banner564
banner556

Hata tespit edildi

Ombudsman Dizdarlı, encümen gelirinden usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine yapılan soruşturmanın sonucunu açıkladı:

Hata tespit edildi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Encümen Gelirlerinden Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na ve KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) görüşüne aykırı olarak usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattıklarını, konuyu incelediklerini; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bilgi talep ettiklerini açıkladı.
Dizdarlı yapılan soruşturma neticesinde İnşaat Encümeninin borç verme, yatırım yapma veya yasal bağış yapma gibi bir yetkisi olmadığı ve İnşaat Encümeni gelirlerinin Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nda belirtilen maksatlar dışında kullanılamayacağı yönünde Başsavcılık görüşü olduğunun tespit edildiğini bildirdi. 
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dizdarlı, böyle bir Başsavcılık görüşü varken söz konusu harcamaları neden ve ne ad altında olursa olsun, İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu’nun tek başına karar vererek gerçekleştirmesinin Yasa’nın ilgili hükümlerine ve ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Durum düzeltilecek
Encümenin borç verme, yatırım veya bağış yapmasının yasal olarak mümkün olmadığını ifade eden Dizdarlı, İnşaat Encümeni’nin bütçe kalemlerinden yapılan harcamaların hatalı olduğunu kabul ettiğini; sehven yapılan bu durumun düzeltileceği belirttiğini açıkladı.
Dizdarlı açıklamasında, “Encümen gelirlerinden yapılan harcamaların Bütçe Kalemlerine işlenmesinde yapılan hatalar ve/veya yapılan hataların düzeltilip düzeltilmediği ve söz konusu meblağların mezkur kaleme iade edilip edilmediği konusu mali denetim gerektirdiği cihetle, konunun Sayıştay Başkanlığı’na da iletilmesi ve gerekli denetimin Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılması gerekmektedir” dedi.
Encümenin, yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği hizmetlerinin bir düzen ve disiplin altına alınması ve yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği yapan müteahhitlerin sınıflandırılarak kayıt ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak amacını taşıdığını kaydeden Dizdarlı, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nın 5’inci maddesinin Encümenin oluşumunu, görev ve yetkilerini düzenlediğini ifade etti. Dizdarlı, encümenin bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları uyarınca oluşturulduğunu belirtti.
Yapılan soruşturmada ayrıca, İnşaat Encümeni’nin Bağış, Yardım ve Katkı Giderleri Kaleminde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’ne 150.000,00- TL, Murat Masineri’ye 407.192,63-TL, Mediterranean Projects and Electronics Ltd.’e 624.750,00-TL, Logic Tech Security Systems Ltd.’e 79.076,37- TL, 3.752,27.TL, 93.700,85-TL, 9,702.54 TL, 95,000.00-TL. ödeme yapıldığının tespit edildiğini açıklayan Dizdarlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 “Ancak tüm bu harcamaların Pandemi döneminden kaynaklanan elzem durum, tecrübesizlik, bazı kararların acil ve ivedilikle alınması gerektiği yönündeki düşünce, kamu sağlığı ve kamu menfaatinin ön planda tutulması ve müteahhitlerin menfaatlerinin korunması olarak gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan harcamaların çalışma düzeninin normalin dışında olması, yaşanan sıkıntıların yürürlükteki mevzuatın uyarınca çözülmesinin mümkün olmaması, yasal düzenlemelerin hızlı ve seri bir şekilde yapılamaması neticesinde İnşaat Encümeni mali yapısına artı bir yük getirmeyecek şekilde planlandığı kaydedilmiştir.”  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner464

banner455