
Mali protokolde yer alan eylem planının detayları şöyle; 
1-  Kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi çalışmalarının yapılması; 2021 yılı mart ayına kadar Kamu Görevlileri Yasası ile Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılması, temmuz ayına kadar ise Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişikliklere paralel kamu personel yasalarının ilgili maddelerinin değiştirilmesi öngörülüyor. 

Bet ofisi ve casinolara ek vergi gelecek
2- Vergilendirilmeyen/eksik vergilendirilen bet ofisi ve casinolara ilişkin vergilerin artırılmasına yönelik yasa değişikliği ve yasa tasarısının meclise sevk edilmesi planlanırken, 2021 Mayıs ayına kadar mevcut vergilerin eksiklik ve aksaklıklarının tespitinin yapılması öngörülüyor. 2021 yılı Temmuz ayına kadar ise değişiklik taslağının hazırlanması ve yıl sonuna kadar da değişiklik taslağının yasallaşması planlanıyor. 

Sendikalar yasası da değişiyor
3- Sendikalar Yasası’nın güncellenerek meclisten geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayına kadar mevzuat değişiklik taslağının hazırlanması,  yıl sonuna kadar ise değişiklik taslağının yasallaşması öngörülüyor. Bu işlemleri yapacak kurumun ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu belirtiliyor.
Değişiklik kapsamında; belli standartlarda rapor hazırlanması zorunluluk haline getirilirken, Sendikalar Mukayyi’dinin ihtiyaçlar doğrultusunda yetkilerinin güncellenmesi de öngörülüyor.

Kamu alacaklarına neşter
4-Eylem planında Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının güncellenerek meclise sevk edilmesi; taslağın 2021 Nisan ayına kadar hazırlanması, temmuzda ise yasallaşması düzenleniyor. Bu konuyla ilgili çalışma yapacak kurumun ise Maliye Bakanlığı olduğu kaydediliyor.
5- İş Yasasının, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile uyumlu hale getirilmesi için 2021 yılı Nisan ayına kadar yasal taslak hazırlanması, Temmuz ayında da meclisten geçirilerek yasallaştırılması öngörülüyor.
 İş Yasasının 30. maddesi 2 fıkrasının değiştirilmesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasının 6. maddesi 2 fıkrasına göre düzenleme yapılması bekleniyor. Bu işlemlerle ilgili sorumlu olacak kurumun da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu belirtiliyor.

Sanayi bölgeleri mercek altında
6-Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı değişiklik tasarısının hazırlanıp meclise sevk edilmesi planlanıyor. Mevcut değişiklik taslağının hazırlanması için 2021 yılı Mayıs ayına kadar bir süre ön görülürken, değişiklik tasarısının yasallaşması için ise ekim ayı belirlendi. Çalışmaları yürütecek kurumun ise Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olduğu kaydedildi. 

Vakıf mallarıyla ilgili çalışma da yapılacak
7-Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde ve yönetiminde bulunan KKTC ve Güney Kıbrıs’taki tüm taşınmazların envanterlerinin çıkarılarak, bilgisayar ortamına kaydedilmesi öngörülüyor. 
Plana göre; 2021 Eylül ayına kadar proje eylem planı haline getirilecek. Ekim ayına kadar tapu dairelerinde bulunan tapu sicil, kütük ve koçanların 1974 öncesinden günümüze taranacak.
Yine ekim ayına kadar çıkan sonuçlar kategorize edilecek. 
Uygulama sonucunda kayıtlarda bulunmayan vakıf emlakı envantere işlenecek ve 1974 öncesi ve/veya sonrası emlak vasfından çıkarılanların, vakıf emlak statüsüne iadesi için yasal işlemler başlatılacak.

Eğitim Bakanlığı da çalışma yapacak
8- (A) ve (B) Öğretmenlik uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına yönelik adımlarında atılacağı eylem planında, 2021 Nisan ayına kadar mevzuat değişiklik taslağının hazırlanması, Temmuz ayına kadar ise değişiklik taslağının onaylanması yer alıyor.  Bu nedenle Öğretmenler Yasasının ilgili maddelerinde değişiklik yapılması planlanıyor. Bu işlemlerle ilgili kurumun ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğu belirtiliyor. 
9- Üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden denetim programı hazırlanması ve buna uygun denetimlerin yapılması da eylem planında yer alıyor. Buna göre; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK tarafından yürütülecek çalışmalarda 2021 Nisan ayına kadar denetim kriterlerinin gözden geçirilmesi, Haziranda denetim programının hazırlanması, yıl boyunca ise programa uygun bir denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kamulaştırma yasası da güncellenecek
10- Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak birim oluşturulması başlığı altında belirlenen programda ise 2021 yılı Temmuz ayına kadar Zorla Mal İktisabı Yasasında değişiklik yapılması ve bu çalışmanın İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanıyor.
Kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak birimin oluşturulması için de Nisan ayı öngörülüyor ve bu çalışmayı da Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Turizm de masaya yatırılacak
11- Türkiye’den temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na uyarlanmasıyla ilgili düzenleme yapılması da eylem planında yer alırken, 2021 yılı Eylül ayına kadar KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nca ihtiyacın belirlenmesi ve yazılımın talep edilmesi, dijital dönüşüm ofisi tarafından TÜRKSAT’ın talimatlandırılarak, projelendirme çalışmasının yapılması ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yazılım kodlarının alınması, sistem konfigürasyonunun adapte edilmesi öngörülüyor. Bu çalışmaların ise Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacağı kaydediliyor.

Kamu Görevlileri Yasası değişecek
12- Ek mesailerin kamu maliyesindeki yükünün azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik planda ise şunlar yer alıyor; 1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında gerekli değişiklik yapılması, 2010 Kamu Çalışanlarının aylık maaş-ücret ve diğer ödemelerinin düzenlenmesi yasasında değişiklikleri gerçekleştirilmesi, iş yasası kurallarına bağlı olarak toplu iş sözleşmelerinde ilgili maddelerin değiştirilmesi öngörülüyor. Bu çalışmanın ise Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtiliyor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 3 yıl Önce

Oooooo santajci sendikaların yeni duzencilerin her şeyi bilenlerin 13. Maascilarin ipi çekiliyor galiba haydi hayırlısı durmak yok yola devam

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 yıl Önce

Lâf! Lâf! Lâf! Hadi bahis açalım. Bunlar olursa 1 e bin veriyorum. Vergiler benden.

Turkish power
Turkish power - 3 yıl Önce

Ya seve seve ya obur türlü

SIRADAKİ HABER

banner582

banner608

banner581

banner473